Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Reic Sarajevo - Javna Pitanja: Obrazovanje O Održivom Razvoju

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator
User Rating: / 3
PoorBest 

Ovdje u Udruzi Crom Alternativna Razmjena svako toliko šaljemo e-majlove s linkovima na zanimljive članke koji se objave na našim stranicama, na različite adrese - uglavnom su to obrazovne ustanove i organizacije čiji je cilj održivi razvoj i bolje sutra. Činjenica da ovakvim subjektima, u trenucima u kojima se svijet raspada financijskim, političkim i moralnim bankrotom; smeta primiti po neko pismo s korisnim informacijama, nije toliko začuđujuće koliko je zastrašujuće. Ni manje ni više nego iz Hrvatske Udruge Sindikata, točnije iz odjela za Međunarodnu Suradnju, nedavno su nas tako zbog članka u kojem je postavljeno pitanje monetarne suverenosti i emisione dobiti, ili ti osnovnog razloga koji je omogućio da se svijet pretvori u ovo što se pretvorio, poslali u pičku materinu lešinarsku napornu..


Najnoviji na listi kojoj smeta 2-3 puta mjesečno primiti izuzetno korisne informacije, i to povodom članka "Školske Knjige Iz Povijesti I Banke: Emisiona Dobit" je Reic Sarajevo. Reic Sarajevo je 'Regionalni Centar Za Obrazovanje I Informisanje Iz Održivog Razvoja Za Jugoistočnu Europu". Reic Sarajevo potiče  sve organizacije iz Jugoistočne Europe koje se bave visoko stručnim i neformalnim obrazovanjem u području održivog razvoja, kao i zaštite okoliša i sigurnosti na radu da surađuju s njima. Između ostalih, u projekte Reic-a Sarajevo u području održivog razvoja spada i obuka o financijskoj izvodivosti.
Nakon 30.000 godina evolucije, umjesto da letimo prema udaljenim planetama, stigli smo zbog toga što nam nedostaje novca na rub propasti, unatoč tome što ga nikad prije nismo imali više, i što ga nikad prije nismo tako lako stvarali iz ničeg. Svakome s barem malo inteligencije u glavi bi trebalo biti jasno da su nedavna spašavanja financijskih institucija nište više nego najobičnija pljačka s predumišljajem kojom bi se trebali pokriti neugodni rezultati pohlepe Wall Streeta-a i ostalih financijskih zvijeri gladnih novca, kako bi se omogućila pljačka na veliko u ime zaštite sustava.

Gospođo Sandra Simić (administrativni asistent), s obzirom na ono što se da pročitati na vašim stranicama i djelatnostima kojima se bavi vaša organizacija, i s obzirom na to da meni kao običnom smrtniku nikad dosta obrazovanja, najljubaznije vas molim da mi odgovorite na nekoliko toliko jednostavnih, i u isto vrijeme toliko super-važnih pitanja u odnosu na koja je kako jučer, tako i danas - sve ostalo gotovo potpuno nebitno:

[1] Reic Sarajevo, postoji li ikakav dokaz da novac iza sebe ima bilo kakvu materijalnu podlogu?

[2] Reic Sarajevo, ako novac nema nikakvu podlogu i ako se stvara iz ničeg, zašto onda države ne stvaraju i novac za plaćanje poreza nego ga oduzimaju od populacije; zašto ga se za 1% čovječanstva stvara previše, a za 99% čovječanstva premalo?

[3] Reic Sarajevo, kroz izdavanje dužničke obveznice se od društvene zajednice oduzima na njenu štetu, kroz novčanicu se društvenoj zajednici daje na njenu korist. Ako države, a iza država stoje njihovi građani, mogu izdavati dužničke obveznice, zašto onda ne mogu izdavati i vlastiti novac? Ono što čini dužničku obveznicu dobrim izborom, čini i novčanicu isto tako dobrim izborom, razlika je jedino između onih koji od njihovog izdavanja imaju korist.

[4] Reic Sarajevo, da li države svijeta imaju razrađene strategije za vraćanje nacionalnih javnih dugova i prelazak iz negativnog u pozitivno financijsko stanje?

[5] Reic Sarajevo, što će nam država kojoj robujemo umjesto da ona nama služi?

[6] Reic Sarajevo, što će nam novac kojemu robujemo umjesto da od njega imamo koristi

[7] Reic Sarajevo, ako smo Mi Ljudi ti koji proizvode sve ono što je na Zemlji i potrebno i nepotrebno; ako smo Mi Ljudi vlasnici svega onog što proizvedemo, zašto onda Mi Ljudi u obliku bezvrijednih listića papira stvorenih iz ničeg posuđujemo naš vlastiti novac od privatnih banaka?

[8] Reic Sarajevo, ako u trenutku izdavanja novca točno ne znamo tko je njegov vlasnik, kako onda poslije možemo znati tko je kome kreditor, a tko je kome dužnik?

[9] Reic Sarajevo, da li je moguće vratiti dugove ako se izdaje samo glavnica, a ne i novac potreban za isplatu kamata?

[10] Reic Sarajevo, koje bi bile posljedice utopije da sve države izbrišu nacionalne javne dugove i napuste monetarni sustav baziran na izdavanju novca kao duga s kamatama od strane središnjih banaka - privatnih institucija?

[11] Reic Sarajevo, da li središnja banka bila ona "neovisna" ili u privatnom vlasništvu predstavlja sukob interesa između javnih i privatnih interesa?

[12] Reic Sarajevo, da li su Federalne Rezerve, Europska Središnja Banka i na primjer Talijanska Središnja Banka institucije u privatnom vlasništvu ili ne?

[13] Reic Sarajevo, vaša definicija organizacije Bilderberg? 

 

You need to a flashplayer enabled browser to view this video

 

Reic Sarajevo, nema šanse da se bolje sutra, na koje već stoljećima čekamo, ikada dogodi u ovakvim uvjetima, jer bolje sutra se stvara sada - ni trenutak kasnije. Onaj tko zaista želi razmišljati i djelovati u interesu građana, a to ste između svih ostalih i vi, treba konačno odgovoriti na gore postavljena pitanja. Nakon što odgovore primim, vrlo rado ću skinuti vašu adresu s popisa. U suprotnom slučaju, odnosno u onom da odgovore ne znate - možete ih potražiti na našim stranicama; a u suprotno-suprotnom slučaju, tj. onom da odgovore znate ali ih ne želite poslati, dobronamjerno vam savjetujem da pročitate par redaka članka "Video: Banke, Manipulacija Podacima i Mi Ovce", te "Krivičnu prijavu protiv globalne elite zbog zločina protiv čovječanstva slijedećim institucijama: Interpol, FBI, Irska Policija, Srpska Policija, Policija Crne Gore, Policija Bosne i Hercegovine, Španjolska i Slovenska Policija".

Srdačni pozdrav, Duric Aljosa.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 4784 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts