Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Real Madrid I Barcelona Protagonisti U Operaciji 'Spasimo Španjolske Banke'

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
dan.kan
User Rating: / 5
PoorBest 

Na upravo izašloj listi zemalja kojima prijeti bankrot, Business Insider dodijelio je Hrvatskoj visoku desetu poziciju, točno jedno mjesto ispred Španjolske - države u kojoj je u samo 3 mjeseca izgorio u dim zajam od 200 milijardi eura odobren od strane ESB-a po niskoj kamatnoj stopi od 1%. Od početka godine, štediše u Španiji povukle su sa svojih bankovnih računa nešto kao 65 milijardi eura. Za razliku od Grčke čiji se bankrot nastoji prikazati internim europskim problemom, Španjolska kao 12 po veličini svjetska ekonomija predstavlja opasnost za računovodstvo cijelog globusa. Premijer Mariano Rajoy prepustio se praćenju uživo utakmica španjolske nogometne reprezentacije, dok je hrvanje s nezaposlenošću i opterećenjem sve višim porezima i cijenama, kako to već obično biva, prepustio narodnim masama.

"Europska središnja banka sa 100 milijardi eura spašava potopljeni španjolski bankarski sektor", vijest je koja se ovih dana vrti po naslovnicama web vijesti i novina u tiskanom izdanju. Hoće li ovaj novčani doping koktel biti dovoljan ili se radi samo o "prvoj" fazi? Neki dan je EU povjerenik za unutarnje tržište Michel Barnier u etar lansirao podatak da je u zadnje tri godine Europska komisija bankama odobrila državnu potporu u visini od 4,5 tisuća milijardi eura. Španjolski ministar financija Luis de Guindos najavio je da će se 100 milijardi eura pod hitno upotrijebiti za dokapitalizaciju problematičnih banaka. Je li pravi razlog bankarske krize u Španjolskoj to što brojni šljakeri zato što je poraslo sve osim njihovih plaća nisu više sposobni bankama plaćati rate posuđenih kredita?

 

Španjolske banke do sada su u pokušajima spašavanja onog što se spasiti može, uspjele izbaciti iz kuće na ulicu čak 320 tisuća obitelji. Hoće li se te obitelji vratiti u svoje domove jednom kad banke halapljivo progutaju sav taj silni novac "made in Eurotower"? Koliko je španjolskim radnicima poznata informacija da su propale banke izgubile milijarde i milijarde eura na investicijama visoke rizičnosti? Banke su naime šakom i kapom odobravale basnoslovne pozajmice nogometnim klubovima, među kojima se posebno ističu Real Madrid i Barcelona. Klubovi su kupovali nogometne asove kreditima poslije korišćenim kao garancije za druge financijske operacije! Kakvog li spektakla, hitna infuzija od 100 milijardi eura, a prije samo 4 godine grupa španjolskih banaka na čelu s bankama Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, bila je najbogatija na svijetu!

 

 

Nakon što je Real Madridu, već dužnom 590 milijuna eura, bez da je trepnula okom posudila još 76 milijuna kako bi Kaká i Cristiano Ronaldo obukli dresove tog kluba, Bankia je zatim isti kredit depozitirala u Europskoj centralnoj banci kao garanciju za hitno potrebno novo financiranje. Bankia danas još uvijek pluta na površini samo zahvaljujući velikodušnoj donaciji poreznih obveznika od 23 milijarde eura. Bez obzira na njenu izloženost od 580 milijuna eura, banke Santander i Caixa neprekidnim su mlazom novca financirale nogometni klub Barcelona, zadnja intervencija od 155 milijuna eura obavljena je prije samo nekoliko mjeseci.

Španjolski predsjednik ponosno je izjavio kako je pomoć bankama od 100 milijardi veliki uspjeh za euro, i kako će ta financijska injekcija itekako pridonijeti vjerodostojnosti zajedničke valute. Iznimno popularne u posljednje vrijeme, klimatske promjene nisu poštedjele ni nogometne stadione, sezona gigantskih skandala obrušila se po klubovima, sponzorima, igračima, transferima i rezultatima utakmica. Pa opet, nogomet je još uvijek opijum za narod, navijači se i dalje vrte u mašini za pranje novca padajući u delirijum i strastveno aplaudirajući obrađivanju lopte između 22 polugola muškarca.

Monetarna reforma je osnovna pretpostavka za bilo kakve promjene. Dok budemo koristili euro, bit ćemo robovi onome tko nam euro nameće ne bi li nas preveo žedne preko vode i ostavio bez ičega gladne i bose. Utakmica naziva "Održiva Kreativna Zona Pula" upravo je u tijeku, ekonomija alternativne valute kompaktibilne sa stvarnim resursima igra protiv beskonačnog dužničkog financijskog svemira središnjih i komercijalnih bankara stvorenog iz ničeg. Nema navijača i nema navijanja, svi su igrači - dobrodošli!

 

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3276 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts