Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Talijanska Ekonomska Tragedija: Grillo I Pokret 5 Zvjezdica Pred Moralnim Bankrotom

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
moreplovac
User Rating: / 33
PoorBest 

Parlamentarni izbori u Italiji krajem veljače ove 2013 godine, dočaravaju se kao radikalna politička i ekonomska prekretnica. Usred katastrofalne globalne financijske krize, nakon dugog perioda vladavine elite potpuno odvojene od stvarnosti koja je Italiju dovela do potpunog kraha, narod "čizme" konačno je zagrmio "dosta"! Reklamirani kao događaj što ulazi u povijest, ovi su izbori postali zadnja nada očajne populacije obespravljenih radnika, bankrotiranih poduzetnika, ignoriranih penzionera i porobljenih mladih. Skoro 50 milijuna birača nedavno je dakle pozvano izraziti svoju volju, iz čega je kao najveći individualni pobjednik izašao bivši komičar Beppe Grillo. Lider Pokreta 5 Zvjezdica obećaje moralizirati jednu od svjetskih najkorumpiranijih razvijenih demokratskih država, pokrenuti kulturnu revoluciju i povesti zajednicu putem iskrenog progresa u smjeru tranzicije prema održivosti.

 

Mase volontera uspjele su Pokret 5 Zvjezdica, navodno skoro pa bez investiranog centa, takoreći preko noći izgraditi u najjaču talijansku političku opciju. Zamisao se kako kažu zasniva na proklamiranoj online pravdi kroz koju su svi učesnici podjednako glasački "teški". Međutim, idejni kreator vjetrova promjene - Gianroberto Casaleggio, dobro se pobrinuo da vremenski uvjeti ne predstavljaju rezultat velikog truda brojnih marljivih aktivista već vjernu reprodukciju atmosfere iz njegove bivše poslovne tvrtke "Webegg spa-Telecom". Pokret 5 Zvjezdica nažalost nije kako to mnogi misle revolucija rođena na mreži onog trenutka kad su se gomile nezadovoljnika spontano same od sebe okupile. Casaleggio je izvrstan informatičar, marketinški stručnjak i menadžer. U pravom trenutku na pravom mjestu s pravom ideološkom strategijom, nudeći puno više od novca - sudjelovanje u pisanju nove historijske stranice, paraliziranom gledateljstvu lukavo je udahnuo snažnu motivaciju. cjelokupna komunikacija unutar pokreta, takozvana "online izravna demokracija", ne odvija se na otvorenoj platformi, pa je kao takva stoga itekako podložna manipulacijama. Baš kao i u svakoj privatnoj firmi, tko povrijedi pravila ili radoznalošću zakuca na čvrsto zaključana vrata - biva udaljen, odnosno odsječen od kontakta s drugim članovima i simpatizerima. Prethodnu činjenicu svakako ni najmanje ne treba zanemarivati uzme li se u obzir istina da je sve ono što Beppe Grillo buntovnički pod sloganom "momentalni otkaz svim političarima" ocrnjuje iz sveg glasa - puko iskorištavanje tuđe nevolje bez ikakve naznake i minimalnog otkrivanja misteriozne nepoznanice "a što poslije".

Ono što bi trebalo sačinjavati prvih 10 točaka liste "što poslije", Grillo je još prije više od desetak godina po gradskim i seoskim trgovima gotovo manijački nabijao u uši zdravih, bolesnih, zaposlenih, nezaposlenih i umirovljenih. Ondašnja upornost pičkin je dim u odnosu na brižljivost uloženu u pedantnost aktualnog zaborava:

"Političari su nemoćni i bez utjecaja, nas su ščepale stvari koje ne možemo ni zamisliti - MMF i Svjetska Banka, ekipa koja tisućama milja daleko od nas odlučuje kakvu ćemo vrstu vodu smjeti piti narednih desenija, Nikad nećemo znati tko su ti moćnici... Nekad su zli momci bili gangsteri, a danas imamo bankstere. Prvo tiskaju svježi novac, a zatim taj isti novac ostalima posuđuju. Pojma više nemamo što je realno. Ne znamo da li su lijekovi dobri ili štetni, jesu li vijesti istinite ili lažne, nismo u stanju razlikovati vrijednost od duga. Imamo ogroman javni dug, no ako postoji dužnik, onda postoji i kreditor - zar ne? Kome smo dužni sav taj silni novac? Sebi samima? Ako je tako, onda od naplate duga odustajemo, sve pet - i vuk sit i ovce na broju. Ok? Radi se o dužničkom monetarnom sustavu - stravičnom sistemu. Trezori banaka ostali su potpuno prazni. U njima nema ničeg, čak ni vaših ušteđevina. Danas banke stvaraju novac iz ničeg, jednim klikom kompjuterskog miša. Tako se države dovode do bankrota - banksteri prvo tiskaju svježi novac, a zatim taj isti novac ostalima posuđuju. Dopustite mi da vas sve nešto upitam - tko je pravi vlasnik novca? Naravno država, znači mi, mi smo država! Država u stvarnosti ne postoji, ona je samo pravni subjekt. Ako smo mi država, i ako novac pripada nama, zašto onda taj naš vlastiti novac moramo posuđivati od drugih"?

 

You need to a flashplayer enabled browser to view this video

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 2566 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts