Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Monsanto Će Naplaćivati Do 42% Više Za Novo Sjemenje

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman
Monsanto Co., najveći svjetski proizvođač sjemenja u idućoj godini planira naplaćivati 42% više za nove genetski modificirane sjemenke obrazlažući to njihovom pretpostavkom da genetski modificirano sjemenje povećava prinose poljoprivrednika.

Chief Executive Officer Hugh Grant je izjavio da je njihova fleksibilna cijena izgrađena na način kako bi se klijentima osigurala najveća moguća zarada od ulaganja u njihovo sjemenje bez obzira na tržišna kretanja.

Grant uvodi nove modificirane sjemenke kao dio plana za udvostručenje bruto dobiti u vremenskom razdoblju od 2007 do 2012 godine.
Novo sojino sjemenje koje je otporno na Monsantov Roundup herbicid, proizvodi 7,4% više sjemenki soje po jutru zemlje od starijih vrsta sjemena.
SmartStax ubija insekte na više načina smanjujući količinu konvencionalnog sjemenja koja mora biti posađena zbog otpornosti na insekticide.

"Cijena SmartStax-a je viša nego što smo prvobitno očekivali", izjavio je danas Vincent Andrews, analitičar u banci Morgan Stanley.

Dionice Monsanta su porasle 19% ove godine na burzi u New Yorku.

Sjeme SmartStax će biti posijano na čak 4 milijuna jutara zemlje u 2010 godini, njegovoj prvoj godini na tržištu, s eventualnim potencijalom od čak 65 milijuna jutara zemlje u Sjedinjenim Američkim Državama, javili su iz Monsanta.
Novo sjeme potiče prinos za 5-10% u usporedbi s drugim proizvodima, uglavnom zbog smanjenja površine zemlje u koju mora biti posijano konvencionalno sjemenje, za 5-20%, tvrde iz Monsanta.

U Monsantu se nadaju da će se jednog dana u Sjedinjenim Američkim Državama, nova genetski modificirana soja uzgajati na 55 milijuna jutara zemlje.
Evo što kažu iz unije zabrinutih naučnika.

Godinama je industrija biotehnologije tvrdila da će nahraniti svijet, obećavajući da će njihovo genetski modificirano sjemenje donijeti veće prinose.

Obećanje se pokazalo šupljim prema "Propalim Prinosima", izvješću UCS stručnjaka po imenu Doug Gurian-Sherman, izdanom u Ožujku 2009 godine.
Unatoč periodu od 20 godina istraživanja i 13 godina komercijalizacije, genetički inženjering nije značajno povećao prinose u Sjedinjenim Američkim Državama.

"Propali Prinosi" je prvo izvješće koje izbliza procijenjuje ukupni utjecaj genetičkog inženjeringa na prinose u odnosu na druge poljoprivredne tehnologije.
Pregledana su dva tuceta akademskih studija o dva primarna modela genetski modificirane hrane koja se uzgaja u Sjedinjenim Državama.
Na temelju tih studija, u UCS (Union of Concerned Scientists) izvještaju se zaključuje da genetički modificirane biljke koje podnose herbicide nisu povećale prinose.
Reklame o povećanju prinosa tijekom posljednjih 13 godina su u stvarnosti marginalne jer se u velikoj mjeri radi o povećanju prinosa zbog tradicionalnog uzgoja ili poboljšanja u poljoprivrednim tehnikama.
.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 4143 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts