Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Da Bi Zavolio Bližnjeg, Morat Ćeš Zaboraviti Mnoge Prijatelje

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
transformator

"Nitko sebe ne vidi kao korisnog idiota koji kroz ugnjetavanje svojih bližnjih služi interesima i ciljevima tiranina. No, ostaje činjenica da su mnogi Hrvati, Amerikanci, Englezi, Nijemci, Talijani i ostali upravo u takvom položaju. Možemo ih mrziti, možemo im čak poželjeti i najteže bolesti, ali nemojmo nikada od svih njih odustati. Borba protiv neznanja nije samo građanska dužnost onih informiranih, ona je također čin suosjećanja prema onima koji to nisu". Članak "Korisni idioti" je zauzeo počasno mjesto u mojoj zbirci, nešto ovako dobro mi već duže vremena nije naletilo pod ruku.


"Nikada nemojmo odustati od svih njih" je poziv na koji se rado odazivam, a ove misli posvećujem izgubljenim slučajevima na koje ne vrijedi trošiti vrijeme i ulagati trud.
U 2009 godini, svjetsko tržište naoružanja i vojne opreme je probilo zvučni zid od 1227,6 milijardi dolara. Da bi se iskorijenila glad, dovoljno je samo 40 milijardi godišnje. Proračun Pentagona prevazilazi 600 milijardi dolara, a Saudijska Arabija je nedavno za 65 milijardi kupila vojne zrakoplove od Sjedinjenih Američkih Država. Zašto za rat ima, a za mir nema?

Svake četiri sekunde jedan čovjek umre od gladi, 30.000 ljudi dnevno, 9 milijuna ljudi godišnje. Milijarda ljudi na ovoj planeti pati od gladi iako raspolažemo s poljoprivrednom proizvodnjom koja može hraniti njih 12 milijardi. Onih koji danas nemaju pristup pitkoj vodi je više od milijardu i pol. Službeno, 200 najbogatijih pojedinaca posjeduje isto koliko imaju 2 milijarde i 300 milijuna najsiromašnijih na svijetu. Neslužbeno, skupina ljudi kojih nema niti na jednoj top listi, kroz kontrolu nad svim središnjim bankama i izdavanjem novca-duga drži u šaci čitav globus.

 

Novac se u trenutku svog nastajanja može roditi kao vrijednost ili kao dug. Ako je u trenutku nastanka novac vrijednost, onda ga razmjenjujemo isto kao i bilo što drugo, robna razmjena ili trampa na primjer. U suprotnom slučaju, onom koji se tiče svih svjetskih valuta danas u upotrebi, novcu kojeg imamo u džepu nismo vlasnici nego smo za taj iznos dužnici prema središnjoj banci. Potrebno je uzeti u obzir da su u ovom slučaju kamate još jedna krađa povrh one dvije koje su svaka pojedinačno za iznos s njegovog naličja počinjene u trenutku izdavanja samog novca. 

Emisiona dobit (seigniorage, danak feudnom gospodaru) je najveća i najjača moć kojoj svi ljudi ove planete robuju. Emisiona dobit nije samo zarada na kamatama, emisiona dobit je razlika između troškova proizvodnje novca i iskazane vrijednosti na njegovom naličju. Kako proizvesti novac ima gotovo zanemarive troškove, radi se o razlici (čitaj dobiti) od gotovo 100%.

U svojoj financijskoj bilanci, središnja banka upisuje izdani novac pod pasivu. To čini zbog toga što se nekad, odnosno do ljeta 1971 godine kad je ukinut takozvani "zlatni standard", pretvarala da je na zahtjev donosioca garantirala zamjenu papirnate novčanice za plemenite metale, pa se novac u opticaju mogao protumačiti kao dug središnje banke prema javnosti. Središnje banke su međutim i nakon toga nastavile s ovom praksom, sve do današnjih dana, no čovječanstvo odbija prihvatiti činjenicu da je u trenutku izdavanja novca prevareno jer središnja banka u tom momentu od vlasnika novca, tj. društva krade dvostruko plus kamate. Na taj način središnja banka između ostalog izbjegava i plaćanje poreza na dobit.

Konvertibilnost je sama po sebi bila prevara jer materijalna podloga novca nije postojala. Pokriće u plemenitim metalima ili sto postotna konvertibilnost nominalne vrijednosti novca za njegovu intrinzičnu vrijednost, nije postojala ni prije dvije tisuće godina u Rimskom carstvu. Država (imperator), trošila je za pružanje javnih usluga plaćajući kovanicama u kojima je kako je vrijeme prolazilo, bilo sve manje i manje metala. Tako je imperator one koji su radili za njega prisiljavao da na tržištu prihvaćaju novac čija intrizična vrijednost u težini nije odgovarala nominalnoj vrijednosti s naličja novca.

 

 

Uz život koji umire postoji tržište smrti koje puca od zdravlja. Mi obični ljudi trebamo jedni druge, trebamo saveznike, a ne nove vlasnike. U tom kontekstu, kako obuzdati nepotrebno i beskorisno trošenje resursa, kako iskorijeniti glad i siromaštvo, kako izgraditi svijet pravednosti i ravnoteže?

 

Zamisli da si nekim slučajem predsjednik nove države koja od danas mora početi svoj ekonomski, politički i društveni život. Tvoja zemlja je devastirana ratom, uništena, sve treba obnoviti. Moraš izgraditi škole, projektirati ceste i ideju pretvoriti u stvarnost, cijeli teritorij povezati željezničkim prugama, energetskom mrežom dovesti struju u svaku kuću, položiti cijevi za ospkrbu vodom i plinom, podići brane... 

Na raspolaganju imaš veliki broj majstora različitih struka: građevince, zidare, metalske radnike, brodograditelje, inženjere, arhitekte, poljoprivrednike, fizičare, znanstvenike, nastavnike; svi izgaraju od želje za sudjelovanjem u obnovi, svima je u mislima samo jedno: pravedna samoodrživa zajednica u boljem sutra.

Iako je područje na kojem se nova država rasprostire razoreno, ono je bogato prirodnim resursima, i to baš onima koji će ti najviše trebati u procesu obnove.

No nemaš novca, fali ti, ne znaš što učiniti.

Onako slučajno, na ulici, odmah ispod tvog ureda s ljudsko-ekološkim kožnim naslonjačima, već par dana parkiran stoji i čeka ekstra-luksuzni kamper. U njemu je hrpa bankara koji ti nude svoje profesionalne usluge: valuta-dug u količinama po želji s niskom kamatnom stopom od 3% za tvoja ogromna početna ulaganja.

U tvojoj predsjedničkoj sobi, nitko ne zna kako, pojavio se mali dječak; budan i oprezan, inteligentan, nevinog izgleda, koji ti predlaže nešto potpuno iznenađujuće i čudno:

"A da sami tiskamo naš vlastiti novac"?

Što bi nakon toga, ti, baš ti krivac, učinio? 

 

 

"Iz daljine sam mislio da vidim životinju. Zvijer se približila i onda sam shvatio da je to čovjek. Kad se primakao još više, prepoznao sam svog brata". Da bi zavolio svog bližnjeg, morat ćeš zaboraviti mnoge prijatelje. Teško je naći riječi zahvale za "Pula, Istra, Hrvatska, Europa, Svijet - Slobodni Planet".

 

Jedini razlog zbog kojeg je svjetska populacija od 5, 7, 10 ili 12 milijardi ljudi neodrživa, je taj što prljavi monetarni sustav stvara iluziju oskudice na planeti koja je najjednostavnije rečeno dovoljno bogata da nas sve prehrani, i to bez prijetnje za ostale postojeće životne vrste. No umjesto toga imamo planine hrane koje čekaju da budu "plaćene" s vrstom "novca" koja nije ništa drugo nego instrument diktature, nasilja i masovnog uništenja; vrstom "novca" koja se nabavlja na "radnim mjestima" na kojima smo "slobodni" raditi kao zaduženi robovi s izgubljenom svakom nadom, a sve u svrhu podupiranja vrha piramidalne sheme na kojoj se vije barjak "posjedujemo više nego što imamo" onih koji su tamo zasjeli.

Od kada je reproducirati i jesti ono što nam Zemlja daje besplatno postalo "povlastica"?

Globalna financijska elita dobro zna da nas nikad i nikako ne može pobijediti ako postanemo zbilja dobro informirani i financijski neovisni, ako se ujedinimo; zbog toga nam je nametnula sustav natjecanja i konkurencije u kojem jedan drugome od malih nogu postajemo neprijatelji, a kroz koji se po formuli "podijeli pa vladaj" i dalje nada da ćemo se sami između sebe međusobno poubijati, naravno za vlastito dobro.

"Iz daljine sam mislio da vidim životinju. Zvijer se približila i onda sam shvatio da je to čovjek. Kad se primakao još više, prepoznao sam svog brata". Da bi zavolio svog bližnjeg, morat ćeš zaboraviti mnoge prijatelje. Teško je naći riječi zahvale za "Pula, Istra, Hrvatska, Europa, Svijet - Slobodni Planet". 

 

You need to a flashplayer enabled browser to view this video

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 2991 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts