Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Forum Recent Topics
Welcome, Guest
Username Password: Remember me
2 Topics
  • Page:
  • 1

Latest messages

emo
Subject: Pdf verzija preporučene pošiljke RC748150198HR za ASP
From: aljosa[at]cromalternativemoney.org
To: udruga.covjek[at]gmail.com
Date: 2017-05-27 11:28


Subota, 27 svibanj 2017.

Poštovani,
uz moju preporučenu pošiljku br. RC748150198HR koja je jučer 26 svibnja 2017 uredno dostavljena na adresu Arbitražnog Suda Pravde Udruge Čovjek (PP 77, 10001 Zagreb), u svrhu praktičnosti isti vam materijal evo šaljem i u elektroničkoj verziji odnosno Pdf obliku.

Ugodan dan.
--
I Am Me, A Man Sovereign And Free
Aljoša from the Đurić family
All Natural Rights Reserved, Without PrejudiceAljoša iz obitelji Đurić
email: aljosa(at)cromalternativemoney.org
Ponedjeljak, 22 svibnja 2017

ARBITRAŽNI SUD PRAVDE UDRUGE ČOVJEK
PP 77
10001 Zagreb


Obavijest o Zahtjevu za razjašnjenjem i/ili dopunom i/ili ispravkom Pravorijeka


Poštovani,
zamoljeni ste u cijelosti pažljivo pročitati ovaj Dokument koji vas na uredan način korektno informira o svim u njemu napisanim detaljima.

15.11.2016 uredno sam unaprijed, po Cjeniku pružanja usluga ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE UDRUGE ČOVJEK, uplatio na bankovni račun navedene Institucije iznos od 2.000,00 HRK za Sudske pristojbe. Istog 15.11.2016 istoj sam Instituciji poslao moju Tužbu protiv B.S. (zaposlen u Ministarstvu Unutarnjih Poslova Republike Hrvatske s brojem službene značke 04XXX - Policijska postaja Pula, Trg Republike 1, 52100 Pula), I.Š. (zaposlen u Ministarstvu Unutarnjih Poslova Republike Hrvatske s brojem službene značke 04XXX - Policijska postaja Pula, Trg Republike 1, 52100 Pula) i M.F. (zaposlena u Ministarstvu Unutarnjih Poslova Republike Hrvatske s brojem službene značke 05XXX - Policijska postaja Pula, Trg Republike 1, 52100 Pula) - uredno dostavljenu 18.11.2016. Dana 23.11.2016, u svojstvu Potpredsjednika ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE UDRUGE ČOVJEK V.P. potpisao je i potom mi uredno dostavio Rješenje o Nadležnosti ASP-a (vidi Prilog br. 1) glede iznad navedene Tužbe, čime smo ja slobodan suvereni čovjek Aljoša iz obitelji Đurić i dakle suprotna Strana sklopili Poslovni Ugovor kojime se potonja obvezala da će korektno voditi spomenuti Arbitražni Postupak. Zatim sam početkom travnja tekuće 2017 godine primio Pravomoćan Konačni Pravorijek (vidi Prilog br. 2) ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE (datiran 07.04.2017) glede navedene Tužbe.

Utvrdivši em kako između Tužitelja i Tuženih postoji valjani Ugovor, em kako je Tužitelj tijekom procesa sklapanja istog uredno dostavio Protustranama svoj Cjenik odnosno Opće Uvjete Poslovanja, ravnajući se po nekim drugim kriterijima ARBITRAŽNI SUD PRAVDE UDRUGE ČOVJEK donio je glede moje navedene Tužbe dakle Pravomoćan Konačni Pravorijek u kojem se prema Tuženima odnosi na sljedeći način:

Citati iz Pravorijeka:
“...tužitelj unaprijed poslao principalima tuženika obavijest o mogućim posljedicama njihovog djelovanja što ipak nije odvratilo tuženike da djeluju na način protivan ustanovljenom ugovoru...; iako je tužitelj u obavijesti koju je uredno dostavio principalima tuženika objavio svoj cjenik, tj. opće uvjete poslovanja koji posljedično proizlaze iz djelovanja druge strane, članovi Arbitražnog vijeća nisu se nužno vodili za istima...; ...naglašavamo da smo blagonaklono gledali na tuženike, te u skladu s time i donijeli ovaj pravorijek...”.


Unatoč tome što je ARBITRAŽNI SUD PRAVDE UDRUGE ČOVJEK Tuženima debelo progledao kroz prste - prvenstveno u financijskom smislu - za utvrđenu im krivicu, dotični su se potpuno oglušili o Pravomoćan Konačni Pravorijek navedene Institucije te do dana današnjeg 22.05.2017 (sveukupno 31 dan tj. 23 dana nakon isteka krajnjeg roka) nisu ispoštovali uplatiti presuđene novčane iznose na naznačeni im bankovni račun.

Pošto ARBITRAŽNI SUD PRAVDE UDRUGE ČOVJEK unutar svog Pravomoćnog Konačnog Pravorijeka upućuje sve Stranke da temeljem tog Dokumenta ostvare svoja prava kod Nadležnih Institucija ukoliko ih ne mogu ispuniti na ijedan drugi način, naglašavam kako sam određene konkretne korake u tom pravcu već poduzeo - međutim ispostavilo se da je zbog nekoliko detalja navedeni Pravorijek sam po sebi najveća prepreka vlastitom izvršenju. Stoga od ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE UDRUGE ČOVJEK zahtjevam da mi, unutar perioda od najdulje 25 kalendarskih dana po primitku ove Obavijesti, u službenom obliku dostavi razjašnjenje i/ili dopunu i/ili ispravku navedenog Pravorijeka:

1)
http://udrugacovjek.wixsite.com/udruga-covjek/pravilnik-suda
Pravilnik ARBITRAŽNOG SUDA PRAVDE
Oblik i sadržaj pravorijeka
Članak 46.
ASP će pravorijek donijeti u pisanom obliku, koji sadrži sljedeće:
b) poslovni broj pravorijeka;


Na Pravomoćnom Konačnom Pravorijeku ASP-a glede moje navedene Tužbe nigdje ne stoji Poslovni Broj Pravorijeka. Ukoliko je eventualno u pitanju nehotična greška - zahtjevam da se ona ispravi, a ukoliko se pak radi o nečem drugome zahtjevam da mi se to korektno razjasni.

2)
Citat iz Pravorijeka:
“Tužbeni zahtjev Aljoše iz obitelji Đurić potpuno je jasno i nedvosmisleno sročen te u potpunosti objašnjava i dokazuje prirodu i način izvršenja djela koje ne služi na čast tuženima, a kojima je tuženiku nanesena materijalna i nematerijalna šteta”.


Ukoliko se eventualno radi o nehotičnoj grešci te je unutar Pravomoćnog Konačnog Pravorijeka ASP-a glede moje navedene Tužbe materijalna i nematerijalna šteta umjesto Tuženiku nanesena Tužitelju - zahtjevam da se greška ispravi. Ukoliko se pak ne radi o grešci, zahtjevam da se materijalna i nematerijalna šteta nanesena točno preciziranom Tuženiku točno precizira.

3)
Niti prilikom donošenja Rješenja o Nadležnosti, niti prilikom donošenja Konačnog Pravorijeka, ARBITRAŽNI SUD PRAVDE UDRUGE ČOVJEK nigdje na nijedan način nije utvrdio kako su esencijalni osnovni podaci o Tužitelju i Tuženima (uočljivo naznačeni pri samom početku moje navedene Tužbe) - eventualno netočni. Štoviše, iz dokaza kojeg mi je ASP poslao o urednoj dostavi njegovog Pravomoćnog Konačnog Pravorijeka svim Tuženima, vidljivo je da je ta dostava obavljena upravo prema iznad spomenutim podacima.

Činjenica međutim stoji da protivno zdravoj logici unutar Pravomoćnog Konačnog Pravorijeka ASP-a glede moje navedene Tužbe nigdje nisu navedeni esencijalni osnovni podaci niti o Tužitelju, niti o Tuženima. Posljedično, uputa ASP-a da u svrhu ostvarivanja svojih prava pomoć na temelju jednog takvog Dokumenta potražim kod Nadležnih Institucija - apsolutno je neizvodiva i to već na prvom koraku odnosno pri uopće samom obraćanju.

Ukoliko su unutar Pravomoćnog Konačnog Pravorijeka ASP-a glede moje navedene Tužbe esencijalni osnovni podaci o Tužitelju i Tuženima eventualno izostavljeni nehotičnom greškom - zahtjevam da se greška ispravi (napominjući kako je u tom slučaju službena dužnost ASP-a službenim putem utvrditi za svakog pojedinačnog Tuženika dva dodatna podatka) precizirajući sljedeće:

Tužitelj:
Aljoša iz obitelji Đurić, planeta Zemlja, email aljosa[at]cromalternativemoney.org

Tuženici:
B.S. zaposlen uz pružene podatke o kućnoj adresi [UTVRDITI KUĆNU ADRESU] i o OIB-u [UTVRDITI OIB] kod Ministarstva Unutarnjih Poslova Republike Hrvatske (Policijska postaja Pula, Trg Republike 1, 52100 Pula) kao djelatnik s brojem službene značke 04XXX;

I.Š. zaposlen uz pružene podatke o kućnoj adresi [UTVRDITI KUĆNU ADRESU] i o OIB-u [UTVRDITI OIB] kod Ministarstva Unutarnjih Poslova Republike Hrvatske (Policijska postaja Pula, Trg Republike 1, 52100 Pula) kao djelatnik s brojem službene značke 04XXX;

M.F. zaposlena uz pružene podatke o kućnoj adresi [UTVRDITI KUĆNU ADRESU] i o OIB-u [UTVRDITI OIB] kod Ministarstva Unutarnjih Poslova Republike Hrvatske (Policijska postaja Pula, Trg Republike 1, 52100 Pula) kao djelatnik s brojem službene značke 05XXX.

Ukoliko se pak ne radi o grešci već ARBITRAŽNI SUD PRAVDE UDRUGE ČOVJEK drži kako je njegov Pravomoćni Konačni Pravorijek glede moje navedene Tužbe sasvim u redu ovakav kakav je, dakle bez esencijalnih osnovnih podataka o Tužitelju i Tuženima - onda kao prvo zahtjevam da mi se točno da do znanja koja je precizno Institucija nadležna nad navedenim Tuženicima izvršiti (uključujući primjenu sile ako drugačije ne ide) navedeni Pravorijek ASP-a? Ako možebitno niti jedna Institucija to eventualno nije, onda pak kao drugo zahtjevam da mi se točno da do znanja je li ili nije moje legitimno pravo da bez ičijeg tuđeg uplitanja samostalno na bilo koji način izvršim navedeni Pravorijek ASP-a nad navedenim Tuženicima?

Ova Obavijest sastavljena je u pet istovjetno punovaljanih
primjeraka, četiri za Primatelja i jedan za Pošiljatelja.

U dobroj vjeri i s pridržanim svim neotuđivim prirodnim pravima.


Planeta Zemlja, 22 svibanj 2017
Aljoša iz obitelji Đurić


PRILOG br. 1
Rješenje ASP-a o nadležnosti
cromalternativemoney.org/index.php/en/me...ravnim-aparatom.html

PRILOG br. 2
Pravomoćni Konačni Pravorijek ASP-a
cromalternativemoney.org/index.php/en/me...ravnim-aparatom.html
Bankrot Hrvatske: Ko ...
emo
Dana 04 svibnja 2017 u 11.00h, zazvonio je na vrata obiteljskog gnijezda mojih roditelja nekakav tzv. Sudski Dostavljač - traži tzv. OSOBU REPUBLIKE HRVATSKE ĐURIĆ ALJOŠA.
Nekoliko puta sam ga pitao da mi imenom i prezimenom točno i precizno da do znanja tko je on. Dotični je međutim to uporno odbijao tvrdeći kako mi je to već kazao. Nakon toga mi je pokušao uručiti nekakvu kovertu navodno od tzv. Državnog Odvjetništva, na što sam mu odgovorio kako ja slobodan suvereni čovjek Aljoša iz obitelji Đurić nemam nikakve veze s onime na koga je koverta adresirana i dodao kako je uz to adresirani Primetalj uostalom nepostojeći. Potom sam mu pokazao kopiju svježe donesene Presude Arbitražnog Suda Pravde koja to i službeno potvrđuje, te mu rekao neka je slobodno uzme sa sobom i odnese onome tko ga ovdje uopće šalje:

"Povijesna Sudska Pobjeda Suverenog Čovjeka Nad Policijom - Državnim Aparatom"
cromalternativemoney.org/index.php/en/me...ravnim-aparatom.html

Dotični međutim nije htio uzeti navedenu kopiju Presude Arbitražnog Suda Pravde - ispričavajući se kako on sa svim time nema nikakve veze, a zatim mi je brutalno proturječeći sam sebi rekao kako će kovertu ostaviti ispred vrata i napisati na neke svoje formulare kako je ona uredno dostavljena adresiranom Primatelju. Dao sam mu do znanja kako time svjesno krivotvori činjenično stanje - zbog čega veoma lako može biti tužen. On je to međutim ignorirao i ispisao spomenute formulare te potom pitaj Boga kome ostavio neku drugu (dakle ne onu s kojom se pojavio) kovertu na stepenice pored vrata i otišao zadovoljan smatrajući kako je navodno korektno obavio svoj "posao".

Pošto više nema zahebancije, čovjeka koji mi se odbio precizno identificirati a navodno u službi tzv. Sudskog Dostavljača - uslikao sam da ni pod slučajno ne bude nikakve zabune oko toga tko mi oči u oči nastoji krivotvoriti stvarno činjenično stanje.Bankrot Hrvatske: Ko ...
2 Topics
  • Page:
  • 1

Who is online

In total there are 325 users Online  ::  0 Members and 325 Guests 
Legend ::   Site Administrator Global Moderator Moderator User Guest
  • Total Messages: 2887 | Total Subjects: 1066
  • Total Sections: 5 | Total Categories: 105
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 1
Time to create page: 0.18 seconds