Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Alternativni Humanitarni Fondovi - Dodjela Financijskih Sredstava

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator

Tko god predlagao novi ekonomski model, prvo pitanje s kojim se mora suočiti je čemu sustav uopće treba služiti. Točan odgovor je da svima mora osigurati život dostojan čovjeka. S toga je od ključne važnosti na samom početku definirati tko je vlasnik novca u trenutku njegovog izdavanja, način izdavanja valute i njene distribucije.

Ispred središnje banke su samo dva moguća izbora: Služiti ili biti služen. Želi li središnja banka služiti, novac će tiskati kao vrijednost; želi li centralna banka biti služena, novac će štampati kao dug. Misterija koja se neizbježno nameće sama po sebi na planetarnom nivou je: Ako nema više Inkvizicije, ako su ropstvo i feudalizam davno zaboravljena prošlost, ako smo izvukli pouke iz ratova i dogurali do svijeta demokracije; zašto se onda Mi Ljudi Svijeta kroz koncept u kojem se novčane jedinice bez ikakve materijalne podloge stvaraju iz nule, ne dobivši ništa za uzvrat, i dalje prihvaćamo zaduživati prema privatnoj instituciji za iznos svog novca u opticaju?

U samo tri godine, stoljećima dug "progres" se pretvorio u kolaps ljudske civilizacije - potpuni financijski, politički, socijalni, kulturni i moralni bankrot. Definitivno živimo u čudnim vremenima. Informacijsko društvo - svijet čovjeka, OSOBE i novca. Suvereni ljudi ne znaju da su virtualne OSOBE, a virtualne OSOBE ne znaju da su suvereni ljudi. Sandra zna da je 1 euro 100 centi, ali pojma nema što su stvarno i precizno 100 centi. SANDRA zna da su 100 centi 1 euro, ali veze nema što je još osim ništa, 1 euro.


Iako je novac sve ono oko čega se dvije strane slože upotrebljavati ga kao sredstvo razmjene, i Sandra i SANDRA su uvjerene da je novac samo ono što u monopolskom režimu zakonom određuju i kontroliraju vlade. Ni Sandra ni SANDRA nikad nisu čule za emisionu dobit - seigniorage - najveću moć na svijetu kojoj svi robujemo.

Ni Sandra ni SANDRA ne znaju da je globalna monetarna suverenost u privatnim rukama, i da centralna banka izdaje novac samo na jedan način, posuđujući ga. Time građanstvu u momentu njegovog izdavanja, novcu nameće cijenu od 220%. Prvih 100% zbog toga što od društva oduzima vrijednost; drugih 100% prisiljavajući društvo u dug istog iznosa; plus još 20% kamata za čiju isplatu u opticaju nema novca, pa je dug nemoguće isplatiti. U ovakvim uvjetima, što više proizvodimo, to se više zadužujemo!

Ako ne bude bilo u stanju usvojiti apsolutno jasnu i poštenu koncepciju novca, čovječanstvo nikad neće imati zdrav i stabilan, održivi sustav.

Sustav Alternativne Valute Crom je projekt u funkcionalnom stanju već nekih godinu dana.

Kao pošten i iskren odgovor na temeljno pitanje, čemu služi ovaj monetarni sustav, ispred Alternativne Valute Crom stoji: Kao osnovni uvjet za razvoj bilo koje vrste demokratskog civilnog društva, omogućiti slobodu šire populacije temeljenu na monetarnoj suverenosti i financijskoj neovisnosti.

Definicija Croma kao novčane jedinice je također kratka, jasna i precizna: Crom je ekonometrijski simbol. Simbol za aktivnosti opredmećene u vremenskoj jedinici od jednog sata, ne poznaje teritorijalna ograničenja i prihvaća se isključivo na dobrovoljnoj bazi.

Do sada je čovječanstvu oduzeta neprocjenjiva vrijednost. Tu vrijednost ljudima treba vratiti, ona je i jedna od osnova na kojoj svako registriran u Sustav Alternativne Valute Crom kao "Čovjek", od sustava svakog prvog u mjesecu prima 730 croma. Zašto baš 730? Imati kontrolu nad vlastitim životom znači samo jedno, imati kontrolu nad vlastitim vremenom. Ako je 1 crom 1 sat, i ako 1 mjesec ima 30 dana, onda 1 mjesec ima i 730 sati, a svaki "Čovjek" 730 croma. Skupa s činjenicom da samom registracijom kao "Čovjek", netko potvrđuje i da je u radnom odnosu, da je uredno prijavljen tijelu nadležnom za evidenciju osoba koje nisu u radnom odnosu ako je nezaposlen, da pripada posebnoj kategoriji osoba koje primaju socijalnu pomoć, da je umirovljenik ako jeste ili da završava uredno svaku godinu studija ili bilo koje druge školske ustanove; stvar je iako se takvom na prvi pogled može učiniti, daleko od percepcije da on ili ona primaju crome besplatno, za ništa. Kome 730 croma nije dovoljno, kroz poslovanje, između ostalog i na Crom Tržnici, može nastojati zaraditi više.

Kako za njim ne postoji nikakva potreba, porez u Sustavu Alternativne Valute Crom ne postoji. Iznimka su slučajevi u kojima je netko istovremeno i korisnik sustava i član neke organizacije u sklopu sustava koja članstvo uvjetuje nečim takvim ili sličnim.

Već danas, roboti i strojevi umjesto ljudi obavljaju velik dio posla. Sutradan, ili prekosutra najkasnije, taj će se omjer približiti do gotovo 100%. Ako ljudi tada budu u stanju umjesto Pakla prepoznati Raj, i ako shvate da će svoje vrijeme moći provoditi i na puno korisnije načine od aktualne svrhe njihovog postojanja, one da trošenjem njihovog životnog vijeka na proizvodnju i konzumiranje uglavnom nepotrebnog škarta koji nikome nije potreban - globalnu financijsku elitu čine još bogatijom i moćnijom iako je sav novac na svijetu odavno u njihovim rukama; hoće li onda biti neke bolje podloge za novac od vremena? Hoće li postoji neki bolji način za primanje plaće od onog na osnovu samog čovjekovog postojanja, naravno uz neke uvjete koji će se prilagođavati situacijama?

Utopija? Ne. Umjesto očaja bepomoćnog stanja invalidnosti, samo najnormalnija logična reakcija na monopol, kriminal, obmanu i put prema samouništenju.

Linkovi:

- Novac I Mentalna Higijena

- Prezentacija Sustava Alternativne Valute Crom


Kooperacija, Promjene, Progres - Činjenice, Ideje I Konkretni Koraci

Šalje:
Jupiter Projekt
Meštrovićev Trg 11, Zagreb
Republika Hrvatska
Kontakt: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Tel: 092-2651-324 (Rolan Dujmić, koordinator)


Prima:
Udruga Crom Alternativna Razmjena
Viška 14, Pula
Republika Hrvatska
Kontakt: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Predmet: Zamolba za dodjelu sredstava za osnivanje fondova humanitarnog karaktera

 

Jupiter Projekt je tranzicijski pokret prema slobodnom svijetu, monetarno suverenoj zajednici vedrih, financijski neovisnih ljudi koji žive u skladu s prirodom i raspoloživim resursima. Početkom izgradnje boljeg sutra danas, namjera nam je čovjeku kao pojedincu vratiti kontrolu nad njegovim životom u njegove ruke, i u njemu potpuno osloboditi kreativnost. Svim svojim znanjem i energijom, radit ćemo na kolektivnoj svjesnosti i društvenom kretanju u pozitivnom pravcu. Iz tog razloga i s najvišim idealima na umu, podnosimo ovu zamolbu i potpis na svih 7 točaka prethodno dogovorenih sa Udrugom Crom Alternativna Razmjena. Odobrenim financijskim sredstvima ćemo kroz fondove humanitarnog karaktera nastojati probuditi inspiraciju za društveno korisni rad i pružiti pomoć vrijednim projektima. Unaprijed vam zahvaljujemo što ćete nam kroz alternativnu valutu Crom omogućiti da se dokažemo u navedenom smislu.

[1] Da bi mogli primiti i iskoristiti dobivena sredstva, iz tehničkih razloga - razni pojedinci i organizacije moraju imati otvoren račun u Sustavu Alternativne Valute Crom.

[2] U svrhu obavještavanja potencijalno zainteresiranih za humanitarne fondove, upotrijebit će se sva sredstva na raspolaganju.

Jupiter Projekt će osnovati poseban odbor za dodjelu humanitarnih fondova u prave ruke - Odbor će imati najmanje 3 člana.

Sustav Alternativne Valute Crom služi na opću društvenu korist. I projekt "Humanitarni Fondovi" organizacije Jupiter Projekt, također treba poslužiti u istu svrhu, a osim toga je i odličan način za promociju upotrebe ove alternative službenim nacionalnim valutama među širom populacijom. Zbog samog razloga postojanja i principa djelovanja Sustava Alternativne Valute Crom, organizacija Jupiter Projekt u potpunosti preuzima na sebe svu odgovornost pred javnošću po pitanjima dodjele spomenutih financijskih sredstava i načina njihove upotrebe. Na Udruzi Crom Alternativna valuta je samo isporučiti ugovoreni iznos.

[3] Sama dodjela humanitarnih fondova raznim pojedincima i organizacijama, te načini na koji će dotični ista financijska sredstva koristiti, moraju biti dostupni za javnost, i to u roku od 5 dana nakon obavljenih transakcija. Stoga se Jupiter Projekt obvezuje jednu "sigurnosnu kopiju" svega što se dešava, voditi u sklopu svog službenog foruma na ovim stranicama.

[4] Na svaki javni zahtjev za dodjelu financijskih sredstava iz "Humanitarnih Fondova", Jupiter Projekt se obvezuje objaviti javni odgovor.

Prije nego što se sredstva nekome dodjele, obavezno će se potpisati ugovor između dotičnog subjekta i Jupiter Projekta.

Svaka korupcija i nenamjensko korištenje sredstava, sankcionirati će se u suradnji s Crom centrom na način da se u svrhu zaustavljanja daljnjeg napredovanja korupcije, problematični račun blokira, a financijska sredstva po potrebi vrate na izvorni račun organizacije Jupiter Projekt.

[5] Natječaji za dodjelu financijskih sredstava iz "Humanitarnih Fondova", biti će ograničeni vremenskim periodom. Eventualna neiskorištena sredstva će se prebacivati u novi kvartal.

[6] U svakom ugovoru s Jupiter Projektom, primalac financijskih sredstava iz "Humanitarnih Fondova" će se obvezati da u određenom vremenskom periodu primljeni iznos iskoristi. S obzirom na to da nepoštivanje vremenskog roka ne mora nužno značiti i zloupotrebu, Jupiter Projekt će u tim slučajevima reagirati sukladno specifičnostima svake pojedinače situacije.

[7] Sveukupni iznos od 520.000,00 croma, Udruga Crom Alternativna Razmjena će u roku od 7 dana nakon potpisivanja međusobnog ugovora, na račun organizacije Jupiter Projekt uplatiti u 4 obroka, svaki po 130.000,00 croma. Ove 4 transakcije nisu uvjetovane vremenskim periodom već potrebama koje će se ukazivati onako kako se financijska sredstva budu trošila u za to predviđene svrhe na opću društvenu korist, a sve s ciljem stvaranja novih materijalnih i nematerijalnih vrijednosti. Jupiter Projekt se obvezuje svaku od ove 4 uplate pojedinačno javno objaviti na mjestima definiranim pod točkom 3.

 

 

U Zagrebu 05.02.2011
Odgovorni koordinator Jupiter Projekta - Rolan Dujmić

06.02.2011 Zamolba Odobrena
Predsjednik Udruge Crom Alternativna Razmjena
Đurić Aljoša

 

 

 

 

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3640 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts