Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Penzije: Izgorio Mirovinski Sustav SAD-a

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator

Korporacija Za Garanciju Mirovina (The Pension Benefit Guaranty Corporation - PBGC) je savezna agencija koja garantira mirovine za oko 44 milijuna Amerikanaca.

 

Deficit PBGC-a, što bi Haso reko "penzijskog fonda" se udvostručio u zadnjih šest mjeseci na 22 milijarde dolara, no radi se tek o početku jer se potencijalna izloženost gubicima ove mirovinske agencije potencijal oštro povećala.

 

Agencija Za Garantiranje Mirovina (The Pension Benefit Guaranty Corporation - PBGC): Godišnje izvješće za fiskalnu 2009 godinu.Prema godišnjem izvješću kojeg je ova mirovinska agencija što garantira penzije za nekoliko desetaka miliona građana Sjedinjenih Američkih Država podnijela neki dan Kongresu, ta je korporacija zaključila fiskalnu 2009 godinu sa ukupnim deficitom od čak $22 milijarde dolara.


Izvještaj također pokazuje da se potencijalna izloženost garanta za penzije budućim gubitcima utrostručila u ovoj godini na oko 168 milijardi dolara, sa "samo" 47 milijardi dolara u 2008 fiskalnoj godini.

"Izloženost mogućim budućim gubitcima znači da bismo se mogli suočiti s mnogo većim mirovniskim deficitom u budućnosti", izjavio je Direktor Vincent K. Snowbarger.

S poduzećima koja se guše u dugovima u sve većoj financijskoj krizi, s tvrtkama koje se sve više udaljavaju od zacrtanih mirovinskih planova, zasigurno nastupa i doba sve manjih izdvajanja za buduće mirovine, očekuju se nova financijska spašavanja ogromnih razmjera.

Za mnoge prosječne promatrače koji se teško snalaze među svim tim brojkama, ova kriza je samo normalna ciklička kriza, samo malo teža od uobičajene,
no malo jača prehlada će zasigurno popustiti nakon uzimanja golemih doza aspirina.

Zbilja je prava šteta što se danas radi o krizi kakvu svijet nije nikada vidio, jedinstveni događaj koji će sigurno zahtjevati radikalne promjene monetarnog, a bogami i političkog sustava.

U Americi, jedna za drugom, kao domine, padaju u financijsku krizu po prvi put u svojoj povijesti čak i državne institucije.

Kada o toj ekonomskoj krizi pričamo, onda pričamo o nevjerovatno visokim iznosima, brojevima koje većina od nas ne zna niti napisati.

Za one neupućene, mirovinske reforme u naprimjer Hrvatskoj koja sada ima moderni mirovinski sustav, nije radio Djed Mraz.

Nema niti par mjeseci da je presušila i blagajna FDIC-a, Garantnog Fonda Za Depozite. Love koja se koristi za popravljanje kvarova u motorima banaka više nema.

Kako stvari stoje, samo je jedna generacija od kada svijet postoji "uživala" u mirovinskim abrakadabrakama, hoće li kao takva i ostati jedinstvena u povijesti?


.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 5865 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts