Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Podnesena Prijava Kriminala Povodom Ignoriranja Isplate Kredita Platnim Instrumentom SOVRO

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator
User Rating: / 1275
PoorBest 

Pošiljaoc:

Anton Brnečić
Ulica XXXXXXX X
51410 Opatija
Srijeda, 13 srpanj 2016

 

Primatelj:

Senka Šubat,
Načelnik Policijske Uprave Primorsko-Goranske

Žrtava fašizma 3
51000 Rijeka

 

PREDMET: Prijava Kriminala I Zahtjev Za Hitno Mi Pružanje Zaštite

 

Poštovani,
suočen s apsurdnim teškim kršenjem mira koje se kroz tuđe aktivnosti na moju štetu manifestira kroz

- gaženje temeljnih prirodnih i ljudskih prava;
- institucionalni terorizam;
- činjenje prevare;
- krivotvorenje stvarnosti;
- zastrašivanje;
- prijetnju otimačinom imovine;
- poticanje na samoubojstvo,

obraćam vam se ovim Dokumentom prijavljujući kriminalno djelovanje trojice za mene potpunih stranaca – čovjek Vesna Švegović, čovjek Mirjana Marić, čovjek Tomislav Čavić - ujedno zahtjevajući od Vas hitno mi pružanje adekvatnog oblika efikasne zaštite od njihovog uvredljivog atakiranja na zdravu pamet, odnosno njihovog zlonamjernog i apsolutno nelegitimnog miješanja u tuđe stvari, to jest njihovog mučkog napada na moj život.

Kao neoboriv dokaz iznad navedenih kriminalnih radnji i kao neporeciv dokaz legitimne opravdanosti iznad navedenog zahtjeva za zaštitom, u obliku Privitka 'A' ovom Dokumentu dostavljam vam fotokopiju papirologije koju sam od strane navedena tri čovjeka zaprimio prije nekoliko dana, točnije 8 srpnja 2016 godine.

Imajući na umu neupitni fakt da sam ja prije sveg ostalog živi čovjek od krvi i mesa koji se nikad svjesno i dragovoljno nije odrekao svojih prirodnih prava, nadalje posebno naglašavajući kako je istina definirana kao jedinstveno stvarno stanje stvari o kojem je svaka debata suvišna, te usput ističući da sam mjeru što je poduzimam današnjim vam slanjem ovog Dokumenta prethodno uredno i korektno unaprijed najavio (vidi Privitak 'B') svima koji na bilo koji način eventualno budu nastojali nelegitimno se naknadno uključiti u 'Kreditni ugovor br. 5XXXXXXXX7' - donjim redovima iznosim u nepobitnom obliku sljedeće činjenično stanje:

- fikcije nisu sposobne ništa ugovarati, legitimno valjan ugovor zajedno može vezivati isključivo protustrane koje su ga i zaključile;

- fikcije nisu sposobne ništa tvrditi. Samo čovjek može iznijeti provjerljivu tvrdnju protiv drugog čovjeka. Bez neoborivih dokaza o točnosti tvrdnje, svaka i bilo koja tvrdnja samo je obična pretpostavka odnosno puko nagađanje i ništa više od toga;

- radnje što ih u vlastitu ili ne znam čiju korist čovjek Vesna Švegović i čovjek Mirjana Marić te čovjek Tomislav Čavić poduzimaju, apsolutno su nelegitimne i ni u kom slučaju te ni pod kojim okolnostima nisu smjele biti pokrenute budući da kao prvo isti nemaju moju dobrovoljnu suglasnost da mi se naveliko i s vrlo ozbiljnim posljedicama upliću u život i privatne poslove, te budući da kao drugo u postojanje nije predočen nikakav dokument kojime u svojstvu moje ugovorne Protustrane 'OSOBA s OIB-om 23057039320' njenim vlastoručnim potpisom eventualno ovlašćuje ijednog od navedenih ljudi djelovati u njezino ime;

- novac možeš uzeti ili ne uzeti, ne možeš ga u isto vrijeme i uzeti i ne uzeti. U tom smislu, prošlo je gotovo godinu i pol dana otkako je, kao isplatu u cijelosti (vidi Privitak 'B') dužničke obveze iz 'Kreditnog ugovora br. 5XXXXXXXX7', 'OSOBA s OIB-om 23057039320' u svojstvu moje ugovorne Protustrane uredno primila platni instrument 'SOVRO' (jedinstveni identifikacijski broj SVR-AAA-00004) koji glasi na iznos od 12.588,56 kuna. Čak i da mi je navedeni platni instrument eventualno vratila, a nije, bez predočenja dokaza neoborive naravi o eventualnoj defektnosti 'SOVRA' koja bi potencijalno mogla utjecati na njegovu valjanost, 'OSOBA s OIB-om 23057039320' ni u kom slučaju i ni pod kojim okolnostima ne bi mogla poništiti fakt da je dužnička obveza iz 'Kreditnog ugovora br. 5XXXXXXXX7' definitivno ispoštovana u potpunosti (vidi Privitak 'B'), odnosno da je kredit u pitanju pošteno i korektno isplaćen u cijelosti s moje strane 26 veljače prošle 2015 godine;

- od trenutka u kojem je neki određeni dug isplaćen u cijelosti, dužnik apsolutno ničim više nije vezan za kreditora, a još manje za nekog trećeg čijeg vlastoručnog potpisa na izvornom kreditnom ugovoru nema. Tko god se nakon zadovoljenja dužničke obveze pojavi i zatraži od bivšeg dužnika da i dalje nastavi plaćati rate već otplaćenog (dakle nepostojećeg) kredita, taj je glavom i bradom osobno potpuno odgovoran za kriminal kojeg čini;

- u svojstvu žrtve terora koji se nada mnom vrši, moje je legitimno pravo za to odgovorne ljude teretiti određenom količinom zlata u svrhu nadoknade nanešene mi štete. Zbog sasvim neočekivane iznenadne hitnoće u koju sam protivno svojoj volji doveden, sveukupnu štetu koja mi je pričinjena ne stižem u ovom momentu sagledati i procijeniti, no moje je legitimno pravo to uraditi naknadno u nekom razumnom vremenskom periodu;

- prilikom isplate u cijelosti duga iz 'Kreditnog ugovora br. 5XXXXXXXX7', 'OSOBI s OIB-om 23057039320' je kao ugovornoj Protustrani jasno stavljeno do znanja da se navedena obveza izmiruje kondicionirano pretpostavkom da Ugovor u pitanju prije svega ima zdravo legitimno uporište.
Ovisno već o daljnjem razvoju ove kriminalne situacije, moje je legitimno pravo u svakom i bilo kom trenutku to povjeriti na analizu neovisnim stručnjacima. Naime ukoliko u odnosu na 'Kreditni ugovor br. 5XXXXXXXX7' postoji legitimna tvrdnja o mojim obvezama prema OSOBI 'ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA DIONIČKO DRUŠTVO - OIB 23057039320', bazirana na tome da mi je ista posudila 'nešto', onda to 'nešto' prije sveg ostalog mora zaista biti 'nešto' a ne 'ništa'. U suprotnom, ne samo da do nikakve posudbe nikad nije ni došlo, nego bi taj i takav ugovor već sam po sebi predstavljao čisti kriminal. Neosporni je fakat da je u odnosu na materijalno pokriće Hrvatske Kune 'Vlada Republike Hrvatske' Dokumentom 'KLASA: 008-02/11-02/49 URBROJ: 50402-11-02' kategorički odbila ispuniti Zahtjev bivše 'Udruge Crom Alternativna Razmjena' za dobivanje te ključne informacije; neosporni je fakat da je u odnosu na materijalno pokriće Hrvatske Kune čak i nakon intervencije 'Agencije zadužene za nadzor nad narušavanjem slobode informiranja' 'Vlada Republike Hrvatske' Dokumentom 'Klasa: 008-02/11-02/01 URBROJ: 5030109-11-29' ponovo po drugi put odbila ispuniti Zahtjev bivše 'Udruge Crom Alternativna Razmjena' za dobivanje te ključne informacije; kao što je neosporni fakat također i Dokument 'Broj: 511-01-42-380-57/13-21-2' kojime je 'Ministarstvo Unutarnjih Poslova Republike Hrvatske' totalno ignoriralo Zahtjev bivše 'Udruge Crom Alternativna Razmjena' za hitnim utvrđivanjem činjeničnog stanja po istom pitanju
http://cromalternativemoney.org/slike/drzava-stvarnost-ili-imaginacija.pdf

 

Iskreno i u dobroj vjeri, bez predrasuda,
s pridržanim svim Prirodnim pravima.

 

Opatija, 13 srpnja 2016
Anton Brnečić

 

PS.
Fotokopija ovog Dokumenta na isti se današnji dan putem preporučene pošiljke Hrvatske pošte šalje na sljedeće adrese:

OSOBA: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA DIONIČKO DRUŠTVO
OIB: 23057039320

Jadranski trg 3A
51000 Rijeka

Vesna Švegović
Ulica XXXXXXX X
51000 Rijeka

Tomislav Čavić
Ulica XXXXXXX X
10000 Zagreb

 

PRIVITAK 'A'

 

Podnesena Prijava Kriminala Povodom Ignoriranja Isplate Kredita Platnim Instrumentom Sovro

Podnesena Prijava Kriminala Povodom Ignoriranja Isplate Kredita Platnim Instrumentom Sovro

Podnesena Prijava Kriminala Povodom Ignoriranja Isplate Kredita Platnim Instrumentom Sovro

 

PRIVITAK 'B'

 

http://cromalternativemoney.org/index.php/forum/76-stvarni-svijet-drutvo-i-drutvene-znanosti/2993-isplata-kredita-suverenim-platnim-instrumentom-sovro?lang=en#2994

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 4860 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts