Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News Notizie Predsjednik Mesić: Neka Se Crkva Financira Vlastitim Porezom Za Katolike

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman
Valutazione attuale: / 1
ScarsoOttimo 

Crkva treba uvesti i naplaćivati vlastiti porez kojeg bi trebali plaćati samo katolici tako da država više ne mora financirati religiju, izjasnio se Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić povodom ponovnog miješanja Crkve u skore izbore za predsjednika Republike.

 

"Crkva ima odgovore na sva pitanja, miješa se u sve, pa onda neka uvedu crkveni porez koji bi plaćali vjernici katolici kako ih država više ne bi financirala. Taj porez ne bi plaćali protestanti, Židovi, pravoslavci te agnostici i ateisti", izjavio je hrvatski predsjednik Stjepan Mesić potpirujući vatrenu polemiku s Crkvom koja tinja skoro tri mjeseca.Očigledno je da će ova razlika u mišljenjima i stavovima predsjednika Hrvatske i Crkve zbog globalne financijske krize i teške ekonomske situacije u kojoj se nalazi Hrvatska vjerovatno buknuti u pravi požar.

Sigurno će tu imati uticaja i globalni trend umnog buđenja s kojim i Hrvatska, a to je sasvim vidljivo, dobro drži korak.

Ako upitate bilo koga o ratu u bivšoj Jugoslaviji zavisno od zemlje u kojoj sada živi, svatko će vam odgovoriti da je vodio nekakav svoj rat za domovinu.

Nemoguće je ne povezati taj rat sa trenutnom svjetskom gospodarskom situacijom koja je upućenima bila poznata i prije negoli je do nje uopće došlo, u kojoj je i hrvatima došlo pred oči da su svi uzori kojima su težili, bogate i razvijene zemlje svijeta u bankrotu.

U takvoj situaciji u kojoj je Hrvatska nakon navodnog rata za slobodu i nezavisnost pala u dužničko ropstvo sa preko 90% bankarskog sektora u rukama stranaca što je više nego prava katastrofa za bilo koga pogotovo kada je dotični ostao bez ikakve vlastite imovine koju je poklonio, sada kada su ispred osiromašenog, prevarenog i osramoćenog hrvatskog naroda novi, presudni izbori za predsjednika Republike, Crkva svima jasno daje na znanje da ne želi lijevog orijentiranog predsjednika, u što se zbilja ne bi trebala miješati.

Na propovijedi u Udbini što se održala prije par dana, biskup Štambuk je zaključio da bi bilo normalno i poželjno da u katoličkoj zemlji poput Hrvatske i predsjednik te zemlje bude katolik, i to ne samo po svjedočanstvu krsnoga lista već i po svjedočanstvu života po vjeri.

Predsjednik Mesić nije dugo tratio vrijeme i odgovorio je na ovo isticanjem kako Crkva krši Ustav i diskriminira građane Republike Hrvatske na vjerskoj snovi.

Službeni izvori i jedne i druge zavađene strane usprkos svemu tome što se dešava u zadnje vrijeme navode kako nema nikakvih problema u međusobnim odnosima.  


Iz ureda predsjednika tako iznose da nema nikakvih problema s Crkvom, a da predsjednik Mesić želi urediti odnos "Ustav Republike Hrvatske-Crkva".

U Crkvi naravno smatraju da imaju pravo na političku ulogu u hrvatskom društvu u kojem se oko 80% građana deklarira kao katolici.


O čemu se ovdje u stvari radi?


Htjeli mi to priznati ili ne, nepobitna je činjenica da je Crkva najveća i jedna od nabogatijih političkih institucija na svijetu, oslobođena poreza i državnim ugovorima osigurana na različite načine, od novca do pristupa i utjecaja na medije i obrazovne ustanove. Poznato je da u nekim dijelovima čak i razvijene Europske unije, mala djeca od samo dvije godine već pohađaju religiozno obrazovanje i u javnim ustanovama u brojnosti od skoro 100%.

Nešto ovoliko velikih razmjera može naravno funkcionirati samo u sustavu kojeg smo na globalnom nivou imali do sada, sistemu svjetske monetarne prevare koja je eto, najviše zahvaljujući osnovnim zakonima matematike izbila na vidjelo, zahvaljujući modernoj tehnologiji komunikacije, svima.


Kako se to direktno odnosi na Republiku Hrvatsku?


Vatikan-Hrvatska: Financijski Ugovor


Imajući u vidu veliku ulogu crkve u pogledu društvenih, obrazovnih, kulturnih i karitativnih (dobrovoljni prilozi) u republici Hrvatskoj:

Akt.1


1) pravne osobe katoličke Crkve mogu slobodno primati dobrovoljne priloge koje pružaju vjernici, te primati različite druge forme takvih priloga

2) na te se priloge ne plaća porez

Akt.2


1


a) vratiti Crkvi sva vlasništva koja su joj oteta za vrijeme komunističkog režima


b) određena zamjenska vrijednost za ona dobra koja nije moguće vratiti


c) platiti u novcu pravnim osobama Crkve za dobra koja neće biti vraćena


2


osigurati katoličkoj Crkvi određenu sumu novca godišnje, priznajući joj javnu zaslugu za njene aktivnosti u kulturi, obrazovanju, društvu...


Akt.3


1) Hrvatska se obavezuje Crkvi vratiti u razumnom vremenskom roku, sva vlasništva koja su bila oduzeta


2) u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ovog ugovora, miješana komisija Hrvatske i Crkve će napraviti spisak vlasništva i dobara, te odrediti vremenski rok do kad to treba vratiti.


Akt.4


Hrvatska će vratiti sva dobra, te dati zamjensku vrijednost za ono što nije u stanju vratiti. To će, isto kao i vremenski rok, odlučiti gore spomenuta komisija.


Akt.5


1) Hrvatska će počevši od 2000 davati pravnim osobama Crkve 4 novčane rate godišnje za dobra koja nije vratila


2) Hrvatska će 4 puta godišnje Crkvi davati novac na račun "fondo centrale della conferenza episcopale croata per le istituzioni ecclesiastiche"


Akt.6


1) bazirajući se na Ustavu, Hrvatska javno priznaje Crkvi zasluge za društvene, obrazovne, etičke aktivnosti...


2) da bi Crkva mogla to obavljati te društvene aktivnosti, Hrvatska će mjesečno iz javnog proračuna davati novac u visini dvije (bruto) prosječne plaće pomnožene sa brojem parohija


4) u sumu koja je spomenuta, osim troškova za održavanje klera i ostalih birokrata, su uključene sume za konstrukciju i održavanje Crkava i pastoralnih centara.


6) Hrvatska i Crkva su pri određivanju sume novca uzele u obzir postotak broja Hrvata koji se izjašnjavaju kao katolici


Akt.9


što se tiče penzija članova klera, vjernika koji su napunili 65 godina, Hrvatska će u prvih deset godina aplikacije ovog ugovora davati sumu iz akt-a 6 uvećanu za 20%


Akt.11


na prijedlog "vescovo diocesano", državne će vlasti svake godine ispitati, odobriti i dati novčanu pomoć Crkvi za aktivnosti koje su korisne društvu


Akt.12


1) na prijedlog "vescovo diocesano", planovi za razvoj gradova i naseljenih mjesta će predviđati mjesta za izgradnju novih Crkvi i Crkvenih centara.


2) pošto će novi centri obavljati društveno korisnu djelatnost, kompetentni centri će ih financirati po svojim mogućnostima


i tako dalje , potpisano u Zagrebu 09.10.1998
Ugovor Vatikan-Hrvatska u pogledu kulturnih i obrazovnih aktivnosti 19.12.1996


Bazirajući se na Ustavnim normama Hrvatske, te dokumentima "gravissimum educations" i "diritto canonico", imajući u vidu nezamjenjivu povijesnu ulogu Crkve u Hrvatskoj u pogledu obrazovanja, etike i morala naroda, te ulogu Crkve u kulturnom i pedagoškom smislu, uzimajući u obzir da većina Hrvatskih građana čini dio katoličke crkve:


Akt.1


1) Hrvatska u vidu religijskih sloboda respektira sveto pravo roditelja za religijsko obrazovanje djece, te će garantirati učenje katoličke religije u svim javnim osnovnim, srednjim i visokim školama, te u predškolskim ustanovama kao obaveznu materiju za one koji to odaberu.


Akt.2


1) u pogledu poštovanja slobode svijesti i odgovornosti roditelja za obrazovanje djece, svima je garantirano da mogu koristiti učenje religije


2) roditelji i maloljetnici koji promjene svoju odluku, morat će pismeno o tome obavijestiti školu


Akt.3


4) programi i načini učenja katoličke religije u školama bilo kojeg nivoa će biti od naročitog interesa između Hrvatske i Crkve


Akt.4


organi Crkve će moći organizirati i druge aktivnosti u vezi sa kulturom religije upotrebljavajući lokale i pomoć dodatnih pedagoga


Akt.6


2) Hrvatska će plaćati troškove redakcije i štampanja knjiga i tekstova religijskog karaktera te formacije religije u predškolskim i školskim ustanovama


Akt.7


2 )što se tiče sadržaja religijskog učenja, to će odlučivati Crkva, a ostalo će obavljati u skladu sa Hrvatskim zakonima


Akt.8


1) katolička Crkva ima pravo osnivanja i održavanja škola bilo kojeg nivoa


Akt.9


katoličke škole, njihovi učitelji i drugi, kao i pohađaoci će imati sva prava i dužnosti isto kao i u javnim školama, te će moći dobijati financijske potpore


Akt.10


2) Hrvatska će osigurati novac za katolički fakultet teologije na univerzitetu Zagreb, Đakovo, Makarska, Rijeka i Split


3) Crkva može osnivati nove institucije koje će biti adekvatno financirane od strane Republike Hrvatske


Akt.11


2) Hrvatska će osigurati novac za profesore, odgajivače i osoblje tih instituta...


Akt.12


1) zbog uloge koju Crkva ima u društvu i zbog slobode religija, Hrvatska ce dopustiti Crkvi pristup na državne instrumente komuniciranja, radio, tv, ...


2) Crkva ima pravo i na posjedovanje vlastitih sredstava komuniciranja


3) zbog poštovanja religijskih sloboda u pluralnom društvu, Hrvatska će motriti da u društvenim sredstvima komuniciranja budu poštovani osjećaji katolika, ljudska prava na bazi etičkog i religijskog principa


Akt.13


2) neophodna je suradnja države i Crkve u pogledu očuvanja kulturnog i umjetničkog vlasništva Crkve, osiguravanje zaštite te naknadnog povećanja tog bogatstva...


3) zbog toga će se osnovati miješana komisija Crkve i Hrvatske


4) Hrvatska se obvezuje da će sistematski i materijalno sudjelovati u očuvanju kulturnog, religioznog i umjetničkog vlasništva Crkve


Potpisi: Giulio Einaudi za Svetu Stolicu, Jure Radić za Hrvatsku
 
.

alternative currency, newspapers, novosti, giornali, novine, notizie, local currency, complementary currency, alternativni novac, lokalna valuta, komplementarna valuta, moneta alternativa, moneta complementare, moneta localePubblica Notizie

Se sei utente registrato, puoi pubblicare le tue notizie sul web tramite questo servizio.

independent news, nezavisne vijesti, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, notizie indipendenti, prestito, mutuo, seigniorage, signoraggio    Categorie Notizie

.

 alternative news, alternativne vijesti, notizie alternative, debt-money, moneta debito, central bank, banca centrale, centralna banka, publish news, objavi vijest, pubblica le tue notizie    Accesso

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 alternative news, alternativne vijesti, notizie alternative, money, denaro, soldi, novac, debt, dug, debito, taxes, tasse, porez, bank, banca, banka     Chi È Online?

 5050 visitatori online
linija

 nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio     Ultime Dal Forum