Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Ben Bernanke Priznao Najveću Prevaru Svih Vremena - Javni Dug

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator

Dosta je onih koji su prije 24 sata zatražili skidanje s e-mail liste organizacije Crom Alternativni Novac zbog antipatičnog im sadržaja u članku "Jedina Alternativa Svjetskoj Krizi: Razvod S Dužničkim Ropstvom". Prije par dana, točnije 03 ožujka ove 2011 godine, u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država, prilikom rasprave o polugodišnjem Izvještaju O Monetarnoj Politici, Ben Bernanke je pokušao objasniti zašto je Ponzi shema u obliku monetarnog sustava temeljenog na dugu - savršeno prihvatljiv sistem za Ameriku. Nasmiješenog lica poput klinca uhvaćenog u krađi čokolade, iako nije jasno znači li osmijeh nesvjesnost o počinjenom grijehu ili pokušaj dodvoravanja, Predsjednik privatne institucije - najpoznatije svjetske središnje banke - Federalne Rezerve - primajući lekciju o valutama i nacionalnom javnom dugu je ipak morao priznati da postoji i druga mogućnost - valuta bazirana na dugu nije jedina opcija! Dakle konačno je pala najveća od svih laži, javni dug nije neophodan! Kako je centralni bankar, Ben Bernanke, došao do ovog zaključka? Senator Mark Kirk ga je spomenuvši vremenski period u kojem su javni dug i oporezivanje bili nepoznanica, podsjetio da je povijest te države bogata za iskustvo u kojem je država bez ikakvih posrednika sama izdavala vlastiti novac neopterećen dugom i kamatama. Prava šteta što je Senator Kirk zaboravio upitati Guvernera Bernankea što će se desiti kad američki narod shvati koliku je ne samo materijalnu, već i kulturno obrazovnu štetu pretrpio ovom monetarnom obmanom, to jest financijskom prevarom, odnosno najpoštenije rečeno - pljačkom?


You need to a flashplayer enabled browser to view this video
Gledajući ovaj video klip s You Tubea, a imajući u vidu da upravo kao cjelina, Mi Ljudska Vrsta prolazimo kroz nešto što sve manje njih naziva najvećom gospodarskom krizom u povijesti, a sve veći broj njih najvećom pljačkom svih vremena; čovjek ne može a da ne pomisli na još jedno važno Benovo nedavno priznanje, ono da su Federalne Rezerve krivac broj 1 za Veliku Depresiju.

Vlade svijeta su u bankrotu, skriveni dugovi se više ne mogu sakrivati, naglasio je neki dan Albert Edwards iz tima za globalnu strategiju financijske ustanove Societe Generale. "Globalna ekonomija je bolesnik u kritičnom stanju. Činjenica da je svjetsko gospodarstvo upravo uskrsnulo iz svog bolesničkog kreveta da bi na tržištima kapitala zaplesalo u slavljeničkom ritmu, više je rezultat djelovanja financijskog morfija i steroida koji su ubrizgani u njegovo omršavjelo tijelo nego čudotvorno ozdravljenje. Nije potrebno biti super doktor da bi se zaključilo da će pacijent opet pasti u duboku komu čim uticaj stimulansa oslabi. Svjetske vlade nisu u stečaju samo zbog javnih dugova na granici od 100% društvenih bruto proizvoda, već i zbog izvanbilančnih apsolutno neodrživih obveza od dodatnih 300-400 posto BDP-a".

Da, zbilja, što će se dogoditi kad američki narod shvati da je na prevaru žedan preveslan preko vode? Ili još bolje, hoće li eksplozija kad i drugi narodi to shvate biti 10, 20, 150 ili 500 puta jače od one u Hiroshimi?

Nema na planeti moćnijeg oružja od očiju i ušiju šire populacije. Uzrok aktualnom potapanju "moderne" ljudske civilizacije kojeg sudeći po medijskim strojevima za ispiranje mozgova nemoćno promatramo, nije torpedo ispaljen u novom 4 Svjetskom ratu, suvremeni svijet je kriva informacija nasukala na greben!

Osvrnimo se sada trenutak na službeni zahtjev naslovljen "Novac I Mentalna Higijena". Iako ono ne postoji, mislim na Ministarstvo Istine, ili na odjel Istina nacionalnog istraživačkog centra ili najkvalitetnijeg fakulteta, njegovi bi djelatnici umjesto podržavanja kriminalne radnje koja predstavlja najteži oblik zločina, onaj protiv čovječnosti - prijavljen sredinom 2009 godine institucijama - Interpol, FBI, Irska Policija, Srpska Policija, Policija Crne Gore, Policija Bosne i Hercegovine, Španjolska i Slovenska Policija; sada priznali monetarnu tiraniju banaka novcem izdavanim bez ikakve materijalne podloge u obliku duga:

"Vuk je uvijek bio vuk samo zato što su ovce oduvijek bile ovce. Bio ti iz Portugala, Hrvatske, Grčke, Bosne, Engleske, Slovenije ili Srbije, bi li ikad pristao vratiti mi s kamatama zrak kojeg ti nudim u posudbu? Ako to učiniš, onda si idiot koji je povjerovao da je zrak moje vlasništvo kojeg se mogu odreći i tako prestati disati zato da bi ga tebi posudio"!

Lista imena i prezimena sa spiska unutar tog službenog zahtjeva je zaista podugačka. Mogu li se svi oni okarakterizirati kao djelatnici Ministarstva Istine koji profitirajući od iste odbijaju javno priznati stvarnost; i svrstati u saučesnike u zločinu prijavljenom gore navedenim policijskim snagama? Vrijeme će to jako brzo pokazati... naime u normalnim uvjetima bi odavno kolektivni zdrav razum ponekom krunisanom glavom zaigrao nogomet na glavnom gradskom trgu.

U svakom slučaju, ako smatraš da bi se čekanje na to moglo odužiti, a tebi se već od ovog trenutka diktaturu ignorancije i neznanja više neda trpjeti; mir, sreća i blagostanje kojima težiš, alternativa su već dostupna u vidu drugačijih oblika platnih sredstava - samo joj ne daju da se vidi. 

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3768 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts