Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Codex Alimentarius: Ljekovito Bilje Uskoro Zabranjeno U EU

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
Gaja

Pretpostavka je da danas većina ljudi zna za Kodeks Alimentarius. Vjerovatnoća da mali broj njih zna da je Barack Obama u ulozi predsjednika nedavno i ozakonio u Sjedinjenim Američkim Državama taj novi, još jedan korak prema apsolutnoj dominaciji multinacionalnih korporacija nad svjetskim stanovništvom; sigurno je velika.


Velike farmaceutske kompanije su gotovo postigle svoj osnovni cilj desetljećima duge borbe za spaljivanje svih njihovih konkurenata. Do 1 travnja 2011 godine, znači za nekih 7-8 mjeseci, skoro svo ljekovite bilje će u Europskoj Uniji postati ilegalno. Pristup postavljanju prirode izvan zakona je između Europe i Amerike doduše nešto različit, ali efekti imaju isti učinak jednake razorne snage. Obični ljudi su postali ništa više od kanalizacije u koju se slijevaju kakve god otrovne otpadne vode velike farmaceutske korporacije i nedodirljivi agrobiznis prema njima odluče poslati; u ovoj namještenoj igri nam ne preostaje niti jedna druga mogućnost nego platiti koju god cijenu "dobročinitelji" požele.
Nadmoćni gospodari lijekova i poljoprivrede su skoro stigli do kraja puta u preuzimanju u svoje ruke svakog aspekta našeg zdravlja; od hrane koju jedemo, pa sve do načina na koje skrbimo za sebe kad smo bolesni. Nema nikakve sumnje, ovim preuzimanjem će nam ukrasti i ono zadnje što nam je još preostalo od vlastitog zdravlja.

U najodvratnijoj prvoaprilskoj šali svih vremena, 31 ožujka 2004 je donešena 'Europska direktiva o tradicionalnim biljnim lijekovima'. Njome su utvrđena pravila i propisi za korištenje biljnih proizvoda kojima se do tada slobodno trgovalo.

Ovom direktivom je nametnuto da svi biljni preparati moraju proći kroz istu proceduru kao i farmaceutski proizvodi. Nema nikakve veze što je na primjer neka ljekovita biljka u širokoj upotrebi već tisućama godina.

Troškovi za to su daleko veći nego što većina proizvođača, osim naravno velikih farmaceutskih multinacionalnih korporacija; može podnijeti. Od sada će se svaki biljni spoj od prirodnih ljekovitih trava tretirati odvojeno, s predviđenom pojedinačnom cijenom između 125.000 i 187.000 dolara.

Priroda i naše zdravlje... Alternativna medicina? Ljekovito bilje? Ljekovite trave? Umjesto da se hrana i tradicionalni prirodni lijekovi tretiraju kao pitanja ljudskih prava, tretiraju ih kao trgovačka pitanja. Nije važno ako se neka ljekovita trava pokazala i dokazala kao sigurna i učinkovita kroz tisućljetnu upotrebu. Svaka prirodna ljekovita biljka će se tretirati kao farmaceutski lijek. U stvarnosti, ljekovito bilje je daleko od toga. Prirodni lijekovi se pripremaju od sadržaja iz bioloških izvora. Prirodni lijekovi ne moraju nužno biti pročišćeni jer to može utjecati na njihovu efikasnost, baš isto onako kao kad je riječ o hrani.

 

 

Ovdje se radi o narušavanju prirode, "besplatno" ljekovito bilje koje raste u prirodi samo od sebe, nije normalno tretirati isto kao i umjetne kemijske spojeve farmaceutskih kompanija. No kao što to uvijek na kraju tako biva, u birokratskom uredu Europske Unije čvrsto usmjerenom prema postizanju apsolutne kontrole i dominacije nad našim osobnim izborima i odlukama, tj. hrani i zdravlju; ovakve činjenice ih, jer u pitanju je Codex Alimentarius, ni najmanje ne zanimaju. Kako bi drugačije i moglo biti kad je Europska Unija sama po sebi nametnuta pohlepna korporacija uvijek gladna profita, a ne dobrovoljna zajednica bazirana na suradnji.

Strpati tradicionalni biljni lijek podrijetlom iz ne-europske tradicionalne biljne ljekovite kulture u registracionu shemu Europske Unije je isto kao i pokušati ugurati kvadratnu kutiju u okruglu rupu. Regulatorni režim se nije prilagodio specifičnim tradicijama, štoviše, u služenju profitu zanemaruje neke osnovne činjenice i logiku. Ovakva adaptacija je naravno hitno potrebna ako se direktivom ne žele diskriminirati ne-europske kulture i kršiti ljudska prava.

Doista želiš pravu istinu? Onda prati novac! Za najbolje razumijevanje onog što se u biti događa, dovoljno je pogledati trgovačke zakone koji su naravno u središtu zbivanja kojima se svi aspekti prehrane i zdravlja žele staviti pod kontrolu velikog agrobiznisa i farmaceutskih kompanija.

Ako ste slijedili ono što se događa u Sjedinjenim Državama u vezi sirovog mlijeka i 'Američke administracije za hranu i lijekove', onda ste mogli primjetiti da namirnice s magičnom lakoćom mogu postati lijekovi u slučaju da se za to pojave "nečije" tvrdnje.

Umjesto da se hrana i tradicionalni prirodni lijekovi tretiraju kao pitanja ljudskih prava, tretiraju ih kao trgovačka pitanja. Time se ujedno i želje velikih korporacija umjesto na potrebe i želje ljudi fokusiraju na pohlepu kroz nove zakone o hrani i biljkama. Nova muzika - novi plesni koraci, poput onih abnormalnih u kojima žitarice i orasi zaslugom 'Američke administracije za hranu i lijekove' doslovce postaju lijekovi jednostavno zato što netko to tako tvrdi.

Cilj svega je učiniti svijet što sigurnijim za megakorporacije, potrebe i zdravlje nas ljudi jednostavno nisu faktor dostojan njihovih razmatranja.

Još nije sve gotovo, ali skoro smo tu ako se hitno ne probudimo i ne mrdnemo... jednog dana će te tvoje dijete ili unuk upitati zašto to nisi učinio... kako  im misliš objasniti da uopće nisi bio zainteresiran za njihovu dobrobit? Kako im misliš reći da ti je u tim trenucima bilo važnije na televiziji gledati najnoviji lažni reality show? U pitanju su naša i prava naših potomaka na našu hranu i zdravlje...

 

Joe Cocker & Adriano Celentano - HIGH TIME WE WENT:

 

You need to a flashplayer enabled browser to view this video

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 4136 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts