Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Nobelova Nagrada Nezakonito Dodjeljivana

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
marti misterija

Norveški autor tvrdi da odbor koji odlučuje o dodjeli prestižne Nobelove nagrade rutinski krši uvjete koje je u svojoj oporuci postavio Alfred Nobel.

 

Bilo bi doista iznenađujuće da je Nobelova nagrada ostala pošteđena u svijetu u kojem svi sve i svakog lažu. Ukidanje vojske i prekid ilegalnih ratova? Očigledno da dobitnici jedne od najvećih svjetskih nagrada i nemaju baš puno sluha za to. Od 1946 godine, više od polovice Nobelovih nagrada je dodjeljeno nezakonito, tvrdi Fredrik Heffermehl, norveški odvjetnik i mirovni aktivist. Nobelove nagrade su dodjeljivane ilegalno jer nisu bile u skladu s voljom koju je izrazio milijunaš Alfred Nobel, izumitelja dinamita. Heffermehl je uvjeren da je 9 od deset Nobelovih nagrada dodjeljenih od 1999 godine nezakonito uručeno po norveškom i švedskom zakonu.Mišljenje koje je Fredrik Heffermehl izrazio u knjizi "Nobelova Oporuka - Nobel's Will", 2008 godine objavljenoj na norveškom jeziku, izazvalo je velike kontroverze, a strastvenu raspravu će zasigurno još više potpiriti njegova nova knjiga koja izlazi sljedećeg mjeseca pod naslovom "Zašto Nobelova Nagrada Za Mir Krši Volju Alfreda Nobela - Picking Up the Peaces: Why the Nobel Peace Prize Violates Alfred Nobel's Will and How to Fix It".

Odvjetnik i mirovni aktivist, Heffermehl, u knjizi ističe da bi Nobelova nagrada trebala biti premija za napore uložene u borbu čiji je cilj prekid ratova i ukidanje vojnih snaga kroz međunarodni poredak utemeljen na zakonu.
Nekoliko nedavnih dobitnika Nobelove nagrade ne zadovoljava ove kriterije, a među njima je zasigurno novi Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Barack Hussein Obama.
Između onih kojima je Nobelova nagrada dodjeljena ilegalno, po ovom norveškom autore se nalaze: Majka Tereza (1979); Lech Walesa (1983); Jaser Arafat, Shimon Peres i Yitzhak Rabin (1994); Iranska aktivistica za ljudska prava Shirin Ebadi (2003); Kenijski ekolog Wangari Maathai (2004); i Al Gore (2007).

Nobelovom voljom u oporuci datiranoj s 27-im studenim 1895 godine, isplatila se poprilična svota raznim rođacima, prijateljima i slugama, te ostavio veliki posjed u svrhu dodjeljivanja nagrada koje nose njegovo ime.
Relevantne činjenice za onoga kojem je on htjeo udijeliti nagradu kao "šampionu mira", naveo je u sljedećoj rečenici: "Jedan dio osobi koja je najbolje ili najviše napravila za bratstvo među narodima, za ukidanje ili smanjenje vojnog aparata i za održavanje i promicanje mira".

Bruce Kent, član Pokreta za ukidanje rata, izjavio je: "Nobelova oporuka je otkrivenje. Sasvim je jasno da je Odbor za dodjelu Nobelove nagrade često odluku donosio na osnovu onoga što je možda Nobel mislio, a ne na osnovu onoga što je Nobel jasno namjeravao. Ako su izvršitelji oporuke to činili, bit će tuženi u sudskom postupku".

 

 

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3136 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts