Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Forum
Welcome, Guest
Username Password: Remember me

TOPIC: Bankrot Hrvatske: Komunikacija S Institucionalnim Autoritetima

Re: Bankrot Hrvatske: Komunikacija S Institucionalnim Autoritetima 5 years, 8 months ago #3091

REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA
GRAD VODNJAN-DIGNANO - CITTÀ DI VODNJAN-DIGNANO
GRADONAČELNIK - SINDACO


KLASA: 944-18/15-01/99
URBROJ: 2168-04-01-15-2
U Vodnjanu-Dignano, 9. studenoga 2015. godine


Aljoša iz obitelji Đurić
putem:
aljosa[at]cromalternativemoney.org


Predmet: obavijest o započinjanju korištenja se zemljom na planeti Zemlji
-odgovor, dostavlja se


Poštovani,
primili smo vašu Obavijest o započinjanju korištenja se zemljom na planeti Zemlji na geografskom području Galižane.

Prije svega, naglašavamo kako se u potpunosti slažemo s tvrdnjama da su sva čovjekova urođena prava njegova neotuđiva prava.

No nikako ne stoji tvrdnja da urođena prava čovjeka pojedinca ne mogu biti nikako regulirana. To je, s obzirom na realnosti ljudskog razvoja, tek ideal. Nepostojanje regulacije predstavlja, te se s pravom i koristi za pojam kaosa i nereda, jer je to neposredna opasnost koja proizlazi iz svih oblika primitivnog anarhizma. Sve idealističke ideje deregulacije bilo kakvih autoriteta su same po sebi lišene praktične primjene u stvarnome svijetu, čega ste, vjerujem, i sami svijesni.

Struktura, hijerarhija i pravila su se pojavila istovremeno s ljudskom civilizacijom.
Ideje čovjekove prirodne sposobnosti autokontrole u društvu su u teoriji privlačne, ali ljudska povijest pokazuje nemogućnost spriječavanja posljedičnog kaosa, anarhije i patnje ljudi.

Logika postojanja pravila je jednostavna - nijedan čovjek nema pravo drugom čovjeku išta nametati, ali nitko ne može trpiti zlostavljanja radi nečijeg prakticiranja slobode.

Nadalje, u odgovoru na vaše zahtjeve, dužni smo ispraviti očigledne omaške u shvaćanjima. Iskazujete kako ste na licu mjesta utvrdili kako se o traženoj zemlji nitko ne brine već se ta zemlja sama o sebi uspješno stara već milijarde godina (str. 5/12).
Bez obzira na odbacivanje autoriteta i fikcija s vaše strane i naše različite stavove i poimanja, smatramo kako se ipak moramo složiti oko povijesnih činjenica.

A povijesne činjenice su sljedeće: 1856. godine u Puli je započela izgradnja Mornaričke vojarne (Marinekaserne in Pola), austro-ugarskog zdanja projektiranog za potrebe ratne mornarice austrijski od strane inženjera i arhitekata pod utjecajem bečkoga romantičnoga historicizma, vodeće struje u onodobnoj arhitekturi.

Ono što je manje poznato je da su tome prethodili obimni popratni radovi pošumljavanja okolnih područja kako bi se smanjio utjecaj razornih vjetrova (bure) sa sjevernih područja Istre. U tu svrhu su pošumljena područja Galižane, Vodnjana i okolnih mjesta. Dakle, prije više od stoljeća započeo je obiman proces privođenja predmetnog zemljišta određenoj svrsi, te nikako ne stoji tvrdnja da se ista "sama o sebi stara već milijarde godina".

Štoviše, ukoliko proučavanjem povijesti zađete dublje od stoljeća - što je samo tri generacije - ustanoviti ćete poljodjelske aktivnosti tadašnje Venecijanske države.

Proučavajući ljudski vijek stanovništva ovih područja, nesporne su sljedeće činjenice: Zemlja se ne stara sama o sebi. Zemlja ima svrhu. Zemlja se koristi. Svrha korištenja je često u prvi mah nejasna, no naknadna stoljeća potvrđuju ispravne razloge takvih zahvata javne vlasti. To i sami potvrđujete odabirom lokacije, kojim želite baštiniti rad i organizaciju prethodnih stoljetnih struktura vlasti, koje, paradoksalno, ne želite priznati.

Poštujemo vaš stav i želju za životom izvan sustava i pravila, no naglašavamo da imamo moralnu i zakonsku obavezu nekretnine na području Galižane sačuvati od svake vrste svojatanja, kako bi iste služile svim ljudima.

Dužnost svih nas je da nadolazeće generacije zateknu zemlju ako ne u boljem, onda sigurno ne u lošijem stanju od onoga u kojem smo je sami zatekli. Iz istog razloga, ne možemo dopustiti lakonsko svojatanje samoprozvanih pojedinaca za korištenjem, garantirano pukim obećanjem kako će sve biti u redu.

Iz vašeg dopisa dobio sam dojam o vama kao inteligentnom čovjeku željnom stjecanja novih znanja. U tu svrhu, slobodni smo sugerirati da proučite slične ideje velikih mislioca ljudskog roda kako biste uskladili vaše želje s stvarnim mogućnostima.

S poštovanjem,


GRADONAČELNIK - SINDACO
Klaudio Vitasović


Pečat:
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD VODNJAN-DIGNANO
GRADONAČELNIK===========================
===========================
===========================From:
aljosa[at]cromalternativemoney.org

13.11.2015
To:
gradonacelnik[at]vodnjan.hr


Pozdravljeni,
potvrđujem primitak (danas 13.11.2015) Dokumenta (KLASA: 944-18/15-01/99; URBROJ: 2168-04-01-15-2) datiranog 9.11.2015 i naslovljenog na mene Aljošu iz obitelji Đurić, a vezanog za moju "Obavijest o započinjanju korištenja se zemljom na planeti Zemlji, kako zbog pukog opstanka tako i radi življenja života dostojnog čovjeka":

cromalternativemoney.org/index.php/en/me...korienja-zemlje.html

Moj promptni odgovor je kratak, jasan i precizan: Ne razumijem! Ne pristajem!
Proširenu verziju tog odgovora šaljem najkasnije u 8 narednih dana.
Ugodan dan.

PS. Dokument 'KLASA: 944-18/15-01/99; URBROJ: 2168-04-01-15-2' je javno objavljen na sljedećoj Web adresi:

cromalternativemoney.org/index.php/forum...=12&lang=en#3091

---
I Am Me, A Man Sovereign And Free
Aljoša from the Đurić family
All Natural Rights Reserved, Without Prejudice
Last Edit: 5 years, 8 months ago by administrator.

Re: Bankrot Hrvatske: Komunikacija S Institucionalnim Autoritetima 5 years, 8 months ago #3093

Aljoša iz obitelji Đurić
Email: aljosa[at]cromalternativemoney.org
Utorak, 17 studenog 2015

Gradonačelnik Grada Vodnjana
Aktualno: Klaudio Vitasović

Trgovačka 2
52215 Vodnjan – Hrvatska

i na znanje

Načelnik Policijske Uprave Istarske
Aktualno: Dragutin Cestar

Trg Republike 1
52100 Pula - Hrvatska


PREDMET: Odgovor na Dokument 'KLASA: 944-18/15-01/99; URBROJ: 2168-04-01-15-2'

Način dostave: Hrvatska pošta
Preporučena pisma broj: RC210057291HR i RC210057305HRDobar dan,
prije svega se zahvaljujem na laskavim dojmovima o meni da sam ne samo inteligentan već i da sam uopće čovjek. No tuđi dojmovi su međutim tek tuđi dojmovi i ništa više od toga; meni savršeno nebitni - posebice u svemu onome na bilo koji način povezanim s mojim djelovanjem kako u odnosu na nepobitnu činjenicu da mi je od strane stvarnostojećih ljudi iza fiktivne tvorevine poznatije kao 'REPUBLIKA HRVATSKA' kriminalno otet moj neotuđivi proporcionalni dio sveukupne materijalne i nematerijalne društvene imovine (koju sačinjavaju i osnovna sredstva za preživljavanje također) takozvane 'SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE', tako i u odnosu na nepobitnu činjenicu da je od strane tih istih ljudi tijekom tih istih '90-ih nada mnom u ime te iste navodne 'REPUBLIKE HRVATSKE' počinjen gnusni ratni zločin. Stoga u pogledu dojma o meni da sam čovjek ističem da je neporeciva činjenica ta da je u mom prethodnom Dokumentu, u neoborivom obliku svakome i svima točno i precizno stavljeno nedvosmisleno do znanja tko sam i što sam:

http://cromalternativemoney.org/index.php/en/media/news/obavijest-suverenog-ovjeka-o-zapoinjanju-korienja-zemlje.html

U Dokumentu 'KLASA: 944-18/15-01/99; URBROJ: 2168-04-01-15-2' nigdje konkretno ne stoji niti da ikakve fiktivne takozvane 'VLASTI' imaju nada mnom jurisdikciju, niti da ikoji čovjek ima u bilo kom smislu išta protiv toga da se, kao što sam 40 dana unaprijed korektno i pošteno najavio, 17 studenog ove 2015 počnem koristiti točno određenim komadom zemlje na planeti Zemlji - u svrhu kako vlastitog pukog opstanka, tako i radi miroljubivog življenja života dostojnog čovjeka. Iz čega naravno ispada da se na Dokument 'KLASA: 944-18/15-01/99; URBROJ: 2168-04-01-15-2' praktički uopće ne bih trebao obazirati. Pa opet, zahvaljujući tome što je isti pisan zamjenjivanjem točnog preciziranja krajnje mutnom šarenolikošću, iz Dokumenta 'KLASA: 944-18/15-01/99; URBROJ: 2168-04-01-15-2' lako se da izvući i sasvim suprotan zaključak, odnosno kako on predstavlja izvjesne naredbe i zabrane upućene mi osobno s nečije strane.
Ako je to možebitno slučaj, pri čemu ovo "možebitno" posebno naglašavam, onda je moj odgovor na Dokument 'KLASA: 944-18/15-01/99; URBROJ: 2168-04-01-15-2' kratak, jasan i precizan: Ne razumijem! Ne pristajem!
I to zbog dva veoma prosta i jednostavna razloga:

- u navedenom pretpostavljenom slučaju, Dokument 'KLASA: 944-18/15-01/99; URBROJ: 2168-04-01-15-2' kao prvo u sebi ne sadrži niti jedan jedini valjani razlog zbog kojeg moje, upravo time kondicionirano poduzimanje (korištenje se zemljom na planeti Zemlji radi vlastitog pukog opstanka i u svrhu miroljubivog življenja života dostojnog čovjeka), eventualno ne bi bilo legitimno ili razumno opravdano;

- u navedenom pretpostavljenom slučaju, Dokument 'KLASA: 944-18/15-01/99; URBROJ: 2168-04-01-15-2' kao drugo predstavlja teško kršenje Univerzalnog Prirodnog Zakona, čije su osnove da podsjetim "živi u miru, ne radi na tuđu štetu, nikoga ne varaj i ne obmanjuj, tuđe ne kradi i ne oštećuj".

Naime, ukoliko je moja gore navedena pretpostavka ispravna, onda (i samo onda):

1)
Pečatom i vlastoručnim potpisom te cjelokupnim tekstom, Pošiljatelj Dokumenta 'KLASA: 944-18/15-01/99; URBROJ: 2168-04-01-15-2' sebe ne identificira samo kao unikatnu originalnu živu jedinku nego je on istovremeno i čovjek Klaudio Vitasović, i neki misteriozni 'MI' (tko bi ga znao, možda čovjek Klaudio Vitasović skupa s OSOBOM KLAUDIO VITASOVIĆ plus još kojekakva nadnaravna mitološka bića ili netko deseti), i REPUBLIKA HRVATSKA, i ISTARSKA ŽUPANIJA, i GRAD VODNJAN i GRADONAČELNIK - izvinjavam se ako sam išta propustio.

2)
U sklopu Dokumenta 'KLASA: 944-18/15-01/99; URBROJ: 2168-04-01-15-2' tvrdi se da 'NETKO' tuđ ima pravo regulirati urođena prirodna prava čovjeka pojedinca, pa se potom u vidu naivnih isprika iskazuje čitav niz 'NEČIJIH' osobnih nagađanja zašto je navodno dobro da jedan čovjek drugome čovjeku ne bude čovjek nego 'VLADAR'.
Nagađanja ko nagađanja, čovjek lupi svašta pa ostane živ. Međutim, od neoborivog dokaza tvrdnje o jurisdikciji ikakvih fiktivnih takozvanih 'VLASTI' da suverenom slobodnom čovjeku Aljoši iz obitelji Đurić na ikoji način reguliraju njegova urođena prirodna prava - nigdje ni traga ni glasa.

3)
U Dokumentu 'KLASA: 944-18/15-01/99; URBROJ: 2168-04-01-15-2' tvrdi se u odnosu na moju Obavijest kako zemlju ovdje u pitanju od nekoga zahtjevam, i kako tu istu zemlju od nekoga tražim. Istina je međutim ta da taj točno određeni komad zemlje na planeti Zemlji ne tražim apsolutno od nikoga, ponajmanje od nekih misterioznih 'MI'. Kao što je istina i ta da moja Obavijest nije nikakav zahtjev za tim komadom zemlje upućen nekome, već Obavijest upućena svima o kondicioniranom započinjanju korištenja se njime u svrhu vlastitog pukog opstanka i radi miroljubivog življenja života dostojnog čovjeka.

4)
Što se tiče 'NEČIJEG' osobnog smatranja kako se moram složiti s njegovom varijantom tumačenja povijesti, za ovo "moram" molim dokaz na sunce! U protivnom, verzija Ezre Pound mnogo mi je bliskija: "Političari su sluge bankara. Dokle god ne znaš tko je kome i što dužan, ništa ne znaš o politici, ništa ne znaš o povijesti i ništa ne znaš o međunarodnim problemima i sukobima".

5)
U tekstu Dokumenta 'KLASA: 944-18/15-01/99; URBROJ: 2168-04-01-15-2', prvo se tvrdi kako je zemlja tu zato da se koristi, a onda se isto tako tvrdi da zemlja mora služiti svim ljudima, te se zatim tvrdi nekakva obveza tamo nekih misterioznih 'MI' da izvjesne nekretnine na području Galižane čuvaju od svake vrste svojatanja.
Što se tiče toga da je zemlja tu zato da se koristi, moja namjera nije nijedna druga nego upravo ta.
Što se tiče toga da zemlja mora služiti svim ljudima, niti sam 'MULTINACIONALNA KORPORACIJA' niti sam 'PRAVNA OSOBA' uključena u kako se naokolo uvelike galami "Dragoneru - jednu od najvećih hrvatskih kriminalnih afera", već sam nitko drugi do jedan od tih istih svih ljudi za koje se tvrdi da im zemlja mora služiti. Da bi zemlja služila svim ljudima, prvo mora služiti barem jednome od njih - u ovom konkretnom slučaju meni, Aljoši iz obitelji Đurić. Jer ako ne služi barem jednome, onda ne služi ni jednome od spomenutih svih!Što se tiče obveze tamo nekih misterioznih 'MI' da izvjesne nekretnine na području Galižane čuvaju od svake vrste svojatanja, ti neki 'MI' na prvom mjestu nisu predočili nepobitni dokaz o stvarnom postojanju takozvane 'GALIŽANE'. Nadalje, moja namjera nije svojatati nego kao što već rekoh - koristiti se, i to koristiti se ne 'NEKRETNINOM' već zemljom koju dakle ne ja nego baš ti neki misteriozni "MI" očigledno itekako svojataju bez i najmanjeg dokaza legitimne punovaljanosti takvog nerazumnog ponašanja.

Vrijedi podsjetiti se da svojatanje tuđe imovine predstavlja kriminal. Vrijedi istaknuti kako mi s geografskog područja planete Zemlje nad kojim misteriozni 'MI' tvrde njihovu navodnu jurisdikciju do sada nije vraćena ni najminimalnija minimalnost podlo mi ukradenog mog neotuđivog proporcionalnog dijela sveukupne materijalne i nematerijalne društvene imovine takozvane 'SFRJ'.

6)
U Dokumentu 'KLASA: 944-18/15-01/99; URBROJ: 2168-04-01-15-2' tvrdi se kako ja odabirom lokacije u pitanju želim baštiniti rad i organizaciju prethodnih stoljetnih struktura vlasti. Međutim, neoboriva je činjenica ta da fiktivna tvorevina poznatija kao 'VLASTI' nije sposobna niti išta misliti, niti išta raditi.
Dokumentom 'KLASA: 944-18/15-01/99; URBROJ: 2168-04-01-15-2' na nijedan način nije nikako dokazano da eventualno igdje ima ikojeg čovjeka legitimnog vlasnika nad komadom zemlje na planeti Zemlji ovdje u pitanju.
Dokumentom 'KLASA: 944-18/15-01/99; URBROJ: 2168-04-01-15-2' na nijedan način nije nikako dokazano da ću započinjanjem korištenja se tim komadom zemljom na planeti Zemlji - u svrhu vlastitog pukog opstanka i radi miroljubivog življenja života dostojnog čovjeka - eventualno ičime narušiti mir, ikako ijednog čovjeka ozlijediti ili prevariti, ikako ijednog čovjeka pokrasti ili oštetiti.

7)
Što se tiče mene kao samoprozvanog pojednica i mog garantiranja pukim obećanjem:

* neovisno o tome kakva god me neprirodna pravila okruživala i bez obzira na to što drugi kažu tko i što bih trebao biti, stojeći kao živa fizička realnost svugdje gdje u datom trenutku stojim - ja sam onaj koji jesam - slobodan suvereni čovjek, zato što sam potpuno odgovoran za sve ono što činim.

* moja garancija nije samo puna osobna odgovornost već se ona sastoji i od prihvatanja popratnog rizika kojeg sam, unatoč procjene (očigledno pogrešne) misterioznih 'MI' kako mi vlastite želje nisu u skladu sa stvarnim mogućnostima, itekako mojom cjelokupnom imovinom sposoban samostalno pokriti mnogo više puta od samo jednom - bez ikakvog posuđivanja i zaduživanja, bez ičije tuđe pomoći i bez ikojeg tuđeg posredništva. Za razliku od i Bogu neznane podloge 'VALUTA' izdavanih širom čitavog globusa, te i Vragu nepoznatog kolaterala astronomskog duga moderne takozvane 'CIVILIZACIJE' čijim se navodnim dostignućima misteriozni 'MI' naveliko hvale, moja je imovina lako provjerljiva te već dvije pune godine transparentno i neoborivo stoji kako na radnim stolovima takozvanih 'POLICIJSKIH' stručnjaka i ostalih raznoraznih eksperata, tako i na Webu:

http://cromalternativemoney.org/index.php/en/media/news/sovro-suvereni-platni-instrument.html

8)
Što se tiče sugeriranja vezanog za velike svjetske mislioce, čini se da za njima vlada kronična nestašica - zar ne? Pa opet, čak i kad bi tek u svakom stotisućitom od nas ležao samo po jedan takav, svijet bi se u tren oka rasprsnuo od nesnosne gužve. No da u svakome od nas umjesto velikog mislioca leže velike misli, svijet bi danas zasigurno bio neuporedivo bolje mjesto nego što je.
Izvinjavam se što se i ja također osjećam slobodan sugerirati nešto, u istu predloženu mi svrhu: 'Zahtjev Za Dobivanje Informacija' upućen takozvanoj 'VLADI REPUBLIKE HRVATSKE', i 'Zahtjev Za Hitno Utvrđivanje Činjeničnog Stanja Po Pitanju Središnje Banke, Nacionalne Valute I Parlamentarne Jurisdikcije' upućen takozvanom 'MUP-u REPUBLIKE HRVATSKE':

http://cromalternativemoney.org/slike/drzava-stvarnost-ili-imaginacija.pdf


Ovaj Dokument sastavljen je u tri istovjetno
punovaljana primjerka, dva za primaoce i jedan za pošiljaoca.

Bez zlih namjera, osvetoljubivosti, pakosti, lakomislenosti, u dobroj
vjeri i s pridržanim svim osobnim neotuđivim prirodnim pravima.


Planeta Zemlja, 17 studeni 2015
Aljoša iz obitelji Đurić

Re: Bankrot Hrvatske: Komunikacija S Institucionalnim Autoritetima 5 years, 7 months ago #3104

From: Davorin.Marinovic[at]dgu.hr
To: aljosa[at]cromalternativemoney.org
Date: Thursday, 17 December 2015


Poštovani,

U privitku ove elektroničke pošte dostavljamo Van obavijest vezanu za Vaš podnesak od 07. listopada 2015. godine.

s poštovanjem

Davorin Marinović - voditelj Službe
Državna geodetska uprava
Sektor za katastarski sustav
Služba za upravna postupanja, nadzor i geodetsku inspekciju

===========================


REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
SREDIŠNJI URED

10000 Zagreb, Gruška 20

KLASA: 050-02/15-01/187
URBROJ: 541-03-04/1-15-4
Zagreb, 08.12.2015


ALJOŠA iz obitelji ĐURIĆ
aljosa[at]cromalternativemoney.org


Predmet: Podnesak
- obavijest dostavlja se


Poštovani,
Vezano za Vaš dopis od 07. listopada 2015. godine u kojem detaljno navodite problem oko rješavanja imovinsko pravnih odnosa na zemljištu (označenog u Prilogu br. 2.), obavještavamo Vas da je za rješavanje istog nadležan općinski sud na čijem se području nalazi predmetno zemljište.
Ukoliko je u konkretnom slučaju riječ o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske upućujemo Vas da se za korištenje istog obratite Agenciji za poljoprivredno zemljište u čijoj je nadležnosti raspolaganje istim, sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 13 i 48/15).
U katastarskom operatu katastra zemljišta možete biti upisani po službenoj dužnosti (temeljem obavijesti suda) ili po zahtjevu kojem se prilaže isprava pogodna za upis vlasnika ili ovlaštenika, sukladno odredbama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN br. 16/04 i 124/10).

S poštovanjem,


Načelnik Sektora
Marinko Bosiljevac dipl. ing. geod.


Pečat:
REPUBLIKA HRVATSKA
2
ZAGREB
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
Last Edit: 5 years, 7 months ago by administrator.

Re: Bankrot Hrvatske: Komunikacija S Institucionalnim Autoritetima 5 years, 7 months ago #3106

"Ukoliko nitko nije sposoban u neoborivom obliku dokazati otkuda točno i precizno proizlazi legitimnost vlasti jednih ljudi ne samo nad drugim ljudima već i nad prirodnim bogatstvima, onda je samo po sebi sasvim očigledno da je takozvani 'zakon' ništa drugo nego najobičnija iluzija. Potpuno neovisno o tome percepirao ih netko dobrima ili lošima, zakoni su kreirani prvenstveno stoga da bi podržavali iluzije. U istini nema nijedne i nikoje iluzije. Izgrađen na pukoj izmišljotini njih nekolicine o posjedovanju neupitne moći nad širokim masama, čitav je svjetski politički sustav - isto kao i pravni te financijski i vjerski sustav također - klimava kula od karata stalno na rubu urušenja. Kad nitko nije u stanju neosporno dokazati postojanje legitimnog izvora iz kog je generirana ičija vlast nad bilo kime ili bilo čime, svaka je priča bazirana na nekakvoj navodnoj legalnoj jurisdikciji završila prije nego li je uopće i započela"!Aljoša iz obitelji Đurić
Email: aljosa[at]cromalternativemoney.org
Petak, 18 prosinca 2015

Načelnik Sektora
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA - SREDIŠNJI URED
Aktualno: Marinko Bosiljevac

Gruška 20
10000 Zagreb - Hrvatska


i na znanje

Načelnik Policijske Uprave Istarske
Aktualno: Dragutin Cestar

Trg Republike 1
52100 Pula - Hrvatska


Komunikacija o fatalnoj grešci na liniji Pošiljatelj el. pošte - Primatelj el. pošte


Način dostave: Hrvatska pošta
Preporučena pisma broj: RC210070063HR i RC210070077HR


Prema raspoloživim podacima, izgleda da 'gov' u sklopu URL-a (vlada.gov.hr) fiktivne tvorevine poznatije kao HRVATSKA VLADA stoji za 'GOVERNMENT'. 'GOVERN-MENT' proizlazi iz latinskog, a znači ni manje ni više nego 'kontrola misli'.
I 'persiranje' jednako tako proizlazi iz latinskog. Nekoga se 'persira' ne kao što se uobičajeno vjeruje iz pristojnosti i štovanja, već zbog toga što taj netko nije jedan jedini nego ih je najmanje dvojica. Tko su spomenuta najmanje dvojica očigledno je samo po sebi nakon što se zaviri tamo gdje treba i spozna da 'PERSONA' također proizlazi iz latinskog, a znači 'lik kojeg glumi maskirani akter'. Kako 'glumac' i 'glumljeni' nisu ništa drugo nego 'multiplikacija', sad je pretpostavljam bistrije koja se i kakva 'predstava' izvodi prilikom 'predstavljanja'.
Čisto da ne bi bilo nikakve zabune oko naravoučenja, u nečemu inače poznatijem kao 'ČLANAK 6 OPĆE DEKLARACIJE UJEDINJENIH NARODA O PRAVIMA ČOVJEKA' tvrdi se da je svatko slobodan dragovoljno izabrati hoće li ga se svugdje uzimati za 'PERSONU' ili ne.

Dokument 'KLASA: 050-02/15-01/187; URBROJ: 541-03-04/1-15-4' izvrstan je primjer razmjera koje 'multiplikacija' može doseći. Naime onaj tko ga šalje nije samo i isključivo originalno unikatni čovjek Marinko Bosiljevac, nego je on istovremeno osim toga dodatno i 'PERSONA MARINKO BOSILJEVAC', i 'DIPLOMIRANI INŽENJER', i 'REPUBLIKA HRVATSKA', i 'DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA', i 'SREDIŠNJI URED', i 'ZAGREB', i 'Načelnik sektora'. Kakve sve to ima veze s izbjegavanjem pune vlastite odgovornosti za ono što se čini, nepotrebno je navoditi.

Dakle dragi Pozdravljeni,
7 listopada 2015 ja zaista jesam poslao točno i precizno definiranu Obavijest, u pogledu koje je - naglašavam - sasvim pristojan vremenski rok od 40 dana za uvažavanje razumno osnovanih mogućih primjedbi istekao u ponoć između 16 i 17.11.2015:

http://cromalternativemoney.org/index.php/en/media/news/obavijest-suverenog-ovjeka-o-zapoinjanju-korienja-zemlje.html

I tu u cijelosti definitivno prestaje svaka potencijalna sličnost s onime na koga se odnosi Dokument 'KLASA: 050-02/15-01/187; URBROJ: 541-03-04/1-15-4', datiran 08.12.2015 a pristigao na email aljosa[at]cromalternativemoney.org 17.12.2015. Budući da sam ja originalno unikatni čovjek Aljoša iz obitelji Đurić a ne taj neki potpuno mi nepoznati 'ALJOŠA iz obitelji ĐURIĆ' na koga je Dokument 'KLASA: 050-02/15-01/187; URBROJ: 541-03-04/1-15-4' naslovljen, ovom vas Komunikacijom radi svake eventualije uredno i korektno ujedno informiram da me se vaše komercijalne ponude apsolutno nimalo ne tiču i da za njih isto tako nisam ni najmanje zainteresiran. Ukoliko vas pak nekim slučajem možda zanima upoznati se pobliže s time kako je teklo moje utvrđivanje toga hoću li ili neću korištenjem (počevši od 17.11.2015) određenog komada zemlje na planeti Zemlji (u svrhu vlastitog pukog opstanka i radi miroljubivog življenja života dostojnog čovjeka) možebitno ičime narušiti mir, ikako ijednog čovjeka ozlijediti ili prevariti, ikako ijednog čovjeka pokrasti ili oštetiti - slobodni ste to učiniti posjetom donjeg linka:

http://cromalternativemoney.org/index.php/forum/76-stvarni-svijet-drutvo-i-drutvene-znanosti/2931-bankrot-hrvatske-komunikacija-s-institucionalnim-autoritetima?limit=6&start=12&lang=en#3093

Ovaj Dokument sastavljen je u tri istovjetno
punovaljana primjerka, dva za Primatelje i jedan za Pošiljatelja.

Bez zlih namjera, osvetoljubivosti, pakosti, lakomislenosti, u dobroj
vjeri i s pridržanim svim osobnim neotuđivim prirodnim pravima.


Planeta Zemlja, 18 prosinac 2015
Aljoša iz obitelji Đurić

Last Edit: 5 years, 7 months ago by administrator.

Re: Bankrot Hrvatske: Komunikacija S Institucionalnim Autoritetima 5 years, 2 months ago #3125

Na adresu Arbitražnog Suda Pravde pristigla je 4 svibnja tekuće 2016 godine Tužba koju je Robert Pittner podnio protiv Ivane Jakir-Bajo stoga toga što se dotična kao Glavni Državni Rizničar Republike Hrvatske nelegitimno oglušila o Zahtjev Donositelja suverenog platnog instrumenta 'SOVRO' čiji je jedinstveni identifikacijski broj SVR-AAA-00009 a glasi na iznos od 305.370,00 kuna.

Link:
Hrvatski Državni Rizničar Ivana Jakir-Bajo Pod Sudskom Tužbom

Re: Bankrot Hrvatske: Komunikacija S Institucionalnim Autoritetima 4 years, 10 months ago #3131

Link:
http://cromalternativemoney.org/index.php/en/media/news/hrvatski-dravni-rizniar-ivana-jakir-bajo-pod-sudskom-tubom.html

06.09.2015
Pomnim pregledom opširne dokumentacije dostavljene mu u sklopu Tužbe Roberta Pittnera protiv Ivane Jakir Bajo odnosno Glavnog Državnog Rizničara Republike Hrvatske, Arbitražni Sud Pravde ustanovio je kako između Roberta Pittnera i Ministarstva Financija RH te svih s Istime povezanih Agenata (uključujući i Ivanu Jakir Bajo) nesporno postoji Ugovor. Arbitražni Sud Pravde je međutim isto tako ustanovio da u spomenutoj dokumentaciji Roberta Pittnera ne postoje elementi zadovoljavajuće kvalitete na temelju kojih bi dakle taj Sud mogao prihvatiti svoju nadležnost za rješavanje ovog slučaja.
U odnosu na detektiranje navedenog dakako nenamjernog propusta Roberta Pittnera, ja čovjek Aljoša iz obitelji Đurić hitno sam reagirao i čitavu stvar preuzeo na sebe osobno. Drugim riječima, otkad je dakle početkom ovog rujna 2016 Arbitražni Sud Pravde zaprimio moju dokumentaciju i DVD disk sa svom tom papirologijom snimljenom u PDF obliku, ne odvija se više slučaj Robert Pittner protiv Ivane Jakir Bajo već je to sad Aljoša iz obitelji Đurić protiv Ivane Jakir Bajo zbog neizvršenja Naloga Izdavatelja platnog instrumenta 'SOVRO'.
Time to create page: 0.42 seconds