Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News CDO Prevara: Banke Stvorile Lažnu Potražnju Kroz Umjetno Tržište

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman
User Rating: / 2
PoorBest 

Tijekom protekle dvije godine globalne financijske krize, banksteri s Wall Streeta su stvaranjem lažne potražnje za kolateralnim dužničkim obveznicama (CDO - collateralized debt obligation) počinili jednu od najvećih prevara u financijskoj povijesti. Suočene sa sve većim teškoćama u prodaji svojih najlukrativnijih proizvoda - vrijednosnih papira koji za podlogu imaju hipotekatne kredite, banke su pronašle spas u rješenju kojim su sačuvale svoje kvartalne zarade i velike bonuse: Stvorile su umjetnu potražnju. ProPublica je napravila detaljnu analizu iz koje se po prvi put jasno vidi kako su i koliko banke, prije svega Merrill Lynch, ali i Citigroup, UBS i ostale kupovale svoje vlastite proizvode jer bi bez tog kreiranja umjetnog tržišta inače sve propalo. Ovi financijski proizvodi što su ih banke prodavale i kupovale, bili su samo srce financijskog kolapsa 2008 godine - dobro upakirane hrpe hipotekarnih bondova poznatije kao kolateralne dužničke obveznice ili CDOs.


Kad je stambeni bum počeo splašnjavati sredinom 2006 godine, ulagači su postali plašljiviji prema rizičnoj strani ovih investicija. Stoga su banke stvorile  većinu novca za nove kolateralne dužničke obveznice. Ovim novim kolateralnim dužničkim obveznicama su kupljene mase starih originalnih kolateralnih dužničkih obveznica koje nitko na tržištu nije htjeo kupiti. Kao rezultat svega, nastao je još jedan lanac iluzija kojim su banke pokušavajući rješiti jedne, stvorile  druge, još veće probleme: Svaka nova kolateralna dužnička obveznica je u sebi sadržavala rizik, a da bi ih kupile, banke su zatim stvorile još novije kolateralne dužničke obveznice.

 
Istraživanje ProPublice izbacuje na vidjelo da je ova financijska obmana do kasne 2006 godine postala uobičajena praksa u bankarskoj industriji.

U posljednjim godinama stambenog financijskog buma, nove kolateralne dužničke obveznice su postale dominantan kupac drugih rizičnih kolateralnih dužničkih  obveznica, čime su banke tim financijskim instrumentima, takozvanim kapitalnim sredstvima stvorenim iz ničeg, u velikoj mjeri zamjenile stvarne kupce poput penzijskih fondova.

Do 2007 godine, 67% ovih bezvrijednih komada papira je kupljeno novim kolateralnim dužničkim obveznicama, što je drastičan porast u odnosu na 36 posto od samo tri godine ranije.

Zabilježeni su čak i slučajevi u kojima su se međusobno jednim neprodanim kolateralnim dužničkim obveznicama kupovale druge neprodane kolateralne dužničke obveznice, i obratno. Bankarsko poduzetništvo ovog oblika koje je obuhvatilo 107 milijardi dolara guzobrisnog papira, naglašava do koje mjere je nedostajalo kupaca iluzija na tržištu.

Na prljavom poslu ove vrste od recimo jedne milijarde dolara, lukavi menadžer je tim financijskim operacijama za sebe mogao zaraditi i milijun dolara. Neke male tvrtke su tada zaradile i po nekoliko milijardi dolara u samo par mjeseci. Face s kojima je ProPublica razgovarala tijekom analize tržišnih operacija u to vrijeme, naravno, zamolile su da ne budu imenovane iz straha da ne budu uključene u neku istragu ili sudski postupak.

Proizvodnom trakom podešenom na maksimalnu brzinu, banke su stekle velike kratkoročne prednosti. Tipična kolateralna dužnička obveznica je banci koja ju je stvorila mogla donijeti između 5 i 10 milijuna dolara, od čega je polovica obično završavala kao bonus u džepovima 'sposobnih'. I zbilja, Wall Street je nagrađivao rekordnim bonusima u 2006 godini, planinama novaca koje su proizašle iz poslovanja kolateralnim dužničkim obveznicama.

Malverzacijama Wall Streeta, potekle su rijeke hipotekarnih kredita prema sve naivnijim zajmoprimcima. Na rezultate nije trebalo dugo čekati, broj zapljenjenih kuća širom Sjedinjenih Američkih Država je postao abnormalno visok.

Incestuozna trgovanja su još više ispreplela vlasničku zavrzlamu rezultirajući naglim padom vrijednosti kolateralnih dužničkih obveznica. Većina od njih danas ne vrijedi pišljiva boba. Otprilike polovica trilijunskog gubitka globalnog bankarskog sustava je proizašla iz obmane kolateralnim dužničkim obveznicama. Gubitke su asporbirali porezni obveznici širom svijeta. Financijske nevolje bankstera su dovele na rub propasti svjetsku ekonomiju... Onako usput, posjetimo se da su u jednom nedavnom trenutku, financijski derivati dostigli iznos od 1,5 kvadriliona dolara.

Sud? Kazna? Zatvor? Ma kakvi, medijska šutnja i cenzura, te politička i financijska potpora svjetskih vlada...

 

Originalni članak u cijelosti možete pročitati ovdje.

 

You need to a flashplayer enabled browser to view this video

 

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3282 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts