Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Znanost: Skriveni Svemir U Svakoj Crnoj Rupi?

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
trikerica

Često pomislim da sam svim onim sitnim organizmima nastanjenim u mom tijelu, ja u stvari pravi pravcati svemir. Bakterijama i mikro-organizmima, pluća vjerovatno nalikuju na galaksiju, mozak i srce na zvijezde, jetra na nekakvu planetu, a bubreg na mjesec. Oni u slijepom crijevu možda misle da putuju ovim mojim malim svemirom kao u znanstveno fantastičnom filmu "Stargate", ubjeđeni da anus predstavlja zvjezdana vrata prolaskom kroz koja se u trenu dostižu daleka nepoznata nebeska prostranstva.


Priznajem da sam se svakom tom prilikom zapitala, nisam li i sama samo mikroskopski oblik života u tijelu nekog diva, a on onda opet isto to u nekom drugom još krupnijem stvorenju, i tako redom... Evo nečeg sličnog iz svijeta nauke.
Posluživši se adaptacijom Einsteinove generalne teorije o relativnosti, poljski znanstvenik sa sveučilišta Indiana u gradu Bloomington, Nikodem Poplawski, analizirao je teorijsko gibanje čestica prilikom ulaska u crnu rupu.

 

 

 

Poplawski je došao do zaključka da se ne može isključiti mogućnost da u svakoj crnoj rupi postoji jedan novi svemir, što bi moglo značiti da se i naš vlastiti svemir možda nalazi unutar jedne od njih. Njegove smjele tvrdnje bi mogle promijeniti naša gledišta na svemir.

"Možda su crne rupe ogromnih razmjera u središtu Mliječne staze i drugih galaksija mostovi prema drugačijim svemirima", rekao je ovaj poljski znanstvenik za New Scientist.

Objašnjavajući svoju teoriju u časopisu Physics Letters B, Poplawski je naveo da se u svojim analizama koristio ECKS (Albert Einstein, Élie Cartan, Thomas Kibble, Dennis Sciama) teorijom gravitacije da bi izračunao kutni moment gibanja čestica u crnoj rupi. Radeći na ovaj način mu je omogućilo izračunati uvijanje prostora i vremena, takozvanu torziju, svojstvo za koje se smatra da poništava gravitaciju.

Kako to kaže ovaj majstor za svemir, umjesto materijinog postizanja beskonačne gustoće u crnoj rupi, procesa zvanog singularnosti u Einsteinovoj teoriji relativiteta, torzija prostora i vremena vjerovatnije djeluje slično reakcijama opruge na koju se vrši pritisak.
U biti, u ovoj usporedbi ponašanja vremena i prostora s radom opruge, gravitacija je u početku jača od torzije, pa sabija materiju, ali pri kraju hoda opruge, odbojne sile postaju jače od sila komprimiranja i materija se počinje širiti. Uvijanje prostora i vremena djeluje kao protusila ogromnoj snazi gravitacije u crnoj rupi.

Prema ovom poljskom znanstveniku sa sveučilišta Indiana u Bloomingtonu, lako je moguće da je naš svemir nastao na istovjetan način, naime Dr. Poplawski
misli da bi ovaj efekt opruge mogao biti uzrok koji je doveo do širenja svemira što ga danas možemo promatrati, time bi se moglo objasniti zašto je naš svemir pljosnat, homogen, izotropan i bez potrebe za kozmičkom inflacijom.

Sve si nešto mislim, pa ekonomija je toliko jednostavna nauka, svi osim znanstvenika znaju zbrojiti dva i dva, ali im se i usprkos tome, na neki neobjašnjivi način, kao rezultat uvijek pokazuje devet.

 

 

 

Što tek pomisliti o svemiru?
Uvjerena sam da mašta i fantazija u znanosti o svemiru igraju puno veću ulogu nego što to većina od nas misli.
Tko je taj koji zbilja može dokazati je li Poplawski s ovom novom teorijom u pravu ili u krivu?
Da li doista postojimo unutar crne rupe, a da toga nismo ni svjesni, veoma je teško pitanje i za najinteligentnije glave na planeti. Sila gravitacije crnih rupa je toliko jaka da im ništa ne može izbjeći; ukoliko nismo u jednoj od njih, teško da ćemo ikada moći saznati što se zbiva u unutrašnjosti crnih rupa.

Prema Poplawskom, da smo dio crne rupe koja rotira, vrtnja bi utjecala na vrijeme i prostor u njenoj unutrašnjosti, pa bi ovo rezultiralo pojavom željenog smjera svemira - nečim što je moguće izmjeriti. Takav preferirani smjer bi mogao biti povezan s nejednakošću promatrane materije i anti-materije u svemiru, njime bi se možda mogla objasniti oscilacija neutrina...

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 6301 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts