Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Web Links Society Ecovillages Eko Selo Jugoslavija

Eko Selo Jugoslavija

Eko-selo Jugoslavija, smješteno na obroncima Pivske planine u Crkvickom Polju, jedno je od najljepših sela u Crnoj Gori.