Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
marti misterija
User Rating: / 10
PoorBest 

Senzacionalni arheološki nalazi o kojima je ovdje riječ, upućuju na to da su ili vanzemaljci bili ovdje, ili da je putovanje kroz vrijeme moguće. U svakom slučaju, nešto se čudno dešava i jedno je sigurno, našim institucijama više ne možemo vjerovati. Stoga da bi došli do konačne slike, sami moramo istraživati i slagati sitne komadiće istine.

1848 godine arheološka ekspedicija koja je obavljala istraživanja u južnom dijelu drevnog Egipta, nekoliko stotina milja južno od Kaira, otkrila je nadasve čudnovate hijeroglife na stropu antičkog hrama u Abydosu, jednom od najstarijih gradova Gornjeg Egipta. Hijeroglifi su pažljivo kopirani i zatim se prikupljeni znanstveni materijal prebacio u Europu. Misteriozne slike i tajne koje skrivaju, izazvale su burne rasprave među egiptolozima. Situacija se rasplela tako što se budući da prisutnost neobičnih objekata u sklopu slikovne ostavštine naših davnih predaka nitko nije uspijevao adekvatno objasniti, na predmet rasprave jednostavno tijekom vremena zaboravilo. 1990-ih, neki su turisti svoje video materijale i fotografije snimljene tijekom obilaska Abydosa počeli objavljivati na Internetu. Antički hram o kojem je ovdje riječ, dao je izgraditi faraon Seti I prije otrpilike tri tisuće godina, a hijeroglifi koji prikazuju jasno raspoznatljive čudne strojeve i mašine, pronađeni su u devetnaestom stoljeću.

interceptor
User Rating: / 11
PoorBest 

Did you know that almost all money in circulation around the globe represents imaginary non-existing values? Even if in most countries of the world is illegal to bind people up with chains and exploit slave labor, that doesn't mean that there are not billions of slaves on this planet. When someone borrows bank's currency, he willingly becomes their servant. Sadly, seven billion human beings will spend the rest of their lives working on trying to pay off their debts - money that financial elite creates out of nothing. Unfortunately, under current economic system imposed by global oligarchs, debts of the People of the World are unpayable, so seven billion human beings will never escape the endless debt slavery that they have gotten themselves into.

In January of this year, the Italian Prime Minister Mario Monti banned from cash transactions of more than 1,000 euros. Few days ago, the Spanish Prime Minister Mariano Rajoy announced that plan to combat tax evasion approved by the Cabinet prohibit the payment in cash transactions of over € 2,500.

roman
User Rating: / 7
PoorBest 

Alternativna ekonomija je termin koji obilježava ekonomski model odvojen od konvencionalne ekonomske strukture što svojim najvećim dijelom također funkcionira neovisno o uvjetima koji vladaju u tradicionalnom gospodarskom okruženju. Alternativna ekonomija je ekonomski krug u čijem opticaju cirkuliraju kako njena vlastita valuta, tako i ostala sredstva namjenjena obavljanju trgovanja. Uz postizanje visokog nivoa samodostatnosti, alternativna ekonomija za cilj ima i stvaranje širokih mogućnosti zapošljavanja, te osiguranje materijalnog i duhovnog blagostanja svih sudionika sustava. Alternativna ekonomija se kao realno gospodarstvo temelji na načelu održivosti.

Većina običnih ljudi, a ima nas 7 milijardi, nažalost nije upoznata s činjenicom da se nedavni globalni bankrot virtualnog financijskog svijeta tek treba preseliti na ulice, u tvornice i u domove stvarnog svijeta. Iako se okolnosti za čovječanstvo sve više i brže mijenjaju u drastično negativnu perspektivu, krivaca za katastrofu ne samo što nema nego ih se nigdje niti ne pokušava tražiti. S obzirom na to da su Ljudi Svijeta u kratkom periodu izgubili gotovo sva prava što su ih činila ljudima, na pravu invaziju na čovječnost koja se između ostalog odvija divljanjem Velikog Brata i genetičkom modifikacijom flore i faune, mnoge pametne glave poučene ružnim iskustvima upozoravaju da uskoro slijedi ukrcaj na Auschwitz Express. I dok se s jedne strane dakle prekomjerno iskorištavanje resursa, prekomjerna proizvodnja, prekomjerna potrošnja i prekomjerno zaduživanje primiču spektakularnoj završnici, s druge strane je na stranicama Udruge Crom Alternativna Razmjena namijenjenima slobodnoj komunikaciji bez cenzure i bez granica, objavljen detaljni "Vodič Kroz Alternativne, Komplementarne I Lokalne Valute", odnosno uvod u nekonvencionalne platne sustave i sustave razmjena. Revolucionarna evolucija koja je potrebna ljudskoj vrsti nije "revolucija" koja se nedavno dogodila nekim arapskim zemljama, i sigurno je neće zapaliti "nečija" aktivnost na Facebooku, Twitteru ili Google-u...

tuper
User Rating: / 3
PoorBest 

In case you consider monetary reform and alternative currencies as a perfect utopia, debt slavery can also be eliminated in this way, by returning to the cave on life without money.

You need to a flashplayer enabled browser to view this video

administrator
User Rating: / 12
PoorBest 

More and more people are aware of the fact that unfair and obsolete debt based monetary system is a primary cause of most problems on this planet. It is obvious that humanity must change the money currently in use, money is a logical key to the whole economy. Monetary reform that will occur soon is actually based on study and experimentation in searching for feasible projects of better, fair and sustainable currency systems in the first place. Crom Alternative Exchange Association - organization that manages functioning of worth appraisal and exchange system "Crom Alternative Currency System", has been invited to participate in the "First International Social Trasformation Conference on Energy Currency" which will be held from 10 to 12 July in Split (Croatia).

"Energy Currency - First International Social Transformation Conference" is an initiative launched by The 40 Foundation, New Economics Foundation and Global Round Table. The ultimate aim of the First International Social Trasformation Conference on Energy Currency is to place the study of alternative monetary systems within mainstream economic thinking and put global monetary reform onto the political agenda.

administrator
User Rating: / 5
PoorBest 

Sve je više ljudi kojima je kristalno jasno da je nepošten i zastarjeli monetarni sustav baziran na dugu primarni uzrok većine problema na ovoj planeti. Sasvim je očigledno da čovječanstvo mora promijeniti novac kojim se koristi, novac je logični ključ cijele ekonomije. Monetarna reforma koja će uskoro nastupiti, trenutno se zasniva na istraživanju i eksperimentiranju u potrazi za izvedivim projektima boljih, poštenijih i prije svega održivih valutnih sustava. Udruga Crom Alternativna Razmjena - organizacija koja upravlja funkcioniranjem sustava za procjenu i razmjenu vrijednosti "Sustav Alternativne Valute Crom", pozvana je sudjelovati u održavanju "Prve Međunarodne Konferencije O Društvenoj Transformaciji" (10 - 12 Srpanj 2012, Split - Hrvatska).

"Energetska Valuta - Prva Međunarodna Konferencija O Društvenoj Transformaciji", inicijativa je koju pokreću organizacije The 40 Foundation, New Economics Foundation i Global Round Table. Cilj održavanja događaja je proučavanje alternativnih monetarnih sustava plasirati unutar glavne struje ekonomskih razmišljanja i ubaciti globalnu monetarnu reformu u politički dnevni red.

administrator
User Rating: / 6
PoorBest 

Sempre più gente è consapevole del fatto che un sistema monetario obsoleto ed iniquo basato sul debito sia la causa primaria della maggior parte dei problemi mondiali. E' ovvio che l'umanità deve cambiare il denaro attualmente in uso, considerato che il denaro è la chiave di volta dell'intera economia. La riforma monetaria che  presto avverrà è attualmente basata sullo studio e sulla sperimentazione nella ricerca di progetti fattibili di sistemi di valuta migliori, equi e in primo luogo sostenibili. L'Associazione Crom Scambio Alternativo – organizzazione che gestisce il funzionamento del sistema di stima del valore e dello scambio "Crom Sistema Di Moneta Alternativa" è stata invitata a partecipare alla "Prima Conferenza Internazionale Sulla Trasformazione Sociale" riguardo al tema delle “Energy Currency” che si terrà dal 10 al 12 luglio a Spalato (Croazia).

"Energy Currency - Prima Conferenza Internazionale Sulla Trasformazione Sociale" è un'iniziativa lanciata da The 40 Foundation, New Economics Foundation and Global Round Table. L'obiettivo finale della “First International Social Trasformation Conference on Energy Currency” è quello di mettere lo studio di sistemi monetari alternativi all'interno del pensiero economico ufficiale e introdurre la riforma monetaria globale sull'agenda politica.

administrator
User Rating: / 11
PoorBest 

Crom Alternative Exchange Association
Viska 14, 52100 Pula, Croatia
association[at]cromalternativemoney.org

Press & Public Release

Tuesday, 17 April 2012                                                                  FOR IMMEDIATE RELEASEadministrator
User Rating: / 3
PoorBest 

Udruga Crom Alternativna Razmjena
Viška 14, 52100 Pula, Hrvatska
association[at]cromalternativemoney.org

Priopćenje Za Medije I Javnost

Ponedjeljak, 16 Travnja 2012                                                        ZA IZRAVNU DISTRIBUCIJUadministrator
User Rating: / 6
PoorBest 

Associazione Crom Scambio Alternativo
Viska 14, 52100 Pola, Croazia
association[at]cromalternativemoney.org

Comunicato Stampa

Domenica, 14 Aprile 2012                                                PER LA DIVULGAZIONE IMMEDIATAUser Rating: / 0
PoorBest 

There's no shortage of tools and resources online that can help you manage your money better. One of the best is the online calculator, which is available at all hours of the day and night and accessible to just about anyone with an Internet connection. By using online calculators, you can make big financial plans and project hundreds of dollars in savings in situations where you'd otherwise be nervous doing so on your own. If you haven't ever used a free online calculator before, give the following six a chance and you'll see just how useful they are:

IRS Withholding Calculator: While big tax refunds in spring are nice, deducting too much from every pay period can result in your monthly budget being lowered by hundreds of dollars unnecessarily. With that said, nobody wants to short Uncle Sam and have their possessions seized and locked away in a Storage Mart of Chicago. Withhold the right amount every year by using the withholding calculator available on the IRS website.

Cost-of-Commute Calculator: By choosing a comfortable route to work and other daily destinations instead of the one that requires the least amount of driving, you could be spending hundreds of extra dollars on fuel every year. Use a cost-of-commute calculator in conjunction with Google Maps to find the most cost effective routes for you to use on a daily basis.

Credit Card Repayment Calculator: You could ultimately wind up paying thousands of dollars in interest alone by failing to make responsible monthly payments toward your credit card debt. Use the Federal Reserve's credit card repayment calculator to locate a monthly payment that you can afford that will result in the least amount of interest paid as possible.

Cost-of-Smoking Calculator: If you or someone you love smokes cigarettes, they're spending hundreds if not thousands every year on the habit. In addition to the health dangers, this is plenty of reason to quit once and for all. Use this cost-of-smoking calculator to see the savings potential for yourself or to drive the point home for someone else.

Home Energy Saver: Americans waste a shameful amount of energy every year because of inefficiencies and bad energy usage habits. The Home Energy Saver calculator available through the Department of Energy is an enormously useful tool in the battle to lower energy waste and improve sustainability. Using a plethora of information about your specific living situation, it's certain to provide you with an itemized way to cut the costs of wasted energy from your budget.

There are countless free online tools and resources for helping improve personal finances. But among such boundless options, calculators are perhaps the most effective at helping you actually save more money. They're always available to use, are free of charge, and don't hold anything back. Now, if only there was a financial adviser like that.

User Rating: / 0
PoorBest 

In late 2008 and early 2009, the default rate on subprime mortgages began rising fast enough to garner attention from the economists and analysts throughout the United States.  In the spring of 2008, Federal Reserve Chairman Ben Bernanke testified before Congress and told a room full of senators and reporters that there were minor troubles facing the subprime mortgage industry, but he assured everyone that it was not a real cause for concern.  His exact words were, “the problems facing the subprime mortgage industry are contained and should have very little to no material effect on the economy at large.”  Then, in the fall of 2008, the world nearly ended.  Literally.

There was a span of a few days in October 2008, that the global economy was literally hours from a complete collapse.  Banks had stopped lending to one another, and banks rely on overnight loans in order to finance their day-to-day operations.  And, of course, those “minor troubles” facing the subprime mortgage industry have now caused a 4 year global recession.

Cash Is King

During the last four years, I have learned significant life lessons.  I have seen multiple entrepreneurs go bankrupt and lose everything because they were severely over-leveraged.  I have also seen extremely successful entrepreneurs shut down dozens and dozens of companies in order to liquidate everything.  What I have learned more than anything is that cash is king.  Folks who were flush with cash entering the recession were able to remain afloat during the worst of times.  Those who did not have cash took huge hits because small business loans were definitely difficult to secure.

Today, in early 2012, I am seeing something begin to happen that is very interesting.  Investors and entrepreneurs who were able to liquidate companies and other investment positions were able to sit on cash the last few years, and now they are able to begin building and investing again with significant cash positions.  Entrepreneurs and investors who were highly leveraged prior to the crisis and therefore wiped out, however, are starting from scratch with borrowed capital again—often in the form of small business loans.  It is extremely clear to me that cash is king.  Never over-leverage.  Those who handled finances intelligently before the crash are now starting out way ahead of the competition.

Better Than Cash

There is one asset that is even more valuable than cash during an economic downturn—mental capital.

Mental capital is difficult to define, but essentially it is emotional strength, power, the ability to learn, and all of our previously learned skill sets.

Mental capital is not only what empowers you to survive a difficult period in your business, but it is also what will empower you to get up, learn new skill sets, capture fresh vision, and press forward.  Physical capital in terms of real cash will ebb and flow.  That will never stop.  Mental capital is different, however.  It is possible to always be increasing your mental capital.

Read

I once read a success quote that said the average millionaire reads one book per week.  That may or may not be true, but it impacted me significantly.  There is power in reading and always feeding your mind with new and fresh information and inspiration.  Take your mental capital to the next level by visiting the local bookstore and picking up a new book.