Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News H.A.A.R.P. Radio Valovi Za Izazivanje Klimatskih Atmosferkih Promjena

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

Koja je stvarna svrha postrojenja s kombinacijama antena na Aljasci?
Kontrola klime u vojne svrhe?

Ne postoje ratovanja klimom, prirodom i okolišem, barem ne na papiru. Oficijalno se ističe da je ambijentalni rat u bilo kojem obliku zabranjen međunarodnim zakonima.
Ujedinjeni Narodi su početkom 1977 godine odobrili konvenciju protiv promjene okoliša, što u stvari sve ratove čini nelegalnim zbog njihovih učinaka na okoliš, ali kao što se događa sa mnogim konvencijama, i ova se zanemaruje, a vojska ubrzano istražuje i primjenjuje tehnike za modificiranje vremena i klime.
Ako je do prije tog datuma korištenje ekoloških razaranja bilo jasno, pa čak i predstavljano kao strateški razvitak i tehnološki napredak, danas se više ne zna kamo se usmjerava istraživanje i kuda se orijentiraju nova oružja.

Što je točno? Gdje je istina?
Koji su uzroci ekstremne klimatske nestabilnosti u posljednjih nekoliko godina. Uragani, tajfuni, orkani i oluje nastavljaju rušiti sve što im se nađe na putu, na drugim područjim globusa suše muče stanovništvo. Svi znamo da je uzrok tih pojava je uglavnom zbog temperature globusa.

Zavirimo u zemlju Sjedinjenih Američkih Država duge i hladne zime, Aljasku. Mjesto koje nas zanima je Gakona, visoravan okružena bujnim zelenim šumama sjevera. Baš u srcu ovog prirodnog raja, odjel američke avijacije za svemirska vozila je podigao istraživački laboratorij za napredne studije o klimatskim promjenama. U stvarnosti, ovaj studij se pripisuje programu poznatom od samog početka 1992 godine po akronimu H.A.A.R.P. (High Frequency Active Auroral Research Program).Projekt je opisan i predstavljen na portalu kao jednostavna znanstvena stanica, gdje se istražuju preko radio valova područja visoke atmosfere (jonosfera i magnetosphera). Na ovim stranicama sa ograničenim informacijama, ukazuje se na kontakt sa Air Force Research Laboratory u slučaju da želite saznati nešto više. Također se navodi da i ostale nacije proučavaju jonosferu, naprimjer Rusija i europske zemlje članice konzorcija Eiscat (European Incoherent Scatter Radar).

H.A.A.R.P. je prisutan i u Europi. U Norveškom Tromsoe-u su iz američkih kompanija vezanih uz ovaj projekt, dopremljeni i nedavno instalirani novi instrumenti, klasificirani kao specijalni radari.
Gakona je dio ogromnog vlasništva vladinog odjela za odbranu, odabrana u 1993 godini od Air Force dužnosnika za instalaciju aluminijskih stupova visokih 22 metra, čiji broj je dostigao 180. Svaki od njih nosi duple antene, za niske frekvencije od 2,8 do 7 megaherca, i za visoke frekvencije od 7 do 10 megaherca. Ove antene su zbog svoje velike snage sposobne za emitiranje valova visoke frekvencije do visine od 350 km.
Službena svrha postojanja postrojenja je proučavanje jonosfere zbog poboljšavanja telekomunikacija budući da se jonosfera sastoji od nabijenih čestica iona, a ima svojstva odbijanja hercnih valova nazad prema zemlji, posebno u vrijeme noćnih sati. Zbog ovoga primjerice noću možemo slušati AM radio postaje iz mnogih stranim i dalekih zemalja, refleksija signala od jonosfere omogućava signalima zaobilaženje i preskakanje prepreka na zemljinoj površini.
U stvarnosti, ovaj projekt je integriran u N.A.A.T. (New Armaments to Advanced Technology), kontroliran od strane strateške odbrane Sjedinjenih Američkih Država (S.D.I).

I tako, dok ambijentalisti optužuju Bushevu administraciju zbog toga što nije potpisala Protokol iz Kyota, i što nije poduzela značajne mjere za smanjivanje štetnih plinova u atmosferi, pitanje "klimatskog rata" se uopće ne spominje. A radi se upravo o tome!Uistinu, antenski sustav je sposoban emitirati radio valove vrlo visoke frekvencije koje koncentrirane u određenom sloju atmosfere, dovode do pregrijavanja.
Odbijanjem i povratkom na Zemlju, elektromagnetski valovi imaju penetracijski efekt koji može generirati različite vrste klimatskih fenomena, plimne valove, oluje, orkane, uragane, itd.

Nedavno je Federacija Američkih Znanstvenika priznala da se H.A.A.R.P. koristi u vojne svrhe za , ali ne kao razorno oružje.
Zapravo, ciljanom modulacijom signala niske frekvencije je u biti moguće vidjeti što se događa ispod zemljine površine, pronalaziti bunkere, raketne silose i podzemne instalacije.

O ambijentalnim ratovima se govori već desetljećima. Čak se i u bivšem SSSR-u 1976 godine najavljivala mogućnost eksperimenata ove vrste.
 
Znanstvenik Bernard Eastlund se smatra stvaraocem H.A.A.R.P., 11 Kolovoza 1987 godine je patentirao pod brojem licence 4686605 "metode i aparati za atmosferske promjene".
1998 godine, Maj Britt Theorin, Zastupnica Europskog Parlamenta je postavila pitanja o HAARP-u, međutim, sve se zataškalo.
Nitko nam ne želi reći što budućnost sakriva, ali možda jednog dana budemo prisiljeni platiti za sunčan dan...

Sve se češće povezuju jedan sistem s drugim sustavom, njihove instalacije, djelovanja istog ili sličnog potencijala.

Zemlja je umotana u magnetski plašt koji se sastoji od magnetskih linija što neprestano idu od sjevernog prema južnom polu.
Jonosfera je vodič za elektromagnetske valove, otprilike 100 kilometara iznad zemljine površine.
Sastoji se od električki nabijenih čestica koje služe kao štit od sunčevih vjetrova (zrake x, zrake gamma).

Prirodne magnetske zrake su vezane za djelovanje elektriciteta u atmosferi i pretpostavlja se da nastaju od grmljavine.
Ovi se valovi nazivaju rezonanca Schuman, zabilježena je njihova najjača vrijednost od 7,8 Hz.
Ti su valovi na ekstremno niskoj frekvenciji (ELF) između zemlje i jonosfere.

Ovi valovi su isti kao i naši ljudski, moždani valovi.

Neravnoteža valova Schuman i geomagnetskh valova remeti naše bioritme.
Ovi prirodni geomagnetski valovi su zamijenjeni valovima niske frekvencije (VLF) koje kroz zemljinu koru odašilju tornjevi GWEN (Ground Wave Energency Network).
Ti tornjevi omogućuju da se točno određene frekvencije nađu na točno određenom mjestu, kako bi se precizno moglo djelovati na magnetsko polje tamo gdje se to želi učiniti.

Frekvencije koje upotrebljavaju:
VLF (Very Low Frequency) 150 VLF - 175 KHz, UHF 225-400 MHz.

Signali VLF čvrsto stišću Zemlju umjesto da se šire u atmosferu. Jedan GWEN odašiljač djeluje ukrug na 300 milja oko sebe.

Dr Andrija Puharich je tokom 50-ih i 60-ih godina naveliko istraživao odnose izmedju ljudskog mozga i ovih frekvencija.
Uspio je dokazati kako neke frekvencije imaju sasvim određeni utjecaj na ljudski mozak.

Naš je mozak veoma osjetljiv na bilo kakav izvor frekvencija ELF jer se prirodno nastoji sinkronizirati sa vanjskim odašiljačem tih valova.

Puharich je otkrio da ako ljude izložimo na frekvenciju od 7,83 Hz, frekvenciju kojom prirodno vibrira Zemlja, ljudi dobijaju osjećaje tipo "osjećam se dobro". Frekvencija od 10,80 Hz provocira nasilno ponašanje, a frekvencija 6,6 Hz provocira depresiju.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3694 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts