Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Stvari Koje Ne Bi Bile Iste Da Hrvatska Središnja Banka Ne Postoji

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

Iako puno bolje zvuči kad umjesto Hrvatska Narodna Banka piše Hrvatska Središnja Banka, ovo "Hrvatska" me i dalje jako svrbi. Ali valjda će i to proći do 10 veljače ove 2011 godine. Naime kroz službeni zahtjev za odgovorom upućen svima onima koji imaju utjecaj na oblikovanje javne svijesti, pod naslovom "Novac I Mentalna Higijena", trebala bi se bez ikakvih dilema riješiti misterija radi li se samo o ekonomiji, ili vlade lažu, a banke kradu dok se bogati smiju? Poduži popis kontaktiranih subjekata po tom pitanju doista predstavlja ono što čini samo srce jedne državne zajednice: saborski zastupnici, lokalne i regionalne vlasti, političke stranke, mediji, sindikati, udruge civilnog društva, znanstveni i obrazovni sektor.


Kad neka zemlja više ne može platiti svoje dugove, pa se iz tog razloga onda odjedanput ni iz čega počne tiskati novi novac-dug, tad se smatra da je ta država bankrotirala. Kad države svijeta skupa s planetarnim privatnim sektorom, ne mogu više vraćati svoje dugove, pa se stoga iz ničeg počnu stvarati astronomske količine novog novca-duga, onda se smatra da je globalni financijski sustav bankrotirao. Kad se pak uzme u obzir ono što kroz portal Banka.hr u javnost iznosi Prof. dr. sc. Marijana Ivanov s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, onda je tu riječ o vrhuncu idiotizma i kretenizma.
Evo čime je Marijana Ivanov, između sveg ostalog u članku u kojem blebeće o postojanju nekakvog tržišnog natjecanja i detaljno analizira FED-ovo sijanje likvidnosti, ali zaboravlja napomenuti sveukupan astronomski iznos; osvojila šampionsku titulu za debilnost. "Suvremeni novac nema pokriće u zlatu. On je reprezentant vrijednosti, neovisno da li ga kreira središnja banka ili poslovne banke. Stabilnost takvog novčanog sustava temeljena je na povjerenju", piše Marijana i navodi kao negativnost za jedno demokratsko društvo "povratak" u eru politički i ekonomski ovisnih središnjih banaka koje služe kao financijeri različitih državnih potreba.

Pitanja za korisne idiote: Postojanje države je uvjetovano postojanjem središnje banke ili je postojanje središnje banke uvjetovano postojanjem države? Hvala ti Bože, novac dakle konačno nema materijalno pokriće. Čekaj, čekaj, novac je reprezentant vrijednosti? Zbog toga se Marijana stabilnost takvog novčanog sustava, kako kažeš, temelji na povjerenju umjesto na vrijednostima? Zbog toga što je novac reprezentant vrijednosti na njemu umjesto "sredstvo za razmjenu" piše "legal tender for all debts public and private"? Zbog toga što je novac reprezentant vrijednosti, 95% sveg onog što u opticaju cirkulira kao novac se oficijalno naziva virtualna ekonomija? Zbog toga što je novac reprezentant vrijednosti, ovaj članak bi umjesto sijanja likvidnosti trebao nositi naslov "očajnički pokušaji skrivanja globalnog bankrota"?

Zato što dug nikada ne predstavlja problem dužnika nego problem vjerovnika, sve se države svijeta uporno nastavljaju koprcati u suludosti ovog kriminalnog sustava zbog kojeg je na izdisaju cijela planeta, umjesto da proglase bankrot? Znaš koja je razlika između budalaština i zlih namjera Marijana? Kako novac koji izvorno nastaje kao dug može biti reprezentant vrijednosti - ovo bi bile zle namjere Marijana: "Novac je reprezentant vrijednosti - kupovina državnih obveznica predstavlja najvažnije tradicionalne instrumente monetarne politike Feda"! I na kraju Marijana, što ima loše u "povratku" u eru politički i ekonomski ovisnih središnjih banaka, kako to uostalom i sama Konstitucija nalaže: "Samo Kongres, a ne i privatna institucija poput Federalnih Rezervi, ima pravo na izdavanje novca". Možda ovo: "Bankarske institucije su za naše slobode opasnije od vojski. Ako američki narod ikada dopusti privatnim bankama kontrolu nad izdavanjem nacionalne valute u opticaj, prvo kroz inflaciju, a zatim kroz deflaciju, banke i korporacije koje će izrasti oko njih će prisvajati svu imovinu svih ljudi, sve dok se njihova djeca ne probude kao beskućnici na kontinentu kojeg su njihovi očevi osvojili", 1802 - Thomas Jefferson - Predsjednik SAD-a.

 

Nitko u vladama više ne radi za Nas Ljude. Bez obzira jesu li lijevi, desni, ili iz centra, u parlamentima jedan do drugog sjede sve sami korumpirani korporativni lobisti. Naokolo se širi veći smrad od onog kad je umiralo Rimsko Carstvo.

Bankarska prevara je majka svih prijevara, iz nje proizlazi neizmjerna količina svih laži na kojima je izgrađen ovaj truli "suvremeni" svijet.

Rat i bespoštedna konkurencija za ljude, profit za bankare! "Pristajući" na plaćanje kamatonosnih dugova stvorenih iz ničeg, cijelo je društvo, nesvjesno toga, saučesnik u pljačkanju sebe samog! U osnovi, svako tko je na nekom položaju, saučesnik je u tom reketu koji se proteže na svaki postojeći aspekt društvene zajednice. Saučesništvo je cijena "uspjeha".

Kad nastaju državni dugovi, zaboravlja se stvoriti i novac za isplatu kamata. Na taj način je globalna financijska elita osigurala vječnu potrebu za povećanjem ukupne ponude novca u opticaju, odnosno potrebu za nezaustavljivim, vječnim povećanjem javnih dugova, to jest potrebu za beskonačnim povećanjem proizvodnje.

Svake godine države svijeta "reprezentantom vrijednosti" plaćaju tisuće milijardi kamata. Zašto bi države, prije sveg ostalog, uopće trebale biti zadužene prema nekom? Zašto države kad imaju potrebu za njim, same ne tiskaju svoj vlastiti novac? 

 

Koliko bi dakle svijet bio drugačiji da kao privatne institucije ne postoje središnje banke?

Draga Marijana, da nisu osnovane Federalne Rezerve, ne bi došlo do Velike depresije, Drugog svjetskog rata, Vijetnamskog rata, rata u Iraku, rata u Afganistanu, rata u Jugoslaviji i napada na Svjetski trgovački centar 11 rujna 2001 godine, John Lennon bi još uvijek bio živ.

 

8 Stvari Koje Ne Bi Bile Iste Da Hrvatska Središnja Banka Nikad Nije Osnovana:

1) Da je Republika Hrvatska sve ovo vrijeme mogla sama izdavati svoj vlastiti novac neopterećen dugom i kamatama, Hrvatski javni dug bi danas umjesto preko stotinu milijardi reprezentanata vrijednosti iznosio ravno nulu kuna.

2) Da je Republika Hrvatska sve ovo vrijeme mogla sama izdavati svoj vlastiti novac neopterećen dugom i kamatama, danas ne bi morala plaćati niti jednu jedinu lipu kamata.

3) Da je Republika Hrvatska sve ovo vrijeme mogla sama izdavati svoj vlastiti novac neopterećen dugom i kamatama, danas ne bi trebala ulaziti u nova zaduženja čija je primarna svrha plaćanje starih dugova.

4) Budući da je njegova osnovna svrha na silu oteti narodu njegovo bogatstvo, prebaciti ga u ruke vlade, i zatim ga u obliku kamata pokloniti nekolicini ultra-bogataša, da je Republika Hrvatska sve ovo vrijeme mogla sama izdavati svoj vlastiti novac neopterećen dugom i kamatama, danas Hrvatski građani ne bi trebali plaćati porez. 

5) Da Hrvatska Središnja Banka nije nikad osnovana, uz jedno od najljepših mora i najplodnije zemlje na svijetu, danas ne bi bili bez domaće industrije i na rubu bankrota.

6) Da Hrvatska Središnja Banka nije nikad osnovana, danas bi sudbina Republike Hrvatske bila u rukama Hrvatskog naroda, a ne u rukama nekolicine pojedinaca.

7) Da Hrvatska Središnja Banka nije nikad osnovana, s obzirom na to da je ona esencijalni element krvotoka te institucije, danas bi inflacija u Hrvatskoj bila ravna nuli ili gotovo zanemariva. Inflacija nije samo gubitak kupovne moći, ona je skriveni porez - transfer financijske moći s onih koji ispod madraca i u džepovima već drže valutu, na one koji imaju moć izdavati nove količine valute odnosno državnog duga.

8) Da Hrvatska Središnja Banka nije nikad osnovana, Hrvati bi danas bili slobodni ljudi a ne ekonomsko roblje. Naši nas političari proseći za nova zaduženja ne prodavali u bescjenje. Predstavnici koje smo direktno izabrali bi provodili monetarnu politiku po našim nalozima. Republika Hrvatska bi i u praksi bila neovisna država, a ne zadnja rupa na sviralu koja se okreće kako nekom puše.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 5003 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts