Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Razlika Između Genija I Idiota

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
marti misterija

Današnji znanstveni način određivanja genijalnosti je potpuno pogrešan jer veoma obrazovane osobe uglavnom ne rade ništa drugo osim što stalno ponavljaju gradivo iz knjiga koje su godinama pregledavali i kojeg se vrlo dobro sjećaju. Za razliku od ovih papagaja, pravi genijalac krši ograničenja pod sumnjivim okolnostima prihvaćenog stanja mirovanja i nudi novu viziju svijeta u kojem svi živimo.

Papagaji vole ponavljati sve što su naučili, zar ne? Recimo da jedna papiga ima doista veliki mozak i da je njen memorijski repertoar fenomenalan. Ona će satima i satima pričati ono što joj je rečeno da prihvati, ali što ako je učitelj u kojeg je imala toliko puno povjerenja bio u krivu?

Koju god činjenicu da prihvatili i znanosti i većina ljudi ne mora nužno značiti i da su prihvatili istinu.
Nije svatko obdaren poklonjenim talentom ili visokim kvocijentom inteligencije potrebnim da bi se na prirodan način asimilirali, razumjeli i točno preveli redovi svete knjige postojanja.

 

 

 

 

Stara poslovica kaže: "Ako uvjeriš ljude u to da misle da izgledaju kao da razmišljaju, oni će te ljubiti i obožavati; ali ako ih natjeraš da stvarno razmišljaju, oni će te mrziti".

 

 

 

 Genijalac je netko tko je nekonvencionalan, genijalac ne mora nužno biti obrazovan, ali je obdaren fenomenalnim umjetničkim ili intelektualnim sposobnostima. Genije je netko tko bez obzira na protivljenje ostalih i dalje napreduje u svom polju i zadivljuje ljude.
Genije je netko koga možete samo voliti ili mrziti zbog toga što je tako poseban i često neshvaćen,
Pravi genije nastupa bez ponosa ili ega jer zna da je genije i uvijek je zahvalan i za najmanje priznanje ili gestu poštovanja; pravi genijalac ne treba ničiju potvrdu ili odobrenje.

"Samo su dvije stvari beskonačne, svemir i ljudska glupost, za ovu zadnju nisam baš siguran", Albert Einstein.

Konačno, magnet ne privlači komad drveta, pravi genije u pravilu privlači samo drugog genijalca.

Pojmu koji se vrlo često spominje u zadnje 2-3 godine od kada je u tijeku globalna financijska kriza uzrokovana impresivnim zaduženjima na svim nivoima pod sumnjivim okolnostima, vjerovatno ne poklanjate previše pažnje: "Prenapuhani financijski balon".
Etarom upravo lebdi još jedan prenapuhani špekulativni balon, onaj informativni.
Prenapuhani balon naduven ničime, lebdi u zraku bez precizne rute i cilja, informativan zbog toga što se odnosi na informacije za točno određeno područje - emisiona dobit (seigniorage), i špekulativan zbog toga što su uključeni subjekti kojima je namjera izvući korist.

Seigniorage, odnosno emisiona dobit je moć odlučivanja o životu i smrti koju nad narodom ima onaj tko u monopolskom režimu kroz zakonsku prisilu u nesvjesnom društvu ima onaj tko izdaje novac.
Nosivi stup na kojemu je oslonjena majka svih prevara, ova obmana nad obmanama, je ignorancija nacija koje su podvrgnute toj istoj prevari.
Svijet je pretvoren u jednu veliku tvornicu idiota u kojoj je jedina svrha radnog dana idiota proizvesti što više drugih idiota.
I najvećem idiotu je lako shvatiti da je informacija sve ono što je potrebno da bi i najslabiji povjetarac srušio cijeli lažni sustav.

Osvrni se okolo i reci što vidiš?
Milijune i milijune jednojajčanih blizanaca, televizijskih slika, web sajtova i papirnatih stranica koje do iznemoglosti za koju se čini da nema granica ponavljaju jedne te iste stvari u tisućama različitih pakovanja.

 

 

 

Ekonomija je idiotizam koji postoji zbog toga da bi jedni idioti prisvojili bogatstvo drugih idiota.
Velike mase idiota su dugo vremena ovisnici o dugu, drogi jačoj od heroina, alkohola i nikotina zajedno, opojnom sredstvu koje je jednim idiotima pružalo iluziju da ubrizgavajući si ga svakodnevno u venu poboljšavaju njihove životne uvjete, a drugim idiotima da su zagospodarili ni manje ni više nego samim svemirom.

Čovjek je društveno biće koje se uz nesebičnu pomoć najjače od jakih religija, one državne pretvorilo u idiota.
Umjesto suradnje koje je njena sama prirodna narav, ekonomija je kroz idiotsku teoriju konkurencije i natjecanja, bazirajući se na rezultatima idiotskih istraživanja nametnula svim idiotima planete univerzalno sredstvo razmjene u obliku globalne valutne rezerve koje je osim toga što nikad nije imalo nikakvu vrijednost budući da se radi o dugu, od svog zakonskog stupanja na snagu 1913 godine do danas izgubilo i 100% svoje kupovne moći, te od država stvorila zajednice u kojima idioti zajedno usamljeni samuju, sve što je dobro u životu je postalo ili nezakonito, ili zabranjeno, ili nemoralno, ili nepodobno ili nepoželjno.

Nikotin ubija, duhan izaziva rak na plućima, zabranjeno za mlađe od 18 godina, naslovi su koje svi idioti mogu pročitati na svakoj kutiji cigareta.
Pa ipak, bez obzira na to što su bezbroj puta opasnije i škodljivije, niti na jednoj slici idiota i niti na jednoj informaciji koju idioti prenose drugim idiotima nije otisnut srceparajući i moždanorazarajući svima lako uočljiv pečat: "Smrtna opasnost... opasno po život".

Totalno ludilo, s jedne strane su mase idiota već tisućljećima zaluđene obećanjima drugih idiota o boljem sutra koje se može osvojiti jedino kroz stalno nazadovanje na svim frontovima; a na drugoj suprotstavljenoj strani stoji opozicija trećih idiota koju slijedi četvrta masa idiota u vječnoj nadi da će beskonačnim ponavljanjem istih stvari na kraju ipak ostvariti drugačiji učinak i postići različite rezultate.

Ako budemo imali sreće i prije svega više pameti, genijalci budućnosti će se naći pred gotovo nerješivom zagonetkom, zašto su toliko dugo vremena idioti prošlosti ne samo trpjeli, već i opravdavali suludi destruktivni sustav kojem su služeći na vlastitu i zajedničku štetu dospjeli na korak od samouništenja...

 

Samo su dvije stvari beskonačne, svemir i ljudska glupost.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3157 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts