Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Svijet Zombija: Kolika Je Cijena Mrtve Duše?

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator

Financijski totalitarizam je tijekom vremena doveo ekonomiju na samrt, a s njom i samo čovječanstvo. Apsurdnost života u kojem je ekonomija ujedno i sredstvo i kraj je svima postala jasna, a time je na vidjelo izašla i sama bit života, pusta praznina. Sunce modernosti je na zalasku, monetizacija svega je potpuno uništila značenja. Cijeli svijet se danas pretvorio u japanskog zombija 1990-ih kad je središnja banka pumpala likvidnost uz skoro 0% kamata koju je poslije reinvestirala u državne obveznice. Banke, hedge fondovi i ostale financijske institucije širom svijeta koriste jeftini novac da bi financirale deficite država što su prije toga financirale gubitke upravo financijskog sustava.

 

S obzirom da je svaka vlada na planeti do sada izdala količine dužničkih obveznica bez presedana za financiranje deficitnih eksplozija, onda se moramo zapitati tko će pokazati spremnost za kupnju 1,6 trilijuna dolara u svježe tiskanim dužničkim zapisima američkog trezora samo ove godine za pokrivanje astronomskog deficita.

Što ta brojka od 1,6 trilijuna dolara u novim trezorskim obveznicama izdanih za financiranje samo ovogodišnjeg manjka samo jedne zemlje znači u stvarnom svijetu? Kina i Japan koji su inače daleko najveći kupci američkog duga, morali bi podvostručiti svoje dosadašnje sveukupne udjele u samo jednoj godini, no nakon toga stiže i deficit 2011 godine, pa onda onaj 2012,... Kad bi se svaki cent godišnje uštede od 470 milijardi dolara svih 130 milijuna američkih kućanstava potrošio na kupnju ovogodišnjeg izdanja trezorskih dužničkih zapisa, to bi pokrilo samo 29% deficita. Dolar se koristi kao svjetska valutna rezerva, i ako samo jedna središnja banka ovog svijeta, bilo ona talijanska, bilo ona nigerijska, bilo ona australska suočene s financijskim problemima svojih zemalja popuste u kupovanju trezorskih obveznica SAD-a, očekuju nas katastrofalne posljedice.

U svakom slučaju, 2012 godina, godina onog strašnog proročanstva Maja, sve nam je bliža, a s njom i prava lavina isteka rokova za isplatu obveznica. 2012 godine, istovremeno ističu državne obveznice, korporativne obveznice i junk (smeće) bondovi ukupnog iznosa gotovo osam puta većeg od onog kojeg će tržište apsorbirati ove godine. Količine i iznosi bez presedana, sve u jednom počevši od Siječnja 2012. Sliku je opet najbolje opisati na američkom primjeru, zemlje koja će u 2012 godini morati izdati skoro 2000 milijardi novih državnih dužničkih obveznica kako bi financirala potrebe i refinancirala dugove koji ističu. Dakle u Americi u 2010 ističe rok junk-bondovima u vrijednosti od oko 21 milijardu dolara. 2012 godine međutim, iznos dospijeća junk-bondova se naglo penje na 155 milijardi, zatim 212 milijardi u 2013, te 338 milijardi u 2014 godini.

"Tko će financirati bankrotirane države, banke i poduzeća" upita Mujo Hasu. Haso odvrati: "Znaš li bolan Mujo zašto centralni bankari obožavaju film Planeta Majmuna"? "Pojma nemam Haso, reci", odgovori mu Mujo. "Pa zato bolan Mujo što su na planeti majmuna ljudi robovi majmunima, majmuni ih sile da rade za njih, ubijaju ih, muče i koriste za zabavu".

Koja je cijena mrtve duše?

Koliko ih je u našoj zemlji, na kontinentu, cijelom svijetu u prodaji, koliko ih je već prodano u posebnoj ponudi po sniženoj cijeni, uzmi tri plati dvije?

Tko ih je kupio i tko ih je prodao?

"U predvorju gostionice jednog grada koji je bio glavni grad guvernerata, ušla su prilično mala kola na oprugama, poput onih na kojima putuju neženje,  umirovljeni general-pukovnici, kapetani, veleposjednici zemlje koji posjeduju stotinjak duša seljaka: jednom riječju, svi oni koje nazivamo gospodom srednjeg ranga. U kočiji je sjedio gospodin koji i nije bio baš zgodan čovjek ...".

Tako počinju "Mrtve Duše", roman Nikolaja Vasiljeviča Gogolja. Ruski pustolov kupuje mrtve sluge i kmetove, "mrtve duše" na koje vlasnici moraju plaćati porez sve do sljedećeg popisa stanovništva kojim se potvrđuje smrt. Unosan posao za vlasnike, ali i za varalicu Čičikova. Čičikov želi napraviti popis mrtvih duša i dobiti značajan iznos novca od vlasti koje financiraju one  što svoju radnu snagu presele u nenaseljena područja južne Rusije. Kada dobije novac, Čičikov namjerava iščeznuti. Glad, siromaštvo i epidemije koje u grob tjeraju veliki broj seljaka su za njega dobre vijesti. Više mrtvih duša za kupiti i preprodati, biznis je biznis.

Hrvatske, europske, američke i ostale mrtve duše umiru prije vremena samo kako bi bile kupljene. Čujete li tišinu politike? Čujete li tišinu sindikata? Profesora i rektora sveučilišta? Umjetnika? Sportskih šampiona? Čujete li tišinu predstavnika građanske klase? Čujete li tišinu šefova velikih poduzeća? Institucija? Gdje su svi? Mrtvi, ali smrt još nije potvrđena i službeno registrirana.

Sve je na prodaju, i sve je već kupljeno. Odgovornost ovih zombija demokracije za to je ogromna. Uživaju u prednostima svojih uloga ne ispunjavajući svoje dužnosti. Mrtve duše ne poznaju pokajanje, prodale su svoju savjest u zamjenu za društvene promocije, gledanost, sigurnost i moć.

Banke su postale sinonim za teroriste, a poduzetnici za lopove. Urednik novina, opscena skandalozna riječ ekvivalentna crvu. Tko još uvijek nije mrtav iznutra nije na prodaju, onaj koji nije korumpiran ne može postati dio sustava koji je postao veliki klub sa sjedištima u prvoj, drugoj i trećoj klasi.

Najvažnije je postalo biti članom kluba, ukrcati se iz koristoljublja ili straha, pa koštalo koliko koštalo, čak i ako je cijena dostojanstvo. Tko je izvan sustava može vidjeti ovu vojsku mrtvih duša poput Edena, ili kao nepodnošljivi pakao. Što više svijet propada, to je više mrtvih duša na tržištu i njihova cijena pada. Zakon ponude i potražnje, što je više sluga, to manje koštaju.

Tišina u krugu zarobljenih mrtvih duša se kupuje dugom, novcem robova koji u istom trenutku izdavatelju obezbjeđuje apsolutnu svemoć, a dužniku totalnu nemoć. Novac je najjači otrov kojeg je čovjek ikad napravio, zarazniji od kuge, korozivniji od solne kiseline i razorniji od sifilisa. Kako je sav iznos novca u opticaju dug-glavnica prema središnjim i poslovnim bankama, privatnim institucijama, u cirkulaciji nikada nema odgovarajuće količine novca jer banke ne izdaju novac za plaćanje kamata. Zbog toga iza novog novca uvijek dolazi još noviji novac, nove mrtve duše i sve veća tišina. Državama upravlja politika, politikom upravlja novac, novcem upravljaju banke, a bankama upravljaju bogovi. Novac je potpuno suprotan od politike. Politika osmozom postaje novac, općine dionička društva, a političe stranke poslovni komiteti. Politika ne može postojati bez novca, politika se ne može ni voditi bez novca. Politika ima svoje troškove, a društvena zajednica svoje potrebe. U zatvorenom krugu u kojem su privatne banke te kojima je politika prepustila osnovno pravo svake društvene zajednice, ono na monetarnu suverenost odnosno na izdavanje vlastitog novca, svaka je politika mrtva duša iza čijih se praznih obećanja, ako nisu u suprotnosti s voljom bogova, skrivaju nova zaduženja za ljudsku zajednicu. Da, politika je kurva, a bogovi su pederi.  Svi posvuda naokolo palamude o svojim pravima. Politika je ljudima kroz ustave i konstitucije osigurala prava, ali ni jedan zakon ne priznaje čovjeka kao ljudsko biće. Zakoni prepoznaju samo mrtve duše, pravne i fizičke osobe, zombije kojima nikakva prava ionako nisu ni potrebna. Ne postoje nikakva prava, ona su imaginarna, nema toga koji može opovrgnuti provaliju u koju upravo padamo. Prava je stvorila politika, ista ona politika što je stvorila i strašila kojima nas plaši, kojima se međusobno plašimo, kojima plašimo našu djecu. Ako mislite da imate prava, upitajte se otkuda potiču ta prava? Pa naravno, to su bogom dana prava, i evo nas ponovno u zatvorenom krugu. Prava su samo dovitljiva, slatka ideja. Bog, zadnje čovjekovo utočište bez odgovora i bez argumenata. Da su prava svemogućim i sveprisutnim bogom dana, on bi nam dao pravo da svakog dana imamo hranu, i dao bi nam pravo na krov nad glavom. Bog bi nas već odavno tražio naokolo, i ti to dobro znaš. Bog ne bi bio zaokupljen time da se pobrine da imaš neko oružje kako bi pijan u groznici subotnje večeri mogao ubiti roditelje svoje djevojke. Ako nam je bog dao prava, zašto nam je dao samo određeni broj prava, zašto popis prava neprestano izmjenjujemo zakonima, je li bog umoran pa zbog toga ropstvo fali na listi? Na novčanici Federalnih Rezervi koja je privatna institucija, novčanici koju bez ikakve materijalne rezerve i bez troškova banka izdaje iz ničega društvenoj zajednici kao dug, a služi kao svjetska valutna rezerva, stoji: "U boga vjerujemo", pored natpisa je crtež piramide koja predstavlja društvenu zajednicu, u njenom podnožju natpis "Novus Ordo Seclorum - Novi Svjetski Poredak", a na njenom vrhu svevideće oko i natpis "Annuit Coeptis - On Odobrava". Bog nam je izvorno dao 10 prava, a onda je Englezima dao 13 prava, Njemcima 29 prava, Belgijancima 25, a Šveđani imaju samo 6 prava, neki ljudi na ovom svijetu nemaju pak nikakva prava. Kakav je to bog koji je ugovorio ovakav posao? Nikakva prava?  Zašto bi bog dao različitim ljudima u različitim zemljama različite brojeve različitih prava? Iz dosade? Zabave? Loša aritmetika? Ovo nimalo ne liči na nešto božanstveno. Više sliči na to kao da jedna grupa pokušava kontrolirati drugu grupu, drugim riječima posao kao i obično.

Oni izvan kruga zarobljenih mrtvih duša koji pokušaju ostvariti svoja prava, otkriti će da ne poznaju božji jezik, jedini službeni jezik koji se koristi u božjim sudnicama, nerazumljivi i dvosmisleni pravni jezik, govor novca. Upravo sada kad su ljudi najviše trebali svoja prava, vlade su im oduzele ta prava, a prava nisu prava ako se mogu oduzeti. Ukratko, to je sve što je na ovom svijetu ikad postojalo, lista privremenih privilegija, a ne prava, i ako pročitate vijesti, saznat ćete da je spisak sve kraći i kraći.

Ni banke ni država ne proizvode ništa, one su se ovakvom prirodom svog postojanja pretvorile u parazite, nametnike koji su nam isisali zadnju kap krvi.  
Ljudi svijeta izolirani izvan zatvorenog kruga mrtvih duša, shvatili su da se vladama za njih živo fućka. Vlade ne brinu o nama i našoj djeci, ne brinu o našim pravima, blagostanju i sigurnosti, njima se jednostavno neda zajebavati oko nas. Vlade interesira samo vlastita moć. To im je jedina briga, veća i što  rasprostranjenija moć.

Jedino pravo koje nam je preostalo je: Pravo naprijed u zatvoreni krug mrtvih duša!

U diktaturi u kojoj živimo, država je naizgled suverena i svi kroz služenje državi služe banci. U slobodnoj zemlji međutim, Mi Ljudi imamo prvu i posljednju riječ, Mi Ljudi smo suvereni vladari, a država postoji samo uz odobrenje Nas Ljudi.

Ako vam život slabo ide od ruke, to je zbog toga što vjerujete u stvari koje nisu istinite i radite stvari koje ne funkcioniraju. Čim prije to shvatite, postat ćete slobodni da izabirete druge opcije. Što vas u tome spriječava?

 

 

You need to a flashplayer enabled browser to view this video

 

 

Nametnuta ubjeđenja i ponašanja su glavna hrana zatvorenih krugova koje da bi primjetili, moramo gledati izvana. Izgled onog protiv čega se borimo može imati i velike i male dimenzije, no rezultat je uvijek isti, ostajemo zarobljeni u zatvorenom krugu bez ikakve šanse za oslobađanjem od nezadovoljstva i patnji. Za nekoga je glavna tema hrana, za nekoga posao, za nekoga porezi ili odnosi u obitelji, i svi misle da bi rješavanjem tog problema sve krenulo na bolje, međutim u zatvorenom krugu izdavanja novca kao duga, glavnoj temi bi se jednostavno samo promijenio sadržaj i ponovno bi se našli na istom početku, to je ona prava suština trika na kojeg smo nasjeli.


Najčešće se prihvaćanje koristi kao termin za zadnji izlaz gubitnika, prihvatiti poraz. Prihvaćanje alternativne valute Crom nije prihvaćanje poraza, odustajanje, mirenje sa sudbinom, zadnja šansa. Prihvaćanje drugačijeg monetarnog sustava u ovom slučaju znači preskočiti granice zatvorenog kruga i proširiti se preko osobnih limita.
U njemu nije prisutno samo ono za što se misli da je poznato, već i ono što se tek treba otkriti, u njemu je moguće razbiti lance koji su nas vezali za naše ograničene iluzije shvaćanja i otvoriti pogled prema do sada nezamislivim mogućnostima. U ovom slučaju, prihvaćanje je kompletna transformacija onoga što se smatralo za vlastito "Ja" i realnost kojom je bilo okruženo. Ja postaje "Ja Sam Ja, Ja Sam Slobodan".


Ovakvim trijumfalnim pristupom prihvaćanja, pred nama se otvara puno šira perspektiva nas samih, i posljedično naših života, jer naš život nije ništa drugo nego projekcija onog što jesmo. Poraz zatvorenog kruga mrtvih duša smo pretvorili u pobjedu slobode živih ljudi.

 


Stigao je trenutak da promijenimo naša otrcana uvijek ista razmišljanja, shvaćanja i ponašanja, da prekinemo vjerovati glasovima koji nam govore kakvi smo, kakvi su drugi i kakav je život. oslobodimo se, otvorimo se i počnimo misliti i zaključivati vlastitim glavama. Zašto bi trebali biti zatvoreni, napeti, nervozni, mali i kontrolirani? Sve je to jedna velika kajgana, ništa od toga nije istina, nikad nije bila i nikad neće biti. Pred nama je izbor, upravo sada, u ovom trenutku, ropstvo ili sloboda.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3574 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts