Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Ponzi Shema: FED Najveći Kupac Trezorskih Obveznica U 2009

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

U uglednom Financial Timesu, izašao je prije dva-tri dana članak pod naslovom "Bankrot bi mogao biti dobar izbor za Ameriku".


Dakle, kada točno veliki dugovi zemalja poput naprimjer Sjedinjenih Američkih Država, Japana, Velike Britanije i Italije postaju preveliki dugovi? Zašto se uopće sve države svijeta usprkos marljivom radu njihovih građana guše u dugovima umjesto da plivaju u blagostanjima?


Ne, ovaj naslov nije štamparska greška.Prema mediju CNBC, Federalne Rezerve su kupile preko 80% dužničkih obveznica Trezora Sjedinjenih Američkih Država izdanih u 2009 godini.


Drugim riječima, Federalne Rezerve hlapljivo proždiru planinu novog zaduženja kojeg je Američka Vlada stvorila u proteklih godinu dana.


Ovo je apsolutno slučaj bez presedana i još jedan jasan pokazatelj da se američki financijski sustav nalazi na rubu velikog ekonomskog kolapsa.


FED odnosno središnja banka SAD-a nije dio savezne vlade. Federalne Rezerve su centralna banka u privatnom vlasništvu moćne skupine elitnih internacionalnih bankara koje prvenstveno zanima profit. Dakle ova privatna institucija kontrolira ponudu novca i izdavanje valute u Sjedinjenim Američkim Državama.


Kad Američka Vlada morati posuditi još novca (što se događa veoma često), ona se obrati Federalnim Rezervama i zamoli za još više novih zelenih papirića, odnosno novčanica Federalnih Rezervi (Federal Reserve Notes). Federalne Rezerve onda razmjene svoje zelene papiriće za ružičaste papiriće dužničkih obveznica Američkog Trezora. U normalnim uvjetima, Federalne Rezerve te obveznice ( U.S. Treasury bonds) onda prodaju ostalim kupcima.


No u 2009 godini nije bilo ni približno dovoljno kupaca za nove američke dugove. Tako su u 2009 Federalne Rezerve prodale same sebi preko 80 posto tog duga.


To je priznao čak i CNBC. Ovo je video od 8 Siječnja u kojem je ovaj proces komentiran kao Ponzi shema.


Foru i nije bilo tako teško prokužiti. U kalendarskoj (ne fiskalnoj) 2009 godini, deficit SAD-a je narastao za 1,47 triliona dolara. U isto vrijeme, Federalne Rezerve su povećale svoj paket vrijednosnica sa 500 milijardi na 1,85 trilion dolara. Povećanje od 1,34 triliona dolara. U biti, ova brojka pokazuje da su Federalne Rezerve financirale čak 91% proračunskog manjka SAD-a u 2009 godini.


Pa zašto je to Ponzi shema?


U osnovi, Federalne Rezerve stvaraju novac bez ikakvog pokrića doslovce iz ničega, pozajmljuju ga Američkoj Vladi, a zatim na te kredite naplaćuju kamate. Ovo je veoma unosan posao pod uslovom da vam je to zakonski omogućeno.


No isto tako, ove intervencije Federalnih Rezervi pridonose održavanju umjetno niskih kamatnih stopa na obveznice Američkog Trezora.


U pravom "slobodnom tržištu" ne samo da ne bi došlo do nikakvog spašavanja propalih banaka i ostalih financijskih institucija, već bi i kamatne stope na dužničke obveznice trezora znatno porasle odražavajući naglu propast gospodarske situacije SAD-a. Zbog atomske eksplozije veličine duga Vlade SAD-a i zbog velikog pogoršanja stanja američke nacionalne ekonomije, kamatne stope na trezorske bondove su već trebale probiti plafon. Racionalni investitori uvijek zahtijevaju povećanje dobiti za povećanje rizika, što je upravo slučaj s trezorskim zadužnicama SAD-a.


Ali to se ovog puta nije desilo !?!


Umjesto toga, kako nije bilo kupaca za U.S. treasuries po trenutnim kamatnim stopama, Federalne Rezerve su uskočile i pokupovale sve ono što je od obveznica trebalo kupiti kako sustav ne bi propao. Da Vlada SAD-a nije bila u mogućnosti posuđivati sav novac koji joj je trebao, po umjetno niskim kamatnim stopama, rezultati bi sigurno bili apsolutno pogubni.


Mnogo veće kamatne stope na vladin dug bi svakako uzrokovale eksploziju saveznog proračunskog deficita SAD-a. Kamatne stope na sve ostalo u cijeloj ekonomiji  bi se također uzdigle do neba. Ionako dotučeno, tržište nekretnina bi u potpunosti propalo. Američko gospodarstvo bi veoma brzo potpuno izgorjelo.


Za sada (a to stanje ne može trajati vječno) Federalne Rezerve održavaju umjetno niske kamatne stope kreditiranjem Vlade SAD-a sa koliko god novca poželi po ekstremno niskim kamatnim stopama. Naravno, Federalne Rezerve stvaraju nevjerovatno lude iznose novca izvan okvira nagodbe, tako da je ovo za njih itekako  dobar posao.


No u suštini, tiskanje i poplava novog jeftinog novca za posudbu Američkoj Vladi ne mogu završiti nikako drugačije nego potpunim uništavanjem vrijednosti novčanice Federalnih Rezervi. Od njene pojave 1913 godine, pa do danas ne računajući zadnje događaje, novčanica Federalnih Rezervi je izgubila oko 97% svoje vrijednosti. Pretvaranje pada sa stotog kata nebodera u zasada manje oštriju nizbrdicu, omogućila je samo činjenica da je "dolar" rezervna globalna valuta, pa se pad vrijednosti razvodnjava po cijelom svijetu koji plaća visoku cijenu negativnim političkim zbivanjima.


Akcije poduzete od strane Američke Vlade i FED-a su zajamčile smrt američkog dolara. To je u potpunosti neizbježno. Samo je pitanje vremena, koliko brzo će se to dogoditi i kakve će to loše posljedice donijeti svima nama širom planete.
.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 2530 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts