Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Povijesna Sudska Pobjeda Suverenog Čovjeka Nad Policijom - Državnim Aparatom

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator
User Rating: / 735
PoorBest 

Doista je strahoviti apsurd praznovjerje mnogih što odjeveni u kojekakve odore s jedne strane besprijekorno služe interesima iza propagande kako je čovjek pojedinac nesposoban sam sobom upravljati, dok s druge strane u isto to vrijeme tim istim mnogima upravljaju neki individualci koji su za pravo čudo sposobni upravljati ne samo samima sobom već i stotinama milijuna drugih ljudi. Da se pod okriljem fiktivne tzv. Države ne osjećaju naizgled nedodirljivima, brojni pojedinci nikad ne bi toliko napuhano postupali prema drugim ljudima na nelegitimne - više ili manje brutalno ohole - načine kao što su to luksuzno navikli.
Arbitražni Sud Pravde donio je 07 travnja 2017 zaista jedinstvenu Presudu - od povijesnog značaja - glede Tužbe koju je slobodan suvereni čovjek u svojoj samoobrani pokrenuo protiv troje ljudi krajnje uvjerenih da ih šepurenje stanovitom značkom čini nadljudima i oslobađa od ikoje odgovornosti za kršenje mira i okrutno ugrožavanje tuđih života. Tužba i Presuda sadrže sljedeće ključne faktore:

* u svojstvu Tužitelja djelovao je Aljoša iz obitelji Đurić, čovjek a ne tzv. Osoba;

* Aljoša iz obitelji Đurić stoji na planeti Zemlji izvan tzv. Sustava;

* Aljoša iz obitelji Đurić nema tzv. Ime, nema tzv. Prezime, ne Stanuje, nema tzv. Prebivalište, nije Rezidentan i nema nikakvu Adresu već bez potrebe za ikakvom Dozvolom i/ili Licencom jednostavno živi pošteno i miroljubivo svugdje gdje se u datom trenutku nalazi;

* posve neovisno koji god čovjek je u pitanju, i posve neovisno u kom god svojstvu koji god čovjek radio bilo na tzv. funkciji Direktora Korporacije ili primjerice Čistača Ulica, te posve neovisno pravio li se neki čovjek žirafom ili kestenom il' se dotični pretvarao da je nogometna lopta ili tzv. Osoba - svaki čovjek snosi punu odgovornost za vlastito djelovanje.

 

=======================================================
=======================================================

 

Temeljem Zakona o arbitraži (NN 88/01) i članka 4. st. 1 pravilnika Arbitražnog Suda Pravde, a povodom tužbe s odštetnim zahtjevom koju je podnio Aljoša iz obitelji Đurić, Planeta Zemlja, (nadalje tužitelj), protiv tuženika B.S., I.Š. i M.F., svi s adresom radnog mjesta Policijska postaja Pula, Trg Republike 1, 52100 Pula, donosim

Rješenje o nadležnosti

Obrazloženje:

Uvidom u tužbu zaprimljenu od tužitelja, utvrdio sam da su zadovoljeni svi preduvjeti za pokretanje arbitražnog postupka pred Arbitražnim Sudom Pravde XXXXXX YYYYYY, u kojem su ostale stranke gore navedeni tuženici. Osobitu sam pozornost posvetio dokazu za koji tužitelj tvrdi da predstavlja ugovor o arbitraži, te ustanovio kako ugovor o arbitraži postoji i da je valjan, sklopljen u skladu s člankom 6. st. 3. t. 1. Zakona o Arbitraži (NN 88/01). Budući u dokumentaciji tužitelja postoji arbitražna klauzula koja izričito navodi naslovni sud kao nadležan, nesporno je da nadležnost za rješavanje tužbenog zahtjeva tužitelja protiv tuženika pripada Arbitražnom Sudu Pravde XXXXXX YYYYYY.

XXXXXX YYYYYY - Arbitražni Sud Pravde

U Zagrebu, 23.11.2016.

Dostaviti:

1. Aljoša iz obitelji Đurić

2. B.S.

3. I.Š.

4. M.F.

5. Arhiva ASP

Potpredsjednik Arbitražnog Suda Pravde: XXXXXX YYYYYY

 

Historijska Presuda koju je 07.04.2017 donio Arbitražni Sud Pravde na Tužbu slobodnog suverenog čovjeka protiv Državnog Aparata.

(klikni na sliku za veću sliku)

 

=======================================================
=======================================================

 

Historijska Presuda koju je 07.04.2017 donio Arbitražni Sud Pravde na Tužbu slobodnog suverenog čovjeka protiv Državnog Aparata.

Historijska Presuda koju je 07.04.2017 donio Arbitražni Sud Pravde na Tužbu slobodnog suverenog čovjeka protiv Državnog Aparata.

 

=======================================================
=======================================================

 

ASP je institucija koja presude (pravorijeke) donosi u skladu sa istinom, poštenjem, pravdom i moralom. Temeljem ovih vrijednosti kojima su se članovi Arbitražnog sudebnog vijeća vodili u svakom trenutku svog prosuđivanja. donijeli su:

Konačni pravorijek

kojim se djelomično usvaja skupna tužba tužitelja Aljoše iz obitelji Đurić (u daljnjem tekstu tužitelj) protiv tuženih živih ljudi B.S., M.F. te I.Š. (u daljnjem tekstu tuženik).

 

Obrazloženje:

Tužbeni zahtjev Aljoše iz obitelji Đurić potpuno je jasno i nedvosmisleno sročen te u potpunosti objašnjava i dokazuje prirodu i način izvršenja djela koje ne služi na čast tuženima, a kojima je tuženiku nanesena materijalna i nematerijalna šteta.

Naglašava se na ovom mjestu da su tuženi uredno obaviješteni o sporu protiv njih koji se vodi na ovom sudu, ali su izabrali da ne odgovore na tužbeni zahjev iako su uredno obaviješteni o nadležnosti ovog suda u ovom predmetu, te nisu poslali ikakve dokazne materijale koje bi članovi Arbitražnog vijeća eventualno mogli koristiti u izvođenju ovog pravorijeka.

Također je potpuno jasno da je tužitelj unaprijed poslao principalima tuženika obavijest o mogućim posljedicama njihovog djelovanja što ipak nije odvratilo tuženike da djeluju na način protivan ustanovljenom ugovoru između tužitelja i principala tuženika, čime su svojom voljom i odabirom, bio on svjestan ili nesvjestan, ušli u ugovorni odnos s tužiteljem, čime su prihvatitli ovaj sud nadležnim u slučaju moguće tužbe protiv njih.
Iako je tužitelj u obavijesti koju je uredno dostavio principalima tuženika objavio svoj cjenik, tj. opće uvjete poslovanja koji posljedično proizlaze iz djelovanja druge strane, članovi Arbitražnog vijeća nisu se nužno vodili za istima jer se oni u funkciji koju vrše ne povode ikakvim člancima bilo kojeg zakona ili ugovora već isključivo pravdom, istinom i poštenjem kao jedinim kriterijima za donošenje svakog pravorijeka.
Iz tog razloga članovi Arbitražnog vijeća donose slijedeći Konačni pravorijek kojim se za materijalnu i nematerijalnu štetu nanesenu tužitelju određuje da tuženi plate:

1) 2.000,00 kn za pokrivanje sudskih troškova, svaki od tuženika po 666,66 kn

2) 3.000,00 kn za pokrivanje troškova podizanja tužbe na ovom sudu, svaki od tuženika po 1.000,00 kn

3) Naknada za zločin prema živom čovjeku se u potpunosti odbija, jer su članovi Arbitražnog vijeća odlučili ne baviti se ikakvim zločinima osim onima koji su rezultirali materijalnom ili nematerijalnom štetom.

4) Arbitražno vijeće dodatno zbog agresivnosti i nametanja sile što je prouzrokovalo strahom kod tužitelja nalaže da B.S. plati kao odštetu 3.000,00 kn.

5) 16.000,00 kn za neovlašteno diranje i otuđivanje imovine tužitelja od toga:
* B.S. 10.000,00 kn
* I.Š. 4.000,00 kn
* M.F. 2.000,00 kn

Rekapitulacija iznosa:
1. B.S. dužan je platiti 14.666,66 kn
2. I.Š. dužan je platiti 5.666,66 kn
3. M.F. dužan je platiti 3.666,66 kn

Navedene iznose tuženi su dužni uplatiti na račun u XXXXXX banci s IBAN brojem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXX YYYYYY, Ulica XY, 52100 Pula) u roku od 8 (osam) dana od datuma kada će biti zabilježeno da su zaprimili pismenu pošiljku Arbitražnog Suda Pravde, o čemu će tužitelj biti pravovremeno i na primjeren način obaviješten.

Zaključak:
Nedopustivo je i nemoralno da jedan živi čovjek ovako postupa prema drugom živom čovjeku. Kako smo svi jednaki, razvidno je da jedan čovjek nema, niti može imati ikakav autoritet nad drugim čovjekom. Ideja ili vjerovanje kojeg netko gaji u svojem umu temeljem odore koju nosi, značke koju mu je netko dao ili tzv. ovlasti koje mu je netko rekao da ima je, na kraju krajeva, samo ideja koja nema uporište u stvarnosti, istini i prirodnim zakonima. Stoga ukazujemo tuženicima da je njihovo ponašanje prema tužitelju bilo i jest i uvijek će biti nedopustivo i nemoralno, te da nema nikakvih izlika za isto. Ukazujemo tuženicima da su najstrašniji zločini u povijesti čovječanstva počinjeni pod izlikom provođenja zakona, a njihovu manifestaciju u našoj kolektivnoj stvarnosti omogućili su SVOJIM DJELOVANJEM upravo ljudi koji su samo "radili svoj posao" ili "izvršavali naređenja" bez istinskog promišljanja o tome što uistinu čine. Službena dužnost je nužnost za postojanje osobe, ali živ čovjek čak i u službi ima pravo pozvati se na priziv savjesti, a što ijedan od tuženika nije u ovom slučaju napravio. Ova presuda tuženicima može zorno dočarati kako se osjeća živi čovjek kojeg tzv. policija svakodnevno kažnjava i to sa potpuno neprimjerenim iznosima u slučajevima kada svojim djelovanjem njihove žrtve nisu prouzročile apsolutno ikakvu štetu niti drugim ljudima, niti nečijoj imovini. Neznanje nikada nije pravni lijek, a i da jest, nesporna je činjenica da su tuženici bili uredno obavješteni, te su stoga svjesno djelovali. Članovima Arbitražnog vijeća je jasno da je velika većina ovakvog djelovanja potaknuta strahom za egzistenciju ili radno mjesto, ali ponavljamo: nedopustivo je, nepošteno i nepravedno graditi svoju egzistenciju na plećima egzistencije nekog drugog, što se često događa u ovakvim slučajevima, jer tzv. službenici, kakav je i ovdje slučaj, ne vide živog čovjeka, već samo građanina, fizičku osobu koja je fiktivne naravi, misleći time da imaju prava višeg ranga, što je potpuno krivo. Pozivamo žive ljude B.S., I.Š. i M.F. da preispitaju svoju svijest, savjest i dušu te se oslobode lažnog vjerovanja i ideologije kojom sebe smatraju nadređenima drugim ljudima. Također naglašavamo da smo blagonaklono gledali na tuženike, te u skladu s time i donijeli ovaj pravorijek.

Pouka o pravnom lijeku
Zakonom o Arbitraži članak 31. (NN/88/01), pravna snaga Konačnog pravorijeka Arbitražnog Suda Pravde ista je kao i pravomoćna presuda bilo kojeg drugog suda u RH te su sve institucije dužne postupati po istom. Upućuju se sve stranke da temeljem ovog pravomoćnog Konačnog pravorijeka ostvare svoja prava kod nadležnih institucija ukoliko ih ne mogu ispuniti na ijedan drugi način.
Protiv ovog Konačnog pravorijeka ne može se podnijeti prigovor. Tužitelj i tuženi mogu uputiti tužbu za poništavanje pravorijeka u skladu sa člankom 36. Zakona o arbitraži (NN/88/01).

Zagreb, 07.04.2017.

XXXXXX YYYYYY
Predsjednik arbitražnog vijeća

XXXXXX YYYYYY
arbitar

XXXXXX YYYYYY
arbitar

Historijska Presuda koju je 07.04.2017 donio Arbitražni Sud Pravde na Tužbu slobodnog suverenog čovjeka protiv Državnog Aparata.

Historijska Presuda koju je 07.04.2017 donio Arbitražni Sud Pravde na Tužbu slobodnog suverenog čovjeka protiv Državnog Aparata.

Historijska Presuda koju je 07.04.2017 donio Arbitražni Sud Pravde na Tužbu slobodnog suverenog čovjeka protiv Državnog Aparata.
(klikni na sliku za veću sliku)

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 4466 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts