Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Damanhur Federacija I Alternativna Valuta Kredit

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
Dejo

Federacija Damanhur, centar za spiritualna i društveno-socijalna istraživanja, ili jednostavno Damanhur; oblik je eko-zajednice koja ima sve karakteristike suverene države. Nalazi se u talijanskoj regiji Piemonte, otprilike 50-ak kilometara sjeverno od Torina - dolina Valchiusella u podnožju Alpa. Damanhur - nacija bez države, država u državi, grad-država ili najobičnija društvena zajednica? Šumovita područja, farme i obrađena poljoprivredna zemljišta, stambene zone, proizvodne zone, poduzeća, škole, laboratoriji, novine i mnoge druge gospodarske i uslužne djelatnosti... Vlastiti ustav, vlastita banka i vlastita valuta - "Credit - Kredit". Za dijeljenje pravde postoji za to zaduženo tijelo, građani Damanhura su donekle i energetski neovisni. U Damanhuru djecu nije obavezno cijepiti; članovi zajednice su uvjereni da kroz alternativnu medicinu koju prakticiraju, na najbolji način poštuju i prirodu i ljudsko tijelo. Zajednica Damanhur, u prijevodu Grad svjetlosti, osnovana je 1975 godine, za što najveće zasluge pripadaju čovjeku po imenu Oberto Airaudi. Od 2004 godine, pod nazivom Damanhur Centar Talej, i u Hrvatskoj postoji ambasada Federacije Damanhur. Federacija Damanhur je član Globalne mreže eko sela (Global Ecovillages Network). U Damanhuru, na površini od približno 500 hektara, živi cirka 1000 stanovnika. Održivi razvoj, samodostatnost, zaštita okoliša i očuvanje prirode, eko-arhitektura i obnovljivi izvori energije - bio bi najkraće rečeno životni model za kojeg se zalažu u Damanhuru.

Sasvim je jasno i izvan je svake dileme, u postojećim uvjetima koji vladaju na ovom planetu, ništa ne može postojati bez novca. Bez novca je dakle nemoguće proširiti nove ideje i nade za drugačiju, bolju budućnost čovječanstva. U tom smislu, perfektan info materijal predstavljaju članak "Diktatura Ignorancije I Neznanja", te službeni zahtjev Udruge Crom Alternativna Razmjena za odgovorima na ključna monetarna pitanja - pod nazivom "Novac I Mentalna Higijena" poslan svima onima koji imaju utjecaj na oblikovanje javne svijesti - saborskim zastupnicima, lokalnim i regionalnim vlastima, političkim strankama, medijima, sindikatima, udrugama civilnog društva, znanstvenicima, akademicima i profesorima. Jednu od novijih alternativa odurnoj sadašnjosti, od nedavno svakako predstavlja suradnja organizacije Jupiter Projekt i Sustava Alternativne Valute Crom, iz koje je rođen humanitarni fond čijim osnivanjem su na raspolaganje aktivnostima od opće društvene koristi stavljena značajna financijska sredstva. Prema filozofiji Damanhura, novac je veoma važan alat čije pravilno korišćenje je jedna od temeljnih pretpostavki koje treba ispuniti da bi ostvarili svoje snove. Novac nije ni dobar ni loš, svrha u koju se koristi je ta koja čini razliku. Osnivanjem Federacije Damanhur sedamdesetih godina prošlog stoljeća, u cilju prevazilaženja prekomjernog individualnog egoizma i ideje da spiritualnost znači siromaštvo, udahnut je život inicijativi za davanje novog smisla i novih vrijednosti upotrebi novca. Konkretni rezultat ove meditacije je alternativna valuta "Credit - Kredit". Na engleskom jeziku alternative currency ili community currency, valuta kredit je unutar zajednice Damanhur njenim članovima omogućila skinuti se s ovisnosti o bankama i upotrebi službene nacionalne valute; te lokalnu proizvodnju i usluge umjesto klasičnim novcem učinkovito podržati vlastitim sredstvom za razmjenu. Ekonomski sustav Damanhura se temelji prvenstveno na ideji zajedničkog dijeljenja.

Korištenje vlastite valute za Damanhur predstavlja monetarnu suverenost kroz koju su članovi zajednice umjesto banaka ti koji usmjeravaju razvoj gospodarstva. Troškovi i cijene su faktor na koji alternativna valuta kredit ima itekako pozitivan utjecaj.

 

 

Povijest i razvoj Federacije Damanhur se baziraju na jakim idealima. Evo desete točke Ustava, odnosi se na ekonomiju: "Građani Damanhura vlastitim resursima, osobnim radom, i na druge načine pridonose i sopstvenom i ekonomskom uzdržavanju cijele Federacije. Zajednički fond sudjeluje u investicijama od javnog interesa u skladu s načelima solidarnosti".

S tridesetak godina postojanja iza sebe, Federacija Damanhur danas želi svoja iskustva podijeliti s drugima i naglasiti važnost koju vlastita lokalna valuta može imati za mikroekonomiju mnogih zajednica ne samo u Europi već i u čitavom svijetu. Iz ovog, i mnogih drugih razloga, Federacija Damanhur promovira projekt federacije između zajednica kroz kojeg se nastoji izgraditi praktični sustav razmjene, zajednička valuta i etička banka, kako bi se pojedinačne lokalne realnosti mogle osloniti na vlastite snage - podržane skupinama solidarnih ljudi.

 

 

Monetarni sustav Damanhura i alternativna valuta credit, za cilj imaju razviti novi oblik ekonomije temeljen na moralnim vrijednostima, solidarnosti i suradnji. Također, alternativna valuta kredit je stvorena kako bi se uporabi novca povratio izvorni smisao: sredstvo za olakšavanje razmjene između dvije strane na osnovi međusobnog sporazuma. Kroz ovaj monetarni sustav, građani Damanhura žele oplemeniti koncept novca shvaćajući ga umjesto krajnim ciljem, samo funkcionalnim alatom za razmjenu između ljudi koji dijele iste ideale i vrijednosti.

 

 

Korištenje kredita omogućuje svim članovima ovog alternativnog valutnog sustava osjećati se kao dio kulturnih, socijalnih, ekonomskih i etičkih vrijednosti povezanih s održivosti planete, poštivanjem ljudskih i svih ostalih živih bića. U mrežu lokalnih proizvođača i potrošača je uključeno otprilike stotinjak poduzeća i 2000 ljudi - valuta kredit potiče društveni i ekonomski razvoj, između ostalog i zbog toga što pomaže očuvanju kapitala unutar tog područja.

Turisti i drugi posjetioci mogu po dolasku u Damanhur sadržaj svojih novčanika zamijeniti u Uredu za dobrodošlicu koji služi kao mjenjačnica novca, ili u specijalnim automatima postavljenim po cijelom teritoriju. Neiskorišteni krediti se u bilo kojem trenutku mogu ponovno promijeniti u eure. Tečaj: 1 Kredit = 1 Euro. 

 

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3824 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts