Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News Notizie Stvari Koje Ne Bi Bile Iste Da Hrvatska Središnja Banka Ne Postoji

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

Iako puno bolje zvuči kad umjesto Hrvatska Narodna Banka piše Hrvatska Središnja Banka, ovo "Hrvatska" me i dalje jako svrbi. Ali valjda će i to proći do 10 veljače ove 2011 godine. Naime kroz službeni zahtjev za odgovorom upućen svima onima koji imaju utjecaj na oblikovanje javne svijesti, pod naslovom "Novac I Mentalna Higijena", trebala bi se bez ikakvih dilema riješiti misterija radi li se samo o ekonomiji, ili vlade lažu, a banke kradu dok se bogati smiju? Poduži popis kontaktiranih subjekata po tom pitanju doista predstavlja ono što čini samo srce jedne državne zajednice: saborski zastupnici, lokalne i regionalne vlasti, političke stranke, mediji, sindikati, udruge civilnog društva, znanstveni i obrazovni sektor.


Kad neka zemlja više ne može platiti svoje dugove, pa se iz tog razloga onda odjedanput ni iz čega počne tiskati novi novac-dug, tad se smatra da je ta država bankrotirala. Kad države svijeta skupa s planetarnim privatnim sektorom, ne mogu više vraćati svoje dugove, pa se stoga iz ničeg počnu stvarati astronomske količine novog novca-duga, onda se smatra da je globalni financijski sustav bankrotirao. Kad se pak uzme u obzir ono što kroz portal Banka.hr u javnost iznosi Prof. dr. sc. Marijana Ivanov s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, onda je tu riječ o vrhuncu idiotizma i kretenizma.
Evo čime je Marijana Ivanov, između sveg ostalog u članku u kojem blebeće o postojanju nekakvog tržišnog natjecanja i detaljno analizira FED-ovo sijanje likvidnosti, ali zaboravlja napomenuti sveukupan astronomski iznos; osvojila šampionsku titulu za debilnost. "Suvremeni novac nema pokriće u zlatu. On je reprezentant vrijednosti, neovisno da li ga kreira središnja banka ili poslovne banke. Stabilnost takvog novčanog sustava temeljena je na povjerenju", piše Marijana i navodi kao negativnost za jedno demokratsko društvo "povratak" u eru politički i ekonomski ovisnih središnjih banaka koje služe kao financijeri različitih državnih potreba.

Pitanja za korisne idiote: Postojanje države je uvjetovano postojanjem središnje banke ili je postojanje središnje banke uvjetovano postojanjem države? Hvala ti Bože, novac dakle konačno nema materijalno pokriće. Čekaj, čekaj, novac je reprezentant vrijednosti? Zbog toga se Marijana stabilnost takvog novčanog sustava, kako kažeš, temelji na povjerenju umjesto na vrijednostima? Zbog toga što je novac reprezentant vrijednosti na njemu umjesto "sredstvo za razmjenu" piše "legal tender for all debts public and private"? Zbog toga što je novac reprezentant vrijednosti, 95% sveg onog što u opticaju cirkulira kao novac se oficijalno naziva virtualna ekonomija? Zbog toga što je novac reprezentant vrijednosti, ovaj članak bi umjesto sijanja likvidnosti trebao nositi naslov "očajnički pokušaji skrivanja globalnog bankrota"?

Zato što dug nikada ne predstavlja problem dužnika nego problem vjerovnika, sve se države svijeta uporno nastavljaju koprcati u suludosti ovog kriminalnog sustava zbog kojeg je na izdisaju cijela planeta, umjesto da proglase bankrot? Znaš koja je razlika između budalaština i zlih namjera Marijana? Kako novac koji izvorno nastaje kao dug može biti reprezentant vrijednosti - ovo bi bile zle namjere Marijana: "Novac je reprezentant vrijednosti - kupovina državnih obveznica predstavlja najvažnije tradicionalne instrumente monetarne politike Feda"! I na kraju Marijana, što ima loše u "povratku" u eru politički i ekonomski ovisnih središnjih banaka, kako to uostalom i sama Konstitucija nalaže: "Samo Kongres, a ne i privatna institucija poput Federalnih Rezervi, ima pravo na izdavanje novca". Možda ovo: "Bankarske institucije su za naše slobode opasnije od vojski. Ako američki narod ikada dopusti privatnim bankama kontrolu nad izdavanjem nacionalne valute u opticaj, prvo kroz inflaciju, a zatim kroz deflaciju, banke i korporacije koje će izrasti oko njih će prisvajati svu imovinu svih ljudi, sve dok se njihova djeca ne probude kao beskućnici na kontinentu kojeg su njihovi očevi osvojili", 1802 - Thomas Jefferson - Predsjednik SAD-a.

 

Nitko u vladama više ne radi za Nas Ljude. Bez obzira jesu li lijevi, desni, ili iz centra, u parlamentima jedan do drugog sjede sve sami korumpirani korporativni lobisti. Naokolo se širi veći smrad od onog kad je umiralo Rimsko Carstvo.

Bankarska prevara je majka svih prijevara, iz nje proizlazi neizmjerna količina svih laži na kojima je izgrađen ovaj truli "suvremeni" svijet.

Rat i bespoštedna konkurencija za ljude, profit za bankare! "Pristajući" na plaćanje kamatonosnih dugova stvorenih iz ničeg, cijelo je društvo, nesvjesno toga, saučesnik u pljačkanju sebe samog! U osnovi, svako tko je na nekom položaju, saučesnik je u tom reketu koji se proteže na svaki postojeći aspekt društvene zajednice. Saučesništvo je cijena "uspjeha".

Kad nastaju državni dugovi, zaboravlja se stvoriti i novac za isplatu kamata. Na taj način je globalna financijska elita osigurala vječnu potrebu za povećanjem ukupne ponude novca u opticaju, odnosno potrebu za nezaustavljivim, vječnim povećanjem javnih dugova, to jest potrebu za beskonačnim povećanjem proizvodnje.

Svake godine države svijeta "reprezentantom vrijednosti" plaćaju tisuće milijardi kamata. Zašto bi države, prije sveg ostalog, uopće trebale biti zadužene prema nekom? Zašto države kad imaju potrebu za njim, same ne tiskaju svoj vlastiti novac? 

 

Koliko bi dakle svijet bio drugačiji da kao privatne institucije ne postoje središnje banke?

Draga Marijana, da nisu osnovane Federalne Rezerve, ne bi došlo do Velike depresije, Drugog svjetskog rata, Vijetnamskog rata, rata u Iraku, rata u Afganistanu, rata u Jugoslaviji i napada na Svjetski trgovački centar 11 rujna 2001 godine, John Lennon bi još uvijek bio živ.

 

8 Stvari Koje Ne Bi Bile Iste Da Hrvatska Središnja Banka Nikad Nije Osnovana:

1) Da je Republika Hrvatska sve ovo vrijeme mogla sama izdavati svoj vlastiti novac neopterećen dugom i kamatama, Hrvatski javni dug bi danas umjesto preko stotinu milijardi reprezentanata vrijednosti iznosio ravno nulu kuna.

2) Da je Republika Hrvatska sve ovo vrijeme mogla sama izdavati svoj vlastiti novac neopterećen dugom i kamatama, danas ne bi morala plaćati niti jednu jedinu lipu kamata.

3) Da je Republika Hrvatska sve ovo vrijeme mogla sama izdavati svoj vlastiti novac neopterećen dugom i kamatama, danas ne bi trebala ulaziti u nova zaduženja čija je primarna svrha plaćanje starih dugova.

4) Budući da je njegova osnovna svrha na silu oteti narodu njegovo bogatstvo, prebaciti ga u ruke vlade, i zatim ga u obliku kamata pokloniti nekolicini ultra-bogataša, da je Republika Hrvatska sve ovo vrijeme mogla sama izdavati svoj vlastiti novac neopterećen dugom i kamatama, danas Hrvatski građani ne bi trebali plaćati porez. 

5) Da Hrvatska Središnja Banka nije nikad osnovana, uz jedno od najljepših mora i najplodnije zemlje na svijetu, danas ne bi bili bez domaće industrije i na rubu bankrota.

6) Da Hrvatska Središnja Banka nije nikad osnovana, danas bi sudbina Republike Hrvatske bila u rukama Hrvatskog naroda, a ne u rukama nekolicine pojedinaca.

7) Da Hrvatska Središnja Banka nije nikad osnovana, s obzirom na to da je ona esencijalni element krvotoka te institucije, danas bi inflacija u Hrvatskoj bila ravna nuli ili gotovo zanemariva. Inflacija nije samo gubitak kupovne moći, ona je skriveni porez - transfer financijske moći s onih koji ispod madraca i u džepovima već drže valutu, na one koji imaju moć izdavati nove količine valute odnosno državnog duga.

8) Da Hrvatska Središnja Banka nije nikad osnovana, Hrvati bi danas bili slobodni ljudi a ne ekonomsko roblje. Naši nas političari proseći za nova zaduženja ne prodavali u bescjenje. Predstavnici koje smo direktno izabrali bi provodili monetarnu politiku po našim nalozima. Republika Hrvatska bi i u praksi bila neovisna država, a ne zadnja rupa na sviralu koja se okreće kako nekom puše.

.

alternative currency, newspapers, novosti, giornali, novine, notizie, local currency, complementary currency, alternativni novac, lokalna valuta, komplementarna valuta, moneta alternativa, moneta complementare, moneta localePubblica Notizie

Se sei utente registrato, puoi pubblicare le tue notizie sul web tramite questo servizio.

independent news, nezavisne vijesti, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, notizie indipendenti, prestito, mutuo, seigniorage, signoraggio    Categorie Notizie

.

 alternative news, alternativne vijesti, notizie alternative, debt-money, moneta debito, central bank, banca centrale, centralna banka, publish news, objavi vijest, pubblica le tue notizie    Accesso

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 alternative news, alternativne vijesti, notizie alternative, money, denaro, soldi, novac, debt, dug, debito, taxes, tasse, porez, bank, banca, banka     Chi È Online?

 3520 visitatori online
linija

 nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio     Ultime Dal Forum