Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Internet Trolovi - Virusi Epidemije Gluposti

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
moreplovac

Ljudi su se nekad, u onim davnim vremenima, okupljali oko vatre i komunicirali. Razlika između drevnog učenja u krugu oko vatre i ovog što imamo danas, mislim na televiziju i internet, leži u upotrebi visoko sofisticirane tehnologije svrhu manipulacije. Kontrola misli je posljednje i najveće u nizu kršenja ljudskih prava, a odnosi se na široki spektar psiholoških taktika kojima se remeti ili u potpunosti ruši kotrola pojedinaca nad njihovim vlastitim razmišljanjem, ponašanjem, emocijama ili donošenjem odluka. Kutije s ekranima nam govore što je u redu i što je pogrešno, što je istina i što ona nije, što je prihvatljivo, a što neprihvatljivo. Da nema beznadnije porobljenih od onih koji su greškom uvjereni da su slobodni, moglo bi poslužiti kao savršeni opis savršene kontrole misli: savršena kontrola misli je ona koje ljudi uopće nisu svjesni. Moderna tehnologija omogućava provedbu prastarih načela komunikacije na masovnoj skali: utjecanje na mišljenje i ponašanje velikog broja ljudi. Gotovo svi naši problemi su rezultat sustavnog i planskog navođenja ljudi na vjerovanje u stvari koje nisu istinite.


Mi, civilizirani ljudi suvremenog svijeta, pretvoreni smo u veoma čudnu vrstu, ne zanima nas koliko imamo više od onog što smo posudili, zanima nas samo mogućnost još većeg zaduženja. Postali smo dobro dresirani potrošači. Dug je bogatstvo, rat je mir, diktatura je demokracija i ropstvo je sloboda. Zašto se puno truda i još više novca ulaže u zaglupljivanje čovječanstva? Zbilja zašto? Istina je uvijek jednostavna, zato da bi financirali ono što je protivno našim uvjerenjima, zato da bi platili ono što ne volimo, zato da bi gradili ono što ne želimo graditi. Nakon korisnih idiota, moju poruku "Čuvaj se najezde trolova", odlučio sam povodom otvaranja "Nagradnog Izbora Za Najvećeg Glupana Hrvatske U 2010" uobličiti u novom prilogu za Crom Alternativne Vijesti, i to pod naslovom "Internet Trolovi - Epidemija Virusa Gluposti".
Budući da je sva stvarnost ovog svijeta i u umu, i svugdje i nigdje, zaključak je da smo mi jedini gospodari sveg onog što se može shvatiti. U toj se sivoj zoni naših bića mogu pronaći odgovori na sve, i dok god čovječanstvo ne postane svjesno ove činjenice, uvijek ćemo trčati u krugu u kojem naravno ne postoji ni početak ni kraj. Istina o svemu nije tamo negdje vani nego u svakome od nas koji zajedno funkcionirajući činimo jednu cjelinu.

Vesela i ugodna stvarnost svih onih koji nas uče evoluciji, progresu i ekonomiji, postala je kristalno providna. Radnička klasa se guši u jecajima patnji, ali to je ekonomija koja više nikog ne zanima. Priča se samo o ekonomiji multinacionalnih mega korporacija. One su nedavno financijski navodno spašene trilijunima novih dugova stvorenih iz ničeg. Njima je trenutno dobro, mi internacionalnim banksterima plaćamo visoke kamate, one niske, mi pokrivamo gubitke. Sve mi financiramo. Kupujemo proizvode onih koji ulažu njihove dugove u mjesta i stvari koja su točno ono u čemu nikako ne želimo sudjelovati.

U slučaju da ne prepoznajete ovu parazitsku strukturu, situacija je ista kao i u dobrim starim vremenima kraljeva, prinčeva i ostalih plemića čiji je jedini pravi strah uvijek bio njihovo skidanje s vlasti. Taj problem, kako danas, tako i nekad, apsolutni gospodari rješavaju stvaranjem monstruozno nezgrapne birokracije. Jednom kad je glupa vlast uspostavljena u našoj aktualnoj "stvarnosti", elitisti su idiotski zaključili i sproveli u djelo plan da ljudima svijeta otmu i zadnju paru iz džepa kako bi spriječili da se ovi ikad pobune.

Ono što se upravo sada događa je to da je uzvišenim elitnim vrhovnicima kroz blamažu s gigantskom crnom rupom iluzije financijskih derivata izmaklo tlo pod nogama, čime su dovedeni u potpuno identičan položaj onome kojeg su nametnuli svim svojim sugrađanima: Bankrot!

 

You need to a flashplayer enabled browser to view this video

 

Previše je toga što nam mass mediji prenose zadnjih dana, a što nikako ne prolazi test inteligencije. Obratite li malo više pažnju na razliku između jučerašnjih vijesti u odnosu na ove današnje, lako je uočiti kakva se katastrofa zbiva na svim razinama funkcioniranja takozvane državne zajednice. To je taj naš predivni svijet užasa i odvratnosti koji može opstati samo ako ga doborovoljno plaćamo. Ne vjeruješ? Uzmi na primjer samo globalno zatopljenje, gdje je ono završilo? Prvo smo imali efekt staklenika, onda globalno zatopljenje, pa zatim klimatske promjene, i sad na kraju samo još jedan novi porez!

 

You need to a flashplayer enabled browser to view this video

 

Mnogi od vas vjerojatno nikada nisu čuli za izraz "Internet troll". U revoluciji istine, internet trolovi igraju veoma važnu ulogu. Tko je troll, što je trol, što im je činiti i kako to čine?

Trol je onaj koji je obučen za rat riječima i plaćen da po cijele dane sjedi ispred računala u potrazi za iskrenim i čestitim ljudima koji on-line prenose istinu na forumima i drugim komunikacijskim središtima u web svemiru, na koja šira populacija može zalutati istražujući istinu o zlim bankarima novog svjetskog poretka čija želja nije samo kontrolirati cijeli svijet; oni ga žele posjedovati, i to u potpunosti!

Neki trolovi su zaduženi da u stopu prate određene aktere i aktiviste istine, pisce i ostale. U priči o novom svjetskom poretku se uvijek radi o kontroli onoga što nas čini ovcama. Novi svjetski poredak pažljivo prati javno mijenje i javne emocije. Novi svjetski poredak uvijek budno motri na sve aktivnosti i pobune protiv Matrix sustava. Stoga je lako spoznati da sustav diktature raspolaže s profesionalnim saboterima poznatijim kao "trolovi" čiji je posao sabotirati i uništiti sve slobodne mislioce.

Trolovi se rado pridružuju raspravama, ali uvijek s jednim te istim ciljem: diskreditirati istinu i one koji je prenose. Trolovi se kriju iza nadimaka ili lažnih imena, njima su dodijeljeni specifični zadaci ili su im meta određeni pojedinci. Ponekad aktivisti istine mogu upasti u unaprijed pripremljene klopke. Neke web stranice su trolovi napravili samo iz razloga da bi na njima prenosioci istine uzalud gubili svoje dragocjeno vrijeme.

Trolovi su prisutni u chat sobama. Iako neke on-line radio zajednice možda uopće nemaju slušatelja, trolovi se nalaze i tamo.

Trolovi su stručnjaci koji napadaju istinu i sve one koji rade na njenom širenju. Trolovi marljivo kopaju svoj put dok ne iskopaju duboko povjerenje grupe ili zajednice. Ako aktivnost trola urodi uspjehom, trol uspostavlja kontrolu nad grupom ili raspravom.

Pravi i krajnji cilj svakog trola je ubiti slobodno i neovisno kritičko razmišljanje. Trolov posao je pratiti i uništiti svaku inteligentnu diskusiju.

U ovakvim uvjetima prikrivenog trolovskog poslovanja zapravo svako može izgledati kao trol. Ako vaš ekran kaže da je netko takav i takav, ne mora značiti da je on uistinu trol. 

Trolovi su špijuni, a njihov posao špijuniranje.

Sad kad sam valjda dovoljno rasvijetlio ovu vrlo opasnu aktivnost protiv istine, protiv slobode govora i slobode djelovanja, čuvajte se najezde trolova...

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 4570 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts