Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Web Tražilice: U Google Ne Vjerujemo!

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator

Pagerank, link popularnost i rang ključnih riječi, od ključne su važnosti ne samo za svaki web sajt, danas je to pitanje upravljanja svjetskim događajima. Koliko su rezultati web tražilica fabricirani?


Najposlušniji i najproduktivniji rob je onaj čovjek koji je lažno uvjeren da je slobodan. Emisiona dobit je najveća i najjača moć na planeti kojoj svi robujemo. Čovječanstvo je pod diktaturom ignorancije i neznanja zarobljeno u kavezu s nevidljivim rešetkama. Na putu prema uspostavljanju Novog Svjetskog Poretka, najmoćnije oružje kojim se globalna plutokracija koristi da bi nas porobila nisu bičevi i puške, već naše oči i uši.
Koja je razlika između pičke i pizde? Pička je spolni organ, a pizda je karakterna osobina. Koja je razlika između homoseksualca i pedera? Homoseksualac je seksualno opredjeljenje, a peder je moralna osobina. Koja je razlika između Roma i cigana? Romska je nacionalnost, a cigansko je ponašanje. Koja je razlika između Google-a, pizdi, pedera i cigana? Ovdje se uvjerite sami...

Otkad je pisane povijesti, od tad je novca i ropstva. Čovječanstvo je oduvijek bježalo od suočavanja s tim temeljnim problemom, izmišljajući za njega nove nazive i definicije. "Apokalipsa Novog Milenijuma - Naplata Plaćene Šutnje", članak je koji vjerno odražava našu stvarnost. Iluziju progresa kroz koračanje prema samouništenju, moguće je izbjeći samo na jedan jedini način, prestati se koristiti novcem-dugom bankarske oligarhije.

U tom smislu, Crom je dinamični, dvosmjerno interaktivni web sajt - vijesti, forum i direktorij linkova unutar kojeg funkcionira neovisni novčani sustav s alternativnom valutom.

Za posjete web sajtu "Crom Alternativna Valuta" kroz Internet pretraživače, najviše je zaslužan Google. Čak 96% posjeta ovim stranicama kroz pretraživače Interneta, proizlazi iz pretrage Google-a. Iako se na žalost u ovom slučaju radi o jako malom broju posjeta - tek nekoliko desetina ili stotina dnevno, Google dominacija nije nešto što je pretjerano nazvati monopol.

19 Ožujka 2011, Google Cenzura: Od Demokracije Do Diktature

Link Popularnost je mjera količine linkova s drugih web stranica prema nekom web sajtu.

Link popularnost web sajta Crom Alternative Currency:

 

 

Tražilice i ključne riječi - Rang je pozicija u tražilici na kojoj će se neki web sajt pojaviti kao rezultat pretrage Interneta na određeni upit.

Rang web sajta Crom Alternative Currency po ključnoj riječi "alternative currency":

 

 

PageRank je Google-ova procjena važnosti neke stranice.

PageRank Crom Foruma:

 

 

Alternative postoje, ali im pretraživači weba ne daju da se vide: "Kontrola Interneta Prepreka Izvođenju Eksperimenta S Alternativnom Valutom".

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3681 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts