Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Nova Studija: Ropski Rad Djece Temelj Industrijske Revolucije

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

Roblje, ropski rad, robovi, robovlasnici, termini su s kojima se sve češće susrećemo, nekoliko mjeseci unazad, sjećate se vijesti, duže od 3 stoljeća su vlade Australije i Velike Britanije otimale djecu iz siromašnih obitelji, i kao bijelo roblje ih potom brodovima slale u kolonije.


Rad djece, bio je ključna komponenta koja je omogućila uspjeh engleske industrijske revolucije, ustanovljeno je novim istraživanjem vrhunskog ekonomskog  povjesničara. Na temelju jedne od najdetaljnijih statističkih analiza tog vremenskog razdoblja, profesorica s Oxforda, Jane Humphries, utvrdila je da je izrabljivanje dječjeg rada bila puno češća i gospodarski važnija pojava nego što se to ranije smatralo. Njezine procjene ukazuju da je početkom 19 stoljeća, u Velikoj Britaniji bilo više od milijun djece radnika, uključujući i oko 350.000 maloljetnika starosti između sedam i deset godina, što je iznosilo otprilike 15% od ukupne radne snage u zemlji. Ova studija će vjerojatno promijeniti shvaćanja akademskog svijeta o ovom izuzetno važnom periodu za englesku povijest kojim je započeo rast nacionalne ekonomske i imperijalističke moći.

 

Vlasnicima tvornica izvan gradova, u to je vrijeme nedostajala radna snaga koja bi se mogla iskoristiti, a i lokalni poljoprivrednici su bili neprikladni za industrijsku proizvodnju. Stoga su se odlučili iskorištavati maloljetnike prilagođavanjem nove, dječje radne snage za svoje tvornice. "Vlasnici tvornica su bili u potrazi za jeftinom, poslušnom radnom snagom koja je u stanju brzo učiti. Pronašli su je u siromašnoj djeci", izjavila je profesorica Jane Humphries. Njezino statističko istraživanje je precizno pokazalo da je masovno povećanje poslovanja kroz iskorištavanje djece u fabrikama zbog ostvarenja maksimalanog profita započelo otvaranjem novih tvornica u kasnom 18 i početkom 19 stoljeća.

 

Radom profesorice sa Sveučilišta Oxford, otkriveno je da je u razdoblju od 1791 do 1820 godine, kad je u velikim razmjerima započela industrijalizacija, oko 55% od desetogodišnjaka iz radničke klase bilo izrabljivano kao radna snaga, a između 1821 i 1850, taj je postotak skočio na 60%.

Dok ih je prije 1791 bilo nekih dvadesetak posto, broj osmogodišnjih robova iz radničke klase je također znatno porastao početkom industrijske revolucije, otprilike trećina njih je bila dio ukupne radne snage između 1791 i 1850 godine.

Međutim, porast izrabljivanja djece iz radničkih obitelji kao radne snage, bilo je samo proširenje i produženje već tradicionalno prakse kojom su poljoprivrednici i obrtnici upotrebljavali djecu iz radničke klase kao zaposlenike.

Studija profesorice Humphries, koju je upravo objavio Cambridge University Press, pokazuje da je prosječna dob u kojoj su djeca iz obitelji radničke klase započinjala s radom, pala s jedanaest i pol prije 1791 godine na deset godina u razdoblju 1791-1850.

Ovo novo istraživanje otkriva u koliko je velikoj mjeri kad su tvornice u pitanju, britanska industrijska revolucija - prva u svijetu, ovisila o djeci robovima.
Djeca za rad nisu primala plaću već samo hranu i smještaj u spavaonicama.
U 1790-im, bilo je na desetke tisuća takve neplaćene djece radnika.

Do početka 19 stoljeća, broj razvedenih brakova, očeva koji su napustili svoje obitelji, porastao je na 18%.
Mnogo ih je također poginulo u nesrećama, epidemijama i ratovima. Novo istraživanje sugerira da je oko trećina djece iz radničke klase odrastala u familijama sa samo jednim roditeljem.

"Ovaj proces je dodatno povećao pritisak na majke da šalju svoju djecu na posao", rekla je profesorica Humphries. "Po prvi puta, ovo novo istraživanje otkriva razmjer u kojem je engleska industrijska revolucija, a indirektno i imperijalistička ekspanzija, potpomognuta izrabljivanjem djece robova. Novi prikupljeni dokazi mijenjaju naše razumijevanje uzroka i posljedica industrijske revolucije, posebno kad je u pitanju priroda radne snage i odnosi između obitelji i gospodarstva", zaključila je na kraju.

Tko bi dakle to i pomislio, iznenađenje nije da su i djeca radila, "iznenađenje" je da je dječja robovska radna snaga bila ključni čimbenik za uspjeh industrijske revolucije.
Bez brige, kako danas za svakog pojedinačnog čovjeka, sveukupnu svjetsku populaciju, tako je i jučer, sustav sigurno bio osmišljen u najboljem interesu za
mlade osobe. Koga još zanimaju kolateralne štete, čini se? Ili...?

 

 

 

Sve je manje čimpanzi na svim vrstama radnih mjesta diljem svijeta u ovim modernim vremenima.
Široj populaciji je postalo sasvim jasno da robuje izgradnji nečijeg imperija, da je ova globalna financijska kriza sredstvo povratka u robovlasničku ekonomiju.
Zakoni, medijska propaganda i školski sustav, nisu uspjeli ubijediti najinteligentnijeg stvora u ovom zvjezdanom sustavu da živjeti kao rob i nije toliko loše.
Naši lideri su nas razočarali, naši lideri nas razočaravaju, naši lideri će nas nastaviti razočaravati. Prodaja iluzija ide sve slabije, svugdje na svijetu, politička klasa je u krizi, svi je preziru, nitko u nju više nema povjerenja. Razotkriven je lažni mit o vladi kao demokratskom obliku predstavljanja.
Monetarni sustav i novac su korišteni kao najrazornije oružje u borbi protiv čovječanstva.
Obični ljudi su odlučili kroz novac ponovo prisvojiti oduzete vrijednosti i prava, nema tog pitanja koje je u ovim trenucima za građane važnije od pitanja monetarne suverenosti i financijske neovisnosti.

Stigli smo do kraja tri stotine godina duge ere globalne ekspanzije i eksploatacije žive i nežive prirode omogućenih praksom središnjih banaka da krivotvore novčanice. Ovoliko dugi opstanak prevare, tri stotine godina, više je nego odličan rezultat, ali svemu jednom dođe kraj.
Stara izreka da politička moć izvire iz oružja, u nekim okolnostima može biti i istina, ali je nepobitna činjenica da od osnivanja Engleske Središnje Banke 1694 godine, globalna vlast proizlazi iz sposobnosti središnjih banaka (privatnih institucija) da stvarni kapital, zlato i srebro zamjenjuju bezvrijednim papirnatim novčanica izdavanim kao dug svih ostalih prema njima samima. Danas, u ovim modernim vremenima u kojima je sustav središnjih banaka zarazio čitav globus, cilj se postiže različitim omjerima ovih gangsterskih praksi u različitim zemljama, suština svega je da države moraju grcati u nepostojećim dugovima pod apsolutnom kontrolom svevidećeg oka.
Razvoj centralnog bankarstva je u stvari tajna dvije stotine godina duge vladavine britanskog imperijalizma koji je postigao svoj vrhunac u 1850 godini.
Središnja Banka Engleske je onomad pružila engleskom kralju mogućnost ratovanja na kredit. Engleski Kralj je dopustio Engleskoj Centralnoj Banci praksu izdavanja papirnatih obećanja u obliku novca baziranog na dugu. Kralj je time dobio neograničena sredstva za vođenje ratova, naravno, pod uvjetom da skupa s narodom naknadno isplati centralnoj banci i kamate i glavnicu. Engleska je to mogla činiti sve dok se imperij konstantno širio. Ali počevši od 1850 godine, engleski imperij slabi. Trgovinska bilanca je 1870 godine zagazila u crvenu negativu i do kraja stoljeća, Engleska je kao svjetska velesila propala.

 





.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3965 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts