Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Mediji Vijesti Povijesna Sudska Pobjeda Suverenog Čovjeka Nad Policijom - Državnim Aparatom

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator
Ocjena: / 735
LošeOdlično 

Doista je strahoviti apsurd praznovjerje mnogih što odjeveni u kojekakve odore s jedne strane besprijekorno služe interesima iza propagande kako je čovjek pojedinac nesposoban sam sobom upravljati, dok s druge strane u isto to vrijeme tim istim mnogima upravljaju neki individualci koji su za pravo čudo sposobni upravljati ne samo samima sobom već i stotinama milijuna drugih ljudi. Da se pod okriljem fiktivne tzv. Države ne osjećaju naizgled nedodirljivima, brojni pojedinci nikad ne bi toliko napuhano postupali prema drugim ljudima na nelegitimne - više ili manje brutalno ohole - načine kao što su to luksuzno navikli.
Arbitražni Sud Pravde donio je 07 travnja 2017 zaista jedinstvenu Presudu - od povijesnog značaja - glede Tužbe koju je slobodan suvereni čovjek u svojoj samoobrani pokrenuo protiv troje ljudi krajnje uvjerenih da ih šepurenje stanovitom značkom čini nadljudima i oslobađa od ikoje odgovornosti za kršenje mira i okrutno ugrožavanje tuđih života. Tužba i Presuda sadrže sljedeće ključne faktore:

* u svojstvu Tužitelja djelovao je Aljoša iz obitelji Đurić, čovjek a ne tzv. Osoba;

* Aljoša iz obitelji Đurić stoji na planeti Zemlji izvan tzv. Sustava;

* Aljoša iz obitelji Đurić nema tzv. Ime, nema tzv. Prezime, ne Stanuje, nema tzv. Prebivalište, nije Rezidentan i nema nikakvu Adresu već bez potrebe za ikakvom Dozvolom i/ili Licencom jednostavno živi pošteno i miroljubivo svugdje gdje se u datom trenutku nalazi;

* posve neovisno koji god čovjek je u pitanju, i posve neovisno u kom god svojstvu koji god čovjek radio bilo na tzv. funkciji Direktora Korporacije ili primjerice Čistača Ulica, te posve neovisno pravio li se neki čovjek žirafom ili kestenom il' se dotični pretvarao da je nogometna lopta ili tzv. Osoba - svaki čovjek snosi punu odgovornost za vlastito djelovanje.

 

=======================================================
=======================================================

 

Temeljem Zakona o arbitraži (NN 88/01) i članka 4. st. 1 pravilnika Arbitražnog Suda Pravde, a povodom tužbe s odštetnim zahtjevom koju je podnio Aljoša iz obitelji Đurić, Planeta Zemlja, (nadalje tužitelj), protiv tuženika B.S., I.Š. i M.F., svi s adresom radnog mjesta Policijska postaja Pula, Trg Republike 1, 52100 Pula, donosim

Rješenje o nadležnosti

Obrazloženje:

Uvidom u tužbu zaprimljenu od tužitelja, utvrdio sam da su zadovoljeni svi preduvjeti za pokretanje arbitražnog postupka pred Arbitražnim Sudom Pravde XXXXXX YYYYYY, u kojem su ostale stranke gore navedeni tuženici. Osobitu sam pozornost posvetio dokazu za koji tužitelj tvrdi da predstavlja ugovor o arbitraži, te ustanovio kako ugovor o arbitraži postoji i da je valjan, sklopljen u skladu s člankom 6. st. 3. t. 1. Zakona o Arbitraži (NN 88/01). Budući u dokumentaciji tužitelja postoji arbitražna klauzula koja izričito navodi naslovni sud kao nadležan, nesporno je da nadležnost za rješavanje tužbenog zahtjeva tužitelja protiv tuženika pripada Arbitražnom Sudu Pravde XXXXXX YYYYYY.

XXXXXX YYYYYY - Arbitražni Sud Pravde

U Zagrebu, 23.11.2016.

Dostaviti:

1. Aljoša iz obitelji Đurić

2. B.S.

3. I.Š.

4. M.F.

5. Arhiva ASP

Potpredsjednik Arbitražnog Suda Pravde: XXXXXX YYYYYY

 

Historijska Presuda koju je 07.04.2017 donio Arbitražni Sud Pravde na Tužbu slobodnog suverenog čovjeka protiv Državnog Aparata.

(klikni na sliku za veću sliku)

 

=======================================================
=======================================================

 

Historijska Presuda koju je 07.04.2017 donio Arbitražni Sud Pravde na Tužbu slobodnog suverenog čovjeka protiv Državnog Aparata.

Historijska Presuda koju je 07.04.2017 donio Arbitražni Sud Pravde na Tužbu slobodnog suverenog čovjeka protiv Državnog Aparata.

 

=======================================================
=======================================================

 

ASP je institucija koja presude (pravorijeke) donosi u skladu sa istinom, poštenjem, pravdom i moralom. Temeljem ovih vrijednosti kojima su se članovi Arbitražnog sudebnog vijeća vodili u svakom trenutku svog prosuđivanja. donijeli su:

Konačni pravorijek

kojim se djelomično usvaja skupna tužba tužitelja Aljoše iz obitelji Đurić (u daljnjem tekstu tužitelj) protiv tuženih živih ljudi B.S., M.F. te I.Š. (u daljnjem tekstu tuženik).

 

Obrazloženje:

Tužbeni zahtjev Aljoše iz obitelji Đurić potpuno je jasno i nedvosmisleno sročen te u potpunosti objašnjava i dokazuje prirodu i način izvršenja djela koje ne služi na čast tuženima, a kojima je tuženiku nanesena materijalna i nematerijalna šteta.

Naglašava se na ovom mjestu da su tuženi uredno obaviješteni o sporu protiv njih koji se vodi na ovom sudu, ali su izabrali da ne odgovore na tužbeni zahjev iako su uredno obaviješteni o nadležnosti ovog suda u ovom predmetu, te nisu poslali ikakve dokazne materijale koje bi članovi Arbitražnog vijeća eventualno mogli koristiti u izvođenju ovog pravorijeka.

Također je potpuno jasno da je tužitelj unaprijed poslao principalima tuženika obavijest o mogućim posljedicama njihovog djelovanja što ipak nije odvratilo tuženike da djeluju na način protivan ustanovljenom ugovoru između tužitelja i principala tuženika, čime su svojom voljom i odabirom, bio on svjestan ili nesvjestan, ušli u ugovorni odnos s tužiteljem, čime su prihvatitli ovaj sud nadležnim u slučaju moguće tužbe protiv njih.
Iako je tužitelj u obavijesti koju je uredno dostavio principalima tuženika objavio svoj cjenik, tj. opće uvjete poslovanja koji posljedično proizlaze iz djelovanja druge strane, članovi Arbitražnog vijeća nisu se nužno vodili za istima jer se oni u funkciji koju vrše ne povode ikakvim člancima bilo kojeg zakona ili ugovora već isključivo pravdom, istinom i poštenjem kao jedinim kriterijima za donošenje svakog pravorijeka.
Iz tog razloga članovi Arbitražnog vijeća donose slijedeći Konačni pravorijek kojim se za materijalnu i nematerijalnu štetu nanesenu tužitelju određuje da tuženi plate:

1) 2.000,00 kn za pokrivanje sudskih troškova, svaki od tuženika po 666,66 kn

2) 3.000,00 kn za pokrivanje troškova podizanja tužbe na ovom sudu, svaki od tuženika po 1.000,00 kn

3) Naknada za zločin prema živom čovjeku se u potpunosti odbija, jer su članovi Arbitražnog vijeća odlučili ne baviti se ikakvim zločinima osim onima koji su rezultirali materijalnom ili nematerijalnom štetom.

4) Arbitražno vijeće dodatno zbog agresivnosti i nametanja sile što je prouzrokovalo strahom kod tužitelja nalaže da B.S. plati kao odštetu 3.000,00 kn.

5) 16.000,00 kn za neovlašteno diranje i otuđivanje imovine tužitelja od toga:
* B.S. 10.000,00 kn
* I.Š. 4.000,00 kn
* M.F. 2.000,00 kn

Rekapitulacija iznosa:
1. B.S. dužan je platiti 14.666,66 kn
2. I.Š. dužan je platiti 5.666,66 kn
3. M.F. dužan je platiti 3.666,66 kn

Navedene iznose tuženi su dužni uplatiti na račun u XXXXXX banci s IBAN brojem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXX YYYYYY, Ulica XY, 52100 Pula) u roku od 8 (osam) dana od datuma kada će biti zabilježeno da su zaprimili pismenu pošiljku Arbitražnog Suda Pravde, o čemu će tužitelj biti pravovremeno i na primjeren način obaviješten.

Zaključak:
Nedopustivo je i nemoralno da jedan živi čovjek ovako postupa prema drugom živom čovjeku. Kako smo svi jednaki, razvidno je da jedan čovjek nema, niti može imati ikakav autoritet nad drugim čovjekom. Ideja ili vjerovanje kojeg netko gaji u svojem umu temeljem odore koju nosi, značke koju mu je netko dao ili tzv. ovlasti koje mu je netko rekao da ima je, na kraju krajeva, samo ideja koja nema uporište u stvarnosti, istini i prirodnim zakonima. Stoga ukazujemo tuženicima da je njihovo ponašanje prema tužitelju bilo i jest i uvijek će biti nedopustivo i nemoralno, te da nema nikakvih izlika za isto. Ukazujemo tuženicima da su najstrašniji zločini u povijesti čovječanstva počinjeni pod izlikom provođenja zakona, a njihovu manifestaciju u našoj kolektivnoj stvarnosti omogućili su SVOJIM DJELOVANJEM upravo ljudi koji su samo "radili svoj posao" ili "izvršavali naređenja" bez istinskog promišljanja o tome što uistinu čine. Službena dužnost je nužnost za postojanje osobe, ali živ čovjek čak i u službi ima pravo pozvati se na priziv savjesti, a što ijedan od tuženika nije u ovom slučaju napravio. Ova presuda tuženicima može zorno dočarati kako se osjeća živi čovjek kojeg tzv. policija svakodnevno kažnjava i to sa potpuno neprimjerenim iznosima u slučajevima kada svojim djelovanjem njihove žrtve nisu prouzročile apsolutno ikakvu štetu niti drugim ljudima, niti nečijoj imovini. Neznanje nikada nije pravni lijek, a i da jest, nesporna je činjenica da su tuženici bili uredno obavješteni, te su stoga svjesno djelovali. Članovima Arbitražnog vijeća je jasno da je velika većina ovakvog djelovanja potaknuta strahom za egzistenciju ili radno mjesto, ali ponavljamo: nedopustivo je, nepošteno i nepravedno graditi svoju egzistenciju na plećima egzistencije nekog drugog, što se često događa u ovakvim slučajevima, jer tzv. službenici, kakav je i ovdje slučaj, ne vide živog čovjeka, već samo građanina, fizičku osobu koja je fiktivne naravi, misleći time da imaju prava višeg ranga, što je potpuno krivo. Pozivamo žive ljude B.S., I.Š. i M.F. da preispitaju svoju svijest, savjest i dušu te se oslobode lažnog vjerovanja i ideologije kojom sebe smatraju nadređenima drugim ljudima. Također naglašavamo da smo blagonaklono gledali na tuženike, te u skladu s time i donijeli ovaj pravorijek.

Pouka o pravnom lijeku
Zakonom o Arbitraži članak 31. (NN/88/01), pravna snaga Konačnog pravorijeka Arbitražnog Suda Pravde ista je kao i pravomoćna presuda bilo kojeg drugog suda u RH te su sve institucije dužne postupati po istom. Upućuju se sve stranke da temeljem ovog pravomoćnog Konačnog pravorijeka ostvare svoja prava kod nadležnih institucija ukoliko ih ne mogu ispuniti na ijedan drugi način.
Protiv ovog Konačnog pravorijeka ne može se podnijeti prigovor. Tužitelj i tuženi mogu uputiti tužbu za poništavanje pravorijeka u skladu sa člankom 36. Zakona o arbitraži (NN/88/01).

Zagreb, 07.04.2017.

XXXXXX YYYYYY
Predsjednik arbitražnog vijeća

XXXXXX YYYYYY
arbitar

XXXXXX YYYYYY
arbitar

Historijska Presuda koju je 07.04.2017 donio Arbitražni Sud Pravde na Tužbu slobodnog suverenog čovjeka protiv Državnog Aparata.

Historijska Presuda koju je 07.04.2017 donio Arbitražni Sud Pravde na Tužbu slobodnog suverenog čovjeka protiv Državnog Aparata.

Historijska Presuda koju je 07.04.2017 donio Arbitražni Sud Pravde na Tužbu slobodnog suverenog čovjeka protiv Državnog Aparata.
(klikni na sliku za veću sliku)

.

alternative currency, newspapers, novosti, giornali, novine, notizie, local currency, complementary currency, alternativni novac, lokalna valuta, komplementarna valuta, moneta alternativa, moneta complementare, moneta locale      Objavi Vijest

Ako si registrirani korisnik, možeš objaviti svoje vijesti na webu koristeći ovaj servis.

independent news, nezavisne vijesti, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, notizie indipendenti, prestito, mutuo, seigniorage, signoraggio    Kategorije Vijesti

.

 alternative news, alternativne vijesti, notizie alternative, debt-money, moneta debito, central bank, banca centrale, centralna banka, publish news, objavi vijest, pubblica le tue notizie    Prijava

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 alternative news, alternativne vijesti, notizie alternative, money, denaro, soldi, novac, debt, dug, debito, taxes, tasse, porez, bank, banca, banka     Tko Je Online?

Trenutno aktivnih Gostiju: 3377 
linija

 nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio     Novo Na Forumu