Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Stranac Koji Živi Među Nama

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
rainbow
User Rating: / 1
PoorBest 

Nekoliko godina nakon mog rođenja, tata je sreo stranca koji je stigao u naš mali grad. Od samog početka, mog oca je novi pridošlica toliko oduševljavao da ga je ubrzo pozvao da dođe živjeti s našom obitelji. Stranac je poziv bez imalo dvoumljenja prihvatio, i od tada je stalno prisutan u našoj životnoj sredini.

Ja sam iz dječaćića izrastao u mladića, ali nikad nisam postavio pitanje o njegovom mjestu u našem obiteljskom krugu. U mojoj mladenačkoj glavi, on je uvijek zauzimao posebnu poziciju. Roditelji su u mom odgoju i obrazovanju igrali ulogu dopunskih instruktora. Mama me učila razlici između dobrog i zla, a tata poslušnosti. Stranac je međutim bio pripovjedatelj svih priča. Satima bi nas držao začarane misterijama, avanturama i komedijama.

 

Ako sam želio nešto saznati o politici, znanosti ili povijesti; on je uvijek imao spremne odgovore o prošlosti, odlično je razumijevao sadašnjost, i čak se činilo da je u stanju predvidjeti budućnost! On je odveo moju obitelj na prvu prvoligašku nogometnu utakmicu. On me nasmijavao i tjerao u plač. Stranac nikad nije zatvarao usta, no tatu to ni najmanje nije smetalo.

Ponekad, dok smo se mi ostali na kauču u dnevnom boravku naprezali kako bi upili svaku njegovu riječ, mama bi se tiho iskrala u kuhinju okrijepiti s par minuta mira i tišine.

Otac je upravljao našim domaćinstvom uz određena moralna uvjerenja, ali stranac se nikada nije osjećao dužan obazirati se na njih. Na primjer, bogohuljenje u našoj kući nije bilo dozvoljeno ni nama, ni prijateljima, ni posjetiteljima. Kako je vrijeme sve više prolazilo, tako je i naš stalni gost postajao sve odvažniji. Sve smo češće mogli čuti psovke koje su meni spaljivale uši, i zbog kojih se tata nervozno meškoljio a mama crvenila. Otac nije dozvoljavao alkohol, ali nas je stranac ohrabrio i potaknuo na njegovu redovitu upotrebu.

On je cigarete učinio atraktivnim, cigare muškima a lulu različitošću od drugih. Uživao je potpunu slobodu govora, i bez dlake na jeziku se posvećivao najomiljenijoj temi: Seksu. Njegovi komentari su često bili općenito neugodni, neukusni, i sugestivni.

Sada znam da je moja mladenačka percepija koncepta međuljudskih odnosa bila pod snažnim strančevim utjecajem. Kako je vrijeme malo po malo prolazilo, tako se i stranac sve više i više suprotstavljao vrijednostima koje su gajili moji roditelji. No uprkos tome, nikad nije zaprijetio odlaskom, niti su ga mama i tata ikad zamolili da napusti naš dom.

Prošlo je više od pedeset godina otkako se taj neznanac uselio u našu kuću i postao dio porodice. Umiješao se u našu malu obiteljsku zajednicu između tate, mame, mene i dvije sestre; danas ni izbliza nije više tako fascinantan kao nekad. Ipak, da posjetite aktualnu životnu svakodnevnicu mojih roditelja, još uvijek bi ga našli udobno razvaljenog u svom kutu kako čeka nekog tko će slušati njegove priče i gledati kako crta slike. 

Njegovo ime?

Mi ga oslovljavamo s "Televizija". Prije nekoliko godina je uplovio u bračne vode, njegovu suprugu zovemo "Kompjuter". Njihovo prvo dijete je "Mobitel". Drugom djetetu su dali ime "iPod".

 

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 4648 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts