Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Plastika I Otpadni Plastični Materijali: Otoci Od Smeća Veći Od Teksasa

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
webmaster

 

U današnjim modernim vremenima, doslovce smo se okružili i zatrpali plastikom, vrlo korisnim, a opet, s duge strane, i dosta štetnim materijalom.


Plastična vrećica traje otprilike oko 400 godina. Ovu činjenicu su nam opet, po tko zna koji put ponovili članci u ljetnoj sezoni posvećeni zagađenom moru i obali.
Plastične boce, plastične vrećice, limenke, ambalaža od polistirena i bog te pito što sve ne ostavljamo iza nas u uzajamnom odnosu recipročne ljubavi sa prirodom.
Čini se dakle da je dobra vijest ova što nam dolazi iz Japana.
Istraživači na sveučilištu Nihon, u Chiba-i su otkrili da se plastika u morskoj vodi raspada brže nego što se to do sada mislilo, u odnosu na plastiku koja se nalazi na tvrdoj površini, odnosno zemlji.
Za brže raspadanje plastike su zaslužni temperatura, izloženost suncu, kišama i vjetrovima.
No svojim raspadanjem, plastika oslobađa otrovne spojeve raznih tipova koji dovode u ozbiljnu opasnost i predstavljaju prijetnju za morski ekosustav, posebno za ribe i planktone.

Huh, dakle umjesto konačno jedne dobre vijesti imamo dvije vrlo loše.
Oceani su zagađeni planinama plastike koja ispušta otrovne tvari čak i prije nego što se raspadne.

To je jedan razlog više, tvrde japanski istraživači, da što manje koristimo plastiku, da plastične materijale recikliramo što je moguće više, a ne da ih bacamo u oceane.


Studija, prezentirana na sastanku "American Chemical Society" koji se održava u Washingtonu, provedena je u laboratoriju simulacijom morskog okoliša.

U tim se uvjetima polistiren, bazni materijal kojeg koristimo za pakiranje počinje raspadati već nakon godinu dana.
Raspadanjem, plastika oslobađa razne vrste štetnih i otrovnih materijala za koja se sumnja da su kancerogeni i da imaju negativni utjecaj na plodnost.

Prema FAO-UNEP (Food and Agriculture Organization of the United Nations-United Nations Environment Programme), svake godine završi u oceanima oko 6,4 milijuna tona otpada.
Otprilike 88% od ove mase kojom se zagađuju priroda i okoliš, odbacuju trgovačka plovila.
Morske struje stvaraju vrtloge koji pak posljedično onda zauzvrat stvaraju "Otoke Otpada".
Najveći od tih otoka od smeća, površinom gotovo dvostruko veći od Texas-a pluta Pacifikom između Kalifornije i Havaja.
U kvadratnom kilometru "vrtloga" u Pacifiku pluta u prosjeku oko 13 tisuća komada plastike.

2002 godine u blizini površine točke nagomilavanja, pronađeno je 6 kilograma plastike po svakom kilogramu planktona.

Prije nego stvarnim otokom u Pacifiku, ovo možemo zvati "Velika Mrlja", golema kaša temeljena na plastici, nevidljiva za oči satelita.
Početkom Kolovoza, dva su broda iz Kalifornije krenula rutom prema viru otpada u Pacifiku.
Na brodu je ekipa istraživača iz "Instituta Za Oceanografiju" na "University of San Diego".
Oni će uzeti uzorke na raznim mjestima na otoku, a iznad svega, pokušati će pronaći dobru ideju o tome kako očistiti oceane.

Prvi problem je u tome kako razdvajati komade plastike od morske vode.
Kada se ovaj problem riješi, proučavat će se kako pretvoriti plastiku u gorivo.

U biti, radi se o vraćanju plastike u prvobitno stanje, u naftu koja se koristi za proizvodnju plastike.

Ovo je lako reći, ali teško postići.
Najveći problem je raspadanje polimera koji čine plastiku.
Relativno brzo vrijeme degradacije će prema japanskom istraživanju pomoći u prevladavanju ovog problema.

Krenulo se s dva utemeljena načina na eksperimentalnoj razini prema stvaranju goriva iz plastike.

Prvi koristi visoke temperature baklje od plazme za razbijanje plastike u ugljični monoksid i vodik.
Drugi uključuje upotrebu enzima za razbijanje kemijskih spojeva polimera.

Svaka vrsta plastike zahtijeva upotrebu drugačije vrste enzima.


Kao što vidite, pred istraživačima iz San Diega stoji ogroman posao.
U međuvremenu, otoci smeća i otpada sve više i više rastu.

Iako ih nazivamo otocima od smeća, nažalost, u stvarnosti, ovdje se radi o pravim kontinentima otpada i otrova.

 

 You need to a flashplayer enabled browser to view this video

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 5397 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts