Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Forum
Welcome, Guest
Username Password: Remember me

TOPIC: Bankrot Hrvatske: Komunikacija S Institucionalnim Autoritetima

Bankrot Hrvatske: Komunikacija S Institucionalnim Autoritetima 7 years, 2 months ago #2931

Tema "Bankrot Republike Hrvatske: Komunikacija S Institucionalnim Autoritetima", vezana je za:

* 05.10.2013
- OBAVIJEST: REAPROPRIACIJA SUVERENITETA, POVRAT OTETE IMOVINE, ODŠTETA

* 15.4.2014
- OBAVIJEST O ČINJENIČNOM STANJU: BANKROT REPUBLIKE HRVATSKE
- NOTICE OF THE FACTUAL SITUATION: BANKRUPTCY OF THE REPUBLIC OF CROATIA
- NOTIFICA DELLO STATO DEI FATTI: BANCAROTTA DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

* 24.4.2014
- Slobodan Suvereni Čovjek: Obavijest Banci O Zahtjevu Za Razjašnjenjem
- Uomo Libero E Sovrano: Notifica Alla Banca Inerente Richiesta Di Chiarimento

* 9.6.2014
- Suvereni Čovjek: Obavijest Banci O Ništavnosti Kreditnog Ugovora
- Uomo Sovrano: Notifica Alla Banca Di Nullità Del Contratto Di Mutuo

* 19.12.2014
- Obavijest: Zločin Počinjen Od Strane Agenata Municipalne Policije Nad Suverenim Slobodnim Čovjekom
- Notifica: Il Crimine Commesso Dagli Agenti Di Polizia Municipale Contro L'Uomo Libero E Sovrano

* 20.2.2015
- Obavijest: SOVRO - Suvereni Platni Instrument
- Notice: SOVRO - Sovereign Payment Instrument
- Notifica: SOVRO - Strumento Sovrano Di Pagamento

* 25.7.2015
- Obavijest Suverenog Pulskom Gradonačelniku, Policiji I Ostalima

* 7.10.2015
Obavijest suverenog čovjeka o započinjanju korišćenja zemlje


GENERAL COURT OF THE EUROPEAN UNION
GENERALCOURT.REGISTRY[at]CURIA.EUROPA.EU
Luxembourg, 07/05/2014

Aljoša from the Durić family
aljosa[at]cromalternativemoney.org


Dear Sir

The Registrar of the General Court acknowledges receipt of your letter of 15/04/2014.

Your attention is specifically drawn to the fact that the General Court has jurisdiction to hear and determine disputes between individuals (natural or legal persons) and institutions, bodies, offices or agencies of the Union.

However, the General Court does not have jurisdiction to review the decisions of national courts or tribunals, or to rule on the lawfulness of provisions, decisions or measures adopted by national authorities of a Member State. Nor does the General Court have jurisdiction to hear and determine actions brought against decisions taken by international bodies which are not within the institutional system of the European Union, such as the European Court of Human Rights.

Furthermore, in order to bring an action that is within the jurisdiction of the General Court, the applicant must be represented by a lawyer authorised to practise in a Member State. An application which is not signed by a lawyer cannot be registered.

Having regard to the above considerations, the Registrar regrets to inform you that the General Court can take no action on your letter.

E. COULON
RegistrarOPĆI SUD EUROPSKE UNIJE
Luxembourg, 07 svibanj 2014

Aljoša iz obitelji Durić
aljosa[at]cromalternativemoney.org


Dragi Gospodine

Arhivar Općeg Suda potvrđuje primitak vašeg pisma datiranog 15/04/2014.

Vaša pažnja je osobito usmjerena prema činjenici da je jurisdikcija Općeg Suda saslušavati i rješavati sporove između pojedinaca (fizičke ili pravne osobe) i institucija, tijela, ureda ili agencija Unije.

Opći Sud međutim nema jurisdikciju ocjenjivati odluke nacionalnih sudova ili tribunala, ili odlučivati o legitimnosti (lawfulness - zakonitost) odredbi, odluka ili mjera usvojenih od strane nacionalnih autoriteta vlasti Država Članica. Niti Opći Sud ima jurisdikciju saslušavanja i određivanja pokretanja akcija protiv odluka donešenih od strane međunarodnih tijela koja nisu u institucionalnom sustavu Europske unije, poput Europskog Suda Za Ljudska Prava.

Nadalje, da bi se pokrenula akcija potpadajuća u jurisdikciju Općeg Suda, podnositelj zahtjeva mora biti zastupan od strane advokata koji je ovlašten obavljati tu djelatnost u Državi Članici. Zahtjev koji nije potpisan od strane advokata ne može biti registriran.

Uzimajući u obzir gore navedena razmatranja, Arhivar vas informira da Opći Sud nažalost ne može poduzeti nikakvu akciju u pogledu vašeg pisma.

E. COULON
Arhivar
Last Edit: 5 years, 9 months ago by administrator.

Re: Bankrot Hrvatske: Komunikacija S Institucionalnim Autoritetima 7 years, 2 months ago #2932

Aljoša from the Đurić family
aljosa[at]cromalternativemoney.org
Sunday, 11th May 2014

Emmanuel Coulon - EMMANUEL COULON
GENERALCOURT.REGISTRY[at]CURIA.EUROPA.EU


Dear Mr. Emmanuel Coulon - EMMANUEL COULON,

according to the information available on the website 'CURIA', the Court of Justice of the European Union constitutes the judicial authority of the European Union that is required to observe the principle of multilingualism in full. Since the so-called 'Croatian' is one of the so-called 'EU official languages', and since I feel much more comfortable communicating in this way, I hope you don't mind if I continue with my writing by using, therefore - other than English - language (I have no problem with receiving documents written in English).

Zahvaljujem vam se na dokumentu kojeg ste mi poslali na korektan - indicirani način.
Upozoravam vas na grešku u adresiranju, "D"urić nije isto što i "Đ"urić.

Korektnosti radi, upoznajem vas s time da je razvoj događaja javno dostupan na linku

cromalternativemoney.org/index.php/en/fo...onalnim-autoritetima

Poštujem i cijenim politiku djelovanja vaše strane, ali - međutim - no:

#
Stvarnost je ta da ja nisam Gospodin, nego čovjek.

#
Stvarnost je ta da se vama osobno nikad prije nisam obratio.

#
Stvarnost je ta da sam ja poslao Obavijest a ne pismo.

#
Realnost je ta, možete se trenutno uvjeriti na linku

cromalternativemoney.org/index.php/en/me...blic-of-croatia.html

da je spomenuta Obavijest umjesto na OPĆI SUD EUROPSKE UNIJE adresirana na stvarne žive ljude koji ga glumeći OSOBE - glume: Vassilios Skouris, Koen Lenaerts, Antonio Tizzano, Allan Rosas, Rosario Silva de Lapuerta, Juliane Kokott, Endre Juhász, George Arestis, Anthony Borg Barthet, Marko Ilešič, Jiří Malenovský, Egils Levits, Aindrias Ó Caoimh, Lars Bay Larsen, Eleanor Sharpston, Paolo Mengozzi, Yves Bot, Jean-Claude Bonichot, Thomas von Danwitz, Alexander Arabadjiev, Camelia Toader, Marek Safjan, Daniel Šváby, Maria Berger, Niilo Jääskinen, Pedro Cruz Villalón, Alexandra (Sacha) Prechal, Egidijus Jarašiūnas, Carl Gustav Fernlund, José Luís da Cruz Vilaça, Melchior Wathelet, Christopher Vajda, Nils Wahl, Sinisa Rodin, François Biltgen, Küllike Jürimäe, Maciej Szpunar i Alfredo Calot Escobar.

#
Stvarnost je ta da budući bez vlastite fizičke realnosti, dakle bez mozga za razmatranje situacija i bez ruku za potpisivanje u vezi s njima donešenih odluka, 'judicial authority' Europske Unije nije Europski Sud Pravde nego su to - što je više nego superlako provjerljivo običnom kontrolom potpisa - Gospoda Vassilios Skouris, Koen Lenaerts, Antonio Tizzano, Allan Rosas, Rosario Silva de Lapuerta, Juliane Kokott, Endre Juhász, George Arestis, Anthony Borg Barthet, Marko Ilešič, Jiří Malenovský, Egils Levits, Aindrias Ó Caoimh, Lars Bay Larsen, Eleanor Sharpston, Paolo Mengozzi, Yves Bot, Jean-Claude Bonichot, Thomas von Danwitz, Alexander Arabadjiev, Camelia Toader, Marek Safjan, Daniel Šváby, Maria Berger, Niilo Jääskinen, Pedro Cruz Villalón, Alexandra (Sacha) Prechal, Egidijus Jarašiūnas, Carl Gustav Fernlund, José Luís da Cruz Vilaça, Melchior Wathelet, Christopher Vajda, Nils Wahl, Sinisa Rodin, François Biltgen, Küllike Jürimäe, Maciej Szpunar i Alfredo Calot Escobar.

#
Stvarnost je ta da u situaciji 'Reapropriacija Suvereniteta, Regeneracija Vlasništva Nad EX-YU Imovinom I Odšteta' - o kojoj su gore navedena EU Gospoda korektno informirani - ima puno kriminala, i stvarnost je također ta da ne samo oko te činjenice nego oko čitave situacije u svoj njenoj cjelokupnosti nema apsolutno nikakvog - ni najminimalnijeg - spora. Spor je naime definiran kao kontroverzija, tvrdnja jedne strane nasuprot tvrdnji druge strane. Oko predstavljenog, mog specifičnog slučaja, apsolutno nikakvih - ni najminimalnijih - kontroverzi nema. Kao prvo, zato što druga strana u za to predviđenom razumnom vremenskom roku nikakve kontroverze nije iznijela. Kao drugo, zato što suprotna strana nikakve kontroverze nije ni mogla iznijeti budući je moj specifični slučaj predstavljen tako što je umjesto na pretpostavkama baziran na nepobitnim dokazima, a istina je podsjećam definirana kao jedinstveno stvarno stanje stvari o kojem je svaka debata suvišna. I kao treće, zlu ne trebalo, na jeziku razumljivom i zadnoj "ovci", oko situacije u pitanju nema definitivno nikakvog spora i zato što neodgovaranje na uredno zaprimljenu Obavijest ne predstavlja ništa drugo nego prešutno priznanje svega onoga čime se druga strana tereti.

#
Stvarnost je ta da u pogledu rješavanja predstavljene situacije, nikakva jurisdikcija adresirane EU Gospode nad državama članicama, pravnim osobama, sudovima, institucijama, tijelima, uredima, agencijama Unije ili međunarodnim institucijama i/ili organizacijama uopće nije ni potrebna. Po mom shvaćanju, osnovna je funkcija suda dijeljenje pravde. Pravda se u sustavu - kojemu više nisam član - gotovo pa i ne poštuje zbog urođenog nagonskog instinkta, već prvenstveno zbog straha od sudske kazne. Evo stoga još jedne mozgolomne stvarnosti: Zbog neposjedovanja vlastite fizičke realnosti, nemoguće je da fikcija (primjerice država ili vlada, banka ili neka druga vrsta tvrtke...) odleži dosuđenu joj zatvorsku kaznu. Jedina jurisdikcija potrebna za rješavanje ove situacije, jurisdikcija je nad imenom i prezimenom Zoran Milanović - aktualni kršitelj mira, te jurisdikcija nad nekoliko ostalih imena i prezimena - počinitelji kriminala u nedavnoj prošlosti.

#
Stvarnost je ta da se u odnosu na članove SUSTAVA (manje više njih 7 milijardi "živih"), pod mojim slobodnim miroljubivim življenjem podrazumijeva, u slučajevima kršenja mira - oslanjanje na princip da svako sam sređuje probleme koji se tiču njegove kuće. Zadnjem od mnogobrojnih povijesnih primjera (Vijetnam, Libija, Irak, Iran, Jugoslavija...) primjene ovog pricipa svjedočimo upravo ovih dana: SUSTAV je naime, u pogledu problema koji se tiču njegove kuće, nametnuo takozvanu ekonomsko-financijsku blokadu takozvanoj Rusiji zbog nečeg što je ocijenjeno kao ilegalna okupacija u takozvanoj Ukrajini.
Netko može imati "prava" samo ako ima posrednika? Kad mu za šetanje ulicom treba osobna iskaznica, onda se tu ne radi o Johnovom pravu nego o Johnovom posjedovanju licence za tu specifičnu privilegiju, koju mu - usput rečeno - izdavatelj licence može odobriti ili uskratiti po vlastitoj prosudbi. Hvala vam Gospodine na ponudi vezanoj za tuđe me predstavljanje, ali ne, hvala. Stvarnost je ne samo ta da ja nikoga ne predstavljam i da nitko nema moju suglasnost predstavljati me, stvarnost je također i ta da nešto suprotno tome, po Univerzalnom Prirodnom Zakonu nitko u nikojem slučaju i pod nikojim okolnostima od mene ne može zahtjevati.
Stvarnost je ta da populacija Sustava, u svrhu nekršenja društvenih pravila, registrira rodne listove, vozila, nekretnine... Drugim riječima, u zamjenu za pravo korišćenja odustaje od vlasničkog prava, a potom onda za to korišćenje plaća rentu - što će reći porez. Hvala vam dakle u vezi s ponudom vezanom za registraciju, ali ne, hvala. Ja sam sretan i zadovoljan što je moja Obavijest uredno dostavljena, i što je ta dostava uredno zabilježena.
Stvarnost je, dodajem i ta da je kroz moju Obavijest, Sustav korektno informiran, ne samo o nadamnom počinjenom zločinu kao dakle problemu koji se tiče njegove kuće, već i o bankrotu REPUBLIKE HRVATSKE. Da podsjetim, bankrotirani entitet naime ne može operirati u trgovinskom prometu.
Vezano pak za usmjeravanje pažnje, oslanjajući se kako rekoh na princip da svako sam sređuje probleme koji se tiču njegove kuće, jurisdikcija obavještene EU Gospode na kraju krajeva nije toliko ni bitna. Dobronamjerno još jednom ponavljam, citirajući samog sebe: "Dame i Gospodo, dajem vam 40 dana vremena da, što se tiče REPUBLIKE HRVATSKE, stvari dovedete u red. Ako to niste u stanju, moj je zatjev a vaša dužnost i obaveza ovaj slučaj proslijediti višoj jurisdikciji".

Planeta Zemlja, 11 svibanj 2014
Aljoša iz obitelji Đurić
Last Edit: 7 years, 2 months ago by administrator.

Re: Bankrot Hrvatske: Komunikacija S Institucionalnim Autoritetima 7 years, 2 months ago #2935

OPĆI SUD EUROPSKE UNIJE
GENERALCOURT.REGISTRY[at]CURIA.EUROPA.EU
Luxembourg, 27 svibanj 2014

Aljoša Đurić
aljosa[at]cromalternativemoney.orgLast Edit: 7 years, 1 month ago by administrator.

Re: Bankrot Hrvatske: Komunikacija S Institucionalnim Autoritetima 7 years, 2 months ago #2936

Aljoša iz obitelji Đurić
(Aljoša from the Đurić family)

aljosa[at]cromalternativemoney.org
Srijeda, 28 svibanj 2014

Emmanuel Coulon - EMMANUEL COULON
GENERALCOURT.REGISTRY[at]CURIA.EUROPA.EUDragi Gospodine Emmanuel Coulon - EMMANUEL COULON,

danas sam među pristiglim emajlovima zamijetio i jedan upućen s vaše strane, do sada drugi po redu.
Za razliku od prvog dokumenta (datiran 7 svibnja 2014), čiji sam vam primitak korektno potvrdio i kojeg sam pročitao s maksimalnom pažnjom, vašu sam današnju email poruku prekinuo pregledavati odmah - već pri prvom redu. Naime ostatak teksta me se savršeno ne tiče, budući da dokument nije naslovljen na mene.

Ugodan dan.


Planeta Zemlja, 28 svibanj 2014
Aljoša iz obitelji Đurić
Last Edit: 7 years, 2 months ago by administrator.

Re: Bankrot Hrvatske: Komunikacija S Institucionalnim Autoritetima 7 years, 1 month ago #2939

OPĆI SUD EUROPSKE UNIJE
GENERALCOURT.REGISTRY[at]CURIA.EUROPA.EU
Luxembourg, 10 lipanj 2014

Gospodin
Aljoša iz obitelji Đurić
aljosa[at]cromalternativemoney.orgPoštovani,

tajnik Općeg suda potvrđuje primitak Vaše poruke elektroničke pošte od 28/05/2014.

Osobito Vam skrećemo pozornost na činjenicu da je Opći sud nadležan za odiučivanje u postupcima između pojedinaca fizičkih ili pravnih osoba) i institucija, tijela, ureda i agencija Unije.

Naprotiv, Opći sud nije nadležan za nadzor odluka nacionalnih sudova, niti je nadležan odlučivati o zakonitosti odredaba, odluka iii akata nacionalnih tijela države članice. Opći sud također nije nadležan za odlučivanje o pravnim sredstvima podnesenim protiv odluka koje su donijele međunarodne institucije koje ne pripadaju institucijskom sustavu Europske unije, kao što je Europski sud za ljudska prava.

Pored toga, da bi podnio pravno sredstvo koje ulazi u nadležnost Općeg suda, podnositelj mora biti zastupan po odvjetniku koji je upisan u odvjetničku komoru u jednoj od država članica; pravno sredstvo koje nije potpisao odvjetnik ne može se službeno zaprimiti.

Uzimajući u obzir prethodno navedeno, tajnik Vas obavještava da Opći sud, na žalost, ne može postupati po Vašem pismu.

Tajnik suda Vas obavještava, kako zadržava pravo, prema vlastitoj diskreciji, ubuduće ne odgovarati na Vaše dopise u odnosu na isti predmet, ukoliko ne sadrže nove činjenice.

E.COULON
Tajnik
Last Edit: 7 years, 1 month ago by administrator.

Re: Bankrot Hrvatske: Komunikacija S Institucionalnim Autoritetima 7 years, 1 month ago #2940

Press Office
info[at]ecb.int
17 June 2014


aljosa[at]cromalternativemoney.org


Your letter dated 15 April 2014


Dear Mr Durić,

We acknowledge receipt of your letter dated 15 April 2014 addressed to Mr Mario Draghi, President of the European Central Bank (ECB), and should like to apologize for the late reply.
Thank you for sharing with our institution the notice of the factual situation on bankruptcy of the Republic of Croatia as well as the notice entitled “Reappropriation of sovereignty-restitution of seized property –indemnity” you addressed to Prime Minister Zoran Milanović on 5 October 2013.

Yours sincerely,


Global Media Relations

Directorate General Communications & Language Services
EUROPEAN CENTRAL BANK---------------------Press Office
info[at]ecb.int
17 lipanj 2014


aljosa[at]cromalternativemoney.org


Vaše pismo od 15 travnja 2014


Dragi Gospodine Durić,
 
Potvrđujemo primitak vašeg pisma datiranog 15 travanj 2014, adresiranog na: Gospodin Mario Draghi - Predsjednik Europske Središnje Banke (ESB). Izvinjavamo se za kašnjenje s odgovorom.
Hvala vam što ste s našom institucijom podijelili obavijest o činjeničnom stanju vezanom za bankrot Republike Hrvatske, i obavijest od 5 listopada 2013 adresiranu na Predsjednika Vlade Zorana Milanovića a naslovljenu "Reapropriacija suvereniteta - povrat otete imovine - odšteta".

S poštovanjem,


Global Media Relations (Odnosi Sa Svjetskim Medijima)

Directorate General Communications & Language Services
EUROPEAN CENTRAL BANK
Last Edit: 7 years, 1 month ago by administrator.
Time to create page: 0.41 seconds