Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Sin Françoisa Mitterranda Osuđen Zbog Šverca Oružja Angoli

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

Sin Françoisa Mitterranda, pokojnog Francuskog Predsjednika i bivšeg Ministra je osuđen od strane Francuskog Suda zbog kriminalnih djela vezanih za ilegalnu prodaju oružja Angoli tijekom građanskog rata.

 

Suđenje se fokusiralo na 790 milijuna dolara vrijednu prodaju oružja Predsjedniku Angole Eduardo dos Santosu između 1993 i 1998 godine, za vrijeme borbi protiv pobunjenika "Unita" predvođenih Jonas Savimbiem.

 

Na optuženičkoj klupi u Parizu su sjedile 42 osobe optužene za prodaju oružja Angoli usprkos UN-ovom embargu, i prihvaćanje novca iz ruku trgovaca oružjem za korištenje svog utjecaja kako bi se olakšala prodaja.Dva glavna protagonista su Pierre Falcone, francuski biznismen i Arkady Gaydamak, rusko-izraelski biznismen.

Obojica su osuđeni za ilegalnu prodaju oružja, porezne prijevare, pranje novca, pronevjere i druge zločine.


Obojica su osuđena na šest godina zatvora, a Falcone je uhićen čim je sudac završio čitanje presude koje je trajalo skoro dva sata zbog velikog broja osuđenih.

Arkady Gaydamak je u bijegu.

Charles Pasqua, bivši Ministar Unutrašnjih Poslova je dobio kaznu od godine dana zatvora plus još dvije godine uvjetne i novčanu kaznu od 100.000 eura.

Pasqua nije bio prisutan na sudu, a odvjetnicima je rekao da se namjerava žaliti.

Charles Pasqua, aktualni Senator u Francuskom Parlamentu, bio je politički mentor aktualnom Francuskom Predsjedniku Nicolas Sarkozy-u.

Jean-Christophe Mitterrand koji je bio savjetnik svom ocu za Afriku, dobio je uvjetnu kaznu od dvije godine i novčanu kaznu od 375.000 eura za primanje mita u aferi ilegalne prodaje oružja Angoli.

Mitterrand je primio milijune eura u vidu "konzultantskih naknada" za prodaju oružja između 1993 i 1998 godine.

Predsjednik Angole Eduardo dos Santos je kupio ogroman arsenal, 420 tenkova, 150.000 raketa, 170.000 protupješačkih mina, 12 helikoptera i šest ratnih brodova tijekom rata protiv "Unita" pobunjenika.


Suđenje je osvijetlilo mračan svijet tajnog plaćanja u gotovini i diskretne poslove pariškog visokog društva u jednom od najdužih afričkih ratova.


Suđenje i presude su također vrlo nezgodne za Francusku Vladu koja je željela njegovati dobre odnose s Angolom, trgovinskim partnerom sve veće važnosti.

U Angoli postoji oko 70-ak francuskih poduzeća, uključujući i naftni div Total koji je drugi najveći proizvođač nafte u zemlji nakon Chevron-a.
.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3063 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts