Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Propalo 106 Banaka, Nouriel Roubini Upozorava Na Novi Financijski Kolaps

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

Bankarski sustav bi danas mogao biti u neizvjesnijem položaju nego što je to bio prije godinu dana, rekao je u srijedu čovjek zadužen za nadzor 700 milijardi dolara vrijednog plana za spašavanje.

 

Neil Barofsky, specijalni inspektor koji upravlja programom "Troubled Asset Relief Program", izjavio je za CNN da je vladina odluka o podržavanju spašavanja banaka u posljednjih godinu dana dovela američko gospodarstvo u još veću opasnost.

 

"Te banke koje su bile prevelike da bi propale, sada su još veće", zaključio je Barofsky.Opstanak svake vlade ovisi o ekonomiji, ona je ta koja usrećuje i dovodi stanovništvo do očaja.

Najveća i najvažnija odluka o ekonomskom oporavku Sjedinjenih Američkih Država mora uskoro biti donešena, gotovo sigurno u sljedećih šest mjeseci.

Zaboravite TARP i ostale ekonomske stimulanse, dolar se upravo bori za preživljavanje, glavno pitanje je kada će se iz opticaja povući virtualno stvarni trilioni dolara koji su od mrtvaca stvorili zombije.

Iako su ciljevi za koje se u javnim medijima zalažu Predsjednik Federalnih Rezervi i Predsjednik SAD-a svaki za sebe posebno sada već neostvarivi, oni su osim toga i u potpunoj suprotnosti jedan s drugim.

Naime u pogledu ovih novostvorenih iz ničeg triliona dolara, Ben Bernanke mora održati monetarnu stabilnost, zadržati dolarov status globalne valute za čuvanje rezervi i valutni monopol na trgovanje naftom. Barack Obama mora međutim ostvariti svoja obećanja milionima ljudi koja naravno zahtijevaju nova zaduženja.

Očigledno je dakle da dvojica predsjednika nemaju iste ciljeve u pogledu ove odluke vrijedne trilijune dolara.

U aktualnoj situaciji svjetske financijske krize koja je već proglašena zaboravljenom najavom gospodarskim oporavkom na globalnom nivou, što je više dolara u opticaju, to su veći problemi za FED i posljedično za sve ostale središnje banke na planeti, što je manje dolara u opticaju, to su veći problemi za Vladu Sjedinjenih Američkih Država i posljedično za sve ostale vlade svih zemalja ovog svijeta.

Problem je jednostavan, svodi se na ogroman dug kojeg treba vratiti skupa s kamatama, Bernanke želi financijski oporavak bez inflacije, Obama želi robustan ekonomski oporavak i zbog njega je spreman zaboraviti na inflaciju koja je od uvođenja novčanice Federalnih Rezervi u opticaj prije stotinjak godina pojela kupovnu moć zelembaća za skoro okruglih 100%.


Opću situaciju je doveo do usijanja neki dan, od nedavno zbog globalne financijske krize jedan od najcijenjenijih svjetskih ekonomista, Nouriel Roubini intervjuom u kojem kaže da stiže novi veliki financijski kolaps:


"Postoji ogroman balon, u SAD-u su kamatne stope na nula posto, kamatnu stopu od 0%  imamo i širom svijeta, a bavimo se velikom trgovinom. Svatko se zaduživao uz nultu kamatnu stopu u dolarima i time dobivao zbog slabljenjenja vrijednosti dolara, praktički se zaduživalo po negativnim kamatnim stopama. A onda se investiralo u rizične imovine poput dionica i kredita. Stvorili smo veći financijski balon od ovog nedavnog financijskog balona. Financijski balon mora puknuti i to na ružan način. To je osnova argumenta. Sjedinjenje Američke Države su već na listi financijske stabilnosti od 55 rangirane na 38-oj poziciji".Svakome je jasno da je u trenutnoj situaciji najsigurniji kreditni rejting SAD-a "AAA" čista obmana zbog izbjegavanja panike na globalnom nivou.


106 je veliki broj koji međutim otkriva samo dio sveukupne priče.

Broj banaka koje su propale u ovoj godini je u petak premašio 100, a do kraja dana se zaustavio na 106.

Nevolje u bankovnom sustavu zbog loših kredita i svjetske recesije su puno dublje i veće.

Kada pričamo o bankama u nevoljama, onda pričamo o stotinama banaka u problemima do grla, regulatori se bave bankama polako i selektivno kako bi se izbjeglo izazivanje panike i zato što je kupce za loše banke veoma teško naći.

Sporim radom regulatora se kupuje vrijeme, vladini programi spašavanja su možda spasili neke banke od propasti, ali bi ukupan financijski i gospodarski oporavak mogao imati puno veće troškove.

106 propalih banaka u jednoj godini, a do kraja godine ima još nekoliko mjeseci već predstavlja pravu katastrofu.

U petak su regulatori zatvorili Partners Bank, Hillcrest Bank Florida, Flagship National Bank, American United Bank of Lawrenceville, Bank of Elmwood, Riverview Community Bank i First Dupage Bank.

Kada banka propadne, nastoji se prodati imovina banke eventulanim kupcima i pokriti obveze, u prvom redu depoziti klijenata. Razliku, odnosno rupu pokriva "Federal Deposit Insurance Corp - FDIC".

No bankroti banaka su već preopteretili "FDIC - Fond Za Osiguranje Depozita", a očekuje se još gori razvoj dogadađaja s obzirom na problematične financijske bilance banaka.

Postoje već neki znakovi da je i sam "FDIC - Fond Za Osiguranje Depozita" bankrotirao.


Službeni popis banaka u nevoljama je sve veći, na kraju Lipnja je FDIC označio 416 banaka u opasnosti od propasti, nakon brojke od 305 krajem Ožujka i 252 banke na početku godine.

FDIC postoji zbog stvaranja povjerenja u bankarsku praksu djelomične rezerve kako bi spriječio trke na banke, previše agresivna zatvaranja banaka naravno mogu biti u suprotnosti s ciljem i svrhom postojanaja ove institucije.

Ovih dana, ta agencija i drugi regulatori radije odlažu neodgodivo nadajući se ekonomskom oporavku koji će s vremenom pomoći ozdravljenju banaka.


Na tržištu međutim postoji previše slabih banaka i premalo drugih banaka dovoljno jakih da ih mogu kupiti.

Koliko će banaka opstati?

U konačnici, sve je stvar zapošljavanja i nezaposlenosti, koliko će ljudi širom svijeta biti u mogućnosti isplaćivati svoj kredite, i naravno zahvaljujući internetu i istini koja se proširila o načinu na koji funkcionira bankarski sistem; koliko će ljudi širom svijeta biti uopće voljni isplaćivati svoje kredite.


Kao i uvijek, prokleta mogućnost izbora ipak mora postojati, a na ovom linku je jedna od njih.
.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3787 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts