Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Zavjera: 420 Banaka Zahtjeva Jednu Svjetsku Privatnu Valutu

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator

Dakle teorija zavjere je postala stvarnost prijatelju moj. Jesi li pročitao moje "Pismo Glavnom Krivcu Za Sve", upućeno tebi? Jedna svjetska valuta - Institut Za Međunarodne Financije, grupa koja predstavlja 420 najvećih svjetskih banaka i financijske institucije, izdao je novi poziv za uvođenje jedne svjetske globalne valute, upozorava Jerome Corsi kroz izvješće "Red Alert".

 

Jedna globalna valuta - to je ono što zahtjeva 420 najvećih svjetskih banaka i financijskih institucija diljem svijeta okupljenih u najmoćniji lobi u ovoj industriji, The Institute of International Finance sa sjedištem u Washingtonu.

Grupa najvažnijih svjetskih banaka ima potrebu ostvariti zajedničku viziju", rekao je za Financial Times Charles Dallara, izvršni direktor ovog instituta. Ukratko, ideja je da je za izbjeći valutni rat potrebna valutna koordinacija na globalnom nivou kojom bi upravljale institucije G20 i Međunarodni Monetarni Fond. Cilj je smiriti napetosti koje pokreću države da devalviraju svoje valute kako bi potakle izvoz i ekonomski rast.

"Provođenje usko fokusiranih unilateralnih i bilateralnih politika u posljednjih nekoliko mjeseci - uključujući i mnoge predložene trgovinske mjere, valutne intervencije i monetarnu politiku - pridonijelo je pogoršanju ionako postojeće makroekonomske neravnoteže", napisao je Dallara u pismu od 4 listopada adresirano na ministre financija i guvernere središnjih banaka. "To je također dovelo do povećanja protekcionističkih pritisaka", ističe Charles Dallara.

Izvršni Direktor Instituta Za Međunarodne Financije promiče odluku Grupe G20 za korišćenje "specijalnih prava vučenja" Međunarodnog Monetarnog Fonda u pravcu stvaranja jedne internacionalne globalne valute kao alternative američkom dolaru koji je do sada bio standardna devizna rezerva.

Osim toga, Ujedinjeni Narodi su u izvješću iz mjeseca srpnja pozvali na zamjenu dolara kao standarda za devizne rezerve u međunarodnoj trgovini s novom, jedinstvenom svjetskom valutom koju izdaje Međunarodni Monetarni Fond (special drawing rights - SDR).

Izvješće od 176 stranica pod nazivom "United Nations World Economic and Social Survey 2010" je objavljeno na sastanku visoke razine UN-ovog Gospodarsko-Socijalnog Vijeća, te se u cijelosti može pročitati na web stranici Ujedinjenih Naroda.

 

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3543 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts