Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Suvereni Čovjek: Obavijest Banci O Ništavnosti Kreditnog Ugovora

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator
User Rating: / 1796
PoorBest 

Unutar globalnog virtualnog kaveza centralno mjesto zauzima opće vjerovanje da komad papira sa slikom famozne ličnosti ili čuvenog monumenta vrijedi nekakav iznos - na njemu odštampan. Iznos čega, precizno? U matematici stvari stoje tako da nula i nula uvijek daju nulu. S ovim jednostavnim principom nema šale. Ako je primjerice jedan euro sam po sebi isprazna šupljina, onda nema tog načina na koji, bez obzira koliko god nula dodavali iza znamenke '1', možemo proizvesti krajni rezultat veći od ništice.

Stara poslovica kaže da su oni koji ne žele vidjeti daleko sljepiji od pravih slijepaca. Za život u Matrixu, neuznemiravan istinom, nije potrebno drugo nego da čovjek odustane od osobne samostalnosti, od osobne odgovornosti i od prava da slobodno posjeduje i uživa plodove vlastitog rada. Na planeti Zemlji se svi rađamo podjednako suvereni. Stoga sve dok se netko dobrovoljno ne odrekne tog svog neotuđivog suvereniteta, nitko mu nema pravo nametati i zapovijedati bilo što. Ta je činjenica apsolutno nepobitna. Budući je prilikom našeg rađanja dakle ravan nuli legitimitet i validitet svake pretenzije bilo kog individualnog autoriteta da bude viši autoritet od autoriteta ikojeg drugog čovjeka, posljedićno je stoga matematički neosporna i ništavna vrijednost svake pretenzije (nebitno ima li ih četiri i pol milijuna, šezdeset milijuna ili 7 milijardi) i da takozvana REPUBLIKA HRVATSKA ne operira u bankrotu od 4 siječnja 2014, i da REPUBLIKA HRVATSKA od istog datuma nije svakim novim danom dužnija Aljoši iz obitelji Đurić novih 250 Troy unci čistog zlata "kamata", i da počevši od 26 svibnja 2014 obveze takozvane REPUBLIKE ITALIJE prema Aljoši iz obitelji Đurić ne rastu svakog novog dana za novih 100 Troy unci čistog zlata "kamata".

 

Pošiljaoc:

Aljoša iz obitelji Đurić
Email: aljosa[at]cromalternativemoney.org
Ponedjeljak, 9 lipanj 2014

Primatelji:

Predsjednik Uprave i Generalni Direktor
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
Aktualno: Fabio Gallia

Via V.Veneto, 119
00187 Rim – Italija


i na znanje

Carabinieri
Comando Stazione Castelbolognese

Via Emilia Interna, 244
48014 Castel Bolognese - Italija

 

OBAVIJEST O DEFINITIVNOJ NIŠTAVNOSTI
UGOVORA BNL BR. 000000000000XXXXXX


- OBAVIJEST PRINCIPALU JE OBAVIJEST AGENTU -
- OBAVIJEST AGENTU JE OBAVIJEST PRINCIPALU -

Način dostave: Talijanske Pošte
Preporučena pisma broj 14958184816-7, 14958184817-8

 

Dragi Dame i Gospodo,

zamoljeni ste ovaj dokument u cijelosti pažljivo pročitati. Radi se o Obavijesti koja vas informira. Ona znači točno ono što se u njoj kaže:

Danas, 9 lipnja 2014 godine

#
na temelju Univerzalnog Prirodnog Zakona i mojih - iz njega proizlazećih - neporecivih Čovjekovih Prava (što se u ovoj specifičnoj situaciji osobito odnosi na pravo na preživljavanje, na pravo na legitimnu samoobranu, i na pravo poduzimanja svih neophodnih mjera u svrhu zaštite moje obitelji i njenih interesa), o kojima su takozvani "SUSTAV" i svi njegovi članovi korektno i detaljno informirani u više navrata na različitim jezicima

* vidi link
Slobodan Suvereni Čovjek: Obavijest O Bankrotu Republike Hrvatske
http://cromalternativemoney.org/index.php/en/media/news/slobodan-suvereni-ovjek-obavijest-o-bankrotu-republike-hrvatske.html

#
na temelju nedostavljanja mi, od strane navodnog kreditora, opravdano od njega zahtjevanih razjašnjenja ključnih ugovornih nepoznanica i nejasnoća (vidi Prilog br. 5); te na temelju nedostavljanja mi (u predviđenom razumnom roku od trideset dana, istekao 31 svibnja 2014) nepobitnih dokaza da ta razjašnjenja prije svega odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju i ne krše Univerzalni Prirodni Zakon

#
na temelju činjenice da oko mojih razumijevanja i tvrdnji (uredno dostavljenih navodnoj suprotnoj ugovornoj strani 30 travnja 2014, vidi Prilog br. 1) ne postoji nikakav spor i/ili polemika, budući da navodni kreditor u predviđenom razumnom vremenskom roku nije iznio nikakve kontroverze i/ili osporavanja

Ja, Aljoša iz obitelji Đurić, slobodan suvereni čovjek na planeti Zemlji

konstatirajući da Ugovor ovdje u pitanju (vidi Prilog br. 2) sadrži u sebi fatalne greške i defekte, konstatirajući da je Ugovor ovdje u pitanju nekompletan, konstatirajući da Ugovor ovdje u pitanju sadrži u sebi neistine, konstatirajući da je Ugovor ovdje u pitanju nelegitiman (vidi Prilog br. 4)

Proglašavam 'BNL Ugovor br. 000000000000XXXXXX' apsolutno
neobvezujućim, kompletno ništavnim i definitivno nepostojećim

zato što neodgovaranje na Obavijest kojom je navodni kreditor korektno informiran o posljedicama neispunjavanja zahtjeva za razjašnjenjem, od sad pa nadalje nediskutabilno predstavlja punovaljani dokaz o njegovom prešutnom priznanju punovaljanosti svih gore navedenih razloga totalnoj ništavnosti Ugovora.

Dragi Gospodine Fabio Gallia, vaša strana i eventualne ostale interesne strane su ovom Obaviješću korektno informirane o punoj osobnoj odgovornosti u slučaju kršenja mira: Trošiti moje vrijeme ima svoju cijenu, 200 Troy unci čistog zlata na sat. Svaka eventualna daljnja uporaba mog vremena i energije na ovaj specifični slučaj, s obzirom da će s moje strane biti nedragovoljna, tretirat će se kao prisila - iz jednostavnog razloga što se od danas oficijalno ne radi više o obvezi nego o pitanju slobodnog izbora. Za svako eventualno nanošenje mi fizičke boli i ozljeda, kršitelj mira će se teretiti iznosom od 1.500.000 Troy unci čistog zlata.

Što se pak tiče moje tvrdnje o obvezi vaše strane - Gospodine Fabio Gallia - da isplati policu osiguranja 'PROGETTI SERENI BNL br. XXXX/XXXX', i ona od danas također oficijalno postaje punovaljani dokument.
Korisniku osiguranja stojim na potpunom raspolaganju u slučaju neisplate. Kako sam izvor dokaza (vidi Prilog br. 3) ja osobno, na svako eventualno daljnje trošenje mog vremena i energije u vezi s pitanjem njegove punovaljanosti, aplicirat će se moja standardna cijena od 200 Troy unci čistog zlata na sat.

 

Ova Obavijest je sastavljena u tri istovjetno
punovaljana primjerka, dva za primaoce i jedan za pošiljaoca.

Bez zlih namjera, osvetoljubivosti, pakosti, lakomislenosti, u dobroj
vjeri i s pridržanim svim osobnim neotuđivim prirodnim pravima.

 

Planeta Zemlja, 9 lipanj 2014
Aljoša iz obitelji Đurić

Kredit - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

 

- Prilog Br. 1 -

 

Kredit - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Obavijest o zahtjevu za razjašnjenjem uredno dostavljena 30 travnja 2014

 

- Prilog Br. 2 -

 

Kredit - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

25 VELJAČE 2005, JAVNI BILJEŽNIK
KREDIT
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
DURIC ALJOSA
rođen u Mostaru (Hrvatska) 5 listopada 1967
porezni broj XXXXXXXXXXXZ149X

 

- Prilog Br. 3 -

 

CIVILNA smrt je definirana kao separacija čovjeka od CIVILNOG DRUŠTVA, odnosno od uživanja CIVILNIH prava.

Nepobitna je činjenica da bez imaginarnog "postojanja" DRŽAVE nema ni fiktivnog "života" OSOBE.
Razlika između Rodnih listova iz 1984 (Državljanstvo SFRJ) i 1992 (Bez Državljanstva) godine neosporno dokazuje ne samo moj aktualni suverenitet, i ne samo moje neotuđivo pravo na proporcionalni dio EX-YU društvene imovine, već i činjenicu da je "smrću" SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE također automatski "preminuo" i njen DRŽAVLJANIN - OSOBA ĐURIĆ ALJOŠA.

 

 

Kredit - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

 

Netko može postati slobodan suvereni čovjek tek nakon što je prethodno došlo do smrti "njegove" OSOBE. U odnosu na sve ostale nestvarne varijante fikcije zvane ĐURIĆ ALJOŠA, moj je najdraži opis da su poginule u nesretnom slučaju od posljedica sudara s istinom. Kome se tako više sviđa, ovo može okarakterizirati i kao ubojstvo - zašto da ne? No evo dva razloga zbog kojih ja nikako ne mogu biti smatran ubojicom: Legitimna samoobrana je moje neotuđivo pravo. Po Univerzalnom Prirodnom Zakonu, nemoguće je ubiti nešto što ne postoji.

Zaključno:

- ako je netko mrtav sve dok se dokaža da je živ, ne postoji nikakav dokaz da su OSOBE ovdje u pitanju žive;

- ako je netko živ sve dok se ne dokaže da je mrtav, s moje strane su pruženi neoborivi dokazi da su OSOBE ovdje u pitanju mrtve.

Službeni Certifikat o smrti, podcrtavam punovaljan, sastavni je dio Obavijesti - između ostalog dostupnih i putem Interneta, adresiranih na ljude koji u ulozi OSOBA obavljaju sljedeće funkcije: Predsjednik Vlade Repunlike Hrvatske, članovi Talijanske Vlade, članovi Slovenske Vlade, članovi Europske Komisije, članovi Europskog Suda Pravde, članovi Upravnog Vijeća Europske Središnje Banke, članovi Upravnog Odbora Banke Za Međunarodna Poravnanja, članovi Međunarodnog Suda Pravde, članovi Odbora Guvernera Međunarodnog Monetarnog Fonda, članovi Europskog Parlamenta, članovi Predstavničkog Doma Sjedinjenih Američkih Država:

"Ovom je Obaviješću gospodine PREDSJEDNIČE VLADE RH vaša strana korektno informirana da je Ugovor o državljanstvu iniciran 1992, a zaključen početkom 1993, na kojem uz REPUBLIKA HRVATSKA stoji ĐURIĆ ALJOŠA - u cijelosti potpuno ništavan!
Ništavan ne samo zbog toga što po mom shvaćanju obmanu predstavlja i po svojoj sadržajnoj formi i po ostalim okolnostima koje su dovele do njegovog potpisivanja s moje strane, već prvenstveno iz razloga što je sklapanje prisilno iznuđeno vatrenim oružjem, zatvaranjem, prijetnjama, zastrašivanjem i sličnim gnjusnim metodama...
Ovom je Obaviješću gospodine PREDSJEDNIČE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE vaša strana korektno informirana da ljubazno restituiram uslugu ondašnjeg generiranja pod prinudom fikcije poznate kao osoba ALJOŠA ĐURIĆ državljanin REPUBLIKE HRVATSKE, na način što ovog momenta uključujući istu legitimno raskidam bilo kakvu vezu i sa svim ostalim neživim izmišljotinama što sugestivno pretendiraju biti orginalni ja - Aljoša iz obitelji Đurić.
Rezanjem dakle svake nelegitimne forsirano uspostavljene povezanosti s vještačkom simulacijom mog živog bića, efektivno od ovog trenutka osoba ALJOŠA ĐURIĆ u bilo kom smislu i pogledu formalno je ponovno nepostojeća - baš kao i onda prilikom brisanja iz 'egzistencije' bivše SFRJ".

 

- Prilog Br. 4 -

 

Ako Marko tvrdi da je 'nešto' posudio svom poznaniku Fabiju, onda to 'nešto' prije sveg ostalog mora zaista biti 'nešto' a ne 'ništa'. U suprotnom, ne samo da do nikakve posudbe nikad nije ni došlo, nego bi Markova tvrdnja predstavljala čisti kriminal.

Zahtjev Vladi Republike Hrvatske Za
Dobivanje Informacija (1 Prosinac 2011)

12) Kao i sve druge države na ovom planetu, i Republiku Hrvatsku u ovim teškim trenucima doslovce razjeda javni dug. U financijskom izvješću Hrvatske središnje banke za 2009 godinu, pod obvezama stoji "Novčanice i kovani novac u optjecaju". Ova vrsta obveze je naime jedina vrsta obveze u svijetu za koju nije određen vremenski rok u kojem se treba ispuniti. Po zakonu o Hrvatskoj Narodnoj Banci u kojem stoji "Uvođenje eura kao novčane jedinice", vidljivo je da euro uskoro kao nacionalna valuta stiže i u Hrvatsku. To međutim automatski znači da će dan uvođenja eura u Hrvatsku, za sve one koji u tom trenutku budu posjedovali kune, a ne budu pristali (što je njihovo nepovredivo pravo) na isplatu im originalnog duga nekakvim zamjenskim sredstvom - predstavljati dan naplate obveze Hrvatske središnje banke prema njima.

Da bi prosječni hrvatski državljanin kao dužnik mogao isplatiti 100 kuna javnog duga, ili mora prodati dio vlastite imovine, ili mora odraditi neki posao. Jedan dan prije uvođenja eura u Hrvatsku, on se pojavio u Hrvatskoj Središnjoj Banci i isplatio 100 kuna javnog duga sa 100 kuna zarađenih uloženim radom na kopanju kanala. Dan poslije, kad se u Hrvatskoj središnjoj banci pojavi s novčanicom od 100 kuna, odnosno potvrdom o njihovoj obvezi prema njemu od 100 kuna, iz banke će izaći bogatiji za ono što predstavlja materijalnu garanciju koja stoji iza tog komada papira na kojem je odštampana znamenka 100.

Što će - jasno i precizno, taj prosječni hrvatski državljanin primiti iz ruku službenika Hrvatske središnje banke i time obradovati svoju obitelj? Srebro, broncu, zlato, pšenicu, nešto slično, ili jedno veliko razočaranje u obliku nule?

Prosječni hrvatski državljanin bi eventualno originalnu obvezu Hrvatske središnje banke prema njemu mogao i pristati zamijeniti nekakvom novom. Osim što je papirnata novčanica od 100 eura 10.000 centi, a 10.000 centi 100 eura; što je još 100 eura - jasno, točno i precizno, zakonom utvrđeno i garantirano - u zlatu, srebru, paprikama ili bilo kojoj drugoj materijalnoj vrijednosti?

Predsjednica Jadranka Kosor ispred VLADE REPUBLIKE HRVATSKE: Odgovor na pitanje se ne može smatrati informacijom, odbija se Zahtjev UDRUGE CROM ALTERNATIVNA RAZMJENA za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

 

- Prilog Br. 5 -

 

Link: Obavijest Banci O Zahtjevu Za Razjašnjenjem

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3925 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts