Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Tags katica pehar rijeka

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
Tags » katica pehar rijeka
administrator
User Rating: / 402
PoorBest 

Suvereni platni instrument SOVRO službeno se našao pod lupom financijskog eksperta, i to ne bilo kakvog: naime tzv. Općinski sud u Rijeci odlučio je da se u siječnju 2019, u sklopu sudskog Predmeta 'Povrv-XXX/2018', obavi tzv. Sudsko financijsko vještačenje - što je potom izvršio tzv. Stalni sudski vještak za financije i računovodstvo Katica Pehar dipl.oecc. iz Rijeke. U kratkim crtama Anton Brnečić iz tzv. Opatije uredno je 2015-e godine isplatio bankovni kredit platnim instrumentom SOVRO, Erste banka je to ignorirala i upućivala mu raznorazna upozorenja i prijetnje, zatim je je Antonu Brnečiću pristigla Ovrha na što je on pravodobno reagirao dostavivši tzv. Policiji Prijavu kriminala povodom ignoriranja isplate kredita platnim instrumentom SOVRO, da bi ni kraju Nataša Citković Vrković u svojstvu tzv. Sutkinje Općinskog suda u Rijeci ispravno postupila na jedini korektan način, dakle zatraživši glede svega toga tzv. sudsko financijsko vještačenje čime su u najuži centar pažnje neizbježno dospjeli kako platni instrument SOVRO tako i materijalno pokriće valute Kuna. Moja opaska u ovom slučaju, umjesto platnog instrumenta SOVRO fokusirana je dakako na spomenuto materijalno (ne)pokriće valute Kuna: budući da je ono direktno vezano za navedeni sudski Predmet 'Povrv-XXX/2018' te od njega apsolutno nerazdvojivo, nema tog nekorumpiranog tzv. Suca u čitavom Univerzumu koji bi se prije donošenja bilo kakve presude u ovom Sudskom slučaju usudio ignorirati glede toga iznesene dokaze. Natašu Citković Vrković niti znam niti sam ikada išta čuo o njoj, no čak i da je najiskrenija i najčistija duša na ovome svijetu - hebiga nikako se ne može poreći da je po dva najključnija faktora ili ti nepristranost i sukob interesa, izvor iz kojeg svakog mjeseca redovno prima plaću pod default svrstava u skroz pogrešnu kategoriju.

Slobodan suvereni čovjek na planeti Zemlji Aljoša iz obitelji Đurić počeo je izdavati Suvereni platni instrument SOVRO još 2015 godine, koristeći se od tada njime u razne svrhe. Punovaljano materijalno pokriće kojeg pri izdavanju svakog pojedinačnog platnog instrumenta SOVRO svojim vlastoručnim potpisom i pečatom odgovorno garantira dakle čovjek Aljoša iz obitelji Đurić, najvećim dijelom čini njegov neotuđivi proporcionalni dio cjelokupne društvene imovine iz bivše tzv. Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Četiri godina otkako od 2015-e suvereni platni instrument SOVRO nesmetano cirkulira tamo-vamo, do dana današnjeg u 2019-oj na svjetlo dana nije izronio nijedan valjani dokaz koji bi čak i minimalno eventualno ugrozio njegovu punovaljanost.


.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3349 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts