Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Castel Bolognese: Zločin Počinjen Od Strane Agenata Municipalne Policije Nad Suverenim Slobodnim Čovjekom

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator
User Rating: / 1649
PoorBest 

Draga "Gospodo" C(ili G)avina A., Dapporto C(ili G).L., Geri A., Psihijatar Gatto Dario, Doktorica Prati Annalisa, Roberto Savini - SAVJETNIK U OPĆINI FAENZA, i ostali: Mišljenje nije dokaz neke tvrdnje već čista zajebancija, i upravo je stoga svako slobodan misliti što god hoće. Misliti međutim nije isto što i srati, iz jednostavnog razloga što srati sa sobom povlači određene posljedice. Uhapsiti me u GESTAPO stilu bez jurisdikcije nada mnom i prisilno me nafilovati psiho-lijekovima zato da bih usvojio vaša praznovjerja da čovjek ne može sam sobom samoupravljati, dok u istom trenutku vi sami svjesno i dobrovoljno dopuštate da budete upravljani od strane nekih pojedinaca koji po vama mogu upravljati stotinama milijuna drugih ljudi, e to više nije apsolutna apsurdnost već otvorena objava rata naoružane sile nenaoružanoj protustrani. Kako se zna, nakon "ratova" stiže vrijeme obeštećenja.

 

Pošiljaoc:

Aljoša iz obitelji Đurić
Email: aljosa[at]cromalternativemoney.org
Petak, 19 prosinac 2014

Primatelji:

GRADONAČELNIK CASTEL BOLOGNESE-a
Aktualno: Daniele Meluzzi

Piazza Bernardi, 1
48014 Castel Bolognese (RA)

ODGOVORNI MUNICIPALNE
POLICIJE CASTEL BOLOGNESE-a
Aktualno: Stefano Manzelli

Piazza Bernardi, 12
48014 Castel Bolognese (RA)

i na znanje

CARABINIERI
COMANDO STAZIONE CASTELBOLOGNESE

Via Emilia Interna, 244
48014 Castel Bolognese (RA)

 

OBAVIJEST O ZAHTJEVU ZA DOSTAVOM IDENTITETA
POČINITELJA KRIMINALNOG DJELA NADA MNOM


- OBAVIJEST PRINCIPALU JE OBAVIJEST AGENTU -
- OBAVIJEST AGENTU JE OBAVIJEST PRINCIPALU -

Način isporuke: Talijanske Pošte
Preporučena pisma broj 14978283198-4, 14978283199-5, 14978283200-6

 

Draga Gospodo Daniele Meluzzi i Stefano Manzelli,

zamoljeni ste ovaj dokument u cijelosti pažljivo pročitati. Radi se o Obavijesti koja vas informira. Ona znači točno ono što se u njoj kaže.

Budući skroz na skroz izvan SUSTAVA i njegovih PRAVILA, Ja - Aljoša iz obitelji Đurić nemam ime, nemam prezime, ne stanujem, nemam prebivalište, nisam rezidentan i nemam nikakvu adresu već bez potrebe za ikakvom dozvolom i/ili licencom jednostavno živim pošteno i miroljubivo svugdje gdje se u datom trenutku nalazim. Kao slobodan suvereni čovjek na planeti Zemlji, pod isključivom sam jurisdikcijom Univerzalnog Prirodnog Zakona. Nikoga ne predstavljam niti itko ima moju suglasnost predstavljati me - posljedično, tko god se na taj način usudio i najminimalnije utjecati na moj život, počinio je zločin.

Dana 16 prosinca 2014, otprilike mjesec dana nakon mog nedobrovoljnog susreta (14 studeni 2014) s 3 čovjeka što u ulozi OSOBA obavljaju funkciju AGENATA MUNICIPALNE POLICIJE CASTEL BOLOGNESE-a (i s drugim meni nepoznatim uniformiranim ljudima), tijekom kojega sam u stilu GESTAPO-a bio ponižavan i neljudski tretiran bez obzira na činjenicu da na nijedan način nisam povrijedio Univerzalni Prirodni Zakon (što će reći da nisam učinio ništa loše i da nisam prouzročio nikakvu štetu drugim živim bićima), liječnik specijalist psihijatrije CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVLJE U FAENZI - Anna Rosa Bombi - odlučuje bazirati se na postojećim neospornim dokazima umjesto da izvrće nepobitnu stvarnost:

 

Prisilni psihijatrijski tretman

Na današnji dan, Aljoša iz obitelji Đurić mi predaje
'Obavijest o činjeničnom stanju', od njega samog napisanu
i adresiranu na mene i direktno na znanje dostavljenu
Karabinjerima u Castel Bolognese-u.

 

U ovom nemilom događaju u kojem sam se ponašao skroz na skroz miroljubivo, naoružani uniformirani ljudi izabrali su totalno ignorirati kako nesporne dokaze o mom pravom preciznom jedinstvenom identitetu, tako i neosporne dokaze o njihovoj neophodnoj ali nepostojećoj jurisdikciji nada mnom - pružene im direktno na licu mjesta u obliku Obavijesti od mene poslatih (preporučena pisma 05 listopad 2013) čovjeku koji u ulozi OSOBE obavlja funkciju PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE i (preporučena pisma 15 travanj 2014) takozvanim najvišim svjetskim POLITIČKO-PRAVNIM i FINANCIJSKIM AUTORITETIMA (ljudi članovi TALIJANSKE VLADE, ljudi članovi SLOVENSKE VLADE, ljudi članovi EUROPSKE KOMISIJE, ljudi članovi EUROPSKOG SUDA PRAVDE, ljudi članovi UPRAVNOG VIJEĆA EUROSPKE SREDIŠNJE BANKE, ljudi članovi UPRAVNOG ODBORA BANKE ZA MEĐUNARODNA PORAVNANJA, ljudi članovi MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE, ljudi članovi ODBORA GUVERNERA MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA, ljudi članovi EUROPSKOG PARLAMENTA, ljudi članovi PREDSTAVNIČKOG DOMA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA):

http://cromalternativemoney.org/index.php/en/media/news/slobodan-suvereni-ovjek-obavijest-o-bankrotu-republike-hrvatske.html

Pošto je akcija vaše strane bazirana isključivo na snažnim ali totalno bezvrijednim inzistiranjima na ispraznim vjerovanjima koja nemaju nikakve veze s realnošću, pošto su moje hapšenje i naknadni prisilni pshijatrijski tretman izvršeni nelegitimno putem lažiranja podataka i manipulacije činjenicama, pošto je ova perverzna psihofizička tortura ozbiljno i duboko oštetila moj organizam, a kako ste na posljedice kršenja mira unaprijed upozoreni (terećenje iznosom od 200 Troy unci čistog zlata svih onih koji su maltretirajući me trošili moje vrijeme bez moje suglasnosti, terećenje iznosom od 1.500.000 Troy unci čistog zlata svih onih koji su mi nanijeli fizičku bol i ozljede), ovom ste Obaviješću Gospodo Daniele Meluzzi i Stefano Manzelli korektno informirani o vašoj obavezi da mi dostavite (u razumnom vremenskom roku od 15 dana od datuma primitka) točnu i kompletnu identifikaciju autora (nitko isključen) nada mnom počinjenog kriminala. Svaki vaš odgovor na ovu Obavijest smatrat će se urađen pod uredskom prisegom i pod punom osobnom odgovornošću (komercijalna odgovornost i odgovornost za krivokletstvo uključene).

Točno onako kako za druge, i za vas sam također uvijek kontaktibilan na sljedeći e-mail:

 

Prisilni psihijatrijski tretman

 

Bez zlih namjera, osvetoljubivosti, pakosti, lakomislenosti, u dobroj
vjeri i s pridržanim svim neotuđivim osobnim prirodnim pravima.

 

Planeta Zemlja, 19 prosinca 2014
Aljoša iz obitelji Đurić

Prisilni psihijatrijski tretman

 

- PRILOG -

 

FIKTIVNA STATUTARNA DIMENZIJA LEGALNOSTI VS Stvarni svijet legitimiteta

Činjenica da se svaki čovjek rađa suveren sastavni je dio Univerzalnog Prirodnog Zakona. Sva intrizična čovjekova prava su neotuđiva prava. Ova prava nije dodijelila VLADA, ona nisu privilegije darovane od strane DRUŠTVA, niti su ista kreirana dokumentima. Ova prava stoga ne mogu biti regulirana, limitirana ili ukinuta od strane takvih autoriteta. Bilo kakav navodni AUTORITET koji nastoji sa čovjeka oderati ova prava je nelegitimni AUTORITET.

Prisilni psihijatrijski tretman

Haluciniranje, vrijedi podsjetiti se, znači negdje vidjeti nešto čega tamo nema. Neovisno o tome što drugi kažu tko i što bih trebao biti, stojeći kao živa fizička realnost tamo gdje stojim - ja sam onaj koji jesam - slobodan suvereni čovjek, bez obzira kakva me neprirodna pravila okruživala, zato što sam potpuno odgovoran za sve ono što činim. Spriječiti čovjeku slobodu kretanja i ostvarivanje prava na preživljavanje zadovoljavanjem osnovnih potreba znači ne samo kršiti razne takozvane DEKLARACIJE UJEDINJENIH NARODA i ostale takozvane MEĐUNARODNE ZAKONE, već također i prije svega činiti najteže zločine prema Univerzalnom Prirodnom Zakonu.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3650 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts