Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News Notizie SOVRO - Suvereni Platni Instrument

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator
Valutazione attuale: / 1696
ScarsoOttimo 

Pošiljaoc:

Aljoša iz obitelji Đurić
Email: aljosa[at]cromalternativemoney.org
Petak, 20 veljače 2015

 

Primatelji:

Predsjednik Republike Hrvatske
Aktualno: Kolinda Grabar Kitarović

Ured Predsjednika Republike Hrvatske
Pantovčak 241
10000 Zagreb - Hrvatska


Predsjednik Hrvatskog Sabora
Aktualno: Josip Leko

Trg Svetog Marka 6
10000 Zagreb - Hrvatska


Ministar Financija Republike Hrvatske
Aktualno: Boris Lalovac

Katančićeva 5
10000 Zagreb - Hrvatska


Predsjednik Visokog Trgovačkog Suda Republike Hrvatske
Aktualno: Mario Vukelić

Berislavićeva 11
10000 Zagreb - Hrvatska


Generalni Sekretar Ujedinjenih Naroda
Aktualno: Ban Ki-moon

United Nations Headquarters
760 United Nations Plaza
New York, NY 10017
Sjedinjene Američke Države


Predsjednik Talijanske Republike
Aktualno: Sergio Mattarella

Palazzo del Quirinale
00187 Rim - Italija
Piazza del Quirinale


Predsjednik Zastupničkog Doma Talijanske Republike
Aktualno: Laura Boldrini

Palazzo Montecitorio - Piazza Montecitorio
00186 Rim - Italija


Ministar Financija i Ekonomije Talijanske Republike
Aktualno: Pier Carlo Padoan

Via XX Settembre, 97
00187 Rim - Italija


Predsjednik Međunarodne Trgovačke Komore
Aktualno: Harold McGraw III

33-43 Avenue du Président Wilson
75116 Pariz - Francuska


Predsjednik Upravnog Odbora Banke Za Međunarodna Poravnanja
Aktualno: Christian Noyer

Centralbahnplatz 2
4051 Basel - Švicarska


Predsjednik Europske Komisije
Aktualno: Jean-Claude Juncker

Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Brisel - Belgija


Predsjednik Europskog Parlamenta
Aktualno: Martin Schulz

Bât. Paul-Henri Spaak 09B012
Rue Wiertz 60
B-1047 Brisel - Belgija


Carabinieri
Comando Stazione Castelbolognese

Via Emilia Interna, 244
48014 Castel Bolognese - Italija

 

OBAVIJEST O NAPLATI/PREBIJANJU DUGOVA
PUTEM IZDAVANJA PLATNOG INSTRUMENTA "SOVRO"


- OBAVIJEST PRINCIPALU JE OBAVIJEST AGENTU,
OBAVIJEST AGENTU JE OBAVIJEST PRINCIPALU -

- OBAVIJEST PREDSTAVNIKU JE OBAVIJEST PREDSTAVLJANOME,
OBAVIJEST PREDSTAVLJANOME JE OBAVIJEST PREDSTAVNIKU -

Način dostave: Talijanske Pošte
Preporučena pisma broj RA592674804IT, RA592674818IT, RA592674821IT,
RA592674835IT, RA592674849IT, 14995268787-6, 14995268788-7, 14995268789-8,
RA592674866IT, RA592674870IT, RA592674883IT, RA592674897IT, 14995268786-5

 

Dame i Gospodo,
zamoljeni ste ovaj dokument u cijelosti pažljivo pročitati. Radi se o važnoj Obavijesti koja vas na korektan način informira o svim u njoj napisanim detaljima. Obavijest znači točno ono što se njome kaže.

Dragi Ljudi,
i Vi dobrovoljni i Vi nedobrovoljni članovi konceptualnog takozvanog 'DRUŠTVA': Iako me niste uspjeli tolerirati nakon što sam iskoristio moje neosporno pravo na samoodređenje i postao slobodan čovjek sa suverenim statusom, moj odnos prema vama zrači fair play-em.

Dragi Ljudi,
i Vi što kao konceptualne takozvane 'VLASTI' dajete sebi za pravo vladati drugima, i Vi što kao konceptualno takozvano 'GRAĐANSTVO' dopuštate drugima da vama vladaju: U ovom takozvanom kompjuterskom dobu, odvijanje komunikacije i prosljeđivanje informacija između svih vas kao zainteresiranih strana uopće nije moj problem. Svakako vrijedi podsjetiti se da maksima "fictio juris non est ubi veritas" znači "tamo gdje ima istine, tamo fikcija zakona ne postoji"; i da je "Obavijest" definirana kao bilo kakva informacija, odnosno činjenica, komunicirana nekome na bilo koji način. Netko je s činjenicom upoznat kad činjenicu zna, kad postoji razlog zbog kojeg činjenicu mora znati ili kad je o činjenici obavješten.

Dragi Ljudi,
i Vi što u okviru konceptualnih takozvanih 'DRŽAVA' i 'MEĐUNARODNIH UNIJA' sebe percipirate kao konceptualne takozvane 'FIZIČKE OSOBE', i Vi čijim se potpisima fabricira navodno egzistiranje konceptualnih takozvanih 'PRAVNIH OSOBA': Obavijesti koje sam poslao (preporučeno pismo, 5 listopad 2013) čovjeku koji u ulozi 'OSOBE' obavlja funkciju 'PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE', i potom (preporučena pisma, 15 travanj 2014) takozvanim najvišim svjetskim 'POLITIČKO-PRAVNIM' i 'FINANCIJSKIM AUTORITETIMA' - to je sve ono što SOVRO je i sve ono o čemu se SOVRO radi! Sukladno Univerzalnom Prirodnom Zakonu, jasno i konkretno, SOVRO je dakle miroljubivo izvršavanje legitimnog prava da riješim, onako kako to najbolje znam i umijem, neispunjene neporecive obaveze koje su mi dužni ljudi što sačinjavaju takozvanu 'REPUBLIKU HRVATSKU (HR)' i 'REPUBLIKU ITALIJU (I)':

http://cromalternativemoney.org/index.php/en/media/news/slobodan-suvereni-ovjek-obavijest-o-bankrotu-republike-hrvatske.html

- HR - obaveza vraćanja mi mog proporcionalnog dijela cjelokupne EX-YU (bivša Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija) društvene imovine, uključujući financijska sredstva i robne rezerve bivšeg Jugoslavenskog društva;

- HR - obaveza obeštećenja me u čistom zlatu za sva oštećenja navedene imovine, i obaveza kompenziranja me u čistom zlatu za sve nepokretne i pokretne stvari koje mi iz opravdanih razloga ne mogu biti vraćene u potpunosti ili kao cjelina, uključujući poduzeća, stambene i poslovne te zdravstvene objekte, vojnu i turističku infrastrukturu, opremu, kopnena i morska te leteća prevozna sredstva, raznoraznu mehanizaciju, prirodne resurse i kulturna dobra, zaštićene patente, procese i proizvode te sve ostalo ovdje nenavedeno;

- HR - obaveza vraćanja mi (s akumuliranim kamatama) svih sredstava oduzetih mi u vidu takozvanih mirovinskih doprinosa;

- HR - obaveza obeštećenja me u iznosu od 2.000.000 Troy unci čistog zlata za izgubljenu dobit u užem poslovnom smislu (nemogućnost korišćenja gore navedene imovine), i u ukupnom smislu za krađu mi ni manje ni više nego neprocjenjive vrijednosti zvane "život" (oružane prijetnje, nelegitimno lišavanje slobode, zatvaranje, zastrašivanje, mentalna tortura, prisila na podržavanje tuđih ciljeva, prisila na služenje vojske i sudjelovanje u ratu, poticanje na samoubojstvo, narušavanje zdravlja, prinuda na nedragovoljno udruživanje, sprečavanje slobode djelovanja, prinuda na napuštanje cjeloživotnog habitata, te čitav niz ostalih gnusnih metoda gaženja temeljnih ljudskih prava i načina provokativnog i uvredljivog srozavanja čovjekovog dostojanstva, načina gašenja u pojedincu želje za nekondicioniranim životom, načina gušenja kreativnosti u pojedincu, i načina uništavanja u pojedincu osjećaja za istinu i pravdu);

- HR - obaveza kompenziranja me u iznosu od 100 Troy unci čistog zlata za svaki dan kašnjenja (počevši od 4 siječnja 2014) s vraćanjem nelegitmno mi oduzete imovine i sredstava koja su do sada završila u penzijske svrhe;

- HR - obaveza kompenziranja me u iznosu od 150 Troy unci čistog zlata za svaki dan kašnjenja (počevši od 4 siječnja 2014) s isplatom odštete za cjelokupno mi nanešenu štetu;

- HR - obaveza kompenziranja me u iznosu od 3 Troy unce čistog zlata za svako pojedinačno kršenje mira (počevši od 4 siječnja 2014), kako u vidu pristupa bez mog prethodnog pismenog ovlaštenja imovini čiji sam legitimni privatni vlasnik, tako i u vidu korištenja bilo kojih njenih svojstava bez mog prethodnog pismenog ovlaštenja;

- HR - obaveza nadoknade mi svog vremena (1 sat = 200 Troy unci čistog zlata) kojeg počevši od 4 siječnja 2014 trošim na ovaj slučaj, do sada 34 sata;

- I - obaveza vraćanja mi (s akumuliranim kamatama) svih sredstava oduzetih mi u vidu takozvanih mirovinskih doprinosa;

- I - obaveza kompenziranja me u iznosu od 100 Troy unci čistog zlata za svaki dan kašnjenja (počevši od 26 svibnja 2014) s vraćanjem mi sredstava koja su do sada završila u penzijske svrhe;

- I - obaveza nadoknade mi svog vremena (1 sat = 200 Troy unci čistog zlata) kojeg počevši od 26 svibnja 2014 trošim na ovaj slučaj, do sada 6 sati;

- I - obaveza kompenziranja me u iznosu od 48.400 Troy unci čistog zlata za 242 sata (period od 14/11/2014 09:00 AM do 24/11/2014 11:00 AM) mog života koja su, protivno mojoj volji i bez mog pristanka, kroz kriminalno maltretiranje, potrošili prvo naoružani policijski agenti hapseći me u Gestapo stilu (geografsko područje zvano Castel Bolognese) bez neophodne jurisdikcije nada mnom i unatoč činjenici da na nikakav način nisam povrijedio Univerzalni Prirodni Zakon, a potom i zdravstveni djelatnici vršeći nelegitmno nada mnom prisilni psihijatrijski tretman;

- I - obaveza obeštećenja me u iznosu od 1.500.000 Troy unci čistog zlata za pretrpljena ozbiljna i duboka oštećenja mog organizma nanešena mi intencionalno tijekom perverzne psihofizičke torture, kad su se prethodno navedeni ljudi u plavim i u bijelim uniformama, zlobno lažirajući podatke i manipulirajući činjenicama u korist fikcije poznatije kao 'Država', jedni oponašajući Himmlera a drugi oponašajući Mengelea, drznuli sebe izmisliti za viši autoritet nad mojim vlastitim životom od mene samoga.

Dragi Svi - Principal, Agenti, Lideri, Sljedbenici, Predstavnici, Predstavljani, Osobe i Ljudi,
ovom ste Obaviješću korektno informirani da mi svako eventualno negiranje valjanosti SOVRA, naravno isključivo u pismenoj formi i u razumnom vremenskom roku od 30 dana od datuma njegovog primitka, možete uručiti osobno ili poslati na lokaciju email aljosa[at]cromalternativemoney.org
Ovom ste Obaviješću nadalje također korektno informirani i da ću kao Izdavatelj SOVRA svaki takav pokušaj smatrati kao urađen pod uredskom prisegom i pod punom osobnom odgovornošću (materijalna, financijska, kriminalna i odgovornost za krivokletstvo uključene).

 

Ova Obavijest je sastavljena u četrnaest istovjetno
punovaljanih primjerka, trinaest za primaoce i jedan za pošiljaoca.

Bez zlih namjera, osvetoljubivosti, pakosti, lakomislenosti, u dobroj
vjeri i s pridržanim svim osobnim neotuđivim prirodnim pravima.

 

Planeta Zemlja, 20 veljača 2015
Aljoša iz obitelji Đurić

SOVRO - Suvereni Platni Instrument

 

PRILOG: Prva Četiri Izdana SOVRA (Pozadina)

 

SOVRO - Suvereni Platni Instrument

 

SOVRO - Suvereni Platni Instrument
http://cromalternativemoney.org/index.php/en/media/news/sovro-suvereni-platni-instrument.html

SOVRO je platni instrument čiji vremenski period izdavanja ovisi isključivo o tome hoće li na kraju ili neće Ljudi udruženi kao takozvani Građani u konceptualnu Republiku Hrvatsku i Republiku Italiju ispuniti njihove neporecive, trenutno obeščašćene obveze prema Izdavatelju SOVRA - koji je tijekom travnja 2014, zahtijevajući (bez ikakvog rezultata) hitnu intervenciju, opskrbio u obliku službene Obavijesti takozvane najviše Svjetske Političo-Pravne i Financijske Autorirete s potrebnom dokumentacijom i svim neophodnim, lako provjerljivim nepobitnim dokazima da je on žrtva Državnog zločina:

http://cromalternativemoney.org/index.php/en/media/news/slobodan-suvereni-ovjek-obavijest-o-bankrotu-republike-hrvatske.html

Iako SOVRO u stvari može biti viđen kao nekonvencionalni stil naplate dugovanja, iz ovdje navedenih razloga i zbog njegove specifičnosti radije ga treba smatrati miroljubivim načinom prebijanja dugova između jednog Čovjeka i Grupe Ljudi. Naime, suočen s nenaplaćenim sredstvima koja mu Društvo duguje, Suvereni Pojedinac ima za pravo svesti te dugove na nulu kreiranjem vlastitih obveza prema Društvu u istom iznosu.

Kako je SOVRO sam po sebi legitimna samoodbrana od ubijanja Čovjeka, jer se pomenute obveze Društva prema Suverenom Pojedincu odnose na povrat cjelokupne - kriminalno mu otete - materijalne i nematerijalne imovine koju sačinjavaju i osnovna sredstva za preživljavanje također, SOVRO je punovaljan neovisno o bilo čijim suprotnim pretenzijama bez neoborivih dokaza. Svako eventualno negiranje valjanosti SOVRA, naravno isključivo u pismenoj formi i u razumnom vremenskom roku od 30 dana od datuma njegovog primitka, Protustrane (Ljudska Bića iza takozvanih Fizičkih i Pravnih Osoba Hrvatske, Italije i svih ostalih takozvanih Država Članica Ujedinjenih Naroda) mi mogu uručiti osobno ili poslati na lokaciju email aljosa[at]cromalternativemoney.org. Kao Izdavatelj SOVRA, svaki takav pokušaj smatrati ću kao urađen pod uredskom prisegom i pod punom osobnom odgovornošću (materijalna, financijska, kriminalna i odgovornost za krivokletstvo uključene).

Kroz ovaj platni instrument - potpuno kompatibilan s Univerzalnim Prirodnim Zakonom pod čijom jurisdikcijom cijelo Čovječanstvo živi - neprodavljiv na financijskim tržištima i nepodložan potencijalnim procjenama agencija za kreditni rejting, njegov Izdavatelj u cijelosti nekondicionirano izmiruje indicirane obveze prema Protustrani, nekondicioniranim Nalogom Državnom Rizničaru da Donositelju SOVRA isplati na zahtjev indicirani korespondirajući iznos (n.b. u slučaju da je legalno sredstvo plaćanja nekakva vrsta fiat valute umjesto robnog novca poput primjerice zlata ili srebra, "Nalogom da isplati" treba se adekvatno čitati kao "Nalogom da monetizira u").

 

Prva Četiri Izdana SOVRA (Naličje)

 

SOVRO - Suvereni Platni Instrument

SOVRO - Sovereign Payment Instrument

SOVRO - Suvereni Platni Instrument

SOVRO - Suvereni Platni Instrument

SOVRO - Suvereni Platni Instrument

 

SOVRO
- Suvereni Platni Instrument U Procesu Koji Uključuje 3 Ili Više Strana -

Ovim platnim instrumentom, u potpunom skladu s Univerzalnim Prirodnim Zakonom, Ja - Aljoša iz obitelji Đurić kao njegov Izdavatelj izmirujem nekondicionirano i u cijelosti moju obvezu

(iznos u brojkama i slovima)
(datum stvaranja)
(opis)

prema Protustrani koja sebe identificira kao

(fizička/pravna osoba)
(države)
(ime)
(adresa, telefon, email, ostale info)

nekondicioniranim Nalogom Državnom Rizničaru/ekvivalentnom Entitetu Republike .................... da isplati Donositelju SOVRA na zahtjev sumu od (brojkama i slovima) ............................................................., koja je potpuno pokrivena i neospornom obvezom Društva da mi vrati svu materijalnu i nematerijalnu imovinu nelegitimno oduzetu mi ili ukradenu u ime Države/Naroda, i neospornom obvezom Društva da me obešteti ne samo za povezanu pretrpljenu štetu već i za ostale zločine počinjene nadamnom - naknada za kašnjenje u ispunjavanju svih ovih obveza uključena.

- Vladajte Sobom Shodno -

Izdan ................ pod zakletvom da su svi podaci istiniti, točni i potpuni, te uz preuzimanje pune osobne odgovornosti po Univerzalnom Prirodnom Zakonu za legitimnost i valjanost mog djelovanja:

SOVRO jedinstveni identifikacijski broj: SVR-AAA- _ _ _ _ _
Aljoša iz obitelji Đurić
Lokacija: Planeta Zemlja
Kontaktibilan na email: aljosa[at]cromalternativemoney.org

....................................
(pečat i potpis)

.

alternative currency, newspapers, novosti, giornali, novine, notizie, local currency, complementary currency, alternativni novac, lokalna valuta, komplementarna valuta, moneta alternativa, moneta complementare, moneta localePubblica Notizie

Se sei utente registrato, puoi pubblicare le tue notizie sul web tramite questo servizio.

independent news, nezavisne vijesti, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, notizie indipendenti, prestito, mutuo, seigniorage, signoraggio    Categorie Notizie

.

 alternative news, alternativne vijesti, notizie alternative, debt-money, moneta debito, central bank, banca centrale, centralna banka, publish news, objavi vijest, pubblica le tue notizie    Accesso

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 alternative news, alternativne vijesti, notizie alternative, money, denaro, soldi, novac, debt, dug, debito, taxes, tasse, porez, bank, banca, banka     Chi È Online?

 3091 visitatori online
linija

 nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio     Ultime Dal Forum