Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Cjepiva Protiv Rak Grlića Maternice Gardasil i Cevarix Više Štete Nego Koriste?

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator

Vrhunski istraživač koji je radio na cjepivima protiv raka grlića maternice upozorava na njihovu štetnost i zastrašivanje bolestima zbog prodaje farmaceutskih proizvoda.

 

Jedan od ključnih istraživača uključenih u klinička ispitivanja za oba cjepiva protiv raka grlića maternice, i Gardasil i Cevarix je izašao u javnost s upozorenjima o sigurnosti njihove upotrebe i učinkovitosti.

 

Ova vrlo neobično upozorenje protiv tih cjepiva jednog od istraživača koji pripadaju samim velikim farmaceutskim kompanijama (Big Pharma) se pojavilo u ekskluzivnom intervjuu za Sunday Express u Velikoj Britaniji tijekom posljednjih nekoliko dana.Dr. Diane Harper je otvoreno priznala da cjepivo čak i ne prevenira karcinom grlića maternice, rekavši "cjepivo neće uopće smanjiti stopu tumora grlića maternice".


To je zapanjujuća vijest.

Cijeli pritisak na podršku i prihvatanje cjepiva protiv raka grlića maternice se temelji na uvjerenju da ona spriječavaju rak grlića maternice.

To je vjerovanje, sada se ispostavilo se običan mit.

Dr. Harper je također upozorila da su vakcine protiv raka grlića maternice precjenile stvarne tržišne potrebe za njima i da roditelji trebaju biti upozoreni na moguće rizike od teških nuspojava koje se mogu pojaviti upotrebom tih cjepiva.

Ona je čak zaključila da su cjepiva opasnija od samog raka grlića maternice kojeg bi trebale sprječiti.

Histerija oko genitalnih bradavica?

U New York Times je objavljen članak prošle godine u kojem Dr. Harper govori o Merck-ovom marketingu Gardasil-a baziranom na strahu:

"Kompanija Merck je lobirala svakog lidera mislioca, ženske grupe, medicinsko društvo, političare i izašla direktno pred ljude stvarajući osjećaj panike koja vas tjera da ovo cjepivo morate uzeti odmah".

Tako se ponašaju farmaceutska poduzeća, koriste taktiku zastrašivanja za promicanje određene bolesti kako bi onda prodavale tretman za njeno liječenje, ovo se naziva trgovinom bolestima.

Većina farmaceutskih kompanija danas generira profite na temelju upravo ove taktike, posij strah, a zatim prodaj lijek.

Zašto je trgovanje bolestima toliko važno za zaradu farmaceutskih kompanija?

Farmaceutske tvrtke su prije mnogo godina shvatile da prodajući lijekove samo onim ljudima koji su bolesni pruža vrlo ograničenu mogućnost zarade.

Da bi ostvarile veći profit, farmaceutske kompanije su trebale izmisliti način kako prodavati lijekove i zdravim ljudima, odnosno ljudima kojima ti lijekovi uopće nisu potrebni.

To je ono što cjepiva protiv raka grlića maternice u stvarnosti i jesu, shema za prodaju cjepiva ljudima koji uopće ne boluju od nikakve bolesti.

Da je jedan od istraživača u farmaceutskoj industriji voljan govoriti protiv same farmaceutske industrije nije samo vrlo neobično, to je također i vrlo hrabro.

Dr. Harper je bila ključni istraživač u ispitivanju cjepiva Gardasil i Cervarix, a i jedna je od najiskusnijih istraživača u svijetu za bolesti povezane s ljudskim papilloma virusom.

Radila je i za Merck, i za GlaxoSmithKline.

Njena upozorenja o vakcinama protiv raka grlića maternice su osobito relevantna s obzirom na njenu stručnost u analizi cijena/učinkovitost cjepiva.

Njezin zaključak je da cjepiva protiv raka grlića maternice nisu vrijedna rizika, niti su vrijedna svih napora za reklamu i isporuku u javnost.

"Ovo možda i nije najbolji način za iskorištavanje naših resursa u ovom trenutku", izjavila je u članku za Washington Post.

Pa zašto onda liječnici i zdravstvene vlasti diljem Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i drugih svjetskih zemalja i dalje podržavaju i guraju vakcine protiv raka grlića maternice?

Zato što su velike farmaceutske kompanije veliki korporativni lutkari koji vuku konce na kojima vise zakonodavci.

Uz dovoljno novca i lobiranje, uvijek možete pobijediti znanstvena mišljenja i činjenice marketingom baziranom na strahu i predajom koverti ispod stola.
 
Za medicinu temeljenoj na nauci nema mjesta u svijetu gdje je bolest veliki posao.

Izvor: Natural News
.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3940 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts