Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Nije Potrebno Osvajanje Silom, Dovoljno Je Učiniti Ih Siromašnima

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
roman

"U stara vremena je za osvajanje neke zemlje bila potrebna upotreba vojne sile, pa se nakon toga ta država mogla kontrolirati. Danas to uopće nije više nužno. Možete destabilizirati određenu zemlju, učiniti je siromašnom i dovesti u stanje da mora tražiti pomoć. I u zamjenu za pomoć koja joj se pruža, steći ćete kontrolu nad politikom u toj u zemlji, a kada dobijete kontrolu nad politikom te zemlje, učinkovito ste kolonizirali tu državu", Mahathir Bin Mohammad, bivši Premijer Malezije.

Ovo opisuje što je moćna elita kroz Međunarodni Monetarni Fond i Svjetsku Banku radila malim narodima nakon Drugog Svjetskog Rata. Na globalnom nivou, sada to isto čine i razvijenom dijelu svijeta na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama i Europom. Svjetsko blagostanje je isisano i ubrizgano u novog dječaka sa plavim očima, Kinu, koja sjedi na najvećim svjetskim valutnim rezervama čija je vrijednost, toga su sada svi svjesni, jedno veliko ništa.

Kapital mora zaštititi samog sebe na bilo koji način. Dugovi se moraju isplatiti i obaviti zapljene hipotekarnih garancija u što kraćem roku. Kada kroz zakonske procese obični ljudi izgube domove, oni će postati sve više i više prilagodljiviji i podređeniji vladavini jake ruke zakona primjenjenog kroz centralnu moć vodećih financijera. Ljudi bez domova se neće svađati s njihovim vođama. To je dobro poznato našim glavnim liderima koji sada sudjeluju u formiranju imperijalizma "kapitalizma" za upravljanje svijetom. Razjedinjenjem ljudi, oni troše svoju energiju u borbama oko pitanja koja nisu od važnosti za moćnike, osim što u njima sudjeluju kao učitelji zajedničkog stada.

U sustavu Fiat novca, novi dug se stalno stvara za financiranje starih dugova, međutim on povećava za još malo stari dug zbog kamata. Kako ukupna glavnica duga raste i raste, rastu i troškovi isplate zaduženja tako da kamatne stope moraju pasti iako se povećavaju stope kupovanja dugova s novim novcem. Konačno, kamatne stope padaju na nulu, a glavnica duga raste u beskonačnost. Kapital je uništen jer je razvodnjen novim novcem dugom.
Na primjer, znamo da velike banke s Wall Street-a kontroliraju papirnata jamstva i potraživanja financijskih instrumenata derivata u vrijednosti od 50, možda i 100 puta većoj od vrijednosti ukupne globalne ekonomije i gospodarstva.
Kako bi se spriječilo urušavanje piramide dugova, obveznica i derivativa same od sebe i na sebe, sve više i više novog duga-novca mora biti dodano monetarnom i financijskom sustavu kroz ljubaznost središnjih banaka i vladine zakonske olakšice.
Novi novac mora imati narav poznatiju kroz termin "debt monetization" (isplaćivanje dugova inflacijom, štampanjem novog novca) jer nema dovoljno novca-duga u ekonomiji stvarnog svijeta za daljni opstanak zbog toga što je sve isisala gore spomenuta piramida dugova, obveznica i derivativa.

Naravno, cijeli ovaj sustav je neodrživ.
Nove novčane jedinice novca-duga u realnom svijetu, ekonomiji roba i usluga moraju izgubiti kupovnu moć kroz razvodnjavanja.
Ne mogu se štampati blagostanje, napredak, prosperitet, robe i usluge, bolja budućnost, ali novčanice mogu, i to bez ikakvog problema.

Svijet je desetljećima muku mučio zbog najvažnijih pitanja koja se tiču njegovog opstanka, bliska prošlost je isprepletena zločinima, ratovima i socijalnim nemirima, pa ipak, nikada se ti problemi nisu pokušali riješiti na način na koji se danas krojitelji globalne sudbine izvlače iz bankrota, iako im je mjesto u zatvorima.  
Moćnicima nije nepoznato razvodnjavanje kupovne moći novčanih jedinica, zbog nezaustavljivo zahuktale dužničko-inflacijske mašine, sve će učiniti da dođu u posjed svog zlata, srebra, prirodnih resursa i vode prije nego što se sruši cijela kula od karata.

U rukama običnog čovjeka neće ostati ništa drugo nego bezvrijedan papir, bezvrijedna papirnata potraživanja i bezvrijedni papirnati dugovi.

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 2901 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts