Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Mladi, Novac, Banke i Budućnost

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
webmaster
User Rating: / 2
PoorBest 

Svi mi, na globalnom nivou trebamo početi surađivati kroz monetarne i kreditne sustave.
U tim financijskim sistemima, moramo prepoznati ono što svijetu treba i koliko mu toga treba, te na taj način poboljšati naše životne uslove.

Ti monetarni sustavi moraju biti suvereni, njima moraju upravljati suverene nacije i države koje će nadgledati i podržavati dugoročne projekte, našu budućnost u koju moramo integrirati naše ciljeve. Ako mi proizvodimo robu i usluge, a financijske institucije stvaraju novac kojim kupuju te proizvode i usluge, onda niti profesor nije razumio lekcije koje je davao i mladima, i nama koji se još uvijek osjećamo mladima, i onim starima.

pravila, sudac ne razumije igru, mladi ne razumiju banke, koliko onda svi mi možemo razumijeti mlade, njihove probleme, želje, njihove potrebe i ciljeve?

Novac je od velikog i prevažnog značenja, potrebne su nam reforme, dosta ih je htjeti napraviti, onda padaju i legalne i tehničke zapreke.

Postojeće valute nisu uspjele ostvariti ciljeve, i zadovoljiti potrebe kojima su bile namijenjene.
Kao društvo, skup pojedinaca koji žive u zajednici, imamo potrebu za izdavanjem novog tipa monete kao sredstva za razmjenu roba i usluga. Ova moneta mora biti stabilna i treba u sebi sadržavati karakteristike svih nas, a ne samo pojedinaca. Kao takva, potreba i sredstvo koje pripada svima, ne može funkcionirati bez postojeće infrastrukture izgrađene na zdravim temeljima. Ljudima, u trenutnoj situaciji koja za sutra obećaje crnu prognozu, sigurno ne fale motivi za njeno prihvaćanje. Ova bi infrastruktura obezbjedila informiranje i reklamiranje, podršku u različitim oblicima kako bi se ljudima obezbjedila mogućnost da po svom izboru mogu preferirati upotrebu ove nove valute nad onim starim tradicionalnim monetama, sami izaberu svoju budućnost.

U ovom pogledu, Udruga "Crom Alternativna Razmjena" je stvorila, i poslužiti će kao baza koja će se baviti i služiti upravo tim interesima.
S obzirom na prednosti koje nosi sa sobom, alternativna razmjena će biti lako prihvaćena, širit će se sama po sebi. Naravno da za početak, ovako revolucionarana ideja ima potrebu za dobrom reklamnom kampanjom koja će širokoj publici predstaviti i objasniti sistem alternativne razmjene i njegove prednosti. Za shvaćanje prednosti upotrebe croma kao sredstva za razmjenu, dosta je objasniti način funkcioniranja, naprimjer valute euro.

Kovanice je dosta skupo izrađivati. Sve zemlje pripadnice Europske Unije, upotrebljavaju kovanice koje imaju isto naličje, ali različitu pozadinu. Vrijednost svih tih kovanica je naravno, u svim zemljama ista. Kovanice izdaju države, a papirnate novčanice izdaje Europska Centralna Banka. Seigniorage, ili monetarna zarada, odnosno razlika između cijene izrade monete i brojke na njenom naličju, vrlo je mala, a pripada državama. Zarada na izdavanju novčanica, skoro pa da je nemjerljivo puta veća od zarade na izradi kovanica, a pripada centralnoj banci.
Europska Centralna Banka, isto kao i Federalne Rezerve, ima privatne vlasnike. Ideja i namjera Crom Alternativne Razmjene nije natjecanje sa državama i javnim sektorom, već alternativa sistemu privatnih centralnih banaka koji sa sobom donosi neodržive javne dugove.
Potrebno je samo masama pružiti informaciju o postojanju ove zamjene za tradicionalne monetarne i financijske sustave.
Jednom kada ljudi doznaju za, i shvate način funkcioniranja Croma, proces postaje nezaustavljiv i auto-reproduktivan.
Crom sredstvo razmjene ne sadrži u sebi seigniorage-monetarnu zaradu, ne postoje kamate, značajno pridonosi povećanju kupovne moći, pogotovo ako širenjem njegove upotrebe počne padati vrijednost naprimjer eura ili dolara.

Monetarna zarada svima podiže apetit i zbog toga su je pojedinci uvijek nastojali zadržati samo za sebe. Naprimjer, godišnjim izdavanjem 100 milijardi monetarnih jedinica, posuđujući ih sa 7% kamata, seigniorage-monetarna zarada donosi profit od 107 milijardi godišnje minus beznačajani troškovi štampanja novčanica. U stvarnosti, onaj tko izdaje novčanice, nikada neće biti pozvan na pružanje podloge bilo kakve vrste za vrijednost koja je napisana na samim novčanicama.
Iz ovog razloga, državama i vladama je sistem poput ove alternativne razmjene više nego prihvatljiv, smanjivanje poreza i isplata javnog duga jako dobro mirišu svakoj zemlji. Ljude je potrebno upoznati i sa činjenicom da je od uvođenja, dolar izgubio na kupovnoj moći skoro 100%, a euro u puno kraćem vremenskom periodu, blizu 60%.

 

You need to a flashplayer enabled browser to view this video


Nitko ne smije imati monopol nad istinom, a istina je uvijek samo jedna. Centralne banke unose u pasivu nominalnu vrijednost izdanog novca, kao da će sutra morati za njega imati nekakvu podlogu. Naravno da je ova pasiva u najmanju ruku šaljivog karaktera, a proizlazi iz činjenice da je uvijek bilo tako. Na taj način se seigniorageu (monetarnoj zaradi) gubi svaki trag i profit prividno pretvara u gubitak.

 

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3739 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts