Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Svjetska Banka U Roku Od Godine Dana Ostaje Bez Novca

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

Predsjednik Svjetske Banke Robert Zoellick upozorava da ova financijska institucija bez upumpavanja novog keša u narednih 12 mjeseci ostaje bez novca.

 

Sjedinjene Američke Države i Europa ponovo počinju opasno režati protiv Irana, ali ova dva psa čuvara sve više etički trule kroz nedostatak svježeg političkog koncenzusa, naježeni iznenadnom neukrotivošću dosadašnjih "partnera" usporedno s dolaskom globalne financijske krize.Stari Jenki imperijalizam i ovaj novi Europske Unije i NATO-a koji su bez problema prerezali grla i Srbije i Kosova, deset godina nakon pada Berlinskog Zida i kasnije raspada SSSR-a pokazuju urušavanje i neuspjehe u organizaciji novih napada prikrivenih kao "obojane revolucije i humanitarne akcije".

Barack Obama, Sarkozy, Brown, Merkel i Berlusconi oštrim tonovima i stisnutim šakama prijete nepodobnim državama poput Irana i Sjeverne Koreje, ali ova gluma ne proizvodi više isti učinak međunarodne solidarnosti kao i 1991-2003 godine pri napadima na Irak i Afganistan.

Latinska Amerika, Srednji Istok i Azija izbjegavaju zamku kulturne, gospodarske i vojne dominacije SAD-a i Europe.

Dosadašnja osvajanja neograničenim novcem i korupcijom koja su s jedne strane dozvolili propagandi SAD-a i Europe početne geopolitičke uspjehe, s druge su pak strane tijekom vremena otkrila negativne posljedice agregacije.

Osvajanje stranih vlada sada više Zapadu ne jamči održavanje političkog, ekonomskog i vojnog mrtvila naroda koji žive na golemom teritoriju ostalog dijela ove planete.

Istočne zemlje bivšeg sovjetskog bloka, nakon kratkog praska gospodarskog i društvenog razvoja financiranog od strane javnih i privatnih institucija, Europske Centralne Banke i Svjetske Banke, snizili su kvalitetu života europskih radnika, Litva, Ukrajina, Mađarska i Moldavija se sada bore s krizom bez presedana, sukobi na ulicama i veliki prosvjedi ispred nacionalnih parlamenata uzrokuju mrtve i ranjene, porast bankrota, nezaposlenost, vrtoglav i dramatičan pad kupovne moći širokih slojeva populacije.

Dakle do samo prije nekoliko godina kada se svugdje tvrdilo i činilo da ekonomija nikada nije stajala bolje, napad na Iran bi već odavno predstavljao poput ostalih, pojam kojeg se nitko više i ne sjeća, no s globalnom ekonomskom krizom koja je konačno svijetu otvorila oči o pravom stanju svjetskog monetarnog sustava, sve je zapelo, pa tako i nova "humanitarna akcija" i svrgavanje "diktatorskog režima" u Iranu.


Prije smo to dakle radili Iračanima, a kako sada to isto ne možemo raditi Irancima, budući da nekom to ipak moramo raditi, onda ćemo to raditi sami sebi.


Neki su dan na demonstracijama tokom samita grupe G20 u Pittsburghu, na civilno stanovništvo uperena i upotrebljena takozvana "ne-smrtonosna oružja".

Zvučni top emitira zvižduk nepodnošljiv do te točke da svi pobjegnu koliko god je to moguće dalje kako bi izbjegli slušno mučenje.

Ovi topovi, ako su dobro programirani i namješteni mogu razbiti bubnu opnu.

Nakon neslavnog korištenja pištolja Taser čak i protiv djece, stižu nova oružja protiv vlastitih građana, a ne ratnih neprijatelja.

Na sljedeće demonstracije G20, ponesite sa sobom kreme za sunčanje i protiv opekotina jer nastupa novi mikrovalni laser koji proizvodi nepodnošljivo peckanje kože na cijelom tijelu.

Ima li neke dvojbe o tome u kom se pravcu krećemo?


Hugo Chavez je sada već odavno najavio svoju namjeru da napusti Međunarodni Monetarni Fond (MMF) i Svjetsku Banku, mnogi promatrači vide ovo kao prvi značajan potez u tom smjeru.

Važan sporazum je potpisan neki dan tokom sastanka 60 latinskoameričkih i afričkih lidera u Venezueli, poznatog kao "Samit Jug-Jug".

Cilj ovog samita jest stvaranje političkih i gospodarskih odnosa među siromašnim južnim krajevima svijeta.

Sedam južnoameričkih vođa, odnosno Argentina, Bolivija, Brazil, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj i Venezuela su potpisali sporazum o stvaranju "Banke Juga - Bank of the South", a sljedeći korak je stvaranje nove zajedničke valute.

Pokretanjem vlastite međunarodne banke, Latinska Amerika namjerava smanjiti preveliki Zapadni utjecaj na tom području.

Od kolikog je ovo velikog značaja, možete pročitati u članku:

Međunarodni Monetarni Fond Valutom SDR Postaje Globalna Centralna Banka

Svjetska banka bi mogla ostati bez novca u roku od 12 mjeseci.  


Svjetska banka je u neposrednoj blizini ponestajanja novca, otkrio je njen predsjednik Robert Zoellick.

Banka čiji je posao podrška državama s niskim prihodima, morala je posuditi toliko gotovine stvorene iz ničega u svjetlu financijske krize da bi njeni resursi mogli presušiti u roku od 12 mjeseci.

"Do sredine iduće godine ćemo se suočiti se s ozbiljnim ograničenjima", rekao je Predsjednik Svjetske Banke Robert Zoellick i pokrenuo kampanju uvjeravanja bogatih nacija (koje su tehnički u bankrotu zbog ekstremno visokih dugova) za izlijevanje više novca u ovu novčanu instituciju sa sjedištem u Washingtonu.

On je priznao da će ovaj zadatak biti vjerojatno vrlo težak s obzirom na poteškoće s kojima se suočavaju razvijene zemlje usred najveće svjetske recesije u povijesti.

Zoellick je govoreći na otvaranju godišnjeg sastanaka MMF-a i Svjetske Banke u Istanbulu izjavio da Svjetska Banka treba povećanje kapitala od čak $11.1 milijardi dolara da bi funkcionirala.

Pogledaj: Turski Student Gađao Cipelom Direktora Međunarodnog Monetarnog Fonda


Zoellick se nada da će dioničari, uključujući Veliku Britaniju i druge vodeće nacije, donijeti odluku o dodijeli novčanih sredstava prije sastanka narednog sastanka u Travnju sljedeće godine.

Taj novi novac bi se podijelio između Međunarodne Banke Za Obnovu I Razvoj, ključnog dijela banke koja "kreditira" siromašne zemlje i Međunarodne Financijske Korporacije (IFC) koja posuđuje poduzećima.


Predsjednik Svjetske Banke je objasnio: "Svjesni smo da su sve zemlje su pod napregnutim stezanjem proračuna i da nije pravo vrijeme za ovakve zahtjeve".

On je rekao da je manjak novca za "International Financial Corporation - Međunarodnu Financijsku Korporaciju (IFC)" razlog za posebnu zabrinutost i dodao da je to zbog toga jer su jedno od glavnih pitanja oporavka od svjetske ekonomske krize vladini programi za poticaj i razvoj privatnog sektora.

Pritom je naravno zaboravio odgonetnuti kako se novim i još većim dugovima misle izvući iz krize tvrtke i države u problemima upravo zbog dugova, no to ga vjerovatno mnogo niti ne zanima jer upravo od toga institucije poput njegove i žive, od ubiranja kamata, što je više dugova, to je više i kamata.  


Banka je morala posuditi znatno više novca od programa od $100 milijardi dolara u tri godine odlučenog prošle godine, zbog otrovne aktualne financijske i gospodarske krize.

Većina novca je potrošena za osiguranje (ne)opstanka najugroženijih naroda.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3670 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts