Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Pomisao Na Revoluciju

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
akademik

Što podrazumijevamo pod pojmom Revolucija? Rat? Rat nije bio dio revolucije, rat je bio samo efekt i posljedica revolucije. Revolucija se desila u svijesti ljudi i tako se to odvijalo tijekom petnaest godina od 1760 do 1775, prije nego što je u Lexingtonu došlo do prolijevanja krvi". John Adams - Pismo Thomasu Jeffersonu - 24 Kolovoz 1815.

 

Ono što slijedi je kratki pregled dokumenta "Pomisao Na Revoluciju", koji se može pronaći u cijelosti na sljedećoj adresi: http://newdemocracyworld.org/revolution/Thinking.pdf

 

Još jednom je u Sjedinjenim Američkim Državama sazrijelo vrijeme za revoluciju. Umjesto britanskog kralja, ovog puta imamo vladajuću klasu bankara i milijardera koji kontroliraju vladu i sve važne društvene institucije. Dok je mizerija za mnoge sigurna budućnost, nekolicina uživa u privilegijama.

Problem s kojim se suočavamo je dio sustava u kojem je novac najveća moć, a većini ljudi su džepovi prazni. Moćnici koji upravljaju našim svijetom nisu bili izabrani i ne mogu biti neizabrani. Njih je moguće skinuti s vlasti samo revolucijom.

Cilj demokratske revolucije je razbiti moć vladajuće elite i stvoriti društvo kojim narod upravlja u narodnu korist. Načela na kojima treba počivati takvo društvo su, vjerujemo, ova: ravnopravnost, uzajamno pomaganje i demokracija.

Pod ravnopravnošću ne mislimo na "jednake mogućnosti" kroz koje napredovati u neravnopravnom društvu, već na jednake uvjete. Uzajamno pomaganje znači da se društvena zajednica umjesto na međusobnom natjecanju, temelji na suradnji i bratskom dijeljenju. Demokracija nije nešto poput aktualnog stanja lažne demokracije, demokracija je društvo u kojem je stvarna moć odlučivanja u rukama građana.

Istinska demokracija će zahtijevati novu organizaciju društva. "Pomisao Na Revoluciju" predlaže radikalne promjene u načinu na koji razmišljamo o sebi i na koji zamišljamo čovjekove mogućnosti. Dokument predlaže demokratsku strukturu baziranu na povjerenju u vrijednosti i zdrav razum običnih ljudi.

Neki elementi te strukture su:

- Svi koji pridonose društvenoj zajednici imaju slobodan i ravnopravan pristup robama i uslugama koje se dijele prema potrebi, a ne kroz kupnju i prodaju. Novac je izvan upotrebe. Nema bogatih i nema siromašnih.

- Sve ono što ljudi koriste za proizvodnju roba, kao što su na primjer tvornice i rudnici ili velike površine zemljišta, pripada svim ljudima. Te su stvari zajedničko bogatstvo cijele zajednice, a ne u vlasništvu nekoliko pojedinaca.

- Svrha ekonomske proizvodnje je osigurati robu i usluge koje ljudi trebaju i žele, a ne ostvariti profit za kapitaliste.

- Sva politička moć je povjerena lokalnoj zajednici i zborovima radnih ljudi. Kongres, parlamentarni sustav, općinska vijeća i vijeća građana, te svi ostali instrumenti bivše kapitalističke države su ukinuti.

- Pentagon, vojska, policija, i drugi instrumenti kapitalističke moći su ukinuti. Zajednice se organiziraju kako bi se zadovoljile lokalne potrebe po pitanju sigurnosti i zaštite.

 

Neki ljudi su uvjereni da bolji svijet nije moguć jer su neravnopravnost i pohlepa dio "ljudske prirode". Mi odbacujemo ovo gledište. Logika kapitalizma je natjecanje u kojem pas jede psa, i upravo zbog te brutalne kulture, većina ljudi se u njihovim svakodnevnim životima mora boriti da bi izgradili odnose ljubavi i podrške prema svojim najbližima, prijateljima i suradnicima. Drugim riječima, većina ljudi sudjeluje u borbi protiv kapitalističkog shvaćanja vrijednosti. Dobrota koja izvire iz pojedinaca, te revolucionarne javne i kolektivne inicijative predstavljaju kontinuiranu borbu za humaniziranje svijeta.

Kad ljudi imaju više povjerenja sami u sebe i jedni u druge, oni onda nastoje oblikovati svijet u skladu s njihovim shvaćanjem vrijednosti. Nadilaze neposredni uski krug. Izgrađuju mreže, štrajkove i pokrete. Kad steknu dovoljnu razinu povjerenja i kad je krug odnosa dovoljno narastao, oni dižu revolucije.

Drugi vjeruju da povijest komunizma pokazuje da revolucije samo pogoršavaju stvari. Mi tvrdimo da razlozi nedemokratskih sudbina komunističkih revolucija leže u marksističkim svjetonazorima. Karl Marx je prihvatio kapitalističko viđenje da je ekonomski razvoj osnova ljudskog razvoja, i kapitalističko viđenje da pojedinci gledaju samo vlastite interese. Pred Lenjinom se našlo marksističko pitanje: Tko će voditi brigu o potrebama cijelog društva"? Lenjin je odgovorio: "Komunistička partija".

Treći pak smatraju da velika moć vladajuće elite čini revoluciju nemogućom. Iako kapitalizam ima ogromnu taktičku moć, strateški je vjerojatno stigao do  najslabije točke u svojoj povijesti. Kapitalistički sustav ne održava ni obećanja, ni iluzije o boljem svijetu za najveći broj ljudi.

Ljudima svijeta preostaju samo dvije alternative: ili će biti uvučeni još dublje u ratni vrtlog, tiraniju, patnje i masovne likvidacije (planirana redukcija "viška" stanovništva u društvima koja se ne mogu održati) - ili izgraditi novo društvo na posve drukčijim temeljima.

U pokušajima sprječavanja rđavih događaja, predugo smo igrali defanzivu što nas je dovelo u veoma demoralizirajuću situaciju. Moramo prijeći u ofenzivu.

Kako to ostvariti? Revolucionarna strategija koju predlažemo je suprotstaviti se pravu kapitalizma na postojanje, i otvoriti se mogućnosti alternativnog društva: učiniti potrebu i mogućnost revolucije pitanjem javne i privatne rasprave, pitanjem u svim nastojanjima i naporima, pitanjem gdje god se ljudi okupljaju da bi razgovarali o svojim problemima. Na taj način možemo postati ofanzivni.

John Adams je 1815 napisao da Američka Revolucija nije bila revolucionarni rat. Rat je bio samo "efekt i posljedica Revolucije u glavama ljudi, u periodu između 1760 i 1775 godine". To je revolucija koja mi ovdje pokušavamo postići: Revolucija u glavama ljudi svijeta, transformacija njihove svijesti o mogućnostima ljudskog društva i vlastitim snagama kojima te mogućnosti realizirati. Iz ove Revolucije u glavama ljudi, rodit će se transformacija cijelog društva. 

"Pomisao Na Revoluciju" smatramo malim doprinosom nacionalnoj i međunarodnoj raspravi o tome kako pobijediti sile koje kontroliraju naše društvo i stvoriti novi svijet.

29 rujna 2011, John Spritzler i Dave Stratman.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 2945 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts