Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Svemir: Primarne Životne Strukture Pronađene U Repu Komete

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
webmaster

Aminokiselina glicin je pronađena u uzorcima sa komete "Wild 2" koje je američka sonda "Zvjezdana Prašina" donijela sa sobom u povratku na rodnu planetu Zemlju.


Ova tvar je jedna od 20 amino kiselina koja se pridružuje u lancima za stvaranje milijuna različitih proteina, molekula od kojih su sve stanice i strukture u živim organizmima napravljene.


Iako se zna da komete nose na sebi organske molekule, po prvi puta je otkriven jedan tako važan element života na njima.

Znanstvenici i istraživači svemira koji su uključeni u istraživanje, ovim su otkrićem veoma uzbuđeni.


Komete su prljave snježne lopte sačinjene od leda i prašine, a datiraju od samog nastanka, rođenja Sunčevog sustava.


Neki znanstvenici vjeruju da su one zasadile sjeme života na Zemlji, i da su odgovorne za ogromne količine vode na našoj voljenoj planeti.


Sonda Stardust američke svemirske agencije Nasa, prošla je kroz gusti plin i prašinu koji okružuju ledeno srce komete "Wild 2" na dan 2. Siječnja 2004 godine.

Uzorci su prikupljeni uz pomoć mreže letećeg papira izrađene od ultra laganog materijala po imenu aerogel.

Prikupljeni uzorci su zatim bili pohranjeni u kapsulu koja je u povratku padobranima sletila na Zemlju 15 Siječnja 2006 godine.

 

 


Od tada, stručnjaci iz cijelog svijeta su bili zauzeti analiziranjem tih uzoraka u svojim laboratorijima.


Dr. Jamie Elsila iz centra NASA-e je izjavila da je glicin aminokiselina koju živi organizmi koriste za stvaranje proteina i da je ovo prvi puta da je jedna aminokiselina pronađena na kometama.

"Naše otkriće podupire teoriju da su neki od životnih sastojaka nastali u svemiru i dostavljeni na Zemlju davno prije sudara s meteoritima i kometama", nastavila je.


Ovako se izrazio Dr. Carl Pilcher, direktor "Astrobiology Institute" koji je pomogao financirati istraživanja: "Otkriće glicina u kometama podržava ideju da temeljni blokovi za izgradnju života prevladavaju u svemiru i jača argument da život u svemiru može imati zajedničko porijeklo".


Kada je glicin otkriven u uzorcima koje je sakupila sonda "Zvjezdana Prašina", znanstvenici su se prvo morali osigurati da to nije posljedica zemaljske kontaminacije.

Sofisticirana isotopska analiza je na kraju odbacila ovu mogućnost.

Izotopi su verzije elemenata s različitim težinama. Očekivano je da glicin sa komete sadrži teže izotope ugljika od glicina sa Zemlje, a to je upravo ono što su znanstvenici pronašli.


"Otkrili smo da glicin kojeg je Zvjezdana Prašina vratila na Zemlju nosi potpis izvanzemaljskog izotopa ugljika, što ukazuje da je nastao na kometi", rekla je dr. Elsila.

Glavni istraživač, Prof. Donald Brownlee sa Sveučilišta Washington u Seattleu je izjavio: "Otkriće aminokiselina u uzorku sa ove komete je vrlo uzbudljivo i dirajuće".

"To je također izvanredan trijumf koji ističe napredne sposobnosti laboratorija za istraživanje primitivnih izvanzemaljskih materijala".

Rezultati su prezentirani na godišnjem skupu "American Chemical Society" u Washingtonu.

Namjeravaju se objaviti u časopisima "Science Meteoritics" i "Planetary Science".

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3119 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts