Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Zahtjev Za Ispitivanjem Pravorijeka Arbitražnog Suda Pravde Udruge Čovjek

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator
User Rating: / 588
PoorBest 

Materijal što ga danas 28.06.2017 objavljujem ovdje na Crom Alternativnim Vijestima, popratit ću kratkim uvodnim dijelom temiranim "status quo must go on".

Naslovnu WEB stranicu UDRUGE ČOVJEK krasi poučna priča o užasu kojemu je čovječanstvo podvrgnuto već predugo vremena, pretežno emitiranom putem Institucija koje umjesto da provode pravdu, još onomad davno postadoše iz sluge čovjeku njegovim represivnim gospodarom - što se između ostalog reflektira i tako što je jedini cilj nedodirljivih Sudaca pokoriti obične smtnike sopstvenoj samovolji. Uglavnom stigao je trenutak da se svemu tome konačno stane na kraj, što je po prvi put u povijesti na krajnje efikasan način omogućeno osnivanjem ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE UDRUGE ČOVJEK: "ne čini drugome ono što ne želiš da drugi čine tebi; ukoliko ipak netko odluči djelovati u neskladu s tim zlatnim pravilom - neka bude spreman/spremna suočiti se s posljedicama svojeg djelovanja; Arbitražni sud pravde alat je kojim će se posljedice takvog djelovanja pojedinaca (moguće po prvi puta nezaštićenih plaštom nedodirljivosti sustava koji su skrojili prema svojim vlastitim interesima) manifestirati u njihovom životu".
S jedne strane činjenica stoji da je ARBITRAŽNI SUD PRAVDE Institucija koja Presude tj. Pravorijeke donosi u skladu sa poštenjem i pravdom i moralom, no s druge strane činjenica je također i ta da su i poštenje i pravda i moral tek obični koncepti koje je ovisno već o motivima i interesima kako kojeg pripovjedača, moguće tumačiti na brojne, međusobno čak i veoma kontrastne načine.
"Bit će bolje, netko viče, na papiru mrtvo slovo, na Istoku stare priče, na Zapadu ništa novo" - kaže jedna odlična stara rock pjesma. U odnosu na jedinstveni historijski momenat osvanuo osnivanjem ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE UDRUGE ČOVJEK, zumirajući posebice spomenuti omrznuti plašt nedodirljivosti Sustava kojeg su zlikovci skrojili prema svojim vlastitim interesima, pažljivom oku svakako neće izmaći intrigantnost kojom ASP skroz na skroz proturječno samome sebi prakticira iznad navedeno Zlatno pravilo: "Članak 46 ...Pravorijek je valjan i ako ga koji od članova arbitražnog vijeća odbije potpisati; Članak 54 ...članovi ASP i njegove administracije neće se smatrati osobno odgovornima za svoje postupke i propuste u vezi s postupcima".

Nisam 100% siguran no koliko mi je poznato, dva Pravorijeka koja je ARBITRAŽNI SUD PRAVDE UDRUGE ČOVJEK nedavno donio glede moje dvije Tužbe, prvi su konkretni potezi dotične Institucije.
Što se tiče prvog Pravorijeka, koliko god on bio velika reklama (puno veća navodnoj pozitivi iluzorne slobode i demokracije istrunulog “aktualnog” Sustava nego postojećim stvarnim alternativama) - u praksi je doslovce kompletno neupotrebljiv. Neovisno čija god to dužnost bila - VLADIMIR PERIĆ, Vladimir Perić, DRAŽEN KASALO, Dražen Kasalo, dražen iz kuće kasalo, Robert Šafranko, :robert:šafranko., Gordan Pilić, gordan pilić ili netko sasvim deseti - fakat stoji kako nakon sveukupno 33 dana tj. 7 dana od isteka za to predviđenog roka (25 dana), do dan danas od ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE UDRUGE ČOVJEK nisam primio nikakav odgovor u vezi moje Obavijesti o Zahtjevu za razjašnjenjem i/ili dopunom i/ili ispravkom Pravorijeka donesenog od strane te Institucije povodom moje Tužbe protiv troje ljudi zaposlenih na funkciji takozvanih Djelatnika MUP-a Republike Hrvatske odnosno tzv. Hrvatskih Policajaca.
Ono što pak slijedi ispod, moj je Zahtjev za Ispitivanjem Pravorijeka ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE UDRUGE ČOVJEK donesenog glede moje Tužbe protiv Ivane Jakir Bajo zaposlene na funkciji Glavnog Državnog Rizničara RH, kojeg sam zbog brojnih netočnosti unutar dakle navedene Presude ASP-a uredno 05 svibnja 2017 dostavio Zboru naroda Hrvatske.
Pri kraju ovog uvodnog popraćanja vjekovima stare situacije, s naznakom na WEB stranicu "Zvono Istine" i naknadno kreiranu "Upoznaj Svog Neprijatelja" usputni prilog javno dostupnoj istraživačko-znanstvenoj arhivi, 2014-05-07 from Dražen Kasalo to aljosa[at]cromalternativemoney.org: "...dosta dugo pratim tvoje pisanje i u mnogim stvarima djelim tvoje mišljenje štoviše smatram te svojim učiteljem... rodila se trenutno jedna ideja da pokušamo tužiti bankarski sustav u hrvatskoj jednom skupnom tužbom za prevaru i okupljamo sve ljude koji imaju volje i znanja da sudjeluju u tom procesu...".

 

=======================================================
=======================================================

 

Aljoša iz obitelji Đurić
Email: aljosa[at]cromalternativemoney.org
Petak, 05 svibnja 2017

Zbor naroda Hrvatske


Zahtjev za ispitivanje Pravorijeka

 

Poštovani,
zamoljeni ste u cijelosti pažljivo pročitati ovaj Dokument koji vas na uredan način korektno informira o svim u njemu napisanim detaljima.

24.08.2016 uredno sam unaprijed, po Cjeniku pružanja usluga ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE UDRUGE ČOVJEK, uplatio na bankovni račun navedene Institucije iznos od 2.000,00 HRK za Sudske pristojbe. Dan kasnije 25.08.2016 istoj sam toj Instituciji poslao moju Tužbu (vidi "tuzba_asp.pdf") protiv Ivane Jakir Bajo (zaposlene na funkciji Glavnog Državnog Rizničara Republike Hrvatske - Katančićeva 5, 10000 Zagreb) - uredno dostavljenu 05.09.2016. Dana 21.11.2016, u svojstvu Potpredsjednika ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE UDRUGE ČOVJEK Vladimir Perić potpisao je i potom mi uredno dostavio Rješenje o Nadležnosti ASP-a (vidi "nadleznost_asp.pdf") glede iznad navedene Tužbe, čime smo ja slobodan suvereni čovjek Aljoša iz obitelji Đurić i dakle suprotna Strana sklopili Poslovni Ugovor kojime se potonja obvezala da će korektno voditi spomenuti Arbitražni Postupak. Dana 06 travnja tekuće 2017 godine primio sam Pravorijek ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE glede navedene Tužbe.

Smatrajući kako je on netočan i po svojoj strukturalnoj i po svojoj sadržajnoj formi, ja slobodan suvereni čovjek Aljoša iz obitelji Đurić zahtjevam da Zbor naroda Hrvatske ispita točnost Konačnog Pravorijeka (datiran 04.04.2017) ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE UDRUGE ČOVJEK (PP 77, 10001 Zagreb) kojeg u vidu Privitka br. '01' uredno prilažem ovom mom Zahtjevu. Motive mog Zahtjeva Zboru naroda Hrvatske da ispita točnost navedenog Konačnog Pravorijeka ASP-a korektno obrazlažem u sklopu fajla "zahtjev_znh_obrazlozenje.pdf" također uredno priloženog ovoj elektroničkoj pošti, te ujedno molim da se vaša Odluka/Rješenje dostavi na:

* Aljoša iz obitelji Đurić
Email: aljosa[at]cromalternativemoney.org
* V.B.Đ.
Viška XX, 52100 Pula (na ruke: Aljoša iz obitelji Đurić)
* Arbitražni Sud Pravde Udruge Čovjek
PP 77, 10001 Zagreb

Sadržaj elektroničke pošte:
* zahtjev_znh.pdf
* zahtjev_znh_obrazlozenje.pdf
* tuzba_asp.pdf
* nadleznost_asp.pdf
* zahtjev_asp.pdf
* nenadleznost_asp.pdf

Planeta Zemlja, 05 svibanj 2017
Aljoša iz obitelji Đurić

Zahtjev Zboru naroda Hrvatske za ispitivanje Pravorijeka Arbitražnog Suda Pravde Udruge Čovjek

 

=======================================================
=======================================================

 


Obrazloženje Zahtjeva za ispitivanje Pravorijeka

 

Oslanjajući se na neupitnu činjenicu kako je istina (stvarno stanje stvari o kojem je svaka debata suvišna) suverena u svakom i bilo kom obliku poslovanja, motive mog Zahtjeva što ga danas 05.05.2017 upućujem Zboru naroda Hrvatske kako bi se ispitala točnost Konačnog Pravorijeka (datiranog 04.04.2017) ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE UDRUGE ČOVJEK (PP 77, 10001 Zagreb) glede moje Tužbe protiv Ivane Jakir Bajo (zaposlene na funkciji Glavnog Državnog Rizničara Republike Hrvatske, Katančićeva 5, 10000 Zagreb) - ja slobodan suvereni čovjek Aljoša iz obitelji Đurić obrazlažem, redom Točku po Točku, sljedećim:

 

________________________________________

 

Točka br. 1

Konačni Pravorijek Sudbenog Vijeća ASP-a (glede moje Tužbe protiv Ivane Jakir Bajo) fatalno je defektan u sljedećim esencijalnim detaljima od kritičnog utjecaja na njegovu (ne)valjanost, a iz istih je ujedno očigledno i kako su određeni ljudi na određenim funkcijama pri ARBITRAŽNOM SUDU PRAVDE UDRUGE ČOVJEK grubo prekršili vlastiti Pravilnik:

Pravilnik ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE
http://udrugacovjek.wixsite.com/udruga-covjek/pravilnik-suda
Članak 46.
ASP će pravorijek donijeti u pisanom obliku, koji sadrži sljedeće:
b) poslovni broj pravorijeka;
h) potpis predsjednika i članova vijeća... Pravorijek je valjan i ako ga koji od članova arbitražnog vijeća odbije potpisati ako je pravorijek potpisala većina članova vijeća, te je na pravorijeku utvrdila to uskraćivanje potpisa;

Članak 15.
4) Stranka može zatražiti izuzeće člana vijeća ili arbitra pojedinca u roku od osam dana od dana kada je obaviještena o sastavu vijeća ili imenovanju arbitra pojedinca...

* na navedenom Pravorijeku nedostaje jedinstveni Poslovni broj;

* na navedenom Pravorijeku nedostaju vlastoručni potpisi većine Članova Sudbenog Vijeća, te isto tako na njemu također nije utvrđeno da su dvojica (Dražen Kasalo i Gordan Pilić) od trojice Članova Sudbenog Vijeća uskratila svoje potpise;

* nedopustivu nejasnoću oko toga tko je, ili bolje rečeno je li uopće itko, Odgovoran za donošenje Konačnog Pravorijeka ovdje u pitanju - izražavam velikim crvenim matematičkim znakom za nejednakost kojeg sam postavio između Robert Šafranko (Arbitar sa Službene Liste Arbitara ASP-a) i :robert:šafranko. (Predsjednik Sudbenog Vijeća ASP-a). Osim toga, ukazujem kako čitava situacija s tri (ne)potpisa eventualno upućuje na moguću nelegitimnu namjeru kompletnog izbjegavanja svake odgovornosti za vlastito djelovanje;

* napokon, ističem i to kako suprotno Članku 15 (Stavka 4) Pravilnika ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE nikad nisam bio uredno obaviješten o sastavu Sudbenog Vijeća ASP-a.

Točka br. 2

Smatrajući kako je pri podnošenju ovog Zahtjeva za ispitivanje Pravorijeka moja dužnost korektno opskrbiti Zbor naroda Hrvatske svim informacijama kojima raspolažem što su i neposredno i posredno vezane za Konačni Pravorijek ASP-a glede moje Tužbe protiv Ivane Jakir Bajo te za određene radnje koje su prethodile donošenju istog, stavljam na znanje sljedeće:

S velikim nezadovoljstvom u sebi oko kvalitete pružanja usluga ASP-a koje sam uredno po njihovom vlastitom Cjeniku unaprijed platio 2.000,00 HRK, dana 10.01.2017 uredno sam (putem preporučene poštanske pošiljke br. RB384450557HR) dostavio ARBITRAŽNOM SUDU PRAVDE UDRUGE ČOVJEK moj Zahtjev za određenim informacijama (vidi "zahtjev_asp.pdf") glede moje Tužbe protiv Ivane Jakir Bajo (i još jedne druge koje sam u međuvremenu pokrenuo pri ASP-u) - s rokom za odgovor od najdulje 8 dana.

Iz Odgovora (datiranog 21.01.2017) kojeg sam 23.01.2017 primio putem emaila, s na sebi vlastoručnim potpisom 'Dražen Kasalo - Predsjednik ASP-a' (vidi "zahtjev_asp.pdf"), saznao sam kako se u 142 dana od pokretanja moje Tužbe protiv Ivane Jakir Bajo stvari praktički nisu pomakle s mrtvog mjesta. Za sve ono čime je u svom Odgovoru (vidi "zahtjev_asp.pdf") pokušao opravdati nekvalitetu ASP-a u pružanju usluga, Dražen Kasalo mi nije dao nikakav i nijedan konkretan dokaz. Koliko se dugo vremena navedeno još nastavilo, ne mogu znati budući da suprotno Pravilniku ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE na čijim je navodnim temeljima kasnije donesen Konačni Pravorijek glede moje Tužbe protiv Ivane Jakir Bajo - nikada nisam bio uredno obaviješten o datumu sastavljanja i sastavu Sudbenog Vijeća ASP-a.

Osim toga, u Odgovoru Predsjednika ASP-a Dražena Kasala na moj iznad navedeni Zahtjev za određenim informacijama glede moje Tužbe protiv Ivane Jakir Bajo (i još jedne druge koje sam u međuvremenu pokrenuo pri ASP-u), prvo mi se otvoreno priznaje kako su tijekom vođenja tih Arbitražnih Postupaka počinjene stanovite pogreške, a potom mi se iza toga tvrdi kako je činjenje grešaka prilikom uhodavanja Institucija ovog tipa najnormalnija stvar. Nedopustiva apsurdnost koja proizlazi iz iznad navedenog, očitava se u sljedećem: dok s jedne strane u vođenju Arbitražnih Postupaka pri ARBITRAŽNOM SUDU PRAVDE itekako dolazi i može doći do grešaka svejedno koje naravi, s druge strane počinitelji tih grešaka odnosno ljudi na pozicijama Članova tog istog ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE sami sebe drže navodno oslobođenima od podmirenja eventualnih šteta (i ostalog) koje vlastitim greškama nanose i mogu nanijeti drugim ljudima:

Pravilnik ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE
http://udrugacovjek.wixsite.com/udruga-covjek/pravilnik-suda
Članak 54.
...članovi ASP i njegove administracije neće se smatrati osobno odgovornima za svoje postupke i propuste u vezi s postupcima.

Nadalje, u odnosu na moju Tužbu protiv Ivane Jakir Bajo, ovdje debelo podcrtavam kako prije sveg ostalog istu nikad uopće ne bih ni trebao podizati da ljudi na određenim funkcijama pri ARBITRAŽNOM SUDU PRAVDE UDRUGE ČOVJEK korektno vrše ugovorene usluge što im se unaprijed trebaju platiti prema njihovom vlastitom Cjeniku.
Naime sukladno našem međusobnom Ugovoru o intermedijaciji u plaćanjima koji predviđa upravo takvo nešto, Tužbu pri ARBITRAŽNOM SUDU PRAVDE protiv Ivane Jakir Bajo prvobitno je krajem travnja 2016, iz malte ne identičnih razloga kao i ja poslije njega, već bio pokrenuo Robert Pittner (Ulica br. XX, 48260 Križevci). Potom je u svojstvu Predsjednika ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE Dražen Kasalo donio Rješenje o Nenadležnosti ASP-a u Slučaju Robert Pittner protiv Ivane Jakir Bajo, datirano 07.06.2016 a poslato Robertu Pittneru tek 22.07.2016 odnosno nakon ničim opravdanog odugovlačenja od 46 dana od datuma njegovog donošenja (sve skupa 80 dana od primitka Tužbe 04.05.2016). U tom je Dokumentu (vidi "nenadleznost_asp.pdf") Dražen Kasalo kao Predsjednik ASP-a utvrdio kako je iz Dokumentacije koju je Robert Pittner priložio u sklopu svoje Tužbe nesporno da postoji Ugovor između dotičnog i svih Agenata koji imaju veze s MINISTARSTVOM FINANCIJA (uključujući i Ivanu Jakir Bajo), te zatim Rješenje o Nenadležnosti ASP-a u Slučaju Robert Pittner protiv Ivane Jakir Bajo obrazložio tvrdnjom kako u spomenutoj Dokumentaciji nema nijedne klauzule koja govori o Nadležnosti ijednog Suda.
Međutim, Rješenjem o Nenadležnosti (vidi "nenadleznost_asp.pdf") u Slučaju Robert Pittner protiv Ivane Jakir Bajo nedvojbeno je i to u brutalnoj mjeri prekršen em Zakon o Arbitraži (NN 88/01), em Pravilnik ASP-a. Naime u Zakonu o Arbitraži (NN 88/01) kristalno jasno i nedvosmisleno stoji kako sasvim neovisno o Dokumentaciji priloženoj uz Tužbu na koju se u svom Rješenju usko fokusirao Dražen Kasalo, valjani Ugovor o Arbitraži (kondicionirano Tuženikovim Neprigovorom na Nadležnost odabranog Suda) čini već Tužba sama po sebi:

Zakon o Arbitraži (NN 88/01)
Članak 6, Stavka 8
Smatra se da je ugovor o arbitraži valjan i ako tužitelj podnese tužbu arbitražnom sudu, a tuženik ne prigovori nadležnosti arbitražnog suda najkasnije u odgovoru na tužbu...

Pravilnik ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE

http://udrugacovjek.wixsite.com/udruga-covjek/pravilnik-suda
Članak 3.
U ostvarivanju svoje nadležnosti ASP primjenjuje Zakon o arbitraži (NN 88/01)...
Članak 4.
ASP u potpunosti djeluje u skladu sa Zakonom o arbitraži (NN 88/01)...

Iznad navedenim veoma upitnim djelovanjem ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE UDRUGE ČOVJEK, cjelokupna situacija vezana za Tuženje Ivane Jakir Bajo pri toj Instituciji sasvim se nepotrebno te nadasve nekorektno i s određenim štetnim posljedicama em materijalne em nematerijalne naravi otegla od početka do kraja u agoniju od sve skupa 11 i pol mjeseci čekanja.

Točka br. 3

Citat iz Pravorijeka
Aljoša iz obitelji Đurić (nadalje tužitelj) je u svojoj tužbi protiv Ivane Jakir-Bajo (nadalje tuženik) navodi kako je on pravni sljedbenik SFRJ, te se nikada nije odrekao imovine koja je u toj bivšoj političkoj tvorevini pripadala narodu, te je i on kao dio naroda jedan od nositelja prava na tu imovinu kao bivši građanin SFRJ.

Pošto u citatima (donja polovica prve stranice Pravorijeka i gornji dio druge) koje je u prilog vlastitim tvrdnjama Sudbeno Vijeće ASP-a izvuklo iz popratne Dokumentacije mojoj Tužbi - ja apsolutno nigdje i nikako ne navodim niti kako se nikad nisam odrekao imovine koja je u toj bivšoj političkoj tvorevini pripadala Narodu, niti kako sam ja dio Naroda, niti kako sam tzv. "Nositelj prava", ove su tvrdnje ljudi iz Sudbenog Vijeća ASP-a dakako neistine.

Točka br. 4

Citat iz Pravorijeka
Iz ovih citata koji su izvučeni iz veoma opsežnog materijala koji je tužitelj priložio tužbi vidljiva su kontroverzna, ali i nadasve kontradiktorna stajališta na kojima tužitelj temelji svoji tužbu.

Točkom br. 3 već sam upozorio kako je ova tvrdnja ljudi iz Sudbenog Vijeća ASP-a (bazirana na citatima s donje polovice prve stranice Pravorijeka i gornjeg dijela druge) djelomično neistina, a u narednim redovima ove Točke upozoravam kako je ona neistina u svojoj svojoj potpunosti.

Citat iz Pravorijeka
Uočljiva je nedosljednost tužitelja koji se predstavlja živim čovjekom nad kojim ne postoje ikakvi zakoni niti pravila, pogotovo ako isti dolaze od fiktivnih pravnih entiteta.

Istina je ta da je svo moje suvereno postojanje i djelovanje temeljeno na tome što se na mene itekako odnose ne samo sva prava, već dijametralno oprečno tvrdnji Sudbenog Vijeća ASP-a također i sve obveze proizlazeće iz Univerzalnog Prirodnog Zakona! Čitava popratna Dokumentacija mojoj Tužbi prosto vrvi ovom nepobitnom činjenicom. Kako nalazim sasvim nepotrebno tu tvrdnju dokazivati nabrajanjem koje bi zauzelo popriličan broj stranica, iznosim dva više nego dovoljna citata iz Dokumenta (datiranog 05.10.2013) uredno dostavljenog određenom Primatelju 11.10.2013 (moja prva Obavijest u čitavom ovom kontekstu, na kojoj se u istom tom kontekstu temelje i sve ostale brojne Obavijesti poslate poslije nje):

Citati iz popratne Dokumentacije mojoj Tužbi
* ...Kućne propise ekipa je unutar nje naravski dužno poštivati, no na one vani kućni se red ne odnosi. Biti izvan kuće, dakle slobodan od društvenih pravila, nikako međutim ne znači da se napolju nikakvih zakona ne treba pridržavati. Prirodni su Zakoni svugdje isto važeći: poštivati dogovor, nikoga ne ubiti, nikoga ne ozlijediti, ne raditi na tuđu štetu i ne krasti.

* Ovom Obaviješću dajem na znanje svim vladama, sudovima i ostalim stranama da sam sukladno Prirodnom Zakonu, na planeti Zemlji i širom Univerzuma, ja Aljoša iz obitelji Đurić suvereni slobodan čovjek... Suvereni autoritet mog živog bića proizlazi iz prihvaćene pune odgovornosti za vlastito djelovanje i univerzalnog poštivanja tuđih intrizičnih prava i sloboda.

Citat iz Pravorijeka
Čovjek, suveren, Aljoša iz obitelji Đurić dolazi na javu prestankom postojanja države njegovog rođenja SFRJ u kojoj je do tada bio građanin, a ne poput ostalih ljudi koji na javu dolaze svojim rođenjem.

Pošto u citatima (donja polovica prve stranice Pravorijeka i gornji dio druge) koje je u prilog vlastitim tvrdnjama Sudbeno Vijeće ASP-a izvuklo iz popratne Dokumentacije mojoj Tužbi - ja apsolutno nigdje i nikako ne navodim kako je SFRJ Država rođenja Građanina SFRJ suverenog čovjeka Aljoše iz obitelji Đurić, ova je tvrdnja Sudbenog Vijeća ASP-a potpuna neistina.

Pošto u citatima (donja polovica prve stranice Pravorijeka i gornji dio druge) koje je u prilog vlastitim tvrdnjama Sudbeno Vijeće ASP-a izvuklo iz popratne Dokumentacije mojoj Tužbi - ja apsolutno nigdje i nikako ne navodim kako za razliku od ostalih ljudi koji na javu dolaze svojim rođenjem ja na javu dolazim prestankom postojanja određene države, ova je tvrdnja Sudbenog Vijeća ASP-a potpuna neistina.
Ukoliko netko uoće nije svjestan svog Suvereniteta ili ga je nesposoban prakticirati - blago rečeno - taj netko taj svoj Suverenitet može objesiti mački o rep; u Dokumentu datiranom 05.10.2013 što je uredno dostavljen određenom Primatelju 11.10.2013 (moja prva Obavijest u čitavom ovom kontekstu, na kojoj se u istom tom kontekstu temelje i sve ostale brojne Obavijesti poslate poslije nje), kristalno jasno stoji: “suveren (je) čovjek onaj koji izvan tuđeg utjecaja i kontrole nezavisno sam sobom samostalno upravlja”.
Čovjek Aljoša iz obitelji Đurić rođen je 05.10.1967 na ovaj svijet isto kao i svaki drugi čovjek - suveren, i to kristalno jasno stoji u citatu kojeg je Sudbeno Vijeće ASP-a izvuklo iz popratne Dokumentacije mojoj Tužbi, a u kojem je ovom prilikom ključna riječ 'izvorni': “...izvorni prirodni status slobodnog suverenog čovjeka...”.
Potom je čovjek Aljoša iz obitelji Đurić taj svoj status slobodnog suverenog čovjeka "izgubio" skoro odmah nakon rođenja i to na kompletno nelegitiman način koji kristalno jasno stoji u mojoj prvoj Obavijesti u čitavom ovom kontekstu, na kojoj se u istom tom kontekstu temelje i sve ostale brojne Obavijesti poslate poslije nje:

* ...fakat da je bebanu prilikom dolaska na ovaj svijet udijeljen od strane državnih tijela Rodni list kao dobrodošlica među osobe...;

* ...sam kao beban ni kriv ni dužan 1967 godine postao članom SFRJ...;

* ...moje sudjelovanje u SFRJ društvenoj zajednici baziralo na obmani mene samoga, obmani mojih roditelja...;

* ...virtualnom "egzistencijom" moje piratske kopije - osobe ĐURIĆ ALJOŠA, koja nije utemeljena na mom svjesnom dobrovoljnom pristanku...

U konačnici je Aljoša iz obitelji Đurić svoj izvorni prirodni status slobodnog suverenog čovjeka ponovo povratio, i to kristalno jasno stoji u citatu kojeg je Sudbeno Vijeće ASP-a izvuklo iz popratne Dokumentacije mojoj Tužbi, a u kojem je ovom prilikom ključna riječ 'povratio':

* ...od prvenstvenog značaja za moje biće je, podcrtavam, to da sam brisanjem fiktivne SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE iz "postojanja", te time automatski poništavanjem iz "postojanja" i druge fikcije - njenog državljanina, osobe ĐURIĆ ALJOŠA (VIŠKA 14, PULA), povratio izvorni prirodni status slobodnog suverenog čovjeka, budući nikakvim novosklopljenim ugovorom vezan za bilo koju od tu novoproglašenih država ili ijednu drugu.

Citat iz Pravorijeka
...nedosljednost u određivanju statusa čovjeka Aljoša iz obitelji Đurić...

Iz prethodnih redaka teksta ove Točke sasvim je očigledno kako je i ova tvrdnja Sudbenog Vijeća ASP-a totalna neistina budući da do naknadne dvije promjene mog izvornog prirodnog statusa nije došlo mojom slobodnom voljom već upravo suprotno od toga prvo bez mog pristanka obmanom i mene i mene mojih roditelja, a potom prisilno pod prijetnjama mi vatrenim oružjem u sklopu ratnog zločina počinjenog nada mnom početkom 1990-ih. U svrhu korektnog opskrbljivanja Zbora naroda Hrvatske svim informacijama kojima raspolažem, što se tiče ove neistine Sudbenog Vijeća ASP-a oko mog izvornog prirodnog statusa na kojeg je nelegitimno utjecala "Viša sila" - iznosim svježe nepobitne dokaze kako me se i dan danas od strane ljudi na raznoraznim pozicijama u Republici Hrvatskoj i dalje uporno te uz primjenu nasilja pokušava na kriminalan način pretvoriti u tzv. "Osobu Republike Hrvatske Aljoša Đurić":

* ARBITRAŽNI SUD PRAVDE UDRUGE ČOVJEK zaprimio je sredinom studenog 2016 moju Tužbu protiv trojice ljudi na funkciji tzv. Policajaca Republike Hrvatske zbog njihovog zločinačkog djelovanja na moju štetu tijekom kojega su me između ostalog (pljačkanje moje privatne svojine) nastojali transformirati u tzv. "Osobu Republike Hrvatske Aljoša Đurić";

* nedavno krivotvorenje urednog uručenja preporučene pošiljke br. RC658311855HR (Pošiljatelj MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA - POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA) osobno tzv. "Osobi Republike Hrvatske Aljoša Đurić"

 

Zahtjev Zboru naroda Hrvatske za ispitivanje Pravorijeka Arbitražnog Suda Pravde Udruge Čovjek

Zahtjev Zboru naroda Hrvatske za ispitivanje Pravorijeka Arbitražnog Suda Pravde Udruge Čovjek

 

Točka br. 5

Citat iz Pravorijeka
Serijom pisama kojima je obavještavao sve relevantne državne institucije REPUBLIKE HRVATSKE tužitelj je pokušavao ustanoviti ugovorni odnos prema kojem njemu u pravnom smislu navodno pripada određena imovina bivše države. U pravno trgovačkom smislu njegovo ugovorno pravo je jasno pisanom korespondencijom određeno. Tužitelj je pedantno i marljivo objavio svim relevantnim državnim i europskim institucijama svoje novo pravno stanje u kojem on postaje, temeljem šutnje svih obavještenih stranaka koje imaju interes u ovom sporu, posjednik imovine koja mu pripada temeljem takvog ugovora. REPUBLIKA HRVATSKA je jedna od država koja je nastala raspadom SFRJ. Nije poznato da li je tužitelj pokrenuo slične tužbe protiv ostalih država sljedbenica.

Tvrdnja Sudbenog Vijeća ASP-a kako sam ja pedantno i marljivo objavio svim relevantnim Državnim i Europskim Institucijama svoje novo tzv. "Pravno stanje" u kojem postajem, temeljem šutnje svih obavještenih Stranaka što imaju interes u ovom Sporu, Posjednik imovine koja mi pripada temeljem takvog Ugovora - kompletna je neistina!
Ja slobodan suvereni čovjek Aljoša iz obitelji Đurić nemam nikakvo "Pravno Stanje"!
Ja slobodan suvereni čovjek Aljoša iz obitelji Đurić nisam ništa objavio navedenim svim relevantnim Državnim i Europskim Institucijama, već sam sve relevantne tzv. Državne i Europske plus Svjetske Institucije te osim njih i brojne određene ljude - uredno obavijestio! Dotične nisam uredno obavijestio kako sam ja navodni Posjednik određene imovine, već sam ih kompletno suprotno od toga obavijestio kako sam ja legitimni Vlasnik proporcionalnog dijela cjelokupne Društvene svojine iz bivše SFRJ kojeg neki od njih kriminalno posjeduju! Legitimnim Vlasnikom proporcionalnog dijela cjelokupne Društvene svojine iz bivše SFRJ nisam postao navodno temeljem šutnje svih obavještenih Stranaka već brisanjem iz "postojanja" bivšeg Jugoslavenskog Društva! Činjenicu da sam legitimni Vlasnik proporcionalnog dijela cjelokupne Društvene svojine iz bivše SFRJ korektno sam dokazao konkretnim (do dana današnjeg nepobijenim) dokazima, a s obzirom da je Spor definiran kao kontroverzija odnosno tvrdnja jedne Strane nasuprot tvrdnji druge Strane - konstatacija Sudbenog Vijeća ASP-a kako oko mog navedenog legitimnog vlasništva navodno postoji ikakav Spor također je apsolutna neistina pošto se do ovog trenutka nitko nikada nije usudio ništa ni probati tvrditi suprotno a kamoli uspio oboriti moje dokaze uredno dostavljene svima kojih se isti na ikoji način imalo tiču!

Navodeći da je REPUBLIKA HRVATSKA jedna od Država koja je nastala raspadom SFRJ, pa odmah potom navodeći da nije poznato jesam li ja eventualno pokrenuo slične Tužbe protiv - kako ih naziva - ostalih Država Sljedbenica SFRJ, te skupno s gotovo svime iz ovog gornjeg citata, Sudbeno Vijeće ASP-a insinuira kako sam ja Tužbu pokrenuo protiv Republike Hrvatske a ne protiv Ivane Jakir Bajo!?!

Kao dokaz tome da se brojne uredno dostavljene Obavijesti koje sam slao ne odnose samo na relevantne Državne i Europske plus Svjetske Institucije već i na određene ljude, iznosim jedan više nego dovoljan primjer, citat iz Dokumenta (datiran 05.10.2013) uredno dostavljenog određenom Primatelju 11.10.2013 (moja prva Obavijest u čitavom ovom kontekstu, na kojoj se u istom tom kontekstu temelje i sve ostale brojne Obavijesti poslate poslije nje):

Citat iz popratne Dokumentacije mojoj Tužbi
Poštovani Zoran Milanović, kao čovjek što u svojstvu osobe ZORAN MILANOVIĆ obavlja funkciju aktualnog PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - zamoljeni ste ovu Obavijest u cijelosti pažljivo pročitati prije nego li se o njoj očitujete. Ona znači točno ono što u njoj i piše. Način na koji vam je ova Obavijest dostavljena, dokaz je da ste o svim u njoj navedenim detaljima korektno informirani.

Nadalje, taman posla da sam kao slobodan suveren čovjek tijekom navedenog vremenskog perioda nastojao ući u Ugovore sa Stranom koja me na brutalno kriminalan način golemo oštetila za cijeli život?!? Skroz obrnuto od te pogrešne konstatacije Sudbenog Vijeća ASP-a, ja sam s dotičnima uredno raskinuo svaku i bilo koju vezu. Kao dokaz tome iznosim citate iz Dokumenta (datiranog 05.10.2013) uredno dostavljenog određenom Primatelju 11.10.2013 (moja prva Obavijest u čitavom ovom kontekstu, na kojoj se u istom tom kontekstu temelje i sve ostale brojne Obavijesti poslate poslije nje):

Citati iz popratne Dokumentacije mojoj Tužbi
Ovom je Obaviješću gospodine PREDSJEDNIČE VLADE RH vaša strana korektno informirana da je Ugovor o državljanstvu iniciran 1992, a zaključen početkom 1993, na kojem uz REPUBLIKA HRVATSKA stoji ĐURIĆ ALJOŠA - u cijelosti potpuno ništavan!
Ništavan ne samo zbog toga što po mom shvaćanju obmanu predstavlja i po svojoj sadržajnoj formi i po ostalim okolnostima koje su dovele do njegovog potpisivanja s moje strane, već prvenstveno iz razloga što je sklapanje prisilno iznuđeno vatrenim oružjem, zatvaranjem, prijetnjama, zastrašivanjem i sličnim gnjusnim metodama...

Ovom je Obaviješću gospodine PREDSJEDNIČE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE vaša strana korektno informirana da ljubazno restituiram uslugu ondašnjeg generiranja pod prinudom fikcije poznate kao osoba ALJOŠA ĐURIĆ državljanin REPUBLIKE HRVATSKE, na način što ovog momenta uključujući istu legitimno raskidam bilo kakvu vezu i sa svim ostalim neživim izmišljotinama što sugestivno pretendiraju biti orginalni ja - Aljoša iz obitelji Đurić. Rezanjem dakle svake nelegitimne forsirano uspostavljene povezanosti s vještačkom simulacijom mog živog bića, efektivno od ovog trenutka osoba ALJOŠA ĐURIĆ u bilo kom smislu i pogledu formalno je ponovno nepostojeća - baš kao i onda prilikom brisanja iz "egzistencije" bivše SFRJ...

U odnosu na svu moju imovinu, uključujući i proporcionalni komad sveukupne društvene svojine iz bivše SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE čiji sam od početka 1990-ih legitiman vlasnik, svim zainteresiranim i stranama na koje se odnosi te ostalima - ja Aljoša iz obitelji Đurić komuniciram revokaciju dosadašnjeg implicitnog prava pristupa.
Poštovani dame i gospodo, između nas ne postoji nikakav usmeni dogovor niti nas veže ikakav valjani pismeni ugovor. Ako, iako nikad od mene unajmljeni, slučajno ipak pretpostavljate da imate bilo kakav moj pristanak, dozvolu ili punomoć - znajte da su ovog momenta sve te i slične eventualije povučene, a vi otpušteni.
Smatrate li da vaša shvaćanja možete iznuditi ispravnima putem arbitraže konvencionalnih "palača pravde" u sklopu državnog sustava, ja slobodan suvereni čovjek koji živi izvan te fiktivne dimenzije upozoravam vas vezano za regularne sudske procese da je imovina o kojoj je ovdje riječ - pod 1 moja privatna svojina u jurisdikciji isključivo Univerzalnog Prirodnog Zakona, pod 2 moja privatna svojina nikad s moje strane ponuđena na iznajmljivanje.

Isto tako, apsolutna je neistina tvrdnja ljudi iz Sudbenog Vijeća ASP-a kako ja navodno tvrdim da se moje vlasništvo umjesto na proporcionalni dio cjelokupne bivše Društvene svojine bivšeg Jugoslavenskog Društva odnosi na nepostojeću imovinu bivše Države.

Točka br. 6

Citat iz Pravorijeka
U ovoj tužbi, tužitelj, svjesno igra ulogu građanina SFRJ, koji kao takav, ima određena prava kojih se nikad nije odrekao, i želi ih materijalizirati. Članovima Sudbenog vijeća je jasno vidljiva namjera tužitelja da kapitalizira svoje građanstvo kada za to ima određene materijalne koristi i da se odrekne istog kad iz njega proizlaze određene dužnosti. Selektivan pristup pravima i obavezama kao i nedosljednost u određivanju statusa čovjeka Aljoša iz obitelji Đurić, sugerira na postojanje neiskrenih namjera koje nisu u skladu s načelima prirodnih zakona, želje za stjecanjem materijalne koristi, te zbog visine zahtjeva za odštetom, moguće pohlepe kao jednog od skrivenih motiva za podizanje ove tužbe.

Na neistinitost tvrdnje Sudbenog Vijeća ASP-a kako sam ja slobodan suvereni čovjek Aljoša iz obitelji Đurić nedosljedan u određivanju vlastitog statusa, već sam upozorio pri kraju Točke br. 4.

Nadalje, ja slobodan suvereni čovjek Aljoša iz obitelji Đurić jesam onaj koji jesam i u ovoj Tužbi ne igram nikakve i ničije uloge, a što se tiče mog navodnog selektivnog pristupa građanskim pravima i obvezama u SFRJ - ta je tvrdnja Sudbenog Vijeća ASP-a čista besmislica između ostalog definitivno i zbog toga što su uz prolijevanje mora krvi i Građani SFRJ i sama SFRJ izbrisani iz "postojanja" prije skoro 3 desetljeća.

U odnosu na navedene moje navodne neiskrene namjere - apsolutno ničim dokazane od strane Sudbenog Vijeća ASP-a, ističem kako su moje namjere već 3,5 godine javno putem Interneta dostupne svim ljudima svijeta na 3 različita jezika.

U odnosu na spočitavanje visini mog Odštetnog Zahtjeva prema Ivani Jakir Bajo unutar moje Tužbe protiv dotične, apsolutna je besmislica Sudbenog Vijeća ASP-a kako se navodno tu moguće radi o mojoj skrivenoj pohlepi - naime taj iznos nije nimalo i ničime skriven već je točno i precizno stavljen na znanje: 160.000,00 (stošezdesettisuća) HRK. U nastavku, Sudbeno Vijeće ASP-a izostavilo je u svom Konačnom Pravorijeku pružiti nepobitan precizni dokaz o granici do koje moj Odštetni Zahtjev prema Ivani Jakir Bajo nije pohlepa, odnosno o granici od koje prema navedenim načelima Prirodnih Zakona on postaje navedena eventualna pohlepa.

Točka br. 7

Citat iz Pravorijeka
Nadalje tužitelj je na račun novostečene imovine koja postoji samo na papirima navodnog pravnog ugovora kreirao platno sredstvo kojeg je nazvao SOVRO, a koje bi trebalo imati karakteristike vrijednosnog papira ili mjenice.

Nepobitna je činjenica da na SOVRO-u s jedinstvenim identifikacijskim brojem 'SVR-AAA-00009' o kojem je ovdje riječ, nigdje ne stoji kako je on Platno sredstvo. Umjesto toga, na njemu stoji sljedeće: Suvereni Platni Instrument U Procesu Koji Uključuje 3 Ili Više Strana.
Nepobitna je činjenica također i ta da na Platnom Instrumentu SOVRO nigdje ne stoji da bi on navodno trebao imati karakteristike Vrijednosnog Papira ili Mjenice - kako to tvrde ljudi iz Sudbenog Vijeća ASP-a.

Nadalje, pokriće Platnog Instrumenta SOVRO nema apsolutno nikoje veze s nikakvim i nijednim navodnim tzv. "Pravnim Ugovorom" kako to tvrde ljudi iz Sudbenog Vijeća ASP-a. Osim toga, na Platnom Instrumentu SOVRO stoji kako mu je pokriće između ostalog moja cjelokupna neotuđiva imovina kriminalno mi oteta u ime Države/Naroda, a ta je imovina suprotno tvrdnji Sudbenog Vijeća ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE itekako stvarna - o čemu su svi kojih se to tiče (uključujući i Tuženu Ivanu Jakir Bajo) uredno i korektno primili proteklih godina više Obavijesti koje su naravno sastavni dio popratne Dokumentacije mojoj Tužbi protiv Ivane Jakir Bajo.

Točka br. 8

Citat iz Pravorijeka
To platno sredstvo navodno ima pokriće u novostečenoj pravnoj imovini, te bi se kao takvo moglo nazvati platnim instrumentom ukoliko netko želi primiti isti, jer ima vjeru u pokriće kojeg taj platni instrument nudi (slično dionicama ili obveznicima). Međutim iz priloženih dokumenata ovoj tužbi, osim činjenice da je SOVRO poslan preporučenom pošiljkom na nekoliko adresa...

Nepobitna je činjenica da na Platnom Instrumentu SOVRO s jedinstvenim identifikacijskim brojem 'SVR-AAA-00009' o kojem je ovdje riječ, nigdje ne stoji kako je on Platno sredstvo.

Što se tiče navodne vjere u njegovo pokriće i njegove navodne sličnosti s Dionicama ili Obveznicama kako to navode ljudi iz Sudbenog Vijeća ASP-a, na Platnom Instrumentu SOVRO osim detalja o njegovom stvarnom pokriću kristalno jasno stoji i kako je on za razliku od Dionica i Obveznica neprodavljiv na Financijskim tržištima te nepodložan potencijalnim procjenama Agencija za kreditni rejting.

Činjenica je i ta da pokriće Platnog Instrumenta SOVRO nema apsolutno nikakve veze s nikakvom tzv. "Pravnom imovinom" - kako to tvrdi Sudbeno Vijeće ASP-a.

Nadalje, ljudi iz Sudbenog Vijeća ASP-a iznose neistinu tvrdnjom da je pokriće SOVRO-a navodno. Onog momenta kad je nešto svima dokazano, kao što je to slučaj s valjanošću pokrića Platnog Instrumenta SOVRO, to nešto prestaje biti pretpostavka i postaje neoborena činjenica. Dakle moj Platni Instrument nisam počeo izdavati iznenadno kao "grom iz vedrog neba", već totalno korektno tek nakon što sam na aspolutno uredan način postao sposoban bez ikakvog straha i dvoumljenja postaviti sljedeći redak teksta na svaki pojedinačni SOVRO: “izdan... pod zakletvom da su svi podaci istiniti, točni i potpuni, te uz preuzimanje pune osobne odgovornosti po Univerzalnom Prirodnom Zakonu za legitimnost i valjanost mog djelovanja”.

Brojne direktne Obavijesti (plus indirektne raznim Principalima, Agentima, Zastupnicima, Zastupanima, Predstavnicima i Predstavljanima) o početku Naplate/Prebijanja Dugova putem izdavanja Platnog Instrumenta SOVRO, poslane su s moje Strane i uredno dostavljene na mnoge točno određene Adrese, a koliko golem opseg (te i puno više od toga) može obuhvatiti samo jedna jedina od navedenih Obavijesti - najbolje svjedoči Rješenje glede Slučaja Robert Pittner protiv Ivane Jakir Bajo (vidi "nenadleznost_asp.pdf") u kom je Dražen Kasalo kao Predsjednik ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE utvrdio kako je nesporno da između Roberta Pittnera i svih Agenata koji imaju veze s MINISTARSTVOM FINANCIJA postoji nekakav Ugovor (svejedno kakav).

Točka br. 9

Citat iz Pravorijeka
...niti koliko je on (Platni Instrument SOVRO) zaista suveren dok koristi simboliku pravnog sustava kojeg se tužitelj odrekao...

Dok s jedne strane na službenoj naslovnoj Web stranici UDRUGE ČOVJEK stoji kako je ARBITRAŽNI SUD PRAVDE UDRUGE ČOVJEK neovisan i nepristran Sud, s druge strane u tzv. REGISTRU UDRUGA RH stoji kako je PREDSJEDNIK UDRUGE ČOVJEK nitko drugi doli tzv. "OSOBA REPUBLIKE HRVATSKE VLADIMIR PERIĆ", te isto tako na samom Konačnom Pravorijeku kojeg sam primio - uz ASP osim zastave REPUBLIKE HRVATSKE stoji i njegov OIB.
Ljudi od pamtivijeka koriste univerzalnu simboliku; to što i oni van njega i oni što organizirano žive udruženi unutar nekakvog Sustava čine iste pokrete rukama kad žele izraziti primjerice glad, žeđ, gluhoću ili ćaknutost - nimalo ne umanjuje ili povećava njihovo pripadanje odnosno nepripadanje Sustavu.

U sklopu Točke br. 4 već sam dokazao da je neistina tvrdnja Sudbenog Vijeća ASP-a kako je “uočljiva nedosljednost tužitelja koji se predstavlja živim čovjekom”. Tome sad u prilog dodajem otvoreno priznanje ljudi iz Sudbenog Vijeća ASP-a kojime isti definitivno pobijaju vlastitu prethodnu tvrdnju: “...pravnog sustava kojeg se tužitelj odrekao...”.

Točka br. 10

Citati iz Pravorijeka
* ...tužitelj je tužio čovjeka Ivanu Jakir-Bajo...;

* ...državne riznice RH pod upravom Ministarstva Financija..., od strane administracije..., poglavito tuženika koji djeluje u funkciji državnog rizničara...;

* ...valja napomenuti da tuženik nije ikada komunicirala s tužiteljem, nikada se nije susrela s njime niti je imala, niti ima, ikakvih kontakata...

Dražen Kasalo, Član Sudbenog Vijeća ASP-a u sklopu Konačnog Pravorijeka o kojem se u ovom Dokumentu vodi glavna riječ - navodeći za sebe kako je Autor knjige "Kontrola Uma U Pravnom Sistemu" i "Predsjednik ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE", tvrdi:

* Javno predavanje u Beogradu 16.3.2017
https://www.youtube.com/watch?v=GO-A4YGUe8A
45:15
...educirati ljude ili te Agente da unutar tog Sistema, da oni i ono što rade ljudima da će odgovarati osobno; taj Policajac ne razumije da on tebi radi štetu - on se uvijek poziva na Državu... a ona ne postoji; odgovoran je Policajac, onaj koji je Izvršitelj, on je uvijek taj; Osnovali smo... Sud, koji se zove Arbitražni Sud Pravde... ja sam Predsjednik tog Suda; ...političar, on ima skupinu Plaćenika, ljudi sa nižom inteligencijom koji se baš iz tog razloga i zapošljavaju kao takvi na takvim mjestima jer se neće pitati - pa jebote šta ja radim, hoću li ja odgovarati nekad nekome za to, on se to ne pita...

U Rješenju o Nenadležnosti ASP-a u Slučaju Robert Pittner protiv Ivane Jakir Bajo (vidi "nenadleznost_asp.pdf") kojeg je u svojstvu Predsjednika ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE donio Dražen Kasalo - jasno i nedvosmisleno stoji kako je Ivana Jakir Bajo Agent Ministarstva Financija.
U Konačnom Pravorijeku (glede moje Tužbe) tročlanog Sudbenog Vijeća ASP-a čiji je jedan od članova taj isti Dražen Kasalo, potom međutim stoji kako je Ivana Jakir Bajo čovjek, te isto tako netom prije toga također stoji i kako je Ivana Jakir Bajo Administracija Ministarstva Financija koja djeluje u funkciji Državnog Rizničara!?!
Nepobitna je činjenica da u mojoj Tužbi nigdje ne piše 'čovjek' Ivana Jakir Bajo, kao što je isto tako nepobitna činjenica također i ta da je Tuženik u mojoj Tužbi korektno naveden upravo onako kako on sam sebe precizno identificira: Ivana Jakir Bajo.

U dijelu Pravilnika ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE UDRUGE ČOVJEK naslovljenom 'Obveza surađivanja s Arbitražnim sudom' (Članak 40, Stavka 1) stoji kako je Svatko koji je Stranka u postupku pred ASP obvezan odgovoriti na pozive ASP-a, bez obzira na osnove. U svom Konačnom Pravorijeku Sudbeno Vijeće ASP-a nigdje i nikako ne daje do znanja da li se Tužena Ivana Jakir Bajo kao Stranka u postupku pred ASP-om odazvala na Pozive ASP-a, odnosno čime se i kako dotična očitovala na Tužbu. Ukoliko Tužena Ivana Jakir Bajo navedeno uopće nije učinila, onda Sudbeno Vijeće ASP tu činjenicu nikako nije smjelo prešutjeti u svom Konačnom Pravorijeku.

Nikakvim dokazom - čak ni eventualnom Izjavom Tužene Ivane Jakir Bajo - ne potkrepljujući svoju tvrdnju kako “Tuženik nije ikada komunicirala s tužiteljem, nikada se nije susrela s njime niti je imala, niti ima, ikakvih kontakata”, Sudbeno Vijeće ASP-a ponovo nedopustivo krši vlastiti Pravilnik te iznošenjem neumjesnih pretpostavki umjesto konkretnih dokaza nastavlja djelovati na kompletno neprimjeren i nekorektan način u korist Tuženika a na štetu Tužitelja.

Točka br. 11

Citat iz Pravorijeka
* ...zbog nepostojanja ikakvog odnosa sa tužiteljem, tuženik nije nikada niti bila u prilici da svojim djelovanjem nanese tužitelju ikakvu štetu bilo materijalne bilo nematerijalne prirode.

* ...treba posebno istaknuti da bi stvarna šteta nastala tek da je tuženik prihvatila SOVRO i isplatila navedeni iznos. Odakle bi ta sredstva došla? Iz riznice. Odakle u riznici ta sredstva? Od prikupljenih poreza. Tko plaća porez? Narod I to pod prijetnjom primjene nasilja ukoliko ne plati, bili te neosporne činjenice pripadnici naroda svjesni ili ne. Isplatom SOVRO-a, bez obzira na iznos, ostvario bi se manjak u riznici koji bi se namirio povećanjem, ionako porezima i ostalim davanjima, preopterećeni narod. Porez je u svojoj naravi kršenje slobodne volje drugih ljudi jednoznačno je robovlasništvu. U hipotetskom slučaju podupiranja zahtjeva tužitelja, članovi Sudbenog vijeća dali bi podršku pohlepi, nasilju i stjecanju materijalne koristi pojedinca na račun drugih ljudi bez njihovog izričitog pristanka.

Uz Platni Instrument Sovro neraskidivo je vezana nepobitna činjenica - dokazi koje su sastavni dio popratne Dokumentacije mojoj Tužbi - da je od strane ljudi kreatora fiktivne tvorevine RH (unutar koje Tužena Ivana Jakir Bajo djeluje kao Službenik) nada mnom 1990-ih počinjen okrutan ratni zločin u ime Republike Hrvatske i Hrvatskog Naroda, pri čemu mi je pohlepno otet moj neotuđivi proporcionalni dio cjelokupne Društvene svojine iz bivše SFRJ. Iz nekih nepoznatih motiva i interesa, ljudi iz Sudbenog Vijeća ASP-a u svom su Konačnom Pravorijeku kompletno izostavili to čak i spomenuti a kamoli uzeti u obzir?!?

Premda se radi o faktoru od iznimne važnosti, Sudbeno Vijeće ASP-a izostavilo je utvrditi je li Ivana Jakir Bajo početkom 1990-ih sudjelovala ili nije u kreiranju Republike Hrvatske. Podaci o dotičnoj iz tog vremenskog perioda nisu mi poznati - no činjenica stoji kako ona djeluje pri Ministarstvu Financija Republike Hrvatske od 1998 godine. Samim time, Ivana Jakir Bajo uredno je obavještena o svim detaljima sadržanim u nekima od spomenutih mojih brojnih Obavijesti što čine sastavni dio popratne Dokumentacije mojoj Tužbi. Također, samim time apsolutna je neistina tvrdnja ljudi iz Sudbenog Vijeća ASP-a "kako zbog nepostojanja ikakvog odnosa sa tužiteljem, tuženik nije nikada niti bila u prilici da svojim djelovanjem nanese tužitelju ikakvu štetu bilo materijalne bilo nematerijalne prirode". Naime, u sklopu spomenutog okrutnog ratnog zločina počinjenog nada mnom 1990-ih, prisilnim dovođenjem u virtualnu "egzistenciju" moje piratske kopije tj. osobe ĐURIĆ ALJOŠA - pod prijetnjama mi vatrenim oružjem između ostalog sam nedragovoljno pretvoren u tzv. Državljanina Republike Hrvatske odnosno Poreznog Obveznika RH. Štetu koju mi je Tužena Ivana Jakir Bajo bila u prilici nanijeti i štetu koju mi je ona između ostalog stvarno nanijela vlastitim djelovanjem, samo Sudbeno Vijeće ASP-a precizira ni manje ni više nego upravo ovako: "...prijetnjom primjene nasilja..., porez je... kršenje slobodne volje drugih ljudi... jednoznačno robovlasništvu...".
Odmah potom, ljudi iz Sudbenog Vijeća ASP-a me totalno proturječni samima sebi, apsolutno neumjesno velikodušno časte svojim hipotetiziranjem koje za razliku od tvrdnje za sobom ne povlači nikakvu odgovornost: "U hipotetskom slučaju podupiranja zahtjeva tužitelja, Članovi Sudbenog Vijeća dali bi podršku pohlepi, nasilju i stjecanju materijalne koristi pojedinca na račun drugih ljudi bez njihovog izričitog pristanka".

Nadalje, otkuda se mora isplatiti sveukupna šteta koju mi je djelovanjem u svojstvu Službenika Republike Hrvatske nanijela Tužena Ivana Jakir Bajo - u skladu s Univerzalnim Prirodnim Zakonom niti je ikako moj problem niti bi me imalo trebalo zanimati.
U odnosu na iznad navedeno hipotetiziranje ljudi iz Sudbenog Vijeća ASP-a, te isto tako također i u odnosu na mnogobrojne tvrdnje Sudbenog Vijeća ASP-a što oštro odudaraju od stvarnih činjenica, a posebice u odnosu na spominjanje Hrvatskog Naroda te imanje i nemanje tuđeg pristanka, podsjećam na pet vlastoručno potpisanih Izjava Građana Republike Hrvatske i Pripadnika Hrvatskog Naroda koje su sastavni dio popratne Dokumentacije mojoj Tužbi (moja prva Obavijest u čitavom ovom kontekstu - uredno dostavljena Primatelju 11.10.2013 - na kojoj se u istom tom kontekstu temelje i sve ostale brojne Obavijesti poslate poslije nje):

Ja ________ (ime i prezime), ________ (OIB), rođen ________ (datum rođenja) za vrijeme Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, kao sastavni dio Hrvatskog Naroda i Hrvatski Građanin te sudionik u događajima posredno i/ili neposredno povezanim s dovođenjem u postojanje Republike Hrvatske kao suverene i samostalne države devedesetih godina XX stoljeća - odgovorno izjavljujem:

Ako su proglašenjem egzistencije Republike Hrvatske, to jest proglašenjem njenih teritorijalnih granica odnosno proglašenjem njene materijalne i nematerijalne imovine, nekome eventualno uskraćena njegova osnovna neotuđiva čovjekova prava uključujući između ostalih i ono na slobodno postojanje u prirodi neopterećeno članstvom u državnim konceptima bilo kakvog oblika i vrste, pa je shodno tome ostao zakinut za pripadajući mu proporcionalni dio materijalnog i nematerijalnog bogatstva bivše SFRJ - u navedenom nikad nisam namjeravao učestovati, na navedeno nikad nisam pristao niti sam ikad ikog za to ovlastio. Drugim riječima, ako sam devedesetih svojim direktnim i/ili indirektnim učestvovanjem u ključnim događanjima za nastanak Republike Hrvatske eventualno bilo koga oštetio na spomenuti specifični način - uslovljen brojnim faktorima to nisam uradio svjesno, najiskrenije se ispričavam.

Republika Hrvatska eventualnim žrtvama u navedenom povijesnom presedanu svakako što prije s kamatama treba nadoknaditi pretrpljenu štetu i vratiti oduzetu im materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Zahtjev Zboru naroda Hrvatske za ispitivanje Pravorijeka Arbitražnog Suda Pravde Udruge Čovjek

 

Točka br. 12

Ako su određene moje Obavijesti (vidi Točku br. 5) već pogrešno protumačene od strane Sudbenog Vijeća ASP-a kao moji navodni pokušaji ulaska u Ugovore sa Stranom koja me na kriminalan način golemo oštetila za cijeli život, onda ARBITRAŽNI SUD PRAVDE u odnosu na posljedice ignoriranja navedenih Dokumenata ni u jednom slučaju i ni pod kojim okolnostima nije nikako smio zauzeti totalno proturječne pozicije te posegnuti za dvostrukim mjerilima - što sve skupa s brojnim do sada iznijetim neistinama uvelike dovodi u pitanje njegovu nepristranost:

Citati iz Pravorijeka
* ...ali je bio odbijen ignoriranjem od strane administracije poglavito tuženika koji djeluje u funkciji državnog rizničara...;

* ...činom ignoriranja... tuženik je nedvosmisleno dala do znanja da nema namjeru prihvatiti... sklapanje ugovornog odnosa s tužiteljem...

Sudbeno Vijeće ASP-a u svom Pravorijeku (datiranom 07.04.2017) glede moje Tužbe protiv trojice ljudi na funkciji Policajaca Republike Hrvatske zbog njihovog zločinačkog djelovanja (08.11.2016) na moju štetu, ustanovilo je do čega je točno i precizno došlo time što je Druga Strana ignorirala Dokumente uredno joj dostavljene s moje strane: "...također je potpuno jasno da je tužitelj unaprijed poslao principalima tuženika obavijest o mogućim posljedicama njihovog djelovanja što ipak nije odvratilo tuženike da djeluju na način protivan ustanovljenom ugovoru između tužitelja i principala tuženika, čime su svojom voljom i odabirom, bio on svjestan ili nesvjestan, ušli u ugovorni odnos s tužiteljem... tužitelj u obavijesti koju je uredno dostavio principalima tuženika objavio svoj cjenik, tj. opće uvjete poslovanja koji posljedično proizlaze iz djelovanja druge strane...".

Na službenoj Web stranici UDRUGE ČOVJEK naslovljenoj ARBITRAŽNI SUD stoji kako "svaki Ugovor uglavnom unutar Općih Uvjeta Poslovanja ima i Arbitražnu Klauzulu, te kako se svakim takvim Dokumentom koji je poslat Stranci uspostavlja Ugovorni Odnos ukoliko na njega nije odgovoreno".

Dražen Kasalo, Član Sudbenog Vijeća ASP-a glede Konačnog Pravorijeka o kojem se u ovom Dokumentu vodi glavna riječ - utvrdio je kao Predsjednik ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE u Rješenju donesenom za Slučaj Robert Pittner protiv Ivane Jakir Bajo (vidi "nenadleznost_asp.pdf") kako je nesporno da između Roberta Pittnera i svih Agenata koji imaju veze s MINISTARSTVOM FINANCIJA postoji nekakav Ugovor (svejedno kakav). Taj je Ugovor sklopljen na način da je Druga Strana ignorirala uredno joj dostavljen Dokument.

Potpredsjednik ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE Vladimir Perić donio je dva Rješenja o Nadležnosti ASP-a u kojima je utvrdio kako između Aljoše iz obitelji Đurić i Drugih Strana postoje valjani Ugovori. Ti su Ugovori također sklopljeni na način da su Druge Strane ignorirale uredno im dostavljene Obavijesti.

Dražen Kasalo, Član Sudbenog Vijeća ASP-a u sklopu Konačnog Pravorijeka o kojem se u ovom Dokumentu vodi glavna riječ - tvrdi, usput navodeći za sebe kako je Autor knjige "Kontrola Uma U Pravnom Sistemu" i "Predsjednik ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE":

* TV emisija Sirovi život 158
https://www.youtube.com/watch?v=nALMDtfYVsc
20:35
...'Objava o nepostojanju Osobe'... poslana na 24 adrese (između ostalog 'Vladi Republike Hrvatske'); ...u trenutku kad nitko ne odgovori na ovakvu Objavu, onda u Trgovačkom smislu se smatra da Onaj koji ne odgovara pristaje na sve Uvjete koji su napisani u ovom Dokumentu. To postaje Zakon. Svi koji su dobili ovaj Dokument ga se moraju pridržavati - pod prijetnjom Tužbe. Istina se ne može pobiti, to je nemoguće; osnovali smo Sud, zove se 'ARBITRAŽNI SUD PRAVDE';


* Javno predavanje u Beogradu 16.3.2017
https://www.youtube.com/watch?v=GO-A4YGUe8A
48:23
Dokument koji se zove 'Objava o nepostojanju Osobe'... ovaj Dokument je predan 'Vladi Republike Hrvatske', ovdje je štambilj da su obavješteni i dat im je rok od 30 dana da opovrgnu sve ili bilo koji navod unutar te Objave, sa 'Općim Uvjetima Poslovanja'. Ti 'Uvjeti Poslovanja' vrijede samo za mene jer ja sam Gospodar svog tijela, svog uma, svog vremena, svoje imovine i nitko nikad ne može to oduzeti niti ima pravo da oduzme. Kad nitko ne odgovori u tom roku, slaže se sa svim time što je na tom Dokumentu napisano. Osnovali smo... Sud, koji se zove Arbitražni Sud Pravde... ja sam Predsjednik tog Suda...
Budući da 'Vlada Republike Hrvatske' na moju Objavu nije odgovorila ništa, a u 'Općim Uvjetima Poslovanja' piše... onda to znači... Ugovorom koji smo mi potpisali, nismo ga potpisali ali svojom šutnjom, tzv. maksimom koja kaže da šutnja je pristanak...; omogućava sklapanje Ugovora na daljinu... znači Ugovori nisu nešto što se samo eto potpiše, postoje Ugovori koji se sklapaju neodgovaranjem na 'Trgovačku Ponudu', 'Adhezioni Ugovori'... koji se na neki način aktiviraju činjenjem 'Druge Strane', isto to ova Objava je Ugovor takve prirode da bilo koja 'Druga Strana' koja svojim djelovanjem akivira Članke unutar ovog Ugovora je podložna 'Općim Uvjetima Poslovanja' koji su im dostavljeni.

Točka br. 13

Sudbeno Vijeće ASP-a u svom je Konačnom Pravorijeku izostavilo navesti sveukupan iznos Troškova Postupka i povezane detalje.

Točka br. 14

U prilog veoma upitnoj nepristranosti ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE UDRUGE ČOVJEK kako općenito tako i pri donošenju Konačnog Pravorijeka glede moje Tužbe protiv Ivane Jakir Bajo, iznosim meni neshvatljive elemente prisutne unutar Pravorijeka kojeg je Sudbeno Vijeće ASP-a donijelo 07 travnja 2017 glede moje Tužbe protiv trojice ljudi na funkciji tzv. Policajaca Republike Hrvatske zbog njihovog zločinačkog djelovanja na moju štetu tijekom kojega su me između ostalog (pljačkanje moje privatne svojine) nastojali transformirati u tzv. "Osobu Republike Hrvatske Aljoša Đurić":

a)

“Tužbeni zahtjev Aljoše iz obitelji Đurić potpuno je jasno i nedvosmisleno sročen te u potpunosti objašnjava i dokazuje prirodu i način izvršenja djela koje ne služi na čast tuženima, a kojima je tuženiku nanesena materijalna i nematerijalna šteta”.

Umjesto Tužitelj Tuženiku, materijalnu i nematerijalnu štetu je Tuženik nanio Tužitelju!

b)

“Tužbeni zahtjev Aljoše iz obitelji Đurić..., ušli u ugovorni odnos s tužiteljem..., iako je tužitelj u obavijesti koju je uredno dostavio principalima tuženika objavio svoj cjenik, tj. opće uvjete poslovanja koji posljedično proizlaze iz djelovanja druge strane, članovi Arbitražnog vijeća nisu se nužno vodili za istima...; naglašavamo da smo blagonaklono gledali na tuženike, te u skladu s time i donijeli ovaj pravorijek...”.

Podsjećajući kako i Arbitražni Sud Pravde pruža svoje usluge Strankama na osnovu - čega drugog nego - vlastitog Cjenika: Dražen Kasalo, Član Sudbenog Vijeća ASP-a - tvrdi, usput navodeći za sebe kako je Autor knjige "Kontrola Uma U Pravnom Sistemu" i "Predsjednik ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE":

* TV emisija Sirovi život 158
https://www.youtube.com/watch?v=nALMDtfYVsc
20:35
...'Objava o nepostojanju Osobe'... poslana na 24 adrese (između ostalog 'Vladi Republike Hrvatske'); ...u trenutku kad nitko ne odgovori na ovakvu Objavu, onda u Trgovačkom smislu se smatra da Onaj koji ne odgovara pristaje na sve Uvjete koji su napisani u ovom Dokumentu. To postaje Zakon. Svi koji su dobili ovaj Dokument ga se moraju pridržavati - pod prijetnjom Tužbe. Istina se ne može pobiti, to je nemoguće; osnovali smo Sud, zove se 'ARBITRAŽNI SUD PRAVDE';

Točka br. 15

Citati iz Pravorijeka
* ...činom ignoriranja zahtjeva za izvršenje platnog naloga SOVRO, tuženik je...

* ...Arbitražni sud pravde (ASP) je institucija koja presude (pravorijeke) donosi u skladu sa istinom...;
* ...Članovi Sudbenog vijeća neće ulaziti u ikakve procjene istinitosti tvrdnje o vrijednosti SOVRO-a niti koliko je moralna i poštena pozadina ovog platnog instrumenta...

* ...Tužitelj je propustio dokazati naplativost SOVRA...;

* ...ovakav platni instrument mogao bi imati svoju vrijednost, ali ta vrijednost proizlazi iz samo jednog uvjeta: da ga je druga ugovorna strana spremna i voljna prihvatiti...;

* ...ali je bio odbijen ignoriranjem od strane administracije poglavito tuženika koji djeluje u funkciji državnog rizničara...

Sudbeno Vijeće ASP-a iznosi neistinu kako je Tuženik u odnosu na Tužitelja ignoriranjem odbio Zahtjev za izvršenje Platnog Naloga SOVRO. Neoboriva činjenica stoji da baš kao što SOVRO nije Platni Nalog već Platni Instrument, isto tako i Tuženik nije izvršio Tužiteljev Nalog a ne Zahtjev! Pri tome je riječ 'Nalog' (naredba) ključni faktor ne samo u cjelokupnoj Tužbi slobodnog suverenog čovjeka Aljoše iz obitelji Đurić protiv Ivane Jakir Bajo, već i u Pravorijeku Sudbenog Vijeća ASP-a.

Na samom početku ovog obrazlaganja motiva mog Zahtjeva Zboru naroda Hrvatske za ispitivanje točnosti Konačnog Pravorijeka ASP-a, naveo sam neupitni fakat kako je istina (stvarno stanje stvari o kojem je svaka debata suvišna) suverena u svakom i bilo kom obliku poslovanja. S obzirom na neoborivu činjenicu od primarne važnosti da sam Tužbu podigao upravo zbog Platnog Instrumenta SOVRO, prosto je nevjerojatno i totalno apsurdno te kompletno nedopustivo kako se Sudbeno Vijeće ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE UDRUGE ČOVJEK s jedne strane nije upustilo u provjeru valjanosti pokrića SOVRO-a (o čemu su mu dostavljeni nepobitni dokazi!), dok se s druge strane nije nimalo libilo o istome iznijeti čitavo mnoštvo neistina te neumjesnih pretpostavki i hipotetiziranja kojima se Tužitelju prišivaju negativne skoro pa zlobne karakteristike!

Posve neovisno hoće li se o tome neočitovati tek jedan čovjek ili 7 milijardi ljudi, da jabuke padaju sa stabla na tlo i da voda ključa na cirka 100 Celzijevih stupnjeva - nepobitne su činjenice potkrijepljene neoborivim dokazima što svima stoje na slobodnom raspolaganju.
Nepobitna činjenica potkrijepljena neoborivim dokazima što svima stoje na slobodnom raspolaganju, također je i ta da ni Sveti Petar ni Ivana Jakir Bajo ni ARBITRAŽNI SUD PRAVDE UDRUGE ČOVJEK niti itko drugi do dana današnjeg nije predočio apsolutno nikakav ni najminimalniji dokaz kako sam ičim, a ponajmanje bilo kakvim Ugovorom, svjesno i dragovoljno pristao da se početkom 1990-ih u ime Republike Hrvatske i Hrvatskog Naroda nada mnom počini okrutan ratni zločin tijekom kojeg sam kao čovjek Nedržavljanin RH pod prijetnjama vatrenim oružjem bio prisilno uvršten u redove Hrvatske Vojske i kad mi je uz brutalno nanošenje odvratnih gadosti između ostalog narušeno psihofizičko zdravlje!

Nepobitna činjenica potkrijepljena neoborivim dokazima što svima stoje na slobodnom raspolaganju, također je i ta da ni Sveti Petar ni Ivana Jakir Bajo ni ARBITRAŽNI SUD PRAVDE UDRUGE ČOVJEK niti itko drugi do dana današnjeg nije predočio apsolutno nikakav ni najminimalniji dokaz kako sam ičim, a ponajmanje bilo kakvim Ugovorom, svjesno i dragovoljno pristao da mi se u sklopu okrutnog ratnog zločina počinjenog nada mnom početkom 1990-ih, u ime Republike Hrvatske i Hrvatskog Naroda pohlepno i na kriminalan način otme moj neotuđivi proporcionalni dio cjelokupne Društvene svojine (uključujući osnovna sredstva za preživljavanje) iz bivše SFRJ!

Nepobitna činjenica potkrijepljena neoborivim dokazima što svima stoje na slobodnom raspolaganju, također je i ta da ni Sveti Petar ni Ivana Jakir Bajo ni ARBITRAŽNI SUD PRAVDE UDRUGE ČOVJEK niti itko drugi do dana današnjeg nije predočio apsolutno nikakav ni najminimalniji konkretan dokaz o eventualnoj nevaljanosti Pokrića Platnog Instrumenta SOVRO
(svaki i bilo čiji pokušaj negiranja valjanosti njegovog Pokrića za sobom povlači punu osobnu odgovornost dotičnog) kojeg u svoj svojoj cijelosti čini jedino i isključivo moja privatna svojina!

Nepobitna činjenica potkrijepljena neoborivim dokazima što svima stoje na slobodnom raspolaganju, također je i ta da ni Sveti Petar ni Ivana Jakir Bajo ni ARBITRAŽNI SUD PRAVDE UDRUGE ČOVJEK niti itko drugi do dana današnjeg nije predočio apsolutno nikakav ni najminimalniji konkretan dokaz kako sam ičim, a ponajmanje bilo kakvim Ugovorom, svjesno i dragovoljno pristao da itko a posebice ne Ivana Jakir Bajo koristi ili posjeduje moju privatnu svojinu, njome trguje ili upravlja na ikoji način!


Posve neovisno je li u pitanju Ivana Jakir Bajo ili bilo koji čovjek, i posve neovisno u kom god svojstvu koji god čovjek radio bilo na tzv. funkciji Predsjednika Suda ili primjerice Čistača ulica, te posve neovisno pravio li se neki čovjek žirafom ili kestenom il' se dotični pretvarao da je nogometna lopta ili tzv. Osoba - neoboriva činjenica stoji kako svaki čovjek snosi punu odgovornost za vlastito djelovanje!
Državna Riznica je Podsustav Republike Hrvatske putem kojeg se obavljaju plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti. Na službenoj Web stranici Financijske Agencije FINA čiji je Osnivač i Vlasnik Republika Hrvatska, jasno i nedvosmisleno stoji kako je Državna Riznica Upravna Organizacija u sastavu Ministarstva Financija u kojoj se između ostalih obavljaju poslovi koji se odnose na upravljanje Javnim Dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom Države.
Fakat stoji kako je bez obzira na nekoliko Obavijesti uredno dostavljenih određenim Primateljima s moje strane, Ivana Jakir Bajo svojim vlastitim djelovanjem pri kojem sebe naziva Glavnim Državnim Rizničarem Republike Hrvatske - i dalje u skroz na skroz kriminalnom kontaktu te kompletno nelegitimnoj vezi s mojom privatnom svojinom!
Rečeno na prostom tzv. dječjem jeziku, Glavni Državni Rizničar RH je Blagajnik jedne velike Blagajne čiji sadržaj u popriličnoj mjeri čini meni oteta/opljačkana/ukradena imovina. Rečeno (45:15 - Video "Javno predavanje u Beogradu 16.3.2017") tvrdnjom Člana Sudbenog Vijeća ASP-a ili ti Predsjednika ASP-a odnosno Autora knjige "Kontrola Uma U Pravnom Sistemu" tj. Dražena Kasala: “ja sam Gospodar svoje imovine i nitko nikad ne može to oduzeti niti ima pravo da oduzme”. Rečeno prostim tzv. narodnim jezikom, Ivani Jakir Bajo nisam ništa ponudio, već sam joj zato što mi se sukadno Univerzalnom Prirodnom Zakonu to itekako može, striktno naredio da odleprša s moje privatne svojine!
Neoborenom i nikad dovedenom u pitanje činjenicom kako je pokriće SOVRO-a u svoj svojoj cjelini apsolutno valjano, kroz sam čin uredne dostave SOVRO-a onome na koga je taj Platni Instrument naslovljen ja sam se u korist dotičnog uredno i u potpunosti odrekao mog vlasništva nad dakle precizno određenim dijelom moje privatne svojine - što je ujedno itekako nepobitan dokaz o naplativosti Platnog Instrumenta SOVRO! Pošto su i onaj na kog je naslovljen Platni Intrument SOVRO i Glavni Državni Rizničar RH oboje kao njene Osobe sastavni dio Republike Hrvatske koja je osim nepobitno dokazanog kriminalnog kontakta i kompletno nelegitimne veze s mojom privatnom svojinom uz to još i moj nepobitno dokazani dužnik, što se poslije između njih događa i tko koga maltretira u zdrav mozak te tko kome šta priječi i šta mu daje odnosno ne daje - apsolutno nije moj problem, niti bi me se em sukladno istini em sukladno Univerzalnom Prirodnom Zakonu ikako moralo imalo ticati!
Pa ipak, budući da poput mnogih drugih ljudi i ja također već kako prema kome nemam nikakve ili imam manje tj. kao ovog puta veće simpatije, evo me u svojstvu Tužitelja protiv Tužene Ivane Jakir Bajo iako do toga nikad uopće nije ni trebalo doći - iz razloga navedenih u Točki br. 2 odnosno zbog ASP-ovog brutalnog kršenja em vlastitog Pravilnika em Zakona o Arbitraži (NN 88/01).

Točka br. 16

Mogućih motiva za eventualno pristrano djelovanje Sudbenog Vijeća ASP-a nije da nedostaje - i jedan od njih je svakako strah, primjerice onaj za vlastiti život odnosno svoju te materijalnu egzistenciju najbližih ili slično tome.

Naime dok s jedne strane glave često znaju padati čak i zbog smiješno niskih novčanih iznosa, s druge strane znatnija su materijalna bogatstva pak bila najčešćim uzrokom poznatijih atentata te bespoštednih sukoba i velikih ratova što se tijekom cijele povijesti odvajkada neprestano vode širom svijeta. Iz prostog i jednostavnog razloga što je Ključni Faktor Broj 1 čitave moje Tužbe nepobitna činjenica da je 1990-ih prilikom kreiranja nove Države nada mnom počinjen gnjusan ratni zločin pri čemu mi je u ime Države/Naroda kriminalno oteta moja neotuđiva privatna svojina (popriličnih razmjera) koja je danas punovaljano pokriće suverenog Platnog Instrumenta SOVRO, Konačni Pravorijek ASP-a glede moje Tužbe protiv Ivane Jakir Bajo čak ni pod eventualno nikako ne može u sebi ne sadržavati - em neposredno em posredno - pozamašne implikacije što duboko zadiru u sam korijen krizom prožetih konvencionalnih ekonomsko-financijskih tokova i društveno-političkih odnosa.

Dražen Kasalo, Član Sudbenog Vijeća ASP-a u sklopu Konačnog Pravorijeka o kojem se u ovom Dokumentu vodi glavna riječ - navodeći za sebe kako je Autor knjige "Kontrola Uma U Pravnom Sistemu" i "Predsjednik ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE", tvrdi:

* Javno predavanje u Beogradu 16.3.2017
https://www.youtube.com/watch?v=GO-A4YGUe8A
48:23
Dokument koji se zove 'Objava o nepostojanju Osobe'... ovaj Dokument je predan 'Vladi Republike Hrvatske', ovdje je štambilj da su obavješteni i dat im je rok od 30 dana da opovrgnu sve ili bilo koji navod unutar te Objave, sa 'Općim Uvjetima Poslovanja'. Ti 'Uvjeti Poslovanja' vrijede samo za mene jer ja sam Gospodar svog tijela, svog uma, svog vremena, svoje imovine i nitko nikad ne može to oduzeti niti ima pravo da oduzme...

58:31
...jer su mi došli kući da će mi oduzeti vozačku dozvolu, jer sam se s nekim sucem dopisivao i poslao mu... jedan pravni propis koji postavlja u pitanje tko si ti... on je preporučio Policiji da me hospitalizira jer ja nisam normalan... i morao sam ići ponovo na liječnički pregled inače bi mi oduzeli vozačku dozvolu...

 

________________________________________

 

Planeta Zemlja, 05 svibanj 2017
Aljoša iz obitelji Đurić

Zahtjev Zboru naroda Hrvatske za ispitivanje Pravorijeka Arbitražnog Suda Pravde Udruge Čovjek

 

=======================================================
=======================================================

 


Pravorijek ASP-a glede Tužbe Aljoše iz obitelji Đurić protiv Ivane Jakir Bajo

 

Zahtjev Zboru naroda Hrvatske za ispitivanje Pravorijeka Arbitražnog Suda Pravde Udruge Čovjek.

Zahtjev Zboru naroda Hrvatske za ispitivanje Pravorijeka Arbitražnog Suda Pravde Udruge Čovjek.

Zahtjev Zboru naroda Hrvatske za ispitivanje Pravorijeka Arbitražnog Suda Pravde Udruge Čovjek.

Zahtjev Zboru naroda Hrvatske za ispitivanje Pravorijeka Arbitražnog Suda Pravde Udruge Čovjek.

(klikni na slike za veće slike)

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 4661 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts