Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Pametne Solarne Ceste

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
strina

Sadašnja budućnost, bio bi savršen opis za sve brojniji niz ideja kojima se nastoji prekinuti ovisnost o nafti. Kako se preorijenirati na čiste izvore energije i živjeti u skladu s prirodom? Solarni kolektori + cesta = solarna cesta.

 

Projekt po nazivu The Solar Roadway, ili električna prometnica, izum je koji bi od autocesta mogao učiniti važne izvore energije. Kroz pretvaranje prometnica u solarne staze ugradnjom sunčanih kolektora, smanjila bi se ovisnost o sve manjim zalihama fosilnih goriva. Naime, ovom novom tehnologijom, kroz upotrebu obnovljivih izvora energije, ceste budućnosti ne bi strujom napajale samo sebe, čistu energiju bi proizvodile i za okolicu, što bi za sela, naselja i gradove bio veliki plus!  

 

Iako se zbog svjetske ekonomske krize i ogromnih financijskih poteškoća za održavanje već postojećih prometnica, trenutno u Americi asfalt ponovno pretvara u bijele drumove, cesta kao generator struje, vizija je koju podržava i Ministarstvo Prometa Sjedinjenih Američkih Država. S ovog aspekta, kad su u pitanju novčane krize, a poznata je činjenica da ostvarenje svih ideja prvenstveno ovisi o novcu, ni novootvorena Crom Tržnica u alternativnoj valuti nije ideja koju treba olako zanemariti, radi se o našoj, zajedničkoj budućnosti.

Svi u bliskoj budućnosti očekuju veliki porast proizvodnje električnih auta, pa ideju koju razvijaju u kompaniji Solar Roadways, da se baterije automobila pune iz električne ceste, dočekujemo širom raširenih ruku.

 

 

 

U tehničkom pogledu, solarna cesta bi bila konstrukcija od tri sloja.

1) Površinski sloj je čvrsto, izdržljivo i prozirno staklo koje propušta sunčeve zrake do solarnih kolektora. Ovaj gazni sloj je otporan na sunce, kišu i snijeg, trakcija nije lošija od one koju pruža asfalt. Štiti osjetljivu elektronsku tehnologiju, i u isto vrijeme služi kao put po kojem prolaze i najteža prometna vozila.

2) Elektronički sloj sačinjavaju solarne ćelije i veliki broj LED lampica koje cestu u klasičnom smislu pretvaraju u pametnu prometnicu, u suštini, u jedan veliki ekran. Ovaj sloj igra ulogu pohrane električne energije.

3) Podlogom se kao osnovnim slojem provodi električna energija, a služi i kao mreža za prijenos signala i podataka uključujući i droge suvremenog čovjeka poput televizije, telefonije, interneta i sličnih stvari.

Auto-regulacija prometa i samoodržavanje prometnice nisu nečija bujna mašta, 28 stranica iz nekog SF romana, ili scena iz uzbudljivog naučno-fantastičnog filma.
Mogućnost zagrijavanja cestovne površine će otkloniti probleme koje inače za nesmetano odvijanje prometa danas stvaraju snijeg i led, a samočistećim staklom i problem prljavštine postaje zaborav.
Kao na nekom velikom ekranu, na cesti će se pred vozačima pojavljivati korisne informacije i eventulani znakovi upozorenja na opasnost.
Mikroprocesori i senzori svih vrsta... sva bi ova čuda tehnologije prometnu signalizaciju mogli dovesti gotovo do savršenstva, iako nije nemoguće da se time nekad udobna vožnja koja je već danas skoro odvratna zbog muka koje države muče s proračunima i javnim dugovima, odnosno policijskih kontrola i svih ostalih zamki, pretvori u pravi pakao.
Nije teško zamisliti niti koliki bi zalogaj predstavljala cesta-display za oglašivače reklamnih poruka...

Po procjenama stručnjaka iz tvrtke Solar Roadway, kad bi se na svim prometnicama u SAD-u počela koristiti ova nova solarna tehnologija, godišnja količina proizvedene električne energije sunčanim kolektorima od preko 13,000 milijardi kilovat-sati, ne samo da bi zadovoljila domaće potrebe, ona bi bila dostatna za napajanje cijelog svijeta strujom.

Prometnice na kojima su položeni solarni paneli po kojima se može voziti, izvrsna zamisao u teoriji.
O pametnim solarnim cestama se već pisalo, no do kuda se stiglo u ostvarenju same ideje?
Suosnivač firme, Scott Brusaw, navodi da je u nekoliko godina od kad su se mediji počeli zanimati za ovaj projekt, pa do danas, napravljeno par velikih koraka unaprijed.
Kroz ovaj eksluzivni video snimljen nedavno, na kojem po prvi puta možete vidjeti prototip solarne ceste, saznajte što ima novog u vezi s cestama budućnosti:

 

 You need to a flashplayer enabled browser to view this video

 

Slični članci:

Kina: Autobus Koji Jaše Promet Iznad Automobila
Zerotracer - Električni Motocikl Za Put Oko Svijeta U 80 Dana
Palestinci Iz Ničeg Napravili Solarni Automobil

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 5061 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts