Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News SIMEC - Lokalna Valuta Neopterećena Dugom I Kamatama

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
marti misterija
User Rating: / 1
PoorBest 

"Stoljećima su središnje banke pljačkale običnog čovjeka kroz način na koji izdaju novac u opticaj. Umjesto da novostvorenu gotovinu dijele svim ljudima, centralne banke kroz bankarski sustav građanima posuđuju novac s kamatama. Ovakva praksa čini središnje banke vlasnikom novca, a sve ostale njenim dužnicima. Tako proizvedeni novac-dug ima upola manju kupovnu moć od one koju bi imao da je stanovništvu direktno izdan besplatno. Novac mora pripadati građanima jer su prije svega oni ti koji proizvode robu široke potrošnje", Giacinto Auriti. SIMEC je valuta koju je početkom 2000-ih izdavao umirovljeni talijanski odvjetnik i profesor prava. Kao jedinstvena vrsta lokalne valute, SIMEC - skraćenica za "ekonometrijski simbol inducirane vrijednosti" - beskamatni alternativni novac koji se koristio u mjestu Guardiagrele u regiji središnje Italije Abruzzo, u suštini predstavlja uspješni monetarni eksperiment koji je proizveo porast potrošnje, procvat lokalne poslovne zajednice, odvajanje od nacionalnog financijskog sustava i pravnu pobjedu za svog izumitelja. Profesor Auriti, preminuo 11 kolovoza 2006 u dobi od 83 godine, nadao se da će uspjeti objasniti čovječanstvu da su središnji bankari najveći umjetnici obmane u modernoj povijesti.


Na početku borbe protiv velike bankarske zavjere, Giacinto Auriti se pokušao suprotstaviti nacionalnoj monetarnoj politici putem sudova. No talijanski suci su osujetili njegove napore da se guverneri talijanske središnje banke Antonio Fazio i Carlo Azeglio Ciampi, proglase krivima zbog prevare i ostalih kriminalnih djela uključujući i poticanje na samoubojstvo. Stoga je Auriti sproveo u djelo drugi plan. Počeo je tiskati novac s natpisom koji na svakoj  novčanici jasno identificira njenog nositelja kao njenog jedinog vlasnika. Do sredine kolovoza 2000, u opticaj je ušlo otprilike 2,5 milijardi SIMEC-a. "Udvostručili smo količinu novca u džepovima ljudi, ubrizgali krv u beživotno tijelo, ljudi su bili toliko sretni da su mislili da sanjaju".
You need to a flashplayer enabled browser to view this video

 

No trgovci koji nisu htjeli sudjelovati u eksperimentu i gradonačelnik Franco Caramanico, zatražili su od lokalnih sudskih vlasti da interveniraju s odlukom da li je Auritijeva valuta legalna. Talijanska financijska policija je zatim okupirala gradić i zaplijenila sve novčanice SIMEC-a. Nakon kratkog istraživanja na teme kao što su krivotvorenje novca i utaja poreza, lokalni sud u Chietiju je utvrdio da profesor Auriti nije učinio ništa protuzakonito i naredio da se novčanice SIMEC-a vrate onima kojima su oduzete. "Potpuno smo izgubljeni, ne znamo kako se nositi s ovim slučajem jer valuta nije krivotvorena", izjavio je pukovnik Sante Mappa.

Važno je reći, SIMEC nije bio uobičajena lokalna valuta već konačni rezultat više od 30 godina Auritijevog proučavanja novca, istraživanja i eksperimentiranja njegovih teorija u sveučilišnim sredinama. Kao alternativa službenoj nacionalnoj valuti, SIMEC je bio vlasništvo donosioca, pripadao je građanima a ne centralnoj banci. SIMEC nije izdavala središnja banka, bio je tiskan u obliku lokalnog nekreditnog novca neopterećenog kamatama. Umjesto na principu rezerve, SIMEC se bazirao na teoriji inducirane vrijednosti: novac ima vrijednost zato što su građani suglasni da novac mora imati neku vrijednost, a ne zbog neke količine zlata koja možda, a možda i ne, postoji u središnjoj banci. Teorija o rezervi je ionako lažna, samo građani mogu biti oni koji kolektivnim povjerenjem novcu stvaraju neku vrijednost - dovoljno je zamisliti bankara na pustom otoku, tamo je njegov novac potpuno beskoristan zato jer nema ljudi koji bi mu mogli dati vrijednost.

Giacinto Auriti je čak kandidiran i za Nobelovu nagradu, ali evo što je u vezi s tim mislio: "Nikad neću osvojiti Nobelovu nagradu iz jednostavnog razloga što nisam mason i što s njima na niti jedan način nisam povezan". Iz SIMECA je rođena i jedna velika ideja: osnovni garantirani dohodak za sve građane iz monetarnog izdavanja uravnoteženog s ljudskim aktivnostima i povećanjem populacije.

Na kraju ovog članka o Auritijevoj alternativnoj valuti, dobro je spomenuti latinski izraz s poleđine svakog SIMEC-a: "Non bene pro toto libertas venditur auro - Slobodu ne može kupiti ni svo zlato ovog svijeta".

Povezani članci:

[1] Alternativne Valute - Opća Društvena Korist
[2] Novac I Mentalna Higijena
[3] Prezentacija Sustava Alternativne Valute Crom
[4] Razvoj Civilnog Društva: Natječaj Za Dodjelu Novčane Potpore

 

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3583 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts