Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Atlas Svijeta: Farme Za Uzgoj Ljudi

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

Je li zabranjeno zamisliti da se moćni ljudi mogu udružiti međusobno kako bi održali postojeće stanje ili i povećali svoje moći i ovlasti?


Ljudi koji se nešto tako pogrešno usuđuju i pomisliti, do jučer su predstavljani kao opasnost za društvenu zajednicu, a opasnost na koju su upozoravali je sakrivana, zanemarivana i ismijavana.

 

Široku populaciju je oduvijek bilo potrebno nečim opijati, danas se u tu svrhu koriste masmediji.Pravilo broj jedan za dobijanje dozvole za istup i nastup u medijima za mase je da svatko mora biti kontroliran, svatko mora biti predvidiv i svatko mora imati nekoga tko za njega garantira.

Zabranjeno je sve ono što je slobodno, neovisno i autonomno, zašto?

Zato jer se nikad ne zna što slobodan i neovisan pojedinac može izjaviti, što može uraditi i što može ispričati.

Nikad se ne zna što može iskopati neki novinar, glumac ili intelektualac kome sadržaj nije serviran na tanjuru.

Ako je netko ovisan i kontroliran, točno se zna tko ga drži na uzdi i koje su dimenzije te uzice.

Onaj tko je bez uzice, taj ne radi na televiziji, a onome tko je tamo zaposlen na ovaj ili onaj način visi uzica oko vrata.

Ponekad se radi samo o vremenu koje treba za otkrivanje uzice kod onih najlukavijih, a kod onih ostalih o spoznaji o dužini uzdi, no nema nikakve sumnje da na ključnim mjestima koja se bave aktualnostima, informacijama i slično, uzica postoji i da je netko drži u ruci.

Može i postojati netko na uzici, ali dobar, nikad se ne zna, no pravilo je da svatko mora biti kontroliran, svatko mora biti predvidiv i svatko mora imati nekoga tko za njega garantira jer ulazak unutra vlastitom snagom na vlastitim nogama nije moguć.

Vijesti u ovakvom sistemu nisu predviđene, nije predviđena informacija, predviđena je propaganda.

Čitam danas da je hrvatski inozemni dug porastao s prošlogodišnjih 83% društvenog bruto proizvoda na aktualnih 93% BDP-a. Guverner središnje banke navodi da ako se uskoro ostvare one najoptimističnije prognoze, inozemni dug raste samo na 100% BDP-a.

Ovih se dana po gradu razonodim pitanjem pri plaćanju svakakvih vrsta računa, u čemu mogu platiti, primate li ove metalne kune sa natpisom "Republika Hrvatska", primate li ove papirnate kune sa natpisom "Hrvatska Narodna Banka", koje su od tih kuna prave, a koje one krive?

Sa svih nas strana na svjetskoj razini upozoravaju da ćemo u penzije odlaziti kasnije.

Zdravstvo i medicina nam omogućuju duži život, a tehnologija manje trošenje naših organizama.

Danas rođena djeca će živjeti najmanje stotinu godina.

Na ovaj način, kao vrsti nam se najzad pruža mogućnost prestanka rada dok smo još u dobroj formi i dok je pred nama još tridesetak, četrdesetak godina dobrog zdravlja.

Konačno ćemo moći malo i uživati u životu.

No sa svih strana svijeta navalili, s obzirom da ćemo živjeti duže, morat ćemo i raditi duže.

Ovime je postalo evidentno da ono što svi skupa nazivamo progres nije blagostanje.

Prije desetak tisuća godina, život je trajao pet puta manje, ali ste mogli promatrati zalaske sunca bezbroj puta više, čak i jedan na dan, ako ste to poželjeli.

Vodu iz rijeka ste mogli piti i nebo je izgledalo poput plavog tepiha bez čudnih bijelih tragova chemtrails-a.

Mogli ste brati gljive bez licencirane dozvole, mogli ste putovati svijetom bez zaustavljanja i problema na granici, Nikola Tesla se još nije bio rodio ali se uvijek moglo nešto korisno napraviti i ponuditi u zamjenu za hranu ili njegu.

Ničeg nije trebalo više i ničeg nije trebalo manje.

Što smo postigli i što smo dobili desetak tisuća godina kasnije?

Naša će djeca živjeti sto godina, ali će raditi do devedeset devet.

Napor će biti svrha proizvodnje kojoj je namijenjen tako da će čovjek biti ekvivalent benzinu konjske snage u cilindru motora s unutrašnjim sagorijevanjem.

Rijeke u našim gradovima liče na proširene vene s krastama kolesterola na zidovima dok kroz njih teku smradovi, kanalizacije, otrovi, kemikalije, automobilski dijelovi i razni ostali otpadi.

Nebo sve više i više nalikuje na zapušeni filter usisavača kojeg upotrebljava nemarna domaćica.

Kuće i stanovi postaju sve manji, sobe sve klaustrofobičnije, a ekrani na kojima se prikazuju imaginarni svjetovi i životi rastu sve veći, sve je više i više nastrane mašte kako bi zadovoljili naslijeđene instinkte od davnih predaka iz svijeta s kojim smo izgubili svaku vezu, svijeta kojem smo zaboravili i smisao i značenje.

Ne povećavamo dužinu življenja već produžavamo trajanje umiranja.

Poput kokošaka u prenapučenom kokošinjcu koje treba stisnuti sve do posljednjeg jaja.

Poput stoke u krdu goveda za klanje kojoj mozak treba rasti što manje, a ostali dio tijela što više i što brže.

Poput ovaca kojima treba ošišati runo do posljednje vlasi.

Tako i mi jednostavno za njih moramo raditi sve dok ne umremo u pokušaju nemoguće otplate posljednje rate kredita kojeg nikada nismo podigli.

Za cijelo to vrijeme slušamo priču o nekoj drugoj ekonomiji od one koju živimo.

U toj ekonomiji profiti uvijek rastu dok u našoj ekonomiji plaće radnika uvijek padaju.

U jednoj ekonomiji menadžeri dobijaju milijarde, u drugoj ekonomiji radnicima zapljenjuju kuće.

U jednoj ekonomiji rastu burzovni indeksi, u drugoj ekonomiji još bržim tempom rastu cijene i inflacija.

Jedna ekonomija je za bogate, ova druga ekonomija je za siromašne, prva ekonomija je za lukave, ova druga ekonomija je za sve ostale.

Što je produktivnija ekonomija svih ostalih, to više raste ekonomija lukavih usporedno s povećanjem bijede naivnih.

Postoji li uopće nekakvo pitanje, čuđenje ili zagonetka zašto imamo dvije ekonomije?  


Cijeli je svijet vrlo veliko i razgranato stablo.

Svakakvo lišće raste na granama tog stabla, škole, bolnice, kultura, obrazovanje, mediji, industrija, infrastruktura, politika, paradajzi i paprike, hlače i majice, zabavni parkovi, benzinske crpke, kazne za parkiranje, računi za vodu i plin, knjižare i knjižnice, ploče, filmovi, kompjuteri, vaze, pivo, konjak, mlijeko, autobusne karte, klubovi za druženje,...

Sveukupno zdravlje ovog stabla svi u praksi nazivamo kvalitetom i kvantitetom sreće i zadovoljstva odnosno pitanjem vrijedi li život uopće života?

Svaka se pojedina grana tog stabla i svaki se pojedini list tog stabla života hrani iz korijena.

Kada sve grane i svo lišće počne trunuti, ako se nitko ne odluči pregledati sam korijen stabla, život će uvenuti.

Hranu koja uvjetuje i određuje život i opstanak stabla se proizvodi u za golo oko nevidljivom korijenu, mašini za fotokopiranje.

Iz nje izlazi novac, neophodan životni sok za svaku pojedinu granu i svaki pojedini list stabla života.

Reći da stablu života može faliti novca u ovakvom slučaju je isto što i tvrditi da piscu fali slova kako bi napisao knjigu.

Pa ipak stablo života je uvenulo, zašto?

U našem slučaju, nije se naime znalo tko je vlasnik svake pojedine novčanice onog trenutka kada je ona izlazila iz fotokopirnog stroja. Na kraju se ispostavilo da je njen vlasnik bio privatna središnja banka koja je umjesto soka života kroz novac-dug svim granama i svakom pojedinom listu kroz krvotok pumpala neizlječivu bolest.


Služimo onome za što smo bili uvjereni da smo stvorili kako bi nam služilo, novcu.

No prevarili smo se i sa "državom slugom", teza da nam država služi/la je povijesno potpuno neistinita, i empirijski i logički.

Ideja da su države dobrovoljno izumili građani kako bi povećali vlastitu sigurnost je također pogrešna.
U vremenima plemena, prije nego su se pojavile vlade, ljudska bića su mogla proizvoditi samo ono što su mogla i konzumirati, nije postojalo viškova proizvodnje hrane i drugih resursa.
Dakle prema tome nije imalo nikakvog smisla niti posjedovati robove jer rob nije mogao proizvesti nikakav višak kojeg bi mu gazda mogao silom oduzeti.

Ako konja upregnemo u plug samo zato da bi mogli proizvesti dovoljno hrane za prehranu tog konja, onda nema nikakvog smisla loviti, dresirati, slomiti i posjedovati konja te njime i orati.

Međutim, kada su poboljšanja agrikulturne tehnike i tehnologije omogućila stvaranja viška žitarica, iznenada je postao vrlo korisno posjedovati ljude.

Kada se od krava počeo dobijati višak mlijeka i mesa, posjedovati krave je postalo isplativo.

Najraniji oblici vlasti i carstva su zapravo predstavljali vladajuće klase lovaca na robove koji su shvatili da zbog toga što ljudska bića mogu proizvoditi više od onoga što konzumiraju, vrijede  lovljenja, dresiranja, slamanja i posjedovanja te oranja njima.

Najranija egipatska i kineska carstva su u stvarnosti bila ljudske farme gdje su se ljudi lovili, zarobljavali, lomili i pripitomljavali te postajali nečije vlasništvo baš kao i bilo koja druga vrsta stoke.

Zbog tehnoloških i metodoloških poboljšanja, robovi su proizvodili dovoljne viškove tako da je radna snaga uključena u njihovo hvatanje i čuvanje predstavljala samo mali trošak u odnosu na  dobitak ukupnom produktivnošću robova.

Vladajuća klasa poljoprivrednika je zadržavala najveći dio tog viška proizvodnje od kojeg je mali dio odvajala u obliku darova i plaća brutalnim klasama, policiji, lovcima na robove odnosno generalno sadistima, te klasi zaduženoj za propagandu, svećenicima, intelektualacima i umjetnicima.

Ovakva je situacija trajala tisućama godina sve do 16-17 stoljeća kada su opet velika poboljšanja u organizaciji poljoprivrede i tehnologiji stvorila drugi val viška produktivnosti.

Ograđivanje prostora je reorganiziralo i konsolidiralo agrikulturu i poljoprivredne površine što je rezultiralo sa 5 do 10 puta više žitarica, stvaranjem novih klasa industrijskih radnika raseljenih sa sela i nastanjenih u novim gradovima.

Ovi ogromni poljoprivredni viškovi su postali osnova kapitala koji je doveo do industrijske revolucije.

Do industrijske revolucije nije došlo zato jer je vladajuća klasa željela osloboditi svoje sluge, nego zato što su shvatili kako dodatne "slobode" mogu učiniti njihovu stoku još produktivnijom.

Kad su krave smještene u vrlo uskim prostorima u štalama, one udaraju glavom o zid što rezultira ozljedama i infekcijama. Tako im poljoprivrednici sada daju više prostora, ne zato što žele osloboditi svoje krave već zato što žele veću produktivnost i smanjenje troškova.

Sljedeća stanica nakon "malo više slobodnog prostora" nije "sloboda".

Uspon državnog kapitalizma u 19. stoljeću je zapravo predstavljao porast služenja u malo većem slobodnom prostoru.

Dodatne slobode su dodijeljene ljudskoj stoci ne s ciljem da je oslobode, nego s ciljem povećanja njene produktivnosti.

Naravno, intelektualci, umjetnici i svećenici su bili dobro plaćeni, a i danas su za iskrivljavanje i sakrivanje ove stvarnosti.

Veliki problem suvremenog vlasništva nad ljudskom stokom je izazov entuzijazma.

Državni kapitalizam funkcionira samo kada poduzetnički duh pogoni kreativnost i produktivnost u gospodarstvu.

Međutim, višak produktivnosti uvijek stvara veće države i debljanje vladajuće klase i njihovih uzdržavanih koji jedu u motivaciji za dodatnom produktivnošću. Povećavaju se porezi, sve je više zakona i propisa, raste državni dug a pada životni standard.

Depresija i očaj se počinju širiti kao stvarnost, šira populacija je u nečijem vlasništvu.

Rješenje ovog problema je dodatna propaganda: antidepresivni lijekovi, praznovjerje, ratovi, moralne kampanje svake vrste, stvaranje neprijatelja, uzdizanje patriotizma, kolektivni strahovi, paranoja oko stranaca i imigranata, itd.

Od velike je važnosti shvatiti realnost svijeta.

Kada pogledate na kartu svijeta, vi ne gledate države nego farme.

Dopuštene su vam određene slobode i ograničeno vlasništvo nad nečim, pokreti borbe za ljudska prava, slobodno udruživanje i zanimanje, ne zbog toga što vlade u principu odobravaju ta prava koja stalno krše, nego zato što je "služenje u malo većem slobodnom prostoru" puno jeftinije posjedovati i puno je produktivnije.

Važno je razumjeti i stvarnost ideologije.

Državni kapitalizam, socijalizam, komunizam, fašizam, demokracija, to su sve pristupi za bolje upravljanje stokom.

Neki kao državni kapitalizam mogu funkcionirati duži period, a neki kao komunizam brzo završe loše, no svi moraju kad-tad propasti jer je nemoralno i iracionalne ljudska bića tretirati kao stoku.

Noviji porast "sloboda" u Kini, Indiji i Aziji se događa zato što su lokalni državni farmeri modernizirali prakse upravljanja stokom. Oni su prepoznali da držanje krava u većim štalama daje vladarima više mlijeka i mesa.

Vladari su također prepoznali da ćete ako vas spriječe u bijegu sa farmi postati depresivni, tromi i neproduktivni. Rob je najproduktivniji kada zamišlja da je slobodan. Stoga vam vaši vladari moraju dostaviti iluziju slobode kako bi im žetva bila što veća.

Tako su vam "dozvolili" da napustite farmu, ali nikada ne možete otići u stvarnu slobodu nego samo na drugu farmu jer cijeli svijet je jedna farma. Spriječiti će da ponesete puno novaca, pokopati vas beskrajnom papirologijom, ograničiti će vam pravo na rad, ali ste "slobodni" otići. Zbog ovih poteškoća, vrlo malo ljudi odlazi no iluzija o mobilnosti je održana. Ako samo 1 od 1000 krava pobjegne, ali iluzija o mogućnosti bijega značajno podigne produktivnost preostalih 999, čitava situacija ne predstavlja ništa drugo nego neto dobit za farmera.

Vi ste također držani na farmi kroz licenciranje. Najproduktivnija stoka su profesionalci, pa im  vladari postave odgovarajuću elektroničku ogrlicu za pse pod nazivom "dozvola" koja im omogućava da prakticiraju njihovu trgovinu samo na vlastitim farmama.

Kako bi se stvorila dodatna iluzija slobode, u pojedinim gospodarstvima, stoci je dopušteno izabrati između nekoliko farmera koje predstavljaju investitori. U najboljem slučaju, njima se daje manji izbor oko toga kako se njima upravlja. Nikad im nije dat izbor zatvaranja farme i istinsko oslobođenje.

Vladine škole su indoktrinacijske olovke za stoku. One uče djecu da "vole" farmu i da strahuju od istinske slobode i nezavisnosti, da napadaju svakoga tko postavi pitanja o brutalnoj stvarnosti vlasništva nad ljudskom stokom. Nadalje, one stvaraju radna mjesta za intelektualce kroz koje državna propaganda sebi osigurava opstanak.

Smiješne proturječnosti etatizma kao i religije mogu opstati jedino kroz beskrajnu propagandu nametnutu bespomoćnoj djeci.

Ako kažete robu da su njegovi preci "sami odabrali" ropstvo, pa je stoga vezan za njihove odluke, on će jednostavno reći: "Ako je ropstvo izbor, onda odlučujem da ne budem rob".

"Ako je izbor ropstvo, onda ne želim biti rob" je izjava koja najviše zastrašuje vladajuće klase i upravo je ona razlog zašto uče i treniraju svoje robove da napadnu svakoga tko se usudi to izgovoriti.

Dosadašnja državna uređenja nisu filozofije.

Aktualna moderna državna uređenja ne potječu iz povijesnih dokaza o racionalnim principima.

Moderna političko ekonomska rješenja su opravdanje za posjedovanje i vlasništvo nad ljudima.

Ona su izgovor za direktno i indirektno nasilje.

Naši sustavi i uređenja su ideologije, a sve ideologije su varijacije na praksu upravljanja ljudskom stokom.

Religija je pumpanje praznovjerja osmišljeno za drogiranje djece bojaznima da će beskrajno plaćati posljedice istinskog oslobođenja.

Nacionalizam je pumpanje fanatizma stvoreno zbog izazivanja Stockholm sindroma među stokom, situacije u kojoj zarobljenik ne može pobjeći, izoliran je i pod smrtnim prijetnjama, ali mu se udjeljuju neki znaci dobrote i on počinje biti lojalan kidnaperima zbog opasnosti i rizika koji mu prijete.

Suprotnost praznovjerju nije drugo praznovjerje nego samo istina.

Nasuprot ideologija ne stoje drugačije ideologije već jasni dokazi o racionalnim principima.

Suprotnost praznovjerju i ideologijama je filozofija.

Samo razum, razlog i hrabrost mogu osloboditi ljudsku vrstu.

Ne moramo biti stoka, treba se samo probuditi:

Da, Ja Mogu, Da I Ti Možeš!
.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3828 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts